Didysis pirmtakas

 

Kalbėk pasauliui apie Mano gailestingumą;
tegul visa žmonija atpažįsta Mano neaprėpiamą gailestingumą.
Tai pabaigos laiko ženklas;
po jo ateis teisingumo diena.
- Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 848 m 

 

IF Tėvas ketina atkurti Bažnyčiai Dovana gyventi dieviška valia kurį kadaise turėjo Adomas, Dievo Motina, Dievo tarnaitė Luisa Piccarreta susigrąžino ir kad dabar mums suteikiama (o stebuklų stebuklas) paskutinius kartus... tada jis prasideda susigrąžinus tai, ką mes pirmą kartą praradome: pasitikėti.

 

GERYBĖS VĖJAS

Mane labai jaudina laiškai, kuriuos daugelis iš jūsų išsiuntė per savaitgalį, dalindamiesi su manimi savo gyvenimo stabų pripažinimu. Akivaizdu, kad Šventoji Dvasia tarsi gražus vėjelis juda virš mano skaitytojų sodo.

Išgirdę, kaip vėjuotu paros metu Viešpats Dievas vaikšto sode, vyras ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo tarp sodo medžių. (Pradžios 3: 8)

Geroji žinia ta, kad nereikia slėptis nuo Jėzaus! Nors galite pajusti gėdą dėl gilesnio šių stabų suvokimo, jūs nenustebote Viešpaties netikėtai. Jis ne tik žino šiuos stabus, bet ir mato pačias tavo sielos gelmes, kur nuodėmė karaliauja taip, kaip tu gali visapusiškai suvokti ir dabar, ir vis tiek Jis vis tiek ieško jūsų su deginimas meilė. Kaip galite bijoti to, kuris jus taip myli, nepaisant jūsų kančios? Tai yra žodžių prasmė:

Esu įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartiniai, nei būsimi dalykai, nei jėgos, nei aukštis, nei gylis, nei jokia kita būtybė negalės mus atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzau, mūsų Viešpatie. (Rom 8, 38–39)

Nebijokite, ko prarasite sugadinę savo stabus, verčiau bijokite, ko gali netekti, jei to nepadarysite! Prisimink, kaip tai sakė šv „Dėl džiaugsmo, kuris buvo prieš jį, [Jėzus] ištvėrė kryžių“. [1]plg. Žydų 12: 2 Džiaugsmas, skirtas Kristaus nuotakai šiais paskutiniais laikais, yra gyvenimo Dievo valia dovana, kuri yra a pilnas dalyvavimas Šventosios Trejybės gyvenime. Trumpai, 

... dieviškoji valia buvo Dievo numatyta kaip stiprybė, pagrindinis judesys, palaikymas, maitinimas ir žmogaus valios gyvenimas. Todėl, jei nesugebame leisti, kad Dieviškoji Valia užimtų gyvybę mūsų žmogaus valia, mes atmetame palaiminimus, kuriuos gavome iš Dievo žmogaus sukūrimo metu ... —Mūsų ledi Luisa Piccarreta, Mergelė Marija dieviškosios valios karalystėje, Trečiasis leidimas (su vertimu kun. Joseph Iannuzzi); Nihilis Obstatas ir „Imprimatur“, Msgr. Francis M. della Cueva, SM, Trani, Italijos (Kristaus Karaliaus šventės) arkivyskupo delegatas; nuo Dieviškosios valios maldaknygė, p. 105

Pirmasis žingsnis yra, norint susigrąžinti šiuos „palaiminimus“ kaip paskutinį žmonijos atpirkimo etapą pasitikėdamas kad Dievas laiko savo visišką gerovę ...

 

DIDŽIASIS PRANEŠĖJAS

Kaip Jonas Krikštytojas buvo tiesioginis Jėzaus įsikūnijimo ir viešosios tarnystės pirmtakas, taip ir per Šv. Faustiną mums perduota Dievo Gailestingumo žinia yra tiesioginis pirmtakas į dieviškosios valios karalystės atėjimą.

