ગીતશાસ્ત્ર 91

 

તમે જે સૌથી વધુ આશ્રયસ્થાનોમાં રહો છો,
જે સર્વશક્તિમાનની છાયામાં રહે છે,
યહોવાને કહો, “મારો આશ્રય અને ગress,
મારા ભગવાન જેનો મને વિશ્વાસ છે. "

વાંચન ચાલુ રાખો

જ્યારે લીજન આવે છે

મુખ્ય વાંચન પરનો હવેનો શબ્દ
ફેબ્રુઆરી 3 જી, 2014 માટે

વિશિષ્ટ ગ્રંથો અહીં


2014 ના ગ્રેમી એવોર્ડ્સમાં "પ્રદર્શન"

 

 

એસ.ટી. તુલસીએ લખ્યું છે કે,

એન્જલ્સમાં, કેટલાક રાષ્ટ્રોનો હવાલો મૂકવામાં આવે છે, અન્ય લોકો વિશ્વાસુના સાથી હોય છે… -એડવર્ડસ યુનોમિયમ, 3: 1; એન્જલ્સ અને તેમની મિશન, જીન દાનીલોઉ, એસજે, પી. 68

ડેનિયલના પુસ્તકમાં આપણે રાષ્ટ્રો પર એન્જલ્સના સિદ્ધાંત જોયાં છે, જ્યાં તે “પર્શિયાના રાજકુમાર” ની વાત કરે છે, જેનો મુખ્ય પાત્ર માઇકલ યુદ્ધ માટે આવે છે. [1]સી.એફ. ડેન 10:20 આ કિસ્સામાં, પર્શિયાનો રાજકુમાર એક ઘટી દેવદૂતનો શેતાની ગ strong દેખાય છે.

પ્રભુના વાલી દેવદૂત, “આત્માની સેનાની જેમ રક્ષા કરે છે,” એમ નેસાના સેન્ટ ગ્રેગરીએ કહ્યું, “જો આપણે તેને પાપથી ન ચલાવીએ તો.” [2]એન્જલ્સ અને તેમની મિશન, જીન દાનીલોઉ, એસજે, પી. 69 એટલે કે, ગંભીર પાપ, મૂર્તિપૂજા અથવા ઇરાદાપૂર્વક ગુપ્ત સંડોવણી કોઈને પણ રાક્ષસીની સંવેદનશીલતામાં મૂકી શકે છે. પછી તે શક્ય છે કે, જે વ્યક્તિ પોતાને દુષ્ટ આત્માઓ સામે ખોલે છે તેનું શું થાય છે, તે રાષ્ટ્રીય ધોરણે પણ થઈ શકે છે? આજના માસ રીડિંગ્સ થોડી સમજ આપે છે.

વાંચન ચાલુ રાખો

ફૂટનોટ્સ

ફૂટનોટ્સ
1 સી.એફ. ડેન 10:20
2 એન્જલ્સ અને તેમની મિશન, જીન દાનીલોઉ, એસજે, પી. 69

કમિંગ રિફ્યુજીસ અને સોલિટ્યુડ્સ

 

મંત્રાલયોની ઉંમર સમાપ્ત થઈ રહી છે… પરંતુ કંઈક વધુ સુંદર ઉદ્ભવવાનું છે. તે નવી શરૂઆત થશે, નવા યુગમાં પુનર્સ્થાપિત ચર્ચ. હકીકતમાં, તે પોપ બેનેડિક્ટ સોળમા હતો જેણે આ જ વસ્તુનો સંકેત આપ્યો હતો જ્યારે તે હજી પણ મુખ્ય હતો:

ચર્ચ તેના પરિમાણોમાં ઘટાડો થશે, તે ફરીથી શરૂ કરવું જરૂરી રહેશે. જો કે, આ પરીક્ષણમાંથી એક ચર્ચ ઉભરી આવશે જે તેની અનુભૂતિ સરળ બનાવવાની પ્રક્રિયા દ્વારા મજબૂત બન્યું હશે, પોતાની અંદર જોવા માટેની નવી ક્ષમતા દ્વારા ... ચર્ચ આંકડાકીય રીતે ઘટાડવામાં આવશે. -કાર્ડિનલ રેટ્ઝીંગર (પોપ બેનેડિકટ સોળમા), ભગવાન અને વિશ્વ, 2001; પીટર સીવાલ્ડ સાથે મુલાકાત

વાંચન ચાલુ રાખો