Pasirinkimas padarytas

 

Nėra kito būdo apibūdinti, kaip tik slegiantis sunkumas. Sėdėjau susikūpręs savo suole ir įsitempiau klausytis Dievo Gailestingumo sekmadienio mišių. Man atrodė, kad žodžiai trenkė į ausis ir atšoko.

Pagaliau meldžiau Viešpatį: „Kas čia per sunkumas, Jėzus?" Ir pajutau, kaip Jis mano viduje pasakė:

Šių žmonių širdys sustingo: dėl daugėjančių piktadarybių daugelio meilė atšalo. (plg. Mt 24, 12). Mano žodžiai jų sielos nebepersmelkia. Jie yra kietasprandžiai žmonės kaip Meriboje ir Masoje (plg. Ps 95, 8). Ši karta dabar padarė savo pasirinkimą, o jūs ruošiatės išgyventi tuos pasirinkimus… 

Mes su žmona sėdėjome balkone – ne ten, kur įprastai einame, bet šiandien atrodė, kad Viešpats norėjo, kad ką nors pamatyčiau. Pasilenkiau į priekį ir pažvelgiau žemyn. Šią Gailestingumo šventę katedra buvo pustuštė – tuštesnė, nei aš kada nors mačiau. Tai buvo šauktukas į Jo žodžius, kad net ir dabar – net pasauliui atsidūrus ant branduolinio konflikto, ekonominio žlugimo, pasaulinio bado ir kitos „pandemijos“ slenksčio – sielos neieško Jo malonės ir „Malonių vandenynas“ [1]Dienoraštis Šv.Faustina, n. 699 kurį Jis aukojo šią dieną.[2]matyti Paskutinė išganymo viltis 

Vėl prisiminiau širdį veriančius Jo žodžius šventajai Faustinai:

Nenoriu bausti skaudančios žmonijos, bet noriu ją išgydyti, prispaudžiant prie savo Gailestingos širdies. Aš naudoju bausmę, kai jie patys mane verčia tai daryti; Mano ranka nelinkusi įsikibti į teisingumo kardą. Prieš teisingumo dieną siunčiu gailestingumo dieną ... Prailginu gailestingumo laiką dėl [nusidėjėlių]. Bet vargas jiems, jei jie neatpažįsta mano apsilankymo laiko ... - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 126I, 1588

Nors Dievo gailestingumas niekada nesibaigia, man atrodo, kad Jis taip sako "gailestingumo laikas" dabar baigiasi. Kada? Kiek laiko praėjo nuo tada, kai žinome, kad buvome skolintu laiku?

 

Įspėjimo fazė

Iš tiesų, Viešpats DIEVAS nieko nedaro, neatskleidęs savo plano savo tarnams pranašams. (Amosas 3: 7)

Kai Dievas nori įspėti žmoniją, Jis iškviečia pranašus arba sargybinius, dažnai per gilų susitikimą, kuris atkreipia jų dėmesį. 

Savo „vienas prieš vieną“ susitikime su Dievu pranašai semiasi šviesos ir stiprybės savo misijai. Jų malda – tai ne bėgimas iš šio neištikimo pasaulio, o dėmesingumas Dievo Žodžiui. Kartais jų malda yra ginčas ar skundas, bet visada užtarimas, kuris laukia ir ruošiasi įsikišti Išganytojo Dievo, istorijos Viešpaties. -Katalikų bažnyčios katekizmas, n. 2584 m

Pranašas skubiai jaučia, kai Dievas duoda Jam žodį. Žodis užgniaužia jo sieloje, nudegimai jo širdyje ir net tampa našta, kol nepasakoma.[3]plg. Jer 20:8-10 Be šios malonės dauguma pranašų būtų linkę tiesiog abejoti, atidėlioti ar net palaidoti žodį „kitam kartui“. 

Tačiau pranašo jaučiamas skubumas nereiškia, kad artumas pranašystės; tai tik propelentas, skleidžiantis žodį Kristaus Kūnui ir net visam pasauliui. Kada tiksliai tas žodis pasieks išsipildymą, ar jis bus sušvelnintas, atidėtas ar atšauktas, ir kiek metų ar net šimtmečių praeis po to, kai pranašas pirmą kartą jį ištars, žino tik Dievas – nebent Jis to atskleis (pvz., Pr 7). :4, Jonos 3:4). Be to, turi būti laiko, kad žodis pasiektų žmones.

Šis apaštalavimo rašymas prasidėjo maždaug prieš 18 metų. Prireikė daug metų, kol žinia čia pasiekė visą pasaulį ir net tada – tik likutį. 

