החלוקה מתחילה


 

 

גדול חלוקה מתרחשת בעולם כיום. אנשים צריכים לבחור צדדים. זה בעיקר חלוקה של מוסרי ו חברתי ערכים, של בשורה עקרונות לעומת מודרני הנחות יסוד.

וזה בדיוק מה שמשיח אמר שיקרה למשפחות ולאומים כאשר הוא מתמודד עם נוכחותו:

אתה חושב שבאתי לכונן שלום על האדמה? לא, אני אומר לך, אלא חלוקה. מעתה בית בית של חמש יחולק, שלושה נגד שניים ושניים נגד שלושה ... (לוק 12: 51-52)

הדפסה, PDF & דוא"ל
פורסם ב עמוד הבית, הניסיונות הגדולים.