Hrabrost!

 

SPOMEN MUČENSTVA SVETIH KIPARA I PAPE KORNELIJA

 

Iz uredske lektire za danas:

Božanska providnost nas je sada pripremila. Božji milosrdni dizajn upozorio nas je da je dan naše vlastite borbe, našeg vlastitog nadmetanja, blizu. Zahvaljujući toj zajedničkoj ljubavi koja nas usko veže, činimo sve što možemo kako bi poticali svoju skupštinu, neprestano se predavali postima, bdijenju i zajedničkim molitvama. To su nebeska oružja koja nam daju snagu da budemo čvrsti i izdržljivi; oni su duhovna obrana, bogom dano naoružanje koje nas štiti.  —Sv. Ciprijan, Pismo papi Korneliju; Liturgija sati, Svezak IV, str. 1407

 Čitanja se nastavljaju izvještajem o mučeništvu svetog Ciprijana:

"Odlučeno je da Thaccius Cyprian treba umrijeti od mača." Ciprijan je odgovorio: "Hvala Bogu!"

Nakon izricanja kazne, gomila njegovih sukršćana rekla je: "I nas bi trebali ubiti s njim!" Pojavila se galama među kršćanima, a velika svjetina slijedila ga je.

Neka velika gomila kršćana slijedi ovaj dan nakon pape Benedikta, s molitvama, postom i podrškom za čovjeka koji se, s Ciprijanovom hrabrošću, nije bojao govoriti istinu. 

Ispiši Prijateljski, PDF i E-mail
Objavljeno u POČETNA, DUHOVNOST.