הבחירה נעשתה

 

אין דרך אחרת לתאר זאת מלבד כבדות מעיקה. ישבתי שם, רכון בספסל שלי, מתאמץ להקשיב לקריאת המיסה ביום ראשון של רחמים אלוהיים. זה היה כאילו המילים פוגעות באוזני ומקפצות.