ახლა სიტყვა 2024 წელს

 

IT როგორც ჩანს, არც ისე დიდი ხნის წინ ვიდექი პრერიის მინდორზე, როცა ქარიშხალი დაიწყო. ჩემს გულში ნათქვამი სიტყვები შემდეგ გახდა განმსაზღვრელი „ახლა სიტყვა“, რომელიც საფუძვლად დაედო ამ მოციქულს მომდევნო 18 წლის განმავლობაში:კითხვის გაგრძელება