Gydomieji preparatai

TAI yra keletas dalykų, kuriuos reikia apsvarstyti prieš pradedant šį rekolekciją (kuri prasidės sekmadienį, 14 m. gegužės 2023 d., ir baigsis Sekminių sekmadienį, gegužės 28 d.), pvz., kur rasti prausimosi patalpas, valgymo laiką ir kt. Gerai, juokauju. Tai internetinis atsitraukimas. Paliksiu jums išspręsti prausyklą ir susiplanuoti savo maistą. Tačiau yra keletas dalykų, kurie yra labai svarbūs, jei norite, kad tai būtų palaimingas laikas.

Tik asmenine pastaba... Šis atsitraukimas iš tikrųjų įveda žodį „dabar“. Tai yra, aš iš tikrųjų neturiu plano. Viskas, ką tau rašau, yra tikrai šiuo metu, įskaitant šį raštą. Ir aš manau, kad tai yra gerai, nes labai svarbu, kad aš tiesiog pasitraukčiau iš kelio – kad „sumažinčiau, kad Jis padidėtų“. Tai tikėjimo ir pasitikėjimo akimirka ir man! Prisiminkite, ką Jėzus pasakė „keturiems vyrams“, atvedusiems paralyžiuotąjį:

Kai Jėzus pamatė Tikėjimas, jis pasakė paralyžiuotajam: „Vaikeli, tavo nuodėmės atleistos... Sakau tau: kelkis, pasiimk kilimėlį ir eik namo. (plg. Morkaus 2:1–12)

Tai yra, aš įvedu jus Viešpaties akivaizdoje Tikėjimas kad Jis ketina tave išgydyti. Ir aš esu verčiamas tai daryti, nes „ragau ir pamačiau“, kad Viešpats yra geras.

Mums neįmanoma nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome. (Apd 4, 20)

Aš patyriau tris Šventosios Trejybės Asmenis – jų buvimą, jų tiesą, jų gydančią meilę, jų visagalybę, ir visiškai niekas negali sutrukdyti tavęs išgydyti – išskyrus tave.

Įsipareigojimas

Todėl šiuo rekolekcijų laikotarpiu reikia įsipareigojimą. Kiekvieną dieną įsipareigokite bent mažiausiai vieną valandą kad perskaitytumėte meditaciją, kurią atsiųsiu jums (paprastai vakare prieš tai, kad turėtumėte ją ryte), melskitės su daina, kuri gali būti įtraukta, ir vykdykite visas instrukcijas. Daugelis iš jūsų gali praleisti dar daugiau laiko, kai Dievas pradeda su jumis kalbėti, bet bent jau „Stebėkite vieną valandą“ su Viešpačiu.[1]plg. Morkaus 14:37

Šventasis egoizmas

Praneškite savo šeimai ar kambario draugams, kad darote šį rekolekciją ir kad nebūsite pasiekiami tą valandą ar ilgiau. Jums suteikiamas leidimas „šventam egoizmui“: paversti šį laiką su Dievu ir tik Dievu.

Išjunkite visą socialinę žiniasklaidą ir padėkite įrenginius. Raskite ramią vietą, kur jūsų netrukdys, kur jums bus patogu, kur galėsite būti vieni su Dievu, kad atvertumėte Jam savo širdį. Tai gali būti prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, jūsų miegamasis, jūsų namelis... kad ir ką pasirinktumėte, praneškite, kad esate nepasiekiamas, ir venkite bet kokio nereikalingo blaškymosi. Tiesą sakant, aš rekomenduoju per ateinančias dvi savaites kiek įmanoma vengti „naujienų“, „Facebook“, „Twitter“, tų nesibaigiančių socialinių tinklų srautų ir pan., kad per tą laiką galėtumėte geriau klausytis Viešpaties. Laikykite tai „detoksikacija“ iš interneto. Eiti pasivaikščioti. Iš naujo atraskite Dievą, kalbantį per gamtą (tai iš tikrųjų yra penktoji evangelija). Be to, pagalvokite apie šias rekolekcijas kaip įėjimą į „viršutinį kambarį“, kai ruošiatės Sekminių malonėms.

