Ateinanti palaidūno akimirka

DABAR MASĖS SKAITYMŲ ŽODIS
pirmosios gavėnios savaitės penktadieniui, 27 m. vasario 2015 d

Liturginiai tekstai čia

Johno Macallan Swan 1888–1847 sūnus palaidūnasSūnus palaidūnas, John Macallen Swan, 1888 m. (Tate kolekcija, Londonas)

 

KADA Jėzus pasakojo palyginimą apie „sūnų palaidūną“, [1]plg. Luko 15: 11-32 Tikiu, kad Jis taip pat pateikė pranašišką viziją pabaigos laiką. Tai yra vaizdas, kaip pasaulis būtų sutiktas Tėvo namuose per Kristaus auką ... bet galų gale vėl jį atmes. Kad mes paimtume savo paveldą, tai yra savo laisvą valią, ir per amžius papūtėme tai į nežabotą pagonybę, kurią turime šiandien. Technologijos yra naujas auksinis veršelis.

Tamsa, kuri kelia realią grėsmę žmonijai, yra tai, kad ji gali pamatyti ir tirti apčiuopiamus materialius dalykus, bet nemato, kur eina pasaulis ar iš kur jis ateina, kur eina mūsų pačių gyvenimas, kas yra gera ir kas yra kas yra blogis. Tamsa, apgaubianti Dievą, ir užtemdanti vertybes, yra reali grėsmė mūsų egzistavimas ir apskritai pasauliui. Jei Dievas ir moralinės vertybės, skirtumas tarp gėrio ir blogio, išlieka tamsoje, tai visos kitos „šviesos“, kurios mums suteikia tokius neįtikėtinus techninius pasiekimus, yra ne tik pažanga, bet ir pavojai, keliantys pavojų mums ir pasauliui. —POPE BENEDICT XVI, Velykų budėjimo pamokslas, 7 m. Balandžio 2012 d. (Mano akcentas)

Tai, ką matome atsiskleidžiančiame palyginime, yra ne tai, kad palaidūno tėvas baudžia savo sūnų, o sūnus numuša savo maištavimo pasekmes. Nes sūnus blogį priima kaip gėrį ir gėrį kaip blogį. Kuo toliau jis eina savo keliu revoliucija, kuo gilesnis jo aklumas, tuo vargingesnė jo tikroji būklė.

Atsižvelgdami į tokią sunkią situaciją, dabar labiau nei bet kada turime turėti drąsos pažvelgti tiesai į akis ir vadinti daiktus tikruoju vardu, nepasiduodami patogiems kompromisams ar saviapgaulės pagundai. Šiuo atžvilgiu pranašo priekaištas yra labai paprastas: „Vargas tiems, kurie blogį vadina gėriu ir gėriu, kurie tamsą laiko šviesa, o šviesa - tamsai“ (Iz 5, 20). —POPOLIUS JONAS PAULIS II, Evangelium Vitae, „Gyvenimo evangelija“, n. 58 m

Visa tai sužinome, kad tėvas nelaukė sumušdamas sūnaus ... veikiau jis laukė ir ilgėjosi savo grįžti. Kaip sakoma per pirmąjį šios dienos svarstymą:

Ar iš tiesų man kyla malonumas iš nedorėlių mirties? sako Viešpats Dievas. Argi aš nesidžiaugiu, kai jis pasisuka nuo savo pikto kelio, kad galėtų gyventi?

Kaip ir sūnus privalo išsekina save blogyje, taip pat ir ši karta. Bet būtent tuo apleistumo momentu aš tikiu, kad Dievas suteiks pasauliui „paskutinę galimybę“ grįžti pas Jį. Daugelis šventųjų ir mistikų tai vadino „įspėjimu“ arba „apšvietimu“. [2]plg Apreiškimo apšvietimas kur kiekvienas žemėje matys savo sielą tiesos šviesoje, kaip Apreiškimo 6: 12–17 [3]plg Septyni revoliucijos antspaudai—Kaip sūnus palaidūnas turėjo savo sąžinės nušvitimą. [4]plg. Luko 15: 17-19 Tą akimirką susidursime su muzika:

Jūs sakote: „VIEŠPATIES kelias nėra teisingas!“ Klausyk dabar, Izraelio namai: ar mano būdas nesąžiningas, ar, ar tavo keliai nesąžiningi? (Pirmasis svarstymas)

Dievo gailestingumu tikiu, kad Jis suteiks mums galimybę rinktis Jo kelias ... kelias namo. [5]plg Po apšvietimo Už šią malonę pasauliui ir toliau aukokime savo gavėnios auką.

Jei tu, Viešpatie, pažymi nusikaltimus, Viešpatie, kas gali stovėti? Bet su tavimi yra atleidimas, kad tave gerbtų. (Šiandienos psalmė)

Nenoriu bausti skaudančios žmonijos, bet noriu ją išgydyti, prispausti prie savo gailestingos širdies. Aš naudoju bausmę, kai jie patys mane verčia tai daryti; Mano ranka nelinkusi įsikibti į teisingumo kardą. Prieš teisingumo dieną siunčiu gailestingumo dieną…. Žmonija neturės ramybės, kol nepasitrauks į mano gailestingumo viršūnę. - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, Nr. 1588, 699

  

 

SUSIJUSIŲ SVARBU

Nuodėmės pilnatvė: blogis turi išnaudoti save

Palaidūno valanda

Įžengimas į pranašų valandą 

Sekminės ir apšvietimas

 

Ačiū už Jūsų paramą!

Norėdami užsiprenumeruoti, spustelėkite čia.

 

Praleiskite 5 minutes per dieną su Marku, medituodami kasdien Dabar Žodis Mišių skaitymuose
už šias keturiasdešimt gavėnios dienų.


Auka, kuri maitins jūsų sielą!

PRENUMERUOTI čia.

„NowWord“ reklamjuostė

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Luko 15: 11-32
2 plg Apreiškimo apšvietimas
3 plg Septyni revoliucijos antspaudai
4 plg. Luko 15: 17-19
5 plg Po apšvietimo
Posted in PRADŽIA, Malonės laikas ir pažymėti , , , , , , , , , , , , .