Amurka: Cika Wahayin?

 

Yaushe daular ta mutu?
Shin yana rushewa a cikin wani mummunan lokaci?
A'a, a'a.
Amma akwai lokaci yana zuwa
lokacin da mutanensa suka daina yin imani da shi…
-trailer, Megalopolis

 

IN 2012, yayin da jirgina ya tashi sama da California, na ji Ruhu yana ƙarfafa ni in karanta Ru'ya ta Yohanna Babi 17-18. Yayin da na fara karantawa, kamar wani mayafi yana ɗagawa a kan wannan littafin, kamar wani shafi na siraren nama yana juyawa don bayyana ɗan ƙaramin siffa na “ƙarshen zamani.” Kalmar “apocalypse” tana nufin, a zahiri, bayyanawa.

Abin da na karanta ya fara sanya Amurka cikin sabon haske na Littafi Mai Tsarki. Sa’ad da na yi bincike kan tushen tarihin ƙasar, na kasa ganinta a matsayin wataƙila ɗan takara mafi cancanta na abin da St. Yohanna ya kira “babila mai asiri” (karantawa). Sirrin Babila). Tun daga wannan lokacin, abubuwa biyu na baya-bayan nan da alama suna haɓaka wannan ra'ayi…

Ci gaba karatu