Laikykitės kurso

 

Jėzus Kristus yra tas pats
vakar, šiandien ir amžinai.
(Hebrajai 13: 8)

 

DUOTA kad aš einu aštuonioliktus šio „Dabar žodžio“ apaštalavimo metus, turiu tam tikrą perspektyvą. Ir tai yra dalykai ne vilkimas, kaip kai kurie teigia, arba kad pranašystė yra ne išsipildymas, kaip sako kiti. Priešingai, negaliu neatsilikti nuo visko, kas vyksta – didžiosios dalies to, ką parašiau per šiuos metus. Nors aš nežinojau detalių, kaip viskas išsipildys, pavyzdžiui, kaip sugrįš komunizmas (kaip tariamai Dievo Motina įspėjo Garabandalio regėtojus – žr. Kai komunizmas grįžta), dabar matome, kad jis sugrįžta pačiu nuostabiausiu, sumaniausiu ir visur pasitaikančiu būdu.[1]plg Galutinė revoliucija Tiesą sakant, tai taip subtilu, kad daugelis dar nesuvokia, kas vyksta aplink juos. „Kas turi ausis, turi girdėti“.[2]plg. Mato 13:9

Ir visgi, ar dar nori isgirsti?  Sakau tai, nes daugelis pavargsta ir užmiega šią vėlyvą valandą – kaip mūsų Viešpats numatė.[3]plg Galutinė revoliucija Štai kodėl tu ir aš, mielas skaitytojau, esame raginami pabusti: būk ištikimas ir tikras, nuoseklus ir nenuilstantis, meldžiantis ir budrus, blaivus ir budrus savo dvasiniame gyvenime. Dievo Motinos kariuomenei, Naujasis Gideonas, kuri formuojasi dabar, yra tikrai labai maža.

Mažas skaičius tų, kurie mane supranta ir seka ... —Mūsų ponia Mirjanai, 2 m. Gegužės 2014 d

Bet tai mažasis klyksmas is lemiamas Dievo planų išsipildymui ir Nekaltosios Širdies triumfui. 

Štai kodėl tiek daug mūsų yra priešo atakoje. Kiekvienas mūsų dvasinio gyvenimo plyšys, kiekvienas šarvų plyšys, kūno silpnumas yra būtis išnaudojamas velnio. Jis daro viską, ką gali, kad mus išlaisvintų, sunaikindamas mūsų santuokas, šeimas, mūsų pusiausvyrą, mūsų vidinę ramybę ir, jei įmanoma, santykius su Dievu. Šėtonas nori, kad mes prarastume pasitikėjimą Bažnyčios valdžia; sakramentų veiksmingumu; ir tikėjimas Dievo žodžiu. Jis nori, kad mes taptume ciniškais dėl pranašystės – ne, mesti jas į šalį. Jis nori, kad mes smarkiai susiskaldytume. Vadinasi, velnias meta virtuvės kriauklę į Kristaus nuotaką ir daugelį numuša nuo Petro barkos, kol jis yra prie jos.

Bet Dievas visa tai leidžia. Kodėl? Kaip dar viena priemonė mus apvalyti, kad mes visiškai suvoktume savo silpnumą ir visišką priklausomybę nuo Jo. 

Todėl tas, kuris mano, kad stovi saugus, turėtų pasirūpinti, kad nenukristų. Jūsų neatėjo joks išbandymas, išskyrus tai, kas yra žmogiška. Dievas yra ištikimas ir neleis tavęs bandyti už tavo jėgų; bet su teismu jis taip pat suteiks išeitį, kad galėtumėte tai ištverti... nes tu žinai, kad tavo tikėjimo išbandymas duoda ištvermę. O ištvermė tebūna tobula, kad būtumėte tobuli ir tobuli, nieko nestokojantys. (1 Kor 10:12-13, Jokūbo 1:3-4)

Dabartinis skambutis skirtas atkaklumas, į laikykitės kurso. Kad tarp tavęs ir Jėzaus niekas neatsidurtų. Nieko. Net ne „mažos nuodėmės“. Taigi, jei jums reikia „kurso korekcijos“, ko jūs laukiate? Išpažinties sakramente Dievas Tėvas viską sutvarko per brangųjį savo Sūnaus Jėzaus Kraują. Jis surenka tave ant rankų; Jis vėl tave nuplauna; Jis uždeda tau naują chalatą, naujus sandalus ir žiedą ant piršto.[4]plg. Luko 15:22 Jis viską daro nauja, kai siunčia tave atgal į pasaulį, atleista ir Jo draugystėje – net jei tavo nuodėmė būtų buvusi mirtingasis. 

