5 diena: proto atnaujinimas

AS vis labiau atsiduodame Dievo tiesoms, melskimės, kad jos mus pakeistų. Pradėkime: Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, amen.

O ateik, Šventoji Dvasia, Paguodė ir Patarėja: vesk mane tiesos ir šviesos keliais. Įsiskverbk į mano esybę savo meilės ugnimi ir išmokyk mane Kelio, kuriuo turėčiau eiti. Aš duodu tau leidimą patekti į mano sielos gelmes. Dvasios kardu, Dievo Žodžiu, sulaužyk visą melą, išvalyk mano atmintį ir atnaujink protą.

Ateik Šventoji Dvasia kaip meilės liepsna ir sudegink visą baimę, kai traukiate mane į gyvuosius vandenis, kad atgaivintumėte mano sielą ir sugrąžintumėte džiaugsmą.

Ateik Šventoji Dvasia ir padėk man šią dieną ir visada priimti, šlovinti ir gyventi besąlygiška Tėvo meile man, apreikšta Jo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenime ir mirtyje.

Ateik, Šventoji Dvasia, ir neleisk man niekuomet sugrįžti į savigraužos ir nevilties bedugnę. To aš prašau Brangiausiu Jėzaus Vardu. Amen. 

Pradinės maldos metu prisijunkite prie šios besąlygiškos Dievo meilės šlovinimo giesmės savo širdimi ir balsu...

Besąlygiškas

Kokia plati ir kokia ilga yra Jėzaus Kristaus meilė?
O kiek aukšta ir kokia gili yra Jėzaus Kristaus meilė?

Besąlyginis, begalinis
Tai nesibaigianti, nepaliaujama
Amžinai, amžinai

Kokia plati ir kokia ilga yra Jėzaus Kristaus meilė?
O kiek aukšta ir kokia gili yra Jėzaus Kristaus meilė?

Tai besąlygiška, begalinė
Tai nesibaigianti, nepaliaujama
Amžinai, amžinai

Ir tegul mano širdies šaknys
Leiskitės giliai į nuostabios Dievo meilės dirvą

Besąlyginis, begalinis
Tai nesibaigianti, nepaliaujama
Besąlyginis, begalinis
Tai nesibaigianti, nepaliaujama
Amžinai, amžinai
Amžinai, amžinai

– Markas Mallettas iš Tegul Viešpats žino, 2005©

Kad ir kur tu esi dabar, Dievas, Tėvas, tave vedė. Nesijaudinkite ir nepanikuokite, jei vis dar jaučiate skausmą ir skausmą, jaučiatės sustingę arba visai nieko. Tai, kad net suvokiate savo dvasinį poreikį, yra tikras ženklas, kad malonė jūsų gyvenime yra aktyvi. Į bėdą patenka aklieji, kurie atsisako matyti ir užkietina savo širdis.

Svarbiausia, kad jūs tęstumėte vietoje tikėjimas. Kaip sako Šventasis Raštas,

Be tikėjimo neįmanoma įtikti Jam, nes kiekvienas, kuris artinasi prie Dievo, turi tikėti, kad Jis egzistuoja ir kad Jis apdovanoja Jo ieškančius. (Hebrajams 11:6)

Galite tuo pasikliauti.

Proto pasikeitimas

Vakar buvo galinga diena daugeliui iš jūsų, nes atleidote sau, galbūt pirmą kartą. Tačiau, jei praleidote daug metų save žemindami, galbūt susikūrėte modelius, kurie sukelia net pasąmoningus atsakymus į save priekaištauti, kaltinti ir nuskriausti. Žodžiu, būti neigiamas.

Žingsnis, kurį žengėte, kad atleistumėte sau, yra didžiulis, ir aš tikiu, kad daugelis iš jūsų jau jaučiasi lengvesni ir naujai atrasti ramybę bei džiaugsmą. Tačiau nepamirškite to, ką išgirdote Dieną 2 – kad mūsų smegenys iš tikrųjų gali pasikeisti neigiamas mąstymas. Taigi turime sukurti naujus kelius savo smegenyse, naujus mąstymo modelius, naujus būdus reaguoti į išbandymus, kurie tikrai ateis ir mus išbandys.

