Artėjančios Sekminės


Koptų piktograma Sekminės

 

Pirmą kartą paskelbtas 6 m. Birželio 2007 d., Šio rašinio turinys man grįžta su nauju betarpiškumo jausmu. Ar artėjame prie šios akimirkos, nei suprantame? (Atnaujinau šį raštą, įterpdamas naujausius popiežiaus Benedikto komentarus.)

 

KAI vėlyvos meditacijos yra niūrios ir kviečia mus į gilesnę atgailą ir pasitikėjimą Dievu, tai nėra pražūties žinia. Jie yra sezono pabaigos, žmonijos „nuopuolio“ šauklys, taip sakant, kai apvalantys dangaus vėjai užpūs negyvus nuodėmės ir maišto lapus. Jie kalba apie žiemą, kai tie kūno dalykai, kurie nėra Dievo, bus nužudyti, o Jame įsišakniję dalykai pražys šlovingu džiaugsmo ir gyvenimo „nauju pavasariu“! 

 

 

AMŽIAUS PABAIGA

Ministerijų amžius baigiasi ...

Šie žodžiai į mano širdį įėjo kažkada praėjusiais metais ir išaugo. Tai jausmas, kad pasaulinės ministerijų struktūros ir modeliai kaip mes žinome juos eina į pabaigą. Ministerija vis dėlto to nepadarys. Greičiau Kristaus Kūnas pradės judėti iš tikrųjų kaip kūnas, turintis antgamtinę vienybę, galią ir valdžią, kurios nepakanka nuo pirmųjų Sekminių.

Dievas formuoja naują vyno odą, kurioje ketina išpilti Naująjį vyną. 

Naujoji vyno oda bus nauja vienybė Kristaus kūne, paženklinta nuolankumu, paklusnumu ir paklusnumu Dievo valiai.

Jei norime būti tikros vienybės jėgos, pirmieji ieškokime vidinio susitaikymo per atgailą. Atleiskime už patirtas skriaudas ir atmeskime visus pykčius bei ginčus. Pirmieji parodykime širdies nuolankumą ir tyrumą, kurių reikia norint pasiekti Dievo tiesos spindesį. Būdami ištikimi apaštalams patikėtam tikėjimo indėliui, būkime džiaugsmingi evangelijos transformuojančios galios liudininkai! ... Tokiu būdu Bažnyčia Amerikoje pažins naują pavasario laiką dvasioje ... - popiežius Benediktas XVI,  Homilija, Niujorkas, 19 m. Balandžio 2008 d

Žodžiu, nauja vyno oda yra Marijos širdis formuojasi jos apaštaluose. Savo vaikų pašventinimas ir atsidavimas savo širdžiai yra priemonė, kuria Šventoji Dvasia suformuoja savo širdį mumyse ir per ją - Jėzų. Kaip prieš 2000 metų Šventoji Dvasia nustelbė Mariją, kai ji buvo pasirengusi pastoti, taip ir dabar Marija padeda paruošti šią „naują vyno odą“, kad mumyse atsiskleistų Jėzaus dvasia. Tada Bažnyčia vienu balsu pasakys:

Gyvenu nebe aš, o manyje gyvena Kristus. (Gal 2, 20) 

 
MARIJOS VIRŠUTINĖ KAMBA

Kaip galime nepaprasto Marijos buvimo mūsų laikais nematyti kaip ženklo mums? Ji subūrė mus į viršutinį širdies kambarį. Kaip ji dalyvavo per pirmąsias Sekmines, taip ir jos užtarimas bei buvimas padės sukelti „naujas“ Sekmines.

Šventoji Dvasia, radusi savo brangų sutuoktinį, vėl esantį sielose, nusileis į juos su didele jėga. Jis užpildys juos savo dovanomis, ypač išmintimi, kuria jie sukels malonės stebuklus ... tai Marijos amžius, kai daugelis Marijos išrinktų ir Aukščiausiojo Dievo dovanotų sielų visiškai pasislėps jos sielos gilumoje, tapdamos gyvomis jos kopijomis, mylėdamos ir šlovindamos Jėzų.  Šv. Louis de Montfort, Tikras atsidavimas Švč. Mergelei, n.217, „Montfort Publications“  

Mano supratimu, šviežios Sekminės prasidės „įspėjimu“ arba „sąžinės apšvietimu“, apie kurį kalbėjo mistikai ir šventieji (žr. Audros akis). Tai bus šlovingas stiprėjimo, gydymo ir kitų stebuklų metas. Daugelis tų, dėl kurių mes dabar meldžiamės ir meldžiamės už Dievo Gailestingumą, turės galimybę atgailauti. Taip, melskis, tikėkis ir melskis dar! Ir būti pasirengę likdamas malonės būsenoje (ne mirtina nuodėmė).

