Porođajne muke: Depopulacija?

 

TAMO je tajanstveni odlomak u Evanđelju po Ivanu gdje Isus objašnjava da su neke stvari preteške da bi se još otkrile apostolima.

Imam vam još mnogo stvari za reći, ali to sada ne možete podnijeti. Kad dođe Duh istine, uputit će vas u svu istinu... navijestit će vam ono što će doći. (John 16: 12-13)

Nastaviti čitanje