સાત વર્ષની અજમાયશ - એપિલોગ

 


જીવનનો શબ્દ ખ્રિસ્ત, માઇકલ ડી ઓ બ્રાયન દ્વારા

 

હું સમય પસંદ કરીશ; હું એકદમ ન્યાય કરીશ. પૃથ્વી અને તેના તમામ રહેવાસીઓ ભૂકંપ કરશે, પરંતુ મેં તેના સ્તંભોને દૃ firmપણે રાખ્યા છે. (ગીતશાસ્ત્ર: 75: 3-4-))


WE ચર્ચ ઓફ જુસ્સો અનુસર્યા છે, જેરૂસલેમ તેમના વિજયી પ્રવેશ માંથી તેમના વધસ્તંભ, મૃત્યુ, અને પુનરુત્થાન માટે અમારા ભગવાન પગલે ચાલતા. તે છે સાત દિવસો પેશન રવિવારથી ઇસ્ટર રવિવાર સુધી. તેથી પણ, ચર્ચ ડેનિયલના "અઠવાડિયા", અંધકારની શક્તિઓ સાથે સાત વર્ષનો મુકાબલો અને આખરે એક મહાન વિજયનો અનુભવ કરશે.

સ્ક્રિપ્ચરમાં જે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે તે પૂર્ણ થવાની છે, અને વિશ્વનો અંત નજીક આવતાં, તે પુરુષો અને સમય બંનેની કસોટી કરે છે. —સ્ટ. કાર્થેજનું સાયપ્રિયન

નીચે આ શ્રેણીને લગતા કેટલાક અંતિમ વિચારો છે.

 

વાંચન ચાલુ રાખો