Atgailauk, nes artėja dangaus karalystė! (Jonas Krikštytojas, Mato 3: 2)

Jėzus pasakė tiek pat Faustinai:

Jūs paruošite pasaulį mano paskutiniam atėjimui. —Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 429 m

Mums reikia kreiptis tik į šv. Joną Paulių II, kad suprastume šiuos apreiškimus, kuriuos jis laikė savo „ypatinga užduotimi“:

Apvaizda man tai paskyrė dabartinėje žmogaus, Bažnyčios ir pasaulio situacijoje. Galima sakyti, kad būtent ši situacija man tą žinią paskyrė kaip mano užduotį prieš Dievą.  - 22 m. Lapkričio 1981 d. Gailestingos meilės šventovėje Kolevalencoje, Italijoje

Jonas Paulius II, suvokdamas eschatologinę dieviškojo gailestingumo žinios reikšmę, to neišaiškino kaip Tiesioginis pasaulio pabaigos pirmtakas, tačiau eros pabaiga ir naujos aušros:

Atėjo valanda, kai Dieviškojo gailestingumo žinia gali užpildyti širdis viltimi ir tapti naujos civilizacijos kibirkštimi: meilės civilizacija. -Popiežius Jonas Paulius II, Homilija, 18 m. Rugpjūčio 2002 d

Tai, pasak jo, bus atskleista naujas tūkstantmetis.

... dieviškojo gailestingumo šviesa, kurią Viešpats tam tikru būdu norėjo sugrįžti į pasaulį per Šventojo Faustinos charizmą, nušvies kelią trečiojo tūkstantmečio vyrams ir moterims. —ST. Jonas Paulius II, Homilija, Balandžio 30th, 2000

 

RYTO ŽVAIGŽDĖ

Prieš patekant saulei, prieš ją yra Venera, vadinama „Aušrinė. “ Pagalvokite apie šią ryto žvaigždę kaip apie „dieviškojo gailestingumo šviesą“, kuri yra priešais dieviško teisingumo šviesa kai Jėzus ateis per savo pašlovintą Dvasią vykdydamas tautų teisingumą, kad žemėje viešpatautų jo dieviškos valios karalystė. kaip yra Danguje. 

Apreiškimo knygos pabaigoje Jėzus perima šį paslaptingą titulą:

Štai, aš greitai ateisiu. Aš atsinešiu atlygį, kurį skirsiu kiekvienam pagal jo darbus ... Aš esu ryškios ryto žvaigždės Dovydo šaknis ir palikuonis. (Apreiškimas 22:12, 16)

Savo pasakojime apie „pabaigos laikus“ šv. Petras rašo:

... mes turime pranašišką žinią, kuri yra visiškai patikima. Gerai elkitės, jei būsite dėmesingi tam, kaip tamsioje vietoje šviečiančiai lempai, kol išauš diena ir jūsų širdyse pakils ryto žvaigždė. (2 Petro 1:19)

Visa tai reiškia, kad Kristaus karalystės atėjimas žemėje yra interjeras Jo ištikimųjų širdyse prasideda Jėzaus gailestingumo karaliaus (Ryto žvaigždės) priėmimas ir kulminacija pripažįstant Jį teisingumo (teisingumo saulės) karaliumi, kuris tikintiesiems sukels džiaugsmą ir džiaugsmą. džiaugsmas, bet nedorėliams - niūrios ir pasmerkiamos dienos (žr Teisingumo diena).

Bažnyčia, į kurią įeina išrinktieji, yra tinkamo stiliaus aušra arba aušra... Jai bus visa diena, kai ji spindės puikiu interjeras šviesa. —St. Grigalius Didysis, popiežius; Valandų liturgija, III tomas, p. 308  

 

Pasirengimas dieviškajai valiai

Šv. Faustinos dienoraštis atskleidžia moterį, kuri pajuto visišką savo vargo ir nuodėmės svorį, tai yra savo stabus. Būtent todėl ji buvo pasirinkta ne tik būti Jo Gailestingumo sekretore, bet ir pranašiškai atskleisti joje asmuo kaip gailestingumo kelias paruošia kelią už dovaną gyventi dieviška valia. Faustina mums visiems tapo gyvu vilties ženklu, kad Dievui nėra nieko neįmanomo, išskyrus atsisakymą pasitikėti Juo. 

My vaikeli, visos tavo nuodėmės nesužeidė mano širdies taip skausmingai, kaip tavo dabartinis nepasitikėjimas, kad po tiek daug mano meilės ir gailestingumo pastangų vis tiek turėtum abejoti mano gerumu ... Aš ant tavo rankos užrašiau tavo vardą; tu esi įsirėžęs kaip gili žaizda Mano širdyje. - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 1486, 1485 m

O kaip tokie žodžiai ištirpdė Faustinos širdį - ir mano paties. Kaip dažnai mes, krikščionys, galvojame, kad dėl savo nuodėmės Jėzus mus atstumia. Priešingai, vargšas Matas sako: „Kas vargšas, alkanas, nuodėmingas, puolęs ar nežinantis, tas yra Kristaus svečias“. [2]Vargšas Matas, Meilės bendrystėp.93 