Taigi šv. Paulius sako:

Neprisitaikykite prie šio amžiaus, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad suprastumėte, kas yra Dievo valia, kas gera, patinka ir tobula. (Rom 12:2

Turime atgailauti ir daryti apgalvotus sprendimus, kad prieštarautume pasaulietinio mąstymo grūdams. Mūsų dabartiniame kontekste tai reiškia atgailauti, kad esame negatyvūs, skundėsi, atmetėme savo kryžius, leidžiame pesimizmui, nerimui, baimei ir pralaimėjimui nugalėti mus – kaip apaštalus, kuriuos audros apėmė siaubas (netgi su Jėzumi valtyje). !). Neigiamas mąstymas yra toksiškas ne tik kitiems, bet ir jums pačiam. Tai turi įtakos jūsų sveikatai. Tai paveikia kitus kambaryje esančius žmones. Egzorcistai sako, kad tai netgi pritraukia demonus prie jūsų. Pagalvok apie tai.

Taigi, kaip pakeisti savo nuomonę? Kaip galime išvengti, kad netaptume didžiausiu savo priešu?

I. Priminkite sau, kas esate

Aš esu sukurtas geras. Aš esu žmogus. Tai gerai, kad klysti; Mokausi iš savo klaidų. Nėra tokio kaip aš, aš esu unikalus. Kūryboje turiu savo tikslą ir vietą. Aš neprivalau būti geras viskam, tik geras kitiems ir sau. Turiu apribojimus, kurie mane moko, ką galiu ir ko negaliu. Aš myliu save, nes Dievas myli mane. Esu sukurtas pagal Jo paveikslą, todėl esu mylimas ir galiu mylėti. Galiu būti gailestingas ir kantrus sau, nes esu pašauktas būti kantrus ir gailestingas su kitais.

II. Pakeisk savo mintis

Ką pirmiausia pagalvoji ryte, kai atsikeli? Kaip sunku grįžti į darbą... koks blogas oras... kas negerai su pasauliu...? O gal manote kaip šv. Paulius:

Kad ir kas tikra, kas garbinga, kas teisinga, kas tyra, kas miela, kas maloninga, jei yra kokia nors puikybė ir jei kas verta pagirti, pagalvokite apie tai. (Fil 4:8)

Atminkite, kad jūs negalite kontroliuoti gyvenimo įvykių ir aplinkybių, bet galite kontroliuoti savo reakcijas; galite kontroliuoti savo mintis. Nors jūs negalite visada suvaldyti pagundų – tų atsitiktinių minčių, kurias priešas meta jums į galvą – jūs galite atmesti juos. Esame dvasinėje kovoje ir kovosime iki paskutinio atodūsio, tačiau tai mūšis, kurį nuolat laimėsime, nes Kristus jau laimėjo pergalę.

Nes nors gyvename pasaulyje, mes nevykdome pasaulinio karo, nes mūsų karo ginklai nėra pasaulietiški, bet turi dievišką galią sunaikinti tvirtoves. Mes naikiname ginčus ir visas išdidžias kliūtis Dievo pažinimui ir paimame į nelaisvę kiekvieną mintį, kad paklustume Kristui... (2 Kor 10, 3-5)

Ugdykite teigiamas mintis, džiaugsmingas mintis, padėkos mintis, šlovinimo mintis, pasitikėjimo mintis, pasiduokite mintis, šventas mintis. Štai ką reiškia…

... atnaujinkite savo proto dvasią ir apsivilkite nauju „aš“, sukurtu Dievo būdu teisumui ir tiesos šventumui. (Ef 4, 23–24)

Net šiais laikais, kai pasaulis darosi vis tamsesnis ir blogesnis, dar labiau būtina, kad tamsoje būtume šviesa. Dėl šios priežasties esu priverstas duoti šią rekolekciją, nes jūs ir aš turime tapti šviesos armija, o ne niūriais samdiniais.

III. Pakelkite pagyrimo galią

Aš vadinu taip "Šv. Pauliaus kelias“. Jei gyvensi taip diena iš dienos, valanda po valandos, tai tave pakeis:

Visada džiaukitės, nuolat melskitės ir dėkokite visais atvejais, nes tokia yra Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. (1 Tesalonikiečiams 5:16)

Šių rekolekcijų pradžioje kalbėjau apie būtinybę kiekvieną dieną šauktis Šventosios Dvasios. Štai maža paslaptis: Dievo šlovinimo ir palaiminimo malda verčia ant jūsų nusileisti Šventosios Dvasios malonę. 

palaiminimas išreiškia pagrindinį krikščioniškos maldos judėjimą: tai yra Dievo ir žmogaus susitikimas... mūsų malda pakyla Šventojoje Dvasioje per Kristų Tėvui – laiminame jį už tai, kad jis mus palaimino; jis maldauja Šventosios Dvasios malonės, kad nusileidžia per Kristų iš Tėvo – jis mus laimina. -Katalikų bažnyčios katekizmas (CCC), 2626; 2627

Pradėkite dieną palaimindami Šventąją Trejybę,[1]plg. Prevencinė malda apačioje čia net jei sėdite kalėjime ar ligoninės lovoje. Tai pirmasis ryto požiūris, kurį turėtume laikyti Dievo vaiku.

Garbinimas yra pirmasis žmogaus požiūris, pripažįstantis, kad jis yra tvarinys prieš savo Kūrėją. -Katalikų bažnyčios katekizmas (CCC), 2626; 2628

Galima dar daug ką pasakyti apie Dievo šlovinimo galią. Senajame Testamente šlovinkite išlaisvintus angelus, nugalėtas armijas,[2]plg. 2 Chron 20:15-16, 21-23 ir griovė miesto sienas.[3]plg. Jozuė 6:20 Naujajame Testamente šlovinimas sukėlė žemės drebėjimus ir kalinių grandines[4]plg. Apd 16, 22-34 ir tarnaujantiems angelams pasirodyti, ypač šlovinimo aukoje.[5]plg. Luko 22:43, Apaštalų darbai 10:3-4 Aš asmeniškai mačiau, kaip žmonės fiziškai pasveiko, kai jie tiesiog pradėjo garsiai šlovinti Dievą. Prieš daugelį metų Viešpats mane išlaisvino iš slegiančios netyrumo dvasios, kai pradėjau giedoti Jo šloves.[6]plg Pagyrimas Laisvei Taigi, jei tikrai norite, kad jūsų protas būtų pakeistas ir išsilaisvintų iš negatyvo ir tamsos grandinių, pradėkite šlovinti Dievą, kuris pradės judėti tarp jūsų. Dėl…

Dievas gyvena savo žmonių šlovinimu (Psalmė 22: 3)

Galiausiai, „nebeturite gyventi taip, kaip gyvena pagonys, savo proto beprasmiškumu; aptemę supratimu, atitrūkę nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo, dėl savo širdies kietumo“, – sako šv.[7]Eph 4: 17-18

Viską darykite neniurzgdami ir neklausinėdami, kad būtumėte nepriekaištingi ir nekalti, nepriekaištingi Dievo vaikai iškrypusios ir iškrypusios kartos, tarp kurių šviečiate kaip žiburiai pasaulyje... (Fil 2, 14-15)

Mano brangus brolis, mano brangioji sesuo: nebeduok kvapo „senam žmogui“. Iškeiskite mintis apie tamsą į šviesos žodžius.

Baigiamoji malda

Melskitės su žemiau esančia baigiamąja giesme. (Kai jį įrašiau, pabaigoje tyliai verkiau, nes pajutau, kad Viešpats po daugelio metų išgydys žmones, kurie pradės Jį šlovinti.)

Tada išsiimkite savo dienoraštį ir parašykite Viešpačiui apie bet kokias baimes, su kuriomis susiduriate, su kuriais susiduriate, sielvartus, kuriuos nešiojate... ir tada užsirašykite žodžius ar vaizdus, ​​kurie ateina į jūsų širdį, kai klausote Gerojo Ganytojo balso.

Grandinės

Nusiauk batus, tu esi šventoje žemėje
Nusiimkite bliuzą ir dainuokite šventai
Šiame krūme dega ugnis
Dievas yra šalia, kai Jo žmonės giria

Grandinės jos krenta kaip lietus, kai Tu
Kai tu judi tarp mūsų
Grandinės, sulaikančios mano skausmą, nukrenta
Kai tu judi tarp mūsų
Taigi atleiskite mano grandines

Purtykite mano kalėjimą, kol aš eisiu į laisvę
Sukratyk mano nuodėmę, Viešpatie, mano pasitenkinimą
Uždegk mane savo Šventąja Dvasia
Angelai skuba, kai Tavo žmonės giria

Grandinės jos krenta kaip lietus, kai Tu
Kai tu judi tarp mūsų
Grandinės, sulaikančios mano skausmą, nukrenta
Kai tu judi tarp mūsų
Taigi atleiskite mano grandines (pakartokite x 3)

Atleisk mano grandines… išgelbėk mane, Viešpatie, išgelbėk mane
...nutraukite šias grandines, nutraukite šias grandines,
nutraukti šias grandines...

– Markas Mallettas iš Tegul Viešpats žino, 2005©

 


 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Prevencinė malda apačioje čia
2 plg. 2 Chron 20:15-16, 21-23
3 plg. Jozuė 6:20
4 plg. Apd 16, 22-34
5 plg. Luko 22:43, Apaštalų darbai 10:3-4
6 plg Pagyrimas Laisvei
7 Eph 4: 17-18
Posted in PRADŽIA, GYDYMAS ATSILIEKIMAS.