 

Išsipildymo fazė

Išsipildymo fazė dažnai ateina „kaip vagis naktį“.[4]1 Tess 5: 2 Perspėjimo mažai arba visai nėra, nes įspėjimo laikas jau praėjo - nuosprendis Dievas, kuris yra pats meilė ir gailestingumas, visada laukia, kol arba teisingumas pareikalaus Jo veikti, arba atsiras toks širdies kietumas, gailestingumo įrankis liks tik baudimas.

Nes Viešpats drausmina tą, kurį myli, ir baudžia kiekvieną sūnų, kurį priima. (Hebrajai 12: 6)

Dažnai pirmasis šios bausmės etapas yra tai, kad asmuo, regionas ar tauta tiesiog pjauna tai, kas buvo pasėta. 

... nesakykime, kad būtent Dievas mus taip baudžia; priešingai, patys žmonės ruošia savo bausmė. Savo gerumu Dievas perspėja mus ir kviečia teisingu keliu, gerbdamas laisvę, kurią jis mums suteikė; taigi žmonės yra atsakingi. – Sr. Liucija, viena iš Fatimos vizionierių, laiške Šventajam Tėvui, 12 m. gegužės 1982 d.

Neabejoju, kad Apreiškimo „antspaudai“. yra ne tik žmogaus sukurtos, bet ir tyčinės. Štai kodėl mūsų Švenčiausioji Motina Fatimoje perspėjo apie pasekmes, jei masonijos klaidos (ty „Rusijos klaidos“) išplistų po pasaulį. Šis „žvėris“, kylantis iš jūros, naudoja švelnius žodžius ir frazes, tokias kaip „atkurk geriau“ ir „Great Reset“, kad paslėptų ketinimus sukurti tvarką iš chaoso (ordo ab chaosas). Tam tikra prasme tai yra „Dievo bausmė“ – tiek, kiek „sūnui palaidūnui“ buvo leista pjauti tai, ką jis pasėjo per savo maištą. 

Dievas... ruošiasi nubausti pasaulį už jo nusikaltimus karu, badu ir Bažnyčios bei Šventojo Tėvo persekiojimais. Kad to išvengčiau, ateisiu prašyti, kad Rusija būtų pašventinta mano Nekaltajai Širdžiai ir pirmaisiais šeštadieniais atgailos Komunijos. Jei mano prašymai bus paisyti, Rusija atsivers ir bus taika; jei ne, ji paskleis savo klaidas visame pasaulyje, sukeldama karus ir Bažnyčios persekiojimus. Gėris bus kankinys; Šventasis Tėvas turės daug kentėti; įvairios tautos bus sunaikintos.  -Fatimos pranešimas, vatikanas.va

Aš nežinau Viešpaties šio triumfo tvarkaraščio. Tačiau šiandieninis žodis „dabar“ yra labai aiškus: žmonija kolektyviai atmetė Kristų, Jo Bažnyčią ir Evangeliją. Kas liko anksčiau Teisingumo diena man atrodo, paskutinis gailestingumo aktas – a pasaulinis įspėjimas kuris tuoj pat parveš namo daug sūnų ir dukterų palaidūnų... ir išsijos iš kviečių piktžoles. 
Prieš ateidamas kaip teisusis teisėjas, aš pirmiausia einu kaip Gailestingumo karalius. Prieš artėjant Teisingumo dienai, žmonėms danguje bus duotas toks ženklas: Danguje užges visa šviesa, o visoje žemėje bus tamsu. Tada danguje bus matomas kryžiaus ženklas, o iš angų, kur buvo prikaltos Gelbėtojo rankos ir kojos, išlįs puikūs žiburiai, kurie tam tikrą laiką apšvies žemę. Tai įvyks prieš pat paskutinę dieną. -Jėzus į Šv. Faustiną, Dieviškojo gailestingumo dienoraštis, Dienoraštis, n. 83

Paskubėkite būti malonės būsenoje
Mes pasiekėme tašką, kai turime būti pasirengę bet kurią akimirką susitikti su Viešpačiu. Dešimtys kartų per žinias amerikiečių regėtojui Jennifer Jėzus ragina žmones būti pasiruošus stoti prieš Jį „akies mirksniu“.

Mano žmonės, išpranašautas įspėjimo laikas netrukus išaiškės. Aš kantriai meldžiau jūsų, Mano tauta, tačiau per daug jūsų ir toliau atsiduodate pasaulio keliams... Tai laikas, kai Mano tikintieji yra kviečiami giliai maldai. Nes akimirksniu tu gali stovėti priešais mane… Nebūk kaip kvailas žmogus, kuris laukia, kol žemė pradės svyruoti ir drebėti, nes tada tu gali žūti... — Jėzus tariamai Jennifer; Žodžiai iš Jėzaus, Birželis 14, 2004.

