គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើង

 

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: កក្កដា 14, 2021

 

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់យើងស្តីពីការប្រមូលប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មហើយប្រាប់អ្នកអំពីសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកនិងច្បាប់ការពារអ្នក។

យើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ ដោយប្រើសេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ការបកស្រាយនិងនិយមន័យ

ការបកប្រែ

ពាក្យដែលអក្សរដំបូងត្រូវបានសរសេរជាអក្សរធំមានអត្ថន័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។ និយមន័យខាងក្រោមនេះនឹងមានអត្ថន័យដូចគ្នាដោយមិនគិតថាតើវាលេចឡើងជាឯកវចនៈឬពហុវចនៈទេ។

និយមន័យ

សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ៖

 • គណនី មានន័យថាគណនីពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលទៅកាន់សេវាកម្មឬផ្នែកនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

 • ក្រុមហ៊ុន (សំដៅលើ“ ក្រុមហ៊ុន”“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) សំដៅលើណៃអ៊ីលកត់ត្រាប្រអប់ ៥០៥ វីហ្គ្រីវីលអាប៊ីកាណាដាធី ៩ ស៊ី ១R៦ (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា“ ពាក្យឥឡូវនេះ ”) ។

 • ឃុកឃី គឺជាឯកសារតូចៗដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រឧបករណ៍ចល័តឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានលំអិតនៃប្រវត្តិរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនោះក្នុងចំណោមការប្រើប្រាស់ជាច្រើន។

 • ប្រទេស សំដៅទៅលើ៖ អាល់ប៊ឺតាប្រទេសកាណាដា

 • ឧបករណ៍ មានន័យថាឧបករណ៍ណាមួយដែលអាចចូលប្រើសេវាកម្មដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃឬថេប្លេតឌីជីថល។

 • ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។

 • សេវាកម្ម សំអាងលើគេហទំព័រ។

 • អ្នក​ផ្តល់​សេវា មានន័យថាជាមនុស្សធម្មជាតិឬនីតិបុគ្គលដែលដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន។ វាសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីឬបុគ្គលដែលជួលដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬជួយដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិភាគរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។

 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ សំដៅទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការបើកទំព័រ) ។

 • Website សំដៅទៅលើពាក្យឥឡូវនេះដែលអាចចូលដំណើរការបានពី https://www.markmallett.com/blog/category/daily-journal/

 • អ្នក មានន័យថាបុគ្គលចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងនាមបុគ្គលនោះកំពុងប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល

 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រើសេវាកម្ម។

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក (ឧ។ អាសយដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលរបស់អ្នកពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះឧបករណ៍ពិសេស។ កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មដោយឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងប្រភេទឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើលេខសម្គាល់ពិសេសនៃឧបករណ៍ចល័តអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍ចល័តទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទនៃកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតតាមអ៊ិនធឺរណែតតាមទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ពិសេសនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យដទៃទៀត។

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ញើនៅពេលណាដែលអ្នកចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើងឬនៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មតាមរឺតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។ ការប្រមូលនេះគឺតាមរយៈ Google Analytics ហើយមិនត្រូវបានលក់ឬផ្សព្វផ្សាយដល់ភាគីទីបីឡើយ។ 

តាមដានបច្ចេកវិទ្យានិងឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានត្រូវបានគេប្រើជាប៊ីកខុនស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។ បច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើរួមមាន៖

 • ឃុកឃីឬឃុកឃីកម្មវិធីរុករក។ ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចមួយដែលដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឱ្យបដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើពេលណាដែលខុកឃីត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានកែតំរុយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដូច្នេះវានឹងបដិសេធឃុកឃីសេវាកម្មរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍។
 • ឃុកឃីភ្លុក។ លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃសេវាកម្មរបស់យើងអាចប្រើវត្ថុដែលបានរក្សាទុកក្នុងតំបន់ (ឬនំឃុកឃី) ដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តឬសកម្មភាពរបស់អ្នកលើសេវាកម្មរបស់យើង។ ឃុកឃីឃុកឃីមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកំណត់កម្មវិធីរុករកដូចគ្នានឹងអ្វីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីរុករកឃុកឃីទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចលុបខូឃីឃុកឃីសូមអាន“ តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់សម្រាប់ការបិទឬលុបវត្ថុដែលចែករំលែកនៅតាមមូលដ្ឋានបានដោយរបៀបណា?” មាននៅ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត។ ផ្នែកជាក់លាក់នៃសេវាកម្មនិងអ៊ីម៉ែលរបស់យើងអាចមានឯកសារអេឡិចត្រូនិកតូចៗដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិត (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាជីអេសអេសភីភីភីជីនិងភីអេចភីភីកសែលតែមួយជី) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលមើលទំព័រទាំងនោះ។ ឬបើកអ៊ីមែលនិងសម្រាប់ស្ថិតិគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍កត់ត្រាប្រជាប្រិយភាពនៃផ្នែកជាក់លាក់និងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ម៉ាស៊ីនមេ) ។

ខូឃីស៍អាចជា“ ខ្ជាប់ខ្ជួន” ឬ“ វេន” ឃុកឃី។ ឃុកឃីនៅតែមាននៅលើកុំព្យួទ័រឬឧបករណ៍ចល័តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅបណ្តាញខណៈពេលដែលខូឃីស៍វេនត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកបិទគេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូឃីស៍នៅទីនេះ៖ ទាំងអស់អំពីខូឃីស៍ដោយ TermsFeed.

