An makara? - Kashi Na II

 

ABIN game da waɗanda ba Katolika ko Kirista ba? An la'ane su?

Sau nawa na kan ji mutane suna cewa wasu daga cikin mutanen kirki da suka sani "marasa imani ne" ko "ba sa zuwa coci." Gaskiya ne, akwai mutane "nagari" da yawa a can.

Amma babu wanda ya isa ya samu zuwa Sama da kansa.

 

GASKIYA TA BAMU KYAUTA

Yesu ya ce,

Sai dai in an haifi mutum ta ruwa da Ruhu, ba zai iya shiga mulkin Allah ba. (Yahaya 3: 5)

Don haka, kamar yadda Yesu ya nuna mana ta wurin misalinsa a Kogin Urdun, Baftisma ita ce Dole ne domin ceto. Sacramenti ne, ko alama, wanda ke bayyana mana ainihin gaskiyar: wankan zunuban mutum cikin jinin Yesu, da tsarkake rai zuwa gaskiya. Wato, mutumin yanzu yarda gaskiyar Allah kuma aikata kansa ya bi wannan gaskiyar, wanda aka bayyana ta hanyar ɗariƙar Katolika.

Amma ba kowa bane ke da gatan sauraron bishara saboda labarin ƙasa, ilimi, ko wasu dalilai. Shin irin wannan mutumin da bai taɓa jin Bishara ba kuma ba a yi masa baftisma ba hukunta?

Yesu ya ce, "Ni ne hanya, kuma da gaskiya, da rayuwa… "Yesu is gaskiyan. Duk lokacin da wani ya bi gaskiya a cikin zuciyarsa, to, a cikin azanci suna bin Yesu.

Tunda Kristi ya mutu domin duka… Duk mutumin da ya jahilci Bisharar Almasihu da Ikilisiyarsa, amma yana neman gaskiya kuma yana aikata nufin Allah daidai da fahimtarsa, zai sami ceto. Yana iya tsammanin cewa irin waɗannan mutane zasu samu so Baftisma baro-baro da sun san wajabcinta.  -1260, Catechism na cocin Katolika

Wataƙila Kristi da kansa ya ba mu hango wannan yiwuwar lokacin da ya ce game da mutanen da suke fitar da aljannu da sunansa, amma duk da haka ba su bi shi ba:

Duk wanda baya gaba da mu to namu ne. (Markus 9:40)

Wadanda, ba tare da laifin kansu ba, ba su san Bisharar Almasihu ko Ikilisiyarsa ba, amma duk da haka suna neman Allah da zuciya mai gaskiya, kuma, ta motsa su da alheri, suna ƙoƙari a cikin ayyukansu don yin nufinsa kamar yadda suka sani ta abin da lamirinsu ya faɗi - waɗannan ma za su iya samun ceto na har abada. -847, CCC

 

WANNAN CIKIN LINJILA

Mutum na iya jarabtuwa ya ce, "To me ya sa kuke wahalar wa'azin Bishara. Me ya sa kuke ƙoƙarin maida kowa?

Baya ga gaskiyar cewa Yesu ya umurce mu…

Don haka ku tafi ku almajirtar da dukkan al'ummai, kuna yi musu baftisma… (Mt 28: 19-20)

Also Ya kuma ce,

Shiga ta kunkuntar kofa; Gama ƙofar tana da faɗi, Babba ce kuma da ke kai wa ga hallaka. Waɗanda suke shiga ta kuwa suna da yawa. Ta yaya ƙyamar ƙofar kuma ta taƙaita hanyar da take kaiwa zuwa rai. Kuma waɗanda suka same shi kaɗan ne. (Mt 7: 13-14)

Bisa ga kalmomin kansa Kristi, "waɗanda suka same shi 'yan. "Don haka yayin da damar samun ceto ta kasance ga wadanda ba Krista ba a bayyane, ana iya cewa rashin daidaito ya sauka ga wadanda suke rayuwa a waje da iko da rayuwa da kuma canza alfarmar hadayu wanda Yesu da kansa ya kafa - musamman Baftisma, Eucharist, da Confession - domin tsarkakewarmu da cetonmu Wannan ba yana nufin wadanda ba Katolika ba basu da ceto. ta hanyar Cocin, wanda aka gina akan Bitrus, ba'a amfanar dashi. Ta yaya wannan ba zai bar rai da wahala ba?

Ni ne Gurasar mai rai da ya sauko daga sama; Duk wanda ya ci wannan gurasa zai rayu har abada. (Yahaya 6:51)

Ko yunwa? 

Akwai lokutan da layin parashute din mai shawagi a sama ya kasa kuma mutum ya fadi kai tsaye a kasa, amma duk da haka ya tsira! Yana da wuya, amma zai yiwu. Amma yaya wauta-babu, yaya m zai kasance ga mai koyar da nutsar samaniya ya fadawa wadanda aka horar da shi yayin da suke shiga jirgin, "Ya rage naku ko kun ja igiyar igiyar ruwa ko a'a. Wasu mutane sun yi ta ba tare da an bude parachute ba. Ba na son hakan dora muku… "

A'a, malamin, ta hanyar fadawa daliban gaskiya-yaya tare da bude parachute, mutum yana da tallafi, zai iya hawa iska, ya jagoranci zuriyarsa, ya sauka lafiya a gida-ya ba su babbar dama su guje wa mutuwa.

Baftisma shine igiyar tsagewa, tsarkakakkun abubuwa sune goyan bayanmu, Ruhu shine iska, Maganar Allah shine jagoranmu, kuma sama gidanmu ne.

Cocin shine malami, kuma Yesu shine parachute.  

Ceto yana samuwa cikin gaskiya. Waɗanda suka yi biyayya ga izawar Ruhun gaskiya suna kan hanyar ceto. Amma Cocin, wanda aka damka masa wannan gaskiyar, dole ne ta fita don biyan bukatunsu, don kawo musu gaskiya. Saboda ta yi imani da shirin Allah na ceto na duniya, Ikilisiya dole ne ta zama mishaneri. -851, CCC

 

KARANTA KARANTA:

 


Danna nan zuwa Baye rajista or Labarai zuwa wannan Jaridar. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in GIDA, IMANI DA DARAJA.