10 diena: Gydomoji meilės galia

IT Pirmajame Jone sakoma:

Mes mylime, nes jis pirmasis mus pamilo. (1 Jono 4:19)

Šis atsitraukimas vyksta, nes Dievas tave myli. Kartais sunkios tiesos, su kuriomis susiduriate, yra todėl, kad Dievas jus myli. Gydymas ir išlaisvinimas, kurį pradedate patirti, yra todėl, kad Dievas jus myli. Jis tave mylėjo pirmas. Jis nenustos tavęs mylėti.

Dievas įrodo savo meilę mums tuo, kad dar būdamas nusidėjėlis Kristus už mus mirė. (Rom 5, 8)

Taigi, toliau tikėkite, kad Jis taip pat jus išgydys.

Pradėkime nuo 10 dienos Gydomasis rekolekcijas: Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, amen…

Ateik, Šventoji Dvasia, šiandien atverk mano širdį, kad gaučiau Tėvo meilės pilnatvę man. Padėk man atsigulti ant Jo kelių ir pažinti Jo meilę. Išplėsk mano širdį, kad priimčiau Jo meilę, kad aš savo ruožtu būčiau tos pačios meilės indas pasauliui. Jėzau, tavo Šventasis Vardas gydo pats save. Aš myliu tave ir dievinu tave ir dėkoju tau už mirtį, kad būčiau išgydytas ir išgelbėtas Tavo malone. Tavo vardu, Jėzau, meldžiu, amen.

Dievo Motina dažnai sako: „Melskis širdimi“, o ne tik burbėti žodžius ir judesius, bet reikšti juos „širdimi“, kaip kalbėtumėte su draugu. Taigi, melskimės šios dainos iš širdies...

Tu esi Viešpats

Diena iš dienos ir naktis iki nakties skelbti
Tu esi Dievas
Jie sako, kad vienas žodis, vienintelis vardas
Ir su jais meldžiuosi

Jėzau, Jėzau, aš myliu tave Jėzau
Tu esi Viltis
Jėzau, Jėzau, aš myliu tave Jėzau
Tu esi Viltis

Kūryba dejuoja, laukia tos dienos, kai
Sūnūs bus sūnūs
Ir kiekviena širdis, siela ir liežuvis giedos garsiai,
Viešpatie, Tu esi Karalius

Jėzau, Jėzau, aš myliu tave Jėzau
Tu esi Karalius
Jėzau, Jėzau, aš myliu tave Jėzau
Tu esi Karalius

Ir nors pasaulis pamiršo,
gyventi taip, lyg nebūtų nieko daugiau, tik aistra, kūnas ir malonumas
Sielos siekia daugiau nei laikinumo
O, amžinybė atėjo pas mane ir išlaisvino mane, išlaisvink...

Aš myliu tave Jėzau,
Tu esi Viešpatie, mano Viešpatie, mano Viešpatie, mano Viešpatie
Jėzau, aš myliu tave Jėzau
Tu esi Viešpats

– Markas Mallettas, iš Prašom, 2013 ©

Meilės galia

Kristus jus gydo savo meilės galia. Tiesą sakant, mūsų išgydymas iš dalies reikalingas, nes taip pat turime nepavyko mylėti. Ir taip išgydymo pilnatvė ateis kaip tu ir aš pradėsiu sekti Kristaus Žodžiu:

Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš laikiausi savo Tėvo įsakymų ir pasilieku jo meilėje. Tai aš jums kalbėjau, kad mano džiaugsmas būtų jumyse ir jūsų džiaugsmas būtų pilnas. Tai yra mano įsakymas, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Niekas neturi didesnės meilės už tai, kad žmogus paaukoja gyvybę už draugus. Jūs esate mano draugai, jei darote tai, ką jums įsakau. (Jono 15:10-14)

Nėra džiaugsmo pilnatvės, kol nepradedame mylėti taip, kaip mus mylėjo Jėzus. Iš tikrųjų mūsų gyvenime nėra visiško išgydymo (nuo gimtosios nuodėmės padarinių), kol mes nemylime taip, kaip Jis mums parodė. Nėra draugystės su Dievu, jei atmetame Jo įsakymus.

Kiekvieną pavasarį Žemė „gyja“, nes ji „išsilaiko“ savo orbitoje be nukrypimų. Taip pat vyras ir moteris buvo sukurti gyventi visiškai ir visiškai meilės orbitoje. Kai nuo to nukrypstame, viskas išeina iš harmonijos ir mumyse bei aplinkui vyksta tam tikras chaosas. Taigi, vien mylėdami mes pradedame gydyti save ir mus supantį pasaulį.

...atminkite Viešpaties Jėzaus žodžius, kurie pats pasakė: „Labiau palaiminta duoti nei imti“. (Apaštalų darbai 20:35)

Tai labiau palaiminta, nes tas, kuris myli, giliau įsilieja į bendrystę su Dievu.

Gydomieji santykiai

Dar kartą prisiminkime aksiomą:

Jūs negalite grįžti atgal ir pakeisti pradžios,
bet galite pradėti ten, kur esate, ir pakeisti pabaigą.

