არჩევანი გაკეთდა

 

ამის აღწერის სხვა გზა არ არსებობს, გარდა მჩაგვრელი სიმძიმისა. მე იქ ვიჯექი, ჩემს საჯდომზე ჩამოხრილი, ვცდილობდი მოვუსმინო მასის კითხვას ღვთის წყალობის კვირას. თითქოს სიტყვები ყურში მომხვდა და ატყდა.