Vatikano II Susirinkimo ir Atsinaujinimo gynimas

 

Galime pastebėti, kad atakuoja
prieš popiežių ir Bažnyčią
ateina ne tik iš išorės;
veikiau Bažnyčios kančios
ateina iš bažnyčios vidaus,
nuo nuodėmės, kuri egzistuoja Bažnyčioje.
Tai visada buvo žinoma,
bet šiandien matome tai tikrai bauginančia forma:
didžiausias Bažnyčios persekiojimas
neateina iš išorės priešų,
bet gimsta iš nuodėmės Bažnyčioje.
- popiežius Benediktas XVI,

interviu skrendant į Lisaboną,
Portugalija, 12 m. gegužės 2010 d

 

SU žlugus Katalikų Bažnyčios vadovybei ir iš Romos kylančios pažangios darbotvarkės, vis daugiau katalikų bėga iš savo parapijų ieškoti „tradicinių“ mišių ir ortodoksijos prieglobsčių.Skaityti toliau