ગુડ ડેથ

લેન્ટન રીટ્રેટ
દિવસ 4

મૃત્યુશૈલી_ફોટર

 

IT નીતિવચનોમાં કહે છે,

દ્રષ્ટિ વિના લોકો સંયમ ગુમાવે છે. (નીતિવચન 29:18)

તે પછી, આ લેનટેન રીટ્રીટના પ્રથમ દિવસોમાં, તે હિતાવહ છે કે આપણે એક ખ્રિસ્તી હોવાનો અર્થ શું છે તેવું એક દર્શન હોવું જોઈએ, ગોસ્પેલની દ્રષ્ટિ છે. અથવા, પ્રબોધક હોશિયા કહે છે તેમ:

મારા લોકો જ્ ofાનની અછત માટે નાશ પામે છે! (હોશિયા::))

તમે કેવી રીતે નોંધ્યું છે મૃત્યુ શું આપણી વિશ્વની સમસ્યાઓનું સમાધાન બની ગયું છે? જો તમારી પાસે અનિચ્છનીય ગર્ભાવસ્થા છે, તો તેનો નાશ કરો. જો તમે બીમાર છો, ઘણું વૃદ્ધ અથવા હતાશ છો તો આત્મહત્યા કરો. જો તમને કોઈ પડોશી રાષ્ટ્ર એક ખતરો હોવાની શંકા છે, તો પૂર્વ-હડતાલની હડતાલ કરો ... મૃત્યુ એક-કદના ફિટ-બધા સમાધાન બની ગયું છે. પરંતુ તે નથી. તે "જૂઠાણુંનો પિતા", શેતાન, જેનો ઈસુએ કહ્યું હતું તે જૂઠું છે "જૂઠાણું અને શરૂઆતથી ખૂની." [1]સી.એફ. જ્હોન 8: 44-45

ચોર ચોરી અને કતલ કરવા અને નાશ કરવા માટે જ આવે છે; હું આવું છું જેથી તેઓને જીવન મળે અને તે વધુ સારી રીતે મળે. (જ્હોન 10:10)

તેથી ઈસુ ઇચ્છે છે કે આપણે વિપુલ પ્રમાણમાં જીવન મેળવીએ! પરંતુ આપણે બધાને હજી માંદા પડે છે, વૃદ્ધ થાય છે ... હજી મરીએ છીએ એ હકીકત સાથે આપણે તે કેવી રીતે ચોરસ કરી શકીએ? જવાબ એ છે કે ઇસુ જે જીવન લાવવા આવ્યા છે તે એ આધ્યાત્મિક જીવન. જે આપણને મરણોત્તર જીવનથી જુદા પાડે છે તે માટે એ આધ્યાત્મિક મૃત્યુ.

પાપનું વેતન એ મૃત્યુ છે, પરંતુ દેવની ઉપહાર આપણા પ્રભુ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં શાશ્વત જીવન છે. (રોમ 6: 23)

આ "જીવન" આવશ્યકરૂપે ઈસુ છે. તે ભગવાન છે. અને તે બાપ્તિસ્મા દ્વારા આપણા હૃદયની અંદર કલ્પના કરવામાં આવી છે. પરંતુ તે વધવા માટે છે, અને આ તે છે જે આપણને આ લેટેન રીટ્રિટમાં ચિંતા કરે છે: આપણામાં ઈસુના જીવનને પરિપક્વતામાં લાવવું. અને આ તે રીતે છે: દેવના આત્મામાંથી જે કંઈ નથી તે મૃત્યુને લાવીને, એટલે કે, તે બધાં “માંસ” નું છે, જે દેહકીય અને અવ્યવસ્થિત છે.

અને આમ, ખ્રિસ્તીઓ તરીકે આપણે “સારા મૃત્યુ” ની વાત કરી શકીએ. તે જ, સ્વ અને ખ્રિસ્તના જીવનને આપણામાં વધતા જતા અને કબજે કરતા રોકે છે. અને તે જ પાપ અટકાવે છે, માટે "પાપની વેતન એ મૃત્યુ છે."

તેમના શબ્દો દ્વારા અને તેમના જીવન દ્વારા, ઈસુએ અમને શાશ્વત જીવનનો માર્ગ બતાવ્યો.

… તેણે પોતાની જાતને ખાલી કરી, ગુલામનું રૂપ લઈને… તેણે પોતાને નમ્ર બનાવ્યો, મૃત્યુને આધીન બન્યો, વધસ્તંભ પર મૃત્યુ પણ. (ફિલ 2: 7-8)

અને તેમણે અમને આ માર્ગ પર અનુસરવાની આજ્ commandedા આપી:

જે કોઈ મારી પાછળ આવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેણે પોતાને નામંજૂર કરવું જોઈએ, તેણે પોતાનો ક્રોસ ઉપાડવો અને મને અનુસરવો. (મેથ્યુ 16:24)

તેથી મૃત્યુ is સમાધાન: પરંતુ કોઈના શરીર અથવા બીજાના ઇરાદાપૂર્વક વિનાશ કરવાને બદલે, કોઈનું પોતાનું મૃત્યુ કરશે. “મારી ઇચ્છા નહીં, પણ તમારી થઈ,” ઈસુએ ગેથસ્માને કહ્યું.

હવે, આ બધા નિસ્તેજ અને હતાશાજનક લાગે છે, એક પ્રકારનું વિકૃત ધર્મ. પણ સત્ય એ છે પાપ જીવનને નિસ્તેજ અને હતાશાજનક અને વિકરાળ બનાવે છે. જ્હોન પોલ દ્વિતીયે જે કહ્યું તે મને ગમે છે,

ઈસુ માંગણી કરી રહ્યા છે, કેમ કે તે આપણી અસલી સુખની ઇચ્છા કરે છે. -બ્લેસ્ડ જોહ્ન પાઉલ II, 2005 માટે વર્લ્ડ યુથ ડે મેસેજ, વેટિકન સિટી, Augગસ્ટ. 27 મી, 2004, ઝેનિટ.

જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મનો અંત સ્વયં ખાલી થવાની સાથે થાય છે, પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મ નથી. તે ભગવાનના જીવનની ઘૂસણખોરી સાથે ચાલુ રહે છે. ઈસુએ કહ્યું,

જ્યાં સુધી ઘઉંનો અનાજ જમીન પર પડે અને મરી ન જાય, ત્યાં સુધી તે ઘઉંનો અનાજ જ રહે છે; પરંતુ જો તે મરી જાય છે, તો તે ખૂબ ફળ આપે છે. જે કોઈ તેના જીવનને પ્રેમ કરે છે તે તે ગુમાવે છે, અને જે આ દુનિયામાં તેના જીવનને નફરત કરે છે તે તેને શાશ્વત જીવન માટે સાચવશે. જે કોઈ મારી સેવા કરે છે તે મારે અનુસરશે, અને જ્યાં હું છું ત્યાં મારો સેવક પણ હશે. (જ્હોન 12: 24-26)

શું તમે તે સાંભળી રહ્યા છો? જેણે પાપને નકારી કા ,્યો, જે પોતાના રાજ્યને બદલે પહેલા ઈશ્વરના રાજ્યની શોધ કરે છે, તે હંમેશા ઈસુ સાથે રહેશે: "જ્યાં હું છું ત્યાં મારો નોકર પણ હશે." આ જ કારણ છે કે સંતો ખૂબ જ ચેપી આનંદ અને શાંતિથી ભરેલા હતા: તેઓએ ઈસુને મેળવ્યો હતો જેણે તેમને કબજો કર્યો હતો. તેઓ એ હકીકતથી કંટાળ્યા નહીં કે ઈસુ છે અને માંગ કરે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ આત્મવિલોપનની માંગ કરે છે. ક્રોસ વિના તમારી પાસે પુનરુત્થાન નહીં હોઈ શકે. પરંતુ વિનિમય શાબ્દિક રીતે આ વિશ્વની બહાર છે. અને આ, ખરેખર, પવિત્રતા એ છે: ખ્રિસ્ત માટેના પ્રેમથી સ્વનો સંપૂર્ણ અસ્વીકાર.

… પવિત્રતા 'મહાન રહસ્ય' અનુસાર માપવામાં આવે છે જેમાં સ્ત્રી વરરાજાની ભેટને પ્રેમની ભેટ સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે. -કેથોલિક ચર્ચના કૅટિકિઝમ, એન. 773

હા, તમે ખ્રિસ્તના જીવન માટે તમારા જીવનની આપ-લે કરો છો, જેમ કે તેણે તમારા જીવન માટે તમારા જીવનની આપ-લે કરી છે. આથી જ તેણે સ્ત્રી અને વરરાજાની છબીઓ પસંદ કરી, કારણ કે તે તમારા માટે જે ખુશીનો હેતુ છે તે પવિત્ર ટ્રિનિટી સાથે જોડાવાની આશીર્વાદ છે - એક બીજાને સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ સ્વત-આપવી.

ખ્રિસ્તી ધર્મ એ આનંદનો માર્ગ છે, દુ sorrowખ નથી, અને નિશ્ચિતરૂપે મૃત્યુ નથી… પરંતુ જ્યારે આપણે “સારી મૃત્યુ” સ્વીકારી અને સ્વીકારીશું.

 

સારાંશ અને ગ્રંથાલય

ભગવાન આપણા માટે ઈચ્છે છે તે સુખ શોધવા માટે આપણે માંસના જુસ્સાને નકારી કા sinવું જોઈએ અને પાપથી પસ્તાવો કરવો જોઈએ: તેનું જીવન આપણામાં રહે છે.

આપણે જીવીએ છીએ તે માટે હંમેશાં ઈસુને ખાતર મૃત્યુની સજા આપવામાં આવે છે, જેથી ઈસુનું જીવન આપણા નૈતિક માંસમાં પ્રગટ થાય. (2 કોરી 4:11)

ફરી શરૂ કરો

 

 

આ લેટેન રીટ્રીટમાં માર્ક સાથે જોડાવા માટે,
નીચે બેનર પર ક્લિક કરો ઉમેદવારી નોંધાવવા.
તમારું ઇમેઇલ કોઈની સાથે શેર કરવામાં આવશે નહીં.

મુખ્ય બેનર ચિહ્નિત કરો

નૉૅધ: ઘણા સબ્સ્ક્રાઇબર્સે તાજેતરમાં જાણ કરી છે કે તેઓ હવેથી ઇમેઇલ્સ પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં નથી. ખાતરી કરો કે મારા ઇમેઇલ્સ ત્યાં ઉતરતા નથી તેની ખાતરી કરવા માટે તમારા જંક અથવા સ્પામ મેઇલ ફોલ્ડરને તપાસો! તે સામાન્ય રીતે સમયનો 99% કેસ છે. ઉપરાંત, ફરીથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનો પ્રયાસ કરો અહીં. જો આમાંથી કોઈ મદદ કરતું નથી, તો તમારા ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાનો સંપર્ક કરો અને તેમને મારા તરફથી ઇમેઇલ્સની મંજૂરી આપવા માટે કહો.

નવા
નીચે આ લખેલા પોડકાસ્ટ:

Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ

ફૂટનોટ્સ

ફૂટનોટ્સ
1 સી.એફ. જ્હોન 8: 44-45
માં પોસ્ટ ઘર, પ્રાર્થના ફરીથી.