Ir, žinoma, kadangi šios rekolekcijos vyksta ne konferencijų centre, o savo kasdienių pareigų kontekste, rinkitės laiką, kai jūsų įprasti įsipareigojimai (pvz., maisto gaminimas, ėjimas į darbą ir pan.) akivaizdžiai neprieštaraus.

Padarykite savo erdvę šventa. Padėkite šalia savęs nukryžiuką, uždekite žvakę, pastatykite piktogramą, palaiminkite savo erdvę šventu vandeniu, jei turite, ir pan. Dvi savaites, tai bus šventa žemė. Tai turi būti erdvė, kurioje galėtum įeiti į tylą ir klausytis Dievo balso,[2]plg. 1 Karalių 19:12 kas is kalbėsiu tau į širdį.

Pagaliau tai tikrai yra jusu laikas su Dievu. Ne laikas užtarti kitus, tarnauti už kitus ir pan. Atėjo laikas Dievui tarnauti jums. Taigi sekmadienį tiesiog paaukokite visas savo širdies naštas Tėvui, patikėkite Jam savo artimuosius ir savo rūpesčius.[3]plg. 1 Petro 5: 7 Ir tada paleisk…

Paleisk... Paleisk Dievą

Neprisimenu jokių išgydymų ar daugybės Jėzaus atliktų stebuklų, kuriuose dalyvaujantieji nebuvo kokiu nors būdu padaryti; kur jiems tai nekainavo tikėjimo diskomfortas. Pagalvokite apie kraujuojančią moterį, kuri šliaužė ant rankų ir kelių, kad paliestų Jėzaus apsiausto kraštą. Arba aklas elgeta viešoje aikštėje šaukia: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs! Arba apaštalai, įstrigę jūroje per baisią audrą. Taigi atėjo laikas tapti tikru: atsisakyti kaukių ir pamaldumo šaradų, kuriuos iškeliame prieš kitus. Atverti savo širdis Dievui ir leisti visoms bjaurybėms, sugedimams, nuodėmėms ir žaizdoms išeiti į šviesą. Tai yra tikėjimo diskomfortas, akimirka tapti pažeidžiamu, žaliu ir nuogu prieš savo Kūrėją – tarsi numetus figos lapus, po kuriais po nuopuolio pasislėpė Adomas ir Ieva.[4]plg. Pr 3:7 Ak, tie figos lapai, kurie nuo tada bandė nuslėpti tiesą apie mūsų visišką Dievo meilės ir malonės poreikį, be kurių mes negalime būti atkurti! Kaip kvaila, kad esame susigėdę arba statome kliūtis prieš Dievą, tarsi Jis dar nežinotų mūsų sugedimo ir nuodėmės gylio. Tiesa išlaisvins jus, pradedant nuo tiesos apie tai, kas jūs esate ir kas nesate.

Taigi, šis atsitraukimas reikalauja ne tik jūsų įsipareigojimas bet drąsa. Kraujuojančiai moteriai Jėzus pasakė: „Drąsa, dukra! Tavo tikėjimas tave išgelbėjo“. [5]Mattas 9: 22 Aklas buvo raginamas: „Imkite drąsos; kelkis, Jis tave šaukia." [6]Kovo 10:49 O apaštalams Jėzus maldavo: „Būkite drąsūs, tai aš; Nebijok." [7]Mattas 14: 27

Genėjimas

Jaučiamas diskomfortas tapti pažeidžiamu... ir tada yra skausmas matant tiesą. Abu šie dalykai yra būtini, kad Dangiškasis Tėvas pradėtų jūsų atkūrimą.

Aš esu tikras vynmedis, o mano Tėvas yra vynuogių augintojas. Jis nuima kiekvieną šakelę manyje, kuri neduoda vaisių, ir kiekvieną, kuri neduoda vaisių, genima, kad ji duotų daugiau vaisių. (Jono 15:1-2)

Genėjimas yra skausmingas, netgi smurtinis.

... dangaus karalystė kenčia nuo smurto, o smurtautojai ją ima jėga. (Mato 11:12)

Tai gydymas nuo nesveikų ar nudžiūvusių šakų – arba tų žaizdų, kurios kenkia mūsų gyvenimui Dieve ir santykiams su kitais, arba nuodėmių, kurios reikalauja atgailos. Nesipriešinkite šiam būtinam genėjimui, nes tai yra meilė, visa meilė:

Nes Viešpats drausmina tą, kurį myli, ir baudžia kiekvieną sūnų, kurį priima. (Hebrajams 12:6)

Ir pažadas pereiti šį genėjimą yra tai, ko mes visi trokštame: ramybės.