Tie, kurie užgrūdino širdį ir liko užsispyrę, vis dėlto bus pavaldūs Dievo nuosprendis. Tai yra, apšvietimas taip pat pasitarnaus dar atskirti piktžoles nuo kviečių. Po šio evangelizacijos laikotarpio, prieš tai, kai Kristus įsteigė a „Tūkstančio metų“ „poilsio“ laikotarpis, gali iškilti „Žvėris ir netikras pranašas“ (Apr 13: 1-18), kuris padarys didelius „ženklus ir stebuklus“, kad iškreiptų tiesą ir tikrovę, kas buvo „apšvietimas“, ir apgautų tuos, kurie iškrito šiame „didžiojo apostazijos“ sezone ir kas atsisakyti atgailauti. Kaip sakė Jėzus, „kas netiki, tas jau yra pasmerktas“ (Jono 3:18).

Todėl Dievas siunčia jiems stiprų kliedesį, kad priverstų juos tikėti tuo, kas netikra, kad būtų pasmerkti visi, kurie netikėjo tiesa, bet džiaugėsi neteisingumu. (2 Tesės 2:11 :)

 

ANTIKCIJOS ŠIRDIS 

Aš meldžiuosi dabar, kad suprastume savo dienų skubą. Meldžiu, mes suvokiame, kodėl Marija maldauja mus užtarti sielas. Leiskime giliau suprasti ašaras, kurios laisvai sklinda iš jos akių jos atvaizduose ir statulose visame pasaulyje. Dar yra daugybė sielų, kurios dar neišgelbėjo, ir ji pasikliauja mumis. Per maldas ir pasninką galbūt dienų bus sutrumpintas kai meldžiamės:Tavo karalystė ateis."

Tačiau šioje mylimoje Motinoje taip pat yra daug džiaugsmo! Marija rengia mus Dievo Karalystės, Šventosios Dvasios, atėjimui nauju išliejimu ir šio rudens sezono pabaigai bei Puikus derlius. Mano širdis alsuoja dideliu laukimu ir džiaugsmu! Jaučiu, kaip ir pirmasis ryto karštis, Dievo malones, jėgą ir meilę, kuri tekės šiais mūsų moliniais indais. Tai bus kaip „Indijos vasara“, kol ateis žiema, ir Arkos durys uždarytos

Tai laukimas Marijos triumfas ... Bažnyčios triumfas.

Šlovė ir šlovė jums, Viešpatie Jėzau Kristumi, mano karaliau, mano Dieve ir mano Visiems !! Girkite Jį broliais! Girkite Jį seseris! Pagirkite Jį visa kūryba! Tai Elijo dienos!  

... gailėkimės iš Dievo naujų Sekminių malonės ... Tegul ugnies liežuviai, derinantys degančią Dievo ir artimo meilę su uolumu skleisti Kristaus karalystę, nusileis visiems! - popiežius Benediktas XVI,  Homilija, Niujorkas, 19 m. Balandžio 2008 d  

Dievas mums suteikė ne bailumo, o galios, meilės ir savitvardos dvasią. (2 Tim 1: 7)

Būkite atviri Kristui, pasveikinkite Dvasią, kad kiekvienoje bendruomenėje įvyktų naujos Sekminės! Nauja žmonija, džiaugsminga, kils iš jūsų tarpo; jūs vėl patirsite gelbstinčią Viešpaties jėgą. - popiežius Jonas Paulius II, „Kreipimasis į Lotynų Amerikos vyskupus“, „L'Osservatore Romano“ (leidimas anglų kalba), 21 m. Spalio 1992 d., P. 10, sek. 30.


Ateik, Šventoji Dvasia,
ateina per galingą užtarimą
Nekaltoji Marijos Širdis,
tavo mylimas sutuoktinis.

 

Spauskite čia norėdami Atsisakyti or Prenumeruok į šį leidinį. 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in PRADŽIA, Malonės laikas.

Komentarai yra uždaryti.