Ar siela būtų kaip sunykęs lavonas, kad žvelgiant iš žmogaus pusės, nebūtų [vilties] atkurti ir viskas jau būtų prarasta, taip nėra su Dievu. Dieviškojo gailestingumo stebuklas visiškai atkuria tą sielą. O, kaip varganai tie, kurie nepasinaudoja Dievo gailestingumo stebuklu! - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 1448

„... tie, kurie dažnai eina į išpažintį ir daro tai norėdami daryti pažangą“, pastebės savo dvasinio gyvenimo žingsnius. „Būtų iliuzija ieškoti šventumo pagal pašaukimą, kurį žmogus gavo iš Dievo, dažnai nesinaudodamas šiuo atsivertimo ir susitaikymo sakramentu.“ – POPIEŽIUS ŠV. JONAS PAULIAUS II, Apaštališkoji penitencijų konferencija, 27 m. kovo 2004 d.; catholicculture.org

Nors visada buvau labai nuolankus dėl labai konkrečių viešų pranašiškų prognozių – daugiausia todėl, kad jos beveik visada žlunga [5]plg Pareiškimas apie kun. Michelis — Pastebėjau, kad nuolatiniai ir meilūs Dievo Motinos raginimai šventumui yra tikrai ugdantys ir iššaukiantys, išmintingi ir naudingi — tikra šviesa tamsoje tuo metu, kai beveik visa hierarchija pastebimai nutilo.[6]plg Įjunkite priekinius žibintus Jos žodžiai yra tikras ženklas, kad Gerasis Ganytojas neapleido kaimenės, net jei kai kurie piemenys tai padarė. Kaip ir kiekviename autentiškame privačiame apreiškime, nėra nieko „naujo“ per se; bet tai išgirsti naujomis ausimis visada yra malonė.

Štai, vaikai, aš ateinu parodyti jums kelią, kelią, kuris veda į Viešpatį, vienintelį Tikrąjį Kelį... nusižeminkite savo ego ir šlovinkite Dievą. Melsdamiesi, vaikai, nepasimeskite tūkstančiuose tuščių žodžių: melskitės širdimi, melskitės su meile. Mano vaikai, išmokite stabtelėti prieš Švenčiausiąjį Altoriaus Sakramentą: ten jūsų laukia mano Sūnus, gyvas ir tikras, mano vaikai. -Dievo Motina Simonai, 26 m. gruodžio 2022 d

Prašau daugiau nenusidėti. Aš jau seniai čia tarp jūsų ir kviečiu atsiversti, kviečiu maldai, bet ne visi klausotės. Deja, mano širdį plyšo skausmas, matant tiek daug abejingumo, tiek daug blogio. Šis pasaulis vis labiau yra blogio gniaužtuose, o jūs vis dar stovite ir žiūrite? Esu čia iš begalinio Dievo gailestingumo, esu čia tam, kad paruoščiau ir surinkčiau savo mažą kariuomenę. Prašome, vaikai, nebūkite sugauti nepasiruošę. Išmėginimų, kuriuos reikės įveikti, bus daug, bet ne visi esate pasirengę juos ištverti. Mieli vaikai, prašau sugrįžti pas Dievą. Iškelkite Dievą į pirmą vietą savo gyvenime ir pasakykite „taip“. Vaikai, „taip“ pasakyta iš širdies. -mūsų Ponia Angelai, 26 m. Gruodžio 2022 d
Ir vis dėlto Dievo Motina įspėja, kad net ji pritrūksta žodžių...
Mano vaikai, laikai, į kuriuos einate, bus sunkūs, todėl prašau daugiau melstis, ypač Šventojo Rožančiaus maldą, galingą ginklą prieš blogį. Mano vaikai, dabar jums labiau nei anksčiau reikės apsaugos... neleisk tavęs užvaldyti neteisybei... Prašau maldos už Bažnyčią ir jos sugedusius vyrus – jie dabar pasiklydo. Daugelis kunigų, vyskupų ir kardinolų yra sutrikę... Mano vaikai, noriu jus išgelbėti ir nebeturiu žodžių; prašau padėk man, mano mieli vaikai.  -Dievo Motina Gisella Cardia, 3 m. Sausio 2022 d
Ar matote, kokia praktiška yra Dievo Motina?
 