Šiuo metu visa disciplina atrodo skausminga, o ne maloni; vėliau jis duoda taikų teisumo vaisių tiems, kurie buvo jo išmokyti. (Žyd 12:11)

Sakramentai

Per šias rekolekcijas, jei įmanoma, dalyvaukite kasdieninėse Mišiose Eucharistijoje is Jėzus, didysis gydytojas (skaitykite Jėzus yra čia!). Tačiau daugeliui jūsų tai gali būti neįmanoma, todėl nesijaudinkite, jei negalite dalyvauti kasdien.

Tačiau aš primygtinai rekomenduoju kada nors per šias rekolekcijas eiti į išpažintį, ypač nuėjus „į gelmę“. Daugelis iš jūsų tikriausiai ten bėgs! Ir tai nuostabu. Nes Dievas laukia tavęs šiame Sakramente, kad tave išgydytų, išvaduotų ir atnaujintų. Jei jaučiate poreikį eiti daugiau nei vieną kartą, kai viskas iškyla, vadovaukitės Šventąja Dvasia.

Leisk tau jos mamai

Po kryžiumi Jėzus atidavė mums Mariją būtent tam, kad būtų mus motina:

Pamatęs savo motiną ir mokinį, kurį mylėjo, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai, tavo sūnus“. Tada jis tarė mokiniui: „Štai tavo motina“. Nuo tos valandos mokinys ją paėmė į savo namus. (Jono 19: 26–27)

Taigi, kad ir kas bebūtumėte, pakvieskite Švenčiausiąją Motiną „į savo namus“, į sakralią šios gydomosios rekolekcijos erdvę. Ji gali priartinti jus prie Jėzaus nei bet kas kitas kūrinijoje, nes ji yra Jo motina, taip pat ir jūsų.

Raginu jus tam tikru momentu per kiekvieną iš šių rekolekcijų dienų melstis Rožinio malda (žr čia). Tai taip pat yra „švento egoizmo“ metas, kai galite nešti savo asmenines žaizdas, poreikius ir melstis už jūsų išgydymą Dievo Motinai ir prieš Dievą. Nes būtent Švenčiausioji Motina Jėzui pasakė, kad vestuvėms baigėsi vynas. Taigi jūs galite eiti pas ją Rožinio maldos metu, sakydami: „Aš esu iš džiaugsmo vyno, ramybės vyno, kantrybės vyno, tyrumo vyno, savitvardos vyno“ ar kas tai bebūtų. Ir ši Moteris pateiks jūsų prašymus savo Sūnui, kuris turi galią pakeisti jūsų silpnumo vandenį į malonės vyną.

Leiskite jam paskęsti

Galbūt jus labai jaudins tiesos, su kuriomis susidursite per šį rekolekciją, ir norėsite jomis pasidalinti su šeima ar draugais. Mano pasiūlymas yra pereiti procesą savo širdies tyloje su Jėzumi. Jūs išgyvenate tam tikrą dvasinę operaciją ir turite leisti šiam darbui padaryti savo pasekmes ir leisti, kad šios tiesos įsiskverbtų. Šiek tiek daugiau apie tai pakalbėsiu rekolekcijų pabaigoje.

Galiausiai sukūriau naują kategoriją šoninėje juostoje pavadinimu GYDYMAS ATSILIEKIMAS. Ten rasite visus šio rekolekcijų raštus. Ir atsineškite savo maldos žurnalą, kad galėtumėte įrašyti, arba sąsiuvinį, ką naudosite per šį rekolekciją. Pasimatysime sekmadienį!

 

 

su Nihilis Obstatas

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Morkaus 14:37
2 plg. 1 Karalių 19:12
3 plg. 1 Petro 5: 7
4 plg. Pr 3:7
5 Mattas 9: 22
6 Kovo 10:49
7 Mattas 14: 27
Posted in PRADŽIA, GYDYMAS ATSILIEKIMAS ir pažymėti .