Gailestingumo liepsnos mane degina - raginama išleisti; Aš noriu juos išlieti ant sielų; sielos tiesiog nenori tikėti Mano gerumu.  - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 177 m

Viskas, ko Jėzus prašo, yra tai, kad mes pasitikėti Jo gerumu ir kartą ir visiems laikams paleisk mūsų nuodėmę. Kelias yra „siauras“ ir „sunkus“ būtent dėl ​​tos pirmapradės žaizdos mūsų širdyse, kuri turėjo prarasti pasitikėjimą dieviška valia ir patikėti melu, kad tai veda į kažkokią religinę vergiją, o ne autentišką laisvę. Todėl, pasitikėti (t. y. tikėjimas) yra kelias ne tik į išganymą, bet ir į pašventinimą, o šiais paskutiniais laikais - kelias įgyti „šventumo šventumą“, gyvenant dieviška valia.

Mano gailestingumo malonės traukiamos tik vienu indu, tai yra pasitikėjimu. Kuo labiau siela pasitikės, tuo daugiau ji gaus.  - Jėzus Šv. Faustinai, Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 1578 m

Kitaip tariant, norėdami gauti kuo didesnę Bažnyčios dovaną, turime kuo labiau pasitikėti, ty visiškai ištuštinti savo pačių valia. Šv. Faustinoje matome, kad tai baigiasi ja gauna dovaną gyventi dieviškoje valioje, ką ji vadina a „Peršventinimas“, kai ji visiškai apleido save Jėzui:

„Daryk su manimi, kaip nori. Aš pajungiu Tavo valiai. Nuo šiandien tavo šventa valia bus mano maistas “... Staiga, kai sutikau aukoti visa širdimi ir visa savo valia, Dievo buvimas persmelkė mane. Mano siela pasinėrė į Dievą ir mane užliejo tokia laimė, kad negaliu rašyti net mažiausios jos dalies. Pajutau, kad Jo Didenybė mane gaubia. Buvau nepaprastai susiliejęs su Dievu ... Ir Viešpats man pasakė: Tu esi mano širdies malonumas; nuo šiandien kiekvienas tavo veiksmas, net ir pats mažiausias, džiugins Mano akis, kad ir ką padarysi. Tą akimirką jaučiausi peršventinta. Mano žemiškasis kūnas buvo tas pats, bet mano siela buvo kitokia; Dabar Dievas joje gyveno su malonumu. Tai ne jausmas, o sąmoninga realybė, kurios niekas negali užgožti. -Dieviškasis gailestingumas mano sieloje, Dienoraštis, n. 136-137

Tai Dievas nori padaryti savo sieloje Dievo Motinos mažasis rabinasiš tikrųjų visa Bažnyčia ...

Dabar, mano širdies vaikeli, atidžiai klausykis, ką aš, tavo švelni mama, ketinu pasakyti. Niekada neleisk savo žmogui veikti savarankiškai. Tenkinkis mirtimi, o ne pripažink vieną gyvenimo aktą savo valia. O, jei laikysitės savo valios, paaukotos savo Kūrėjo garbei, Dieviškoji valia žengs savo pirmąjį žingsnį jūsų sieloje, ir jūs pasijusite apipilti dangiška aura, išgryninti ir sušildyti taip, kad pajusite sėklas. išnyksta jūsų aistros, ir jūs pajusite, kad esate [Dievo] padėtas į pirmuosius dieviškos valios karalystės žingsnius. —Mūsų ledi Luisa Piccarreta, Mergelė Marija dieviškosios valios karalystėje, Trečiasis leidimas (su vertimu kun. Joseph Iannuzzi); Nihilis Obstatas ir „Imprimatur“, Msgr. Francis M. della Cueva, SM, Trani, Italijos (Kristaus Karaliaus šventės) arkivyskupo delegatas; nuo Dieviškosios valios maldaknygė, p. 88

 

 

Pastaba: jei atrodė, kad nustojote gauti šiuos el. Laiškus, patikrinkite „šlamšto“ ar „šlamšto“ aplankus.

 

SUSIJUSIŲ SVARBU

Perskaitykite, kaip Dieviškojo gailestingumo pranešimas buvo skirtas mūsų dienoms: Paskutinė pastanga

 

Dabar žodis yra visą darbo dieną dirbanti tarnystė
tęsia jūsų parama.
Palaimink ir padėkok. 

 

Kelionė su Marku Geriausios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Žydų 12: 2
2 Vargšas Matas, Meilės bendrystėp.93
Posted in PRADŽIA, DIEVIŠKĖ VALIA.