មធ្យោបាយប្រាំយ៉ាងដែលមិនត្រូវខ្លាច

នៅលើសមាជិកនៃអេស។ ចូអេសប៉ូឡូ ២

កុំ​ខ្លាច! បើកទ្វារយ៉ាងទូលាយទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ”!
- អេស។ ចូអេសប៉ូ II, Homily, ការេរបស់ Saint Peter
ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៧៨ លេខ ៥

 

ចេញផ្សាយលើកដំបូងថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ។

 

ចាសខ្ញុំដឹងថាលោក John Paul II តែងតែនិយាយថា“ កុំខ្លាចអី!” ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញខ្យល់ព្យុះបក់កាន់តែខ្លាំងនៅជុំវិញយើងនិង រលកចាប់ផ្តើមគ្របសង្កត់លើបាសឺររបស់ពេត្រុស…ដូច សេរីភាពខាងជំនឿសាសនានិងការនិយាយ ក្លាយទៅជាផុយស្រួយនិង លទ្ធភាពនៃមេប្រឆាំងព្រះគ្រិស្ដ នៅតែមាននៅលើផ្តេក…ដូច ការព្យាករណ៍ម៉ារីន កំពុងត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងពេលវេលានិង ការព្រមានរបស់សម្តេចប៉ាប ទៅធ្វេសប្រហែស…ជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនការបែងចែកនិងទុក្ខព្រួយកើតឡើងនៅជុំវិញអ្នក…តើធ្វើដូចម្តេចអាចធ្វើទៅបាន មិនមាន ខ្លាចទេ?អានបន្ត