વિશ્વાસ, ડર નહીં

 

AS વિશ્વ વધુ અસ્થિર બને છે અને સમય વધુ અનિશ્ચિત બને છે, લોકો જવાબો શોધી રહ્યા છે. તેમાંથી કેટલાક જવાબો મળી આવે છે રાજ્યની ગણતરી જ્યાં વફાદારની સમજદારી માટે "સ્વર્ગના સંદેશાઓ" પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે આણે ઘણાં સારાં ફળ આપ્યાં છે, કેટલાક લોકો ભયભીત પણ છે. 

મેં કાઉન્ટડાઉન પર આ અંગેનો પ્રતિસાદ લખ્યો છે અને તે હવે ના વર્ડ પર મારા વાચકો સાથે શેર કરવા માંગું છું. વાંચવું વિશ્વાસ, ડર નહીં

 

માર્ક ઇન સાથે મુસાફરી કરવા હવે વર્ડ,
નીચે બેનર પર ક્લિક કરો ઉમેદવારી નોંધાવવા.
તમારું ઇમેઇલ કોઈની સાથે શેર કરવામાં આવશે નહીં.

 
મારા લખાણોનું ભાષાંતર કરવામાં આવી રહ્યું છે ફ્રેન્ચ! (મર્સી ફિલિપ બી!)
રેડવું મેરે éક્રિટ્સ એન ફ્રાન્સ, ક્લીક્ઝેઝ સુર લે ડ્રેપૌ:

 
 
Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ
માં પોસ્ટ ઘર, ડર દ્વારા પારિતોષિક.