Biblinis būdas tai pasakyti yra toks:

Visų pirma, tegul jūsų meilė vienas kitam būna stipri, nes meilė dengia daugybę nuodėmių. (1 Petro 4:8)

Šeštąją dieną kalbėjome apie tai, kad mūsų neatleidimas kitiems dažnai gali būti išreikštas „šaltu pečiu“. Pasirinkę atleisti, mes sulaužome tuos modelius ir žarnyno reakcijas, kurios galiausiai sukelia dar didesnį susiskaldymą. Bet mums reikia eiti toliau. Turime mylėti kitus taip, kaip mus mylėjo Kristus.

„Jei tavo priešas alkanas, pamaitink jį; jei jis ištroškęs, duok jam atsigerti; nes taip darydami sukrausite jam ant galvos degančių anglių“. Nebūk nugalėtas blogio, bet nugalėk blogį gėriu. (Rom 12, 20–21)

Meilė nugali blogį. Jei šv. Paulius sako: „mūsų kovos ginklai nėra pasaulietiški, bet turi dievišką galią sugriauti tvirtoves“,[1]2 Cor 10: 4 tada meilė yra pagrindinis tarp mūsų ginklų. Jis griauna senus modelius, mintis ir sienas, kurių šaknys yra savigyna, savęs išsaugojimas, jei ne savanaudiškumas. Priežastis ta, kad meilė nėra tik veiksmas ar jausmas; tai yra Žmogus.

...nes Dievas yra meilė. (1 Jono 4:8)

Meilė yra tokia galinga, kad nesvarbu, kas ja naudojasi, net ateistas, ji gali pakeisti širdis. Mes buvome sukurti mylėti ir būti mylimi. Kaip gydo meilė, net ir nuo nepažįstamo žmogaus!

Tačiau kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti autentiška meilė mūsų bendraujant?

Nieko nedarykite iš savanaudiškumo ar iš tuščiagarbiškumo; verčiau nuolankiai laikykite kitus svarbesniais už save, kiekvienas žvelgdami ne į savo, bet ir į kitų interesus. Laikykitės tokio paties požiūrio, koks yra jūsų Kristuje Jėzuje, kuris, būdamas Dievo pavidalu, nelaikė lygybės su kažkuo, ką reikia suvokti. Atvirkščiai, jis ištuštėjo, įgaudamas vergo pavidalą... (Fil 3, 2-7)

Kalbant apie jūsų santykius, ypač labiausiai sužeistus, būtent tokia meilė – pasiaukojanti meilė – labiausiai keičia. Būtent šis savęs ištuštinimas „uždengia daugybę nuodėmių“. Taip keičiame savo sužeistos istorijos pabaigą: mylėk, kaip mus pamilo Kristus. 

Savo dienoraštyje paprašykite Viešpaties parodyti, kaip Jis nori, kad mylėtumėte aplinkinius – savo šeimą, draugus, bendradarbius, mokyklos draugus ir kt. – bet ypač kaip mylėti tuos, su kuriais nesutariate, kurie yra sunku mylėti arba kurie neatsako už meilę. Užsirašykite, ką darysite, ką keisite, ką darysite kitaip. 

Ir tada melskitės su žemiau esančia giesme, prašydami Viešpaties, kad padėtų jums ir pripildytų jus savo meile. taip, Mylėk, gyvenk manyje.

Meilė gyvena manyje

Jei kalbu angelų kalbomis, turėkite pranašystės dovaną
Suvoki visas paslaptis... bet neturi meilės
aš nieko neturiu

Jei tikiu perkelti kalnus, atiduok viską, ką turiu
Net mano kūnas turi būti sudegintas, bet neturi meilės,
aš esu niekas

Taigi, meilė gyvena manyje, aš silpna, o, bet Meilė, tu stipri
Taigi, meilė gyvena manyje, o ne aš
Pats turi mirti
Ir manyje gyvena meilė

Jei aš Jo šauksiu naktį ir dieną, aukok, o, pasnink ir melskis
„Štai aš, Viešpatie, čia mano šlovė“, bet neturėk meilės
aš nieko neturiu

Jei manimi žavisi nuo jūros iki jūros, palik vardą ir palikimą
Gyvenk mano dienas iki tūkstančio trijų, bet neturėk meilės
aš esu niekas

Taigi, meilė gyvena manyje, aš silpna, o, bet Meilė, tu stipri
Taigi, meilė gyvena manyje, o ne aš
Pats turi mirti

Ir meilė pakelia viską, 
O meilė visko tikisi
Ir meilė išlieka
Ir meilė niekada nenutrūksta

Taigi, meilė gyvena manyje, aš silpna, o tokia silpna,
O, bet meile, tu esi stiprus
Taigi, meilė gyvena manyje, o ne aš
Pats turi mirti
Ir manyje gyvena meilė
Meilė gyvena manyje, o Meilė gyvenk manyje

-Markas Mallettas (su Raylene Scarrot) iš Tegul Viešpats žino, 2005 ©

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 2 Cor 10: 4
Posted in PRADŽIA, GYDYMAS ATSILIEKIMAS.