យើងប្រើប្រាស់ទាំងខូឃីនិងវេនខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ខូឃីស៍ចាំបាច់ / ចាំបាច់

  ប្រភេទៈខូគីសម័យ

  គ្រប់គ្រងដោយ៖ ពួកយើង

  គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានតាមរយៈគេហទំព័រនិងជួយឱ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។ ពួកគេជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពារការប្រើប្រាស់បន្លំគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំមិនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទេហើយយើងប្រើតែខូឃីទាំងនេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មទាំងនោះ។

 • គោលការណ៍នៃខូឃីស៍ / ការទទួលយកសេចក្តីជូនដំណឹងឃុកឃី

  ប្រភេទ: ខូឃីជាប់លាប់

  គ្រប់គ្រងដោយ៖ ពួកយើង

  គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយកការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រ។

 • មុខងារឃុកឃី

  ប្រភេទ: ខូឃីជាប់លាប់

  គ្រប់គ្រងដោយ៖ ពួកយើង

  គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងចងចាំជម្រើសដែលអ្នកធ្វើនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រដូចជាចងចាំព័ត៌មានលំអិតចូលឬចំណូលចិត្តភាសា។ គោលបំណងនៃឃុកឃីទាំងនេះគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីជៀសវាងអ្នកត្រូវបញ្ចូលចំណូលចិត្តរបស់អ្នកម្តងទៀតរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើនិងជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឃុកឃីសូមទស្សនាគោលការណ៍ខុកឃីរបស់យើងឬផ្នែកឃុកឃីនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើងរួមទាំងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក៖ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ឧទាហរណ៍ការជាវ) ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការមុខងារផ្សេងៗគ្នានៃសេវាកម្មដែលមានសម្រាប់អ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់។ អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកដែលប្រើដើម្បីជាវពាក្យឥឡូវនេះឬការជាវណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើ markmallett.com មិនដែលត្រូវបានលក់ឬចែករំលែកឡើយ។

 • សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ ការអភិវឌ្ឍការអនុលោមនិងការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញផលិតផលផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញឬកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតជាមួយយើងតាមរយៈសេវាកម្ម។

 • ទាក់ទងអ្នក៖ ដើម្បីទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីមែលការហៅទូរស័ព្ទផ្ញើសារ SMS ឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដូចជាការជូនដំណឹងជំរុញរបស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមុខងារផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួមទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់ឬសមហេតុផល។ សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។

 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នក ជាមួយនឹងព័ត៌មានការផ្តល់ជូនពិសេសនិងព័ត៌មានទូទៅអំពីទំនិញសេវាកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ជូនដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកបានទិញឬសាកសួររួចហើយលើកលែងតែអ្នកមិនបានជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានបែបនេះ។

 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នក៖ ដើម្បីចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។

 • សម្រាប់ការផ្ទេរជំនួញ៖ យើងអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីវាយតម្លៃឬអនុវត្តការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាការមុជទឹកការរៀបចំឡើងវិញការរៀបចំឡើងវិញការរំលាយឬការលក់ឬផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះឬទាំងអស់នៃទ្រព្យរបស់យើងមិនថាជាការព្រួយបារម្ភឬជាផ្នែកមួយនៃការក្ស័យធនការរំលាយឬដំណើរការស្រដៀងគ្នា ដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនកាន់កាប់ដោយយើងខ្ញុំអំពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងស្ថិតក្នុងចំណោមទ្រព្យដែលបានផ្ទេរ។

 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត៖ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដូចជាការវិភាគទិន្នន័យកំណត់និន្នាការប្រើប្រាស់កំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនិងវាយតម្លៃនិងកែលម្អសេវាកម្មផលិតផលសេវាកម្មទីផ្សារនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដោះស្រាយវិវាទនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលនយោបាយស្របច្បាប់របស់យើង។

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគផ្ទៃក្នុង។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះលើកលែងតែពេលដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬដើម្បីបង្កើនមុខងាររបស់សេវាកម្មរបស់យើងឬយើងមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការនៅការិយាល័យប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំ។ វាមានន័យថាព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅ - និងរក្សានៅលើកុំព្យួទ័រដែលមានទីតាំងនៅក្រៅរដ្ឋខេត្តខេត្តប្រទេសឬយុត្តាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសគ្នាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នក។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ឯកជននេះអមដោយការដាក់ស្នើរបស់អ្នកនូវព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះរួមមានសុវត្ថិភាពនៃ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរ។ យើងនឹងជូនដំណឹងមុនពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរហើយក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនខុសគ្នា។

ការអនុវត្ត​ន៏​ច្បាប់

នៅក្រោមកាលៈទេសៈជាក់លាក់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលមានសុពលភាពរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍តុលាការឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល) ។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀត

ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • គោរពតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់
 • ការពារនិងការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការពារឬស៊ើបអង្កេតអំពីកំហុសដែលអាចកើតមានដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម
 • ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬសាធារណៈជន
 • ការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសូមចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេតឬវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺមានសុវត្ថិភាព ១០០% នោះទេ ខណៈពេលដែលយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញរបស់វាបានទេ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិនទាក់ទងអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំនោះទេ។ យើងមិនបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានពីអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំឡើយ។ ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។ ប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងបានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយយើងចាត់វិធានការដើម្បីដកព័ត៌មាននោះចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើការព្រមព្រៀងដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយប្រទេសរបស់អ្នកត្រូវការការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយយើងអាចនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយអ្នកមុនពេលយើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ។

បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់របស់ភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយប្រកាសគោលការណ៍ភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬសេចក្តីជូនដំណឹងដ៏លេចធ្លោមួយស្តីពីសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខាងលើនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអ្នកអាចទាក់ទងយើង៖

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល