Penki lygūs akmenys

DABAR MASĖS SKAITYMŲ ŽODIS
22 m. sausio 2014 d
Šv. Vincento memorialas

Liturginiai tekstai čia

 

 

KAIP ar mes nužudome milžinus ateizmo, individualizmo, narcisizmo, utilitarizmo, marksizmo ir visų kitų „izmų“, atvedusių žmoniją į savęs naikinimo tašką, dieną? Per šiandieninį pirmąjį svarstymą Deividas atsakė:

Ne kardu ar ietimi Viešpats gelbsti. Nes mūšis yra VIEŠPATIES, ir jis atiduos tave į mūsų rankas.

Šv. Paulius įtraukė Dovydo žodžius į šiuolaikinę naujos sandoros šviesą:

Nes Dievo karalystė susideda ne iš kalbų, o iš valdžios. (1 Kor 4, 20)

Ji yra galia Šventosios Dvasios, kuri paverčia širdis, tautas ir tautas. Tai yra galia Šventosios Dvasios, kuri nušviečia protus tiesai. Tai yra galia Šventosios Dvasios, taip reikalingos mūsų laikais. Kaip manote, kodėl Jėzus siunčia savo Motiną tarp mūsų? tai yra suformuoti tą viršutinio kambario centrą dar kartą kad „naujosios Sekminės“ nusileistų Bažnyčiai, padegdamos ją ir pasaulį! [1]plg Charizmatiškas? VI dalis

Aš atėjau padegti žemės, ir kaip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! (Luko 12:49)

Tačiau turime būti atsargūs, kad „naujosios Sekminės“ ar net tos pirmosios Sekminės būtų laikomos įvykiais, izoliuotais nuo rengimas tai palengvino Šventosios Dvasios atėjimą. Jei prisiminsite tai, ką neseniai parašiau Tuščias, tik po to, kai Jėzus keturiasdešimt dienų ir naktų buvo dykumoje, jis pasirodė „Dvasios galia“. Taip pat apaštalai trejus metus sekė Jėzų, apmąstė Jo žodžius, meldėsi ir mirė savo senais keliais, kol ugnies liežuviai nusileido ant jų ir jie taip pat pradėjo judėti Dvasios galia. [2]plg. Apd 1:8 Tada Dovydas, tas piemenų berniukas, begales dienų praleido aukodamas, kovodamas priešliūto ir meškos nagai“, Giedodamas šlovę Dievui su lyra ir sužinodamas, kokie akmenys buvo jo didžiausi ginklai prieš Viešpats suvedė jį akis į akį su Galijotu.

Taip pat ir mes turime skubiai pradėti pasiruošimą naujam Dvasios judėjimui. Turime išmokti pasiimti „Penki lygūs akmenys, “Kaip mokė ir skatino mūsų motina Bažnyčia, kuri paruoš mus susidurti su mūsų laikų milžinais…

 

I. MALDA

Malda yra visų kitų akmuo. Kodėl? Nes malda yra tai, kas jus „susieja“ su Vynmedžiu, kuris yra Kristus ir be kurio “tu nieko negali padaryti" [3]plg. Jn 15, 5 Asmeninis laikas atskirai su Dievu į jūsų gyvenimą įtraukia Dvasios „sulą“.

... malda is gyvieji santykis Dievo vaikų su savo Tėvu ... -Katalikų bažnyčios katekizmas, n.2565

II. GREITAS

Pasninkas ir aukojimasis ištuština save ir sukuria erdvę tai malonei, kuri ateina maldos būdu.

Malda palaiko mums reikalingą malonę ... -BMK, n.2010

Pasninkas labiau prilygina ir suvienija sielą nukryžiuotam Viešpačiui, kuris mirtimi sunaikino mirtį, taip sukonfigūruodamas ir paruošdamas sielą priimti galia prisikėlimo.

III. GYVENIMAS

Gailestingumo darbai artimui yra tie, kurie suaktyvina ir pagyvina Tikėjimas, [4]plg. Jokūbo 2:17 kuris, Jėzaus teigimu, gali „perkelti kalnus“. „Mistinė jėga“  [5]plg. Jonas Paulius II, Christifideles Laici, n. 2 m už autentiškos meilės slypi pats Dievas, nes „Dievas yra meilė“.  [6]plg BMK, 1434

IV. SAKRAMENTAI

By dažnas išpažinties ir Šventosios Eucharistijos sakramentai, siela išgydoma, puoselėjama, atnaujinama ir atkuriama. Tada Sakramentai tampa meilės mokykla ir „Šaltinio ir viršūnės“, kuria remiamasi Šventosios Dvasios malone, tiesiogiai susitinkant su Jėzumi Eucharistijoje ir Tėvu susitaikant.

V. DIEVO ŽODIS

Tai akmuo, prasiskverbiantis į milžinų kaukolę. Tai yra Dvasios kardas. Nes Dievo žodis yra…

... galintis suteikti jums išminties išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visi Raštai yra įkvėpti Dievo ir yra naudingi mokant, paneigiant, taisant ir mokant teisumo, kad tas, kuris priklauso Dievui, būtų kompetentingas, pasirengęs atlikti kiekvieną gerą darbą. (2 Tim 3, 15–17)

Bet Žodis skverbiasi tik „tarp sielos ir dvasios, sąnarių ir čiulpų" [7]plg. Žydų 4: 12 Kada tai yra "metė ... su stropu “, tai yra, pristatoma galia Dvasios. Tai daroma naudojant dvipusį kalbančio žodžio kardą (logotipus) arba liudytojo „žodį“, kuris uždeda kūną ant sakomo žodžio (rema).

Šie penki mažai akmenys atveria širdį Dievui, pritaiko protą ir sielą vis labiau paverčia Jėzaus panašumu, kad ji taptų „nebe aš, o manyje gyvenantis Kristus" [8]plg. Gal 2:20 Taigi juda galia iš esmės tampa dar vienu Kristumi pasaulyje. Būtent šis vidinis gyvenimas Dieve vėl ir vėl paruošia jus priimti Dvasią, pripildyti jus Dvasia ir varyti jus į priekį galia Dvasios dvasia ... susidurti su bet kokiais milžinais.

Tebūna palaimintas Viešpats, mano uola, kuris treniruoja mano rankas kovai, pirštus - karui. (Šiandieninė psalmė, 144)

Šventoji Dvasia taip pat suteikia drąsos drąsiai skelbti Evangelijos naujumą (parrhesia) kiekvienu laiku ir vietoje, net kai susiduria su prieštaravimais. Šaukimės jo šiandien, tvirtai įsišaknijusio maldoje, nes be maldos rizikuojame, kad visa mūsų veikla bus bevaisė, o žinia tuščia. Jėzus nori, kad evangelizatoriai skelbtų džiugią žinią ne tik žodžiais, bet visų pirma per gyvenimą, kurį perkeičia Dievo buvimas. - popiežius prancūzas, Evangelii Gaudium, n. 259 m

 

SUSIJUSIŲ SVARBU

 

 

Gauti Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

„NowWord“ reklamjuostė

 

Dvasinis maistas apmąstymams yra nuolatinis apaštalavimas.
Ačiū už Jūsų paramą!

Prisijunkite prie „Mark“ „Facebook“ ir „Twitter“!
„Facebooklogo“„Twitterlogo“

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg Charizmatiškas? VI dalis
2 plg. Apd 1:8
3 plg. Jn 15, 5
4 plg. Jokūbo 2:17
5 plg. Jonas Paulius II, Christifideles Laici, n. 2 m
6 plg BMK, 1434
7 plg. Žydų 4: 12
8 plg. Gal 2:20
Posted in PRADŽIA, MASĖS SKAITYMAI.