Branduoliniais ginklais ginkluoti lėktuvai yra dislokuoti žemėje, o lyderiai grasina vienas kito sunaikinimu. “Ekspertai“ perspėja, kad Jungtinėse Valstijose jau plinta pandemija „100 kartų blogesnė už COVID“. Pasaulyje žinomas virusologas, daktaras Geertas Vandenas Bossche perspėjo, kad patenkame į „hiperūmią krizę“ tarp labai vakcinuotų populiacijų ir netrukus tarp jų išvysime „didžiulį, didžiulį cunamį“ – ligų ir mirčių.[5]plg. 2 m. balandžio 2024 d.; slaynews.com ir šimtus milijonų susiduria su badu hiperinfliacija ir auganti pasaulinė maisto krizė. 
 
Kažkuriuo momentu mes praeisime per šią Audrą… ir ji pasirodys anksčiau nei vėliau.
 
Paklaustas apie Trečiąją Fatimos paslaptį, popiežius Jonas Paulius II maldininkų grupei pasakė:
Jei yra žinia, kurioje sakoma, kad vandenynai užtvindys ištisas žemės dalis; kad vieną akimirką žus milijonai žmonių... nebėra jokios prasmės skelbti šią [trečiąją] slaptą [Fatimos] žinią... Turime būti pasirengę patirti didelių išbandymų. -tolima ateitis; išbandymai, kurie pareikalaus iš mūsų būti pasiruošę atiduoti net savo gyvenimą ir visiškai padovanoti save Kristui ir už Kristų. Jūsų maldomis ir mano maldomis galima palengvinti šį suspaudimą, bet jau nebeįmanoma jo išvengti, nes tik tokiu būdu Bažnyčia gali būti veiksmingai atnaujinta. Kiek kartų iš tikrųjų Bažnyčios atnaujinimas buvo atliktas krauju? Šį kartą ir vėl kitaip nebus. Turime būti stiprūs, pasiruošti, pasitikėti Kristui ir Jo Motinai, būti dėmesingi, labai dėmesingi Rožinio maldai. —POPOŽIUS JONAS Paulius II, pokalbis su katalikais Fuldoje, Vokietijoje, 1980 m. lapkritis; „Potvynis ir ugnis“ kun. Regisas Scanlonas, ewtn.com
Manau, aš sakau, kad liko mažai, jei iš viso, laiko šį suspaudimą palengvinti. Bendrai buvo nuspręsta išstumti Dievą iš viešosios aikštės. Tai turėtų būti akivaizdu visiems. Vis dėlto „Iš dalies žinome ir iš dalies pranašaujame... matome neaiškiai, tarsi veidrodyje“ (1 Kor 13:9, 12).
 
Taip pat ne viskas prarasta. Šie gimdymo skausmai yra ne pabaiga, o ateinančio naujo gimimo, naujo pradžia Taikos era
Galų gale triumfuos mano Nekaltoji širdis. Šventasis Tėvas pašventins man Rusiją, ji atsivers ir pasauliui bus suteiktas taikos laikotarpis. —Fatimos pranešimas, vatikanas.va

Taip, Fatimoje buvo pažadėtas stebuklas, didžiausias stebuklas pasaulio istorijoje, antras po Prisikėlimo. Tas stebuklas bus taikos era, kuri dar niekada nebuvo suteikta pasauliui. – Kardina Mario Luigi Ciappi, 9 m. spalio 1994 d. (Jono Pauliaus II, Pijaus XII, Jono XXIII, Pauliaus VI ir Jono Pauliaus I popiežiaus teologas); Apaštalavimo šeimos katekizmas
 
Susiję skaitymai
„Paskutinės dienos“ supratimas: skaitykite Teisingumo diena
 


Mano interviu su pripažintu autoriumi Tedu Flynnu

 

 

Paremkite Marko nuolatinę tarnybą:

 

su Nihilis Obstatas

 

Kelionė su Marku Geriausios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 
Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 Dienoraštis Šv.Faustina, n. 699
2 matyti Paskutinė išganymo viltis
3 plg. Jer 20:8-10
4 1 Tess 5: 2
5 plg. 2 m. balandžio 2024 d.; slaynews.com
Posted in PRADŽIA, DIDŽIAUSI BANDYMAI.