આમૂલ પરંપરાવાદ પર

 
 
કેટલાક લોકો જાણ કરી રહ્યા છે કે આ બ્લોગ ટેન પૃષ્ઠભૂમિ પર સફેદ ટેક્સ્ટ તરીકે દેખાય છે. તે તમારા બ્રાઉઝર સાથે સમસ્યા છે. અપડેટ કરો અથવા અન્ય બ્રાઉઝર પર સ્વિચ કરો, જેમ કે Firefox.
 

ત્યાં કોઈ પ્રશ્ન નથી કે "પ્રગતિશીલ" ની પોસ્ટ-વેટિકન II ક્રાંતિએ ચર્ચમાં વિનાશ વેર્યો છે, આખરે સમગ્ર ધાર્મિક ઓર્ડર, ચર્ચ આર્કિટેક્ચર, સંગીત અને કેથોલિક સંસ્કૃતિનું સ્તરીકરણ કર્યું છે - જે લીટર્જીની આસપાસની બધી બાબતોમાં સ્પષ્ટપણે સાક્ષી છે. બીજી વેટિકન કાઉન્સિલ (જુઓ માસ શસ્ત્રો). મેં મોડી રાત્રે કેવી રીતે "સુધારકો" પરગણામાં પ્રવેશ્યા, સફેદ-ધોવાળની ​​પ્રતિમાઓ, મૂર્તિઓ તોડી નાખી અને ઊંચી વેદીઓને સુશોભિત કરવા માટે ચેનસો લઈને કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો તે વિશે મેં પ્રથમ હાથે અહેવાલો સાંભળ્યા છે. તેમની જગ્યાએ, સફેદ કપડામાં ઢંકાયેલી એક સાદી વેદી અભયારણ્યની મધ્યમાં ઊભી રાખવામાં આવી હતી - આગામી માસમાં ચર્ચમાં જતા ઘણા લોકોના ભય માટે. "સામ્યવાદીઓએ બળ વડે અમારા ચર્ચોમાં શું કર્યું," રશિયા અને પોલેન્ડના ઇમિગ્રન્ટ્સ મને કહ્યું છે, "તમે પોતે જ કરી રહ્યા છો!"વાંચન ચાલુ રાખો