• melskitės iš širdies, ne tik iš galvos;
• stabtelėti prieš Jėzų Švenčiausiajame Sakramente ir pripažinti bei mylėti Jį;
• daugiau nenusidėk;
• nebūk abejingas blogiui (ty nebūk bailys! Naudok savo balsą, klaviatūrą, savo buvimą);
• pirmenybę teik Dievui ir tegul jūsų „taip“ būna „taip“ (plg. Mt 6, 33);
• melstis Rožančių (už jūsų apsaugą!);
• melstis už piemenis
 
Tai tik trys pranešimai iš šios praėjusios savaitės, kuriuos paskelbiau Tas, kurio nėra. Vien tuose trijuose pranešimuose yra beveik viskas, ko jums reikia, kad išgyventumėte šiuos laikus. Ir kas jie, jei ne prieš 2000 metų mums perduoto Viešojo Jėzaus Kristaus Apreiškimo dar kartą patvirtinimas! 
 
Man sensacingos pranašystės ir spėjimai nėra esminiai dalykai (ir daugelis jų nukristi, kaip rodo patirtis). Nors esu vienas iš „Countdown to the Kingdom“ įkūrėjų, esu daug santūresnis dėl tokių tariamų „žodžių“, nei daugelis žmonių gali suprasti. Iš tiesų, aš tiesiog įtraukiu juos į kategoriją „Mes pamatysime“, nes iš tikrųjų, ką daugiau su jais galima padaryti – išskyrus, žinoma, melstis pasauliui Dievo pasigailėjimo? Ir net tada, jei pranašai žlunga, Dievas to nedaro. Mūsų viltis yra Viešpatyje. Netgi Kai nukrenta kedrai (ty mūsų piemenys),[7]plg Kai žvaigždės krinta tai neturėtų sukrėsti mūsų tikėjimo – kitaip mūsų tikėjimas buvo netinkamas.
 
Taigi kai sakau laikytis kurso, broliai ir seserys, turiu omenyje, grįžkime prie pagrindų; grįžti į ištikimybę; atgal į maldą; grįžti prie dvasinio reiškia tai jau turime po ranka, ypač sakramentus, pasninką, rožinį, novenas ir t. t. Ir jei tai padarysite, if ir kada Kuo dramatiškesnės pranašystės pasirodys, būsite pasiruošę. Tačiau daugelis iš mūsų yra ne paruošta, kaip perspėja Dievo Motina. Ir tai labai, labai blaivi mintis – ypač turint omenyje, kiek „ištikimų“ jau yra suskirstyta į Dvi stovyklos. Leisti nei vienas iš mūsų manyti, kad mes nepatenkame į neigimą, kaip Petras, o tuo labiau į išdavystę – kaip Judas.

Pradėdami šiuos naujus metus, būkime nuoširdūs ir atkaklus sekti Jėzumi kaip tikru mokiniu ne iš baimės, o iš dėkingumo, kad „tai vis dar malonės metas“, kaip Dievo Motina pasakė Andželai. Galiausiai norėčiau pasakyti: „pamėgdžiokite mane“, kaip savo skaitytojams sakytų šv. Paulius.[8]plg. 1 Kor 4:16 Bet aš esu pavargęs sargas, kuriam reikia malonės ir gailestingumo kaip ir bet kam... 

Žmogaus sūnau, aš tave padariau Izraelio namų sargybiniu. Atkreipkite dėmesį, kad žmogus, kurį Viešpats siunčia kaip pamokslininką, vadinamas sargybiniu. Budėtojas visada stovi ant aukščio, kad iš tolo matytų, kas ateina. Kiekvienas žmogus, paskirtas budėtoju, turi visą gyvenimą stovėti ant aukščio, kad padėtų jiems įžvalgiai. Kaip sunku man tai pasakyti, nes tokiais žodžiais aš save pasmerkiu. Aš negaliu pamokslauti turėdamas jokią kompetenciją, ir vis tiek, kiek man sekasi, aš pats negyvenu savo gyvenimo pagal savo pamokslą. Neneigiu savo atsakomybės; Pripažįstu, kad esu tingus ir aplaidus, bet galbūt mano kaltės pripažinimas sulauks mano teisingo teisėjo malonės. Šv. Grigalius Didysis, homilija, Valandų liturgija, T. IV, p. 1365–66
 
 

 

 

su Nihilis Obstatas

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in PRADŽIA, DIDŽIAUSI BANDYMAI.