Tiems, kurie patiria mirtiną nuodėmę ...


 


KAS ŽINOTINA PRIEŠ palaimintąjį sakramentą, Viešpats perdavė žodį, kuris buvo toks galingas, toks nėščia nuo Gailestingumo, kad iš bažnyčios išėjau išsekęs ...

 

Toms prarastoms sieloms, surištoms mirtingoje nuodėmėje:


TAI TAVO GEROS VALANDA!

 

Tiems, kuriuos pavergė pornografija,

    Ateik pas mane, Dievo paveikslas

 

Tiems, kurie svetimauja,

    Ateik pas mane, ištikimąjį

 

Prostitučių ir tų, kurie jas naudoja ar parduoda,

    Ateik pas mane, mylimoji

 

Tiems, kurie užsiima sąjungomis už santuokos ribų,

    Ateik pas mane, savo jaunikis

 

Tiems, kurie garbina pinigų dievą,

    Ateikite pas mane nemokėdami ir nemokėdami

 

Tiems, kurie burtininkai ar surišti okultizmu,

    Ateik pas mane, gyvąjį Dievą

 

Tiems, kurie padarė sandorą su šėtonu,

    Ateik pas mane, Naujoji Sandora

 

Skendusiems alkoholio ir narkotikų bedugnėje,

    Ateik pas mane, kuris esu Gyvieji Vandenys

 

Tiems, kurie pavergti neapykanta ir neatleidimu,

    Ateik pas mane, gailestingumo auka

 

Tiems, kurie atėmė gyvybę kitam,

    Ateik pas mane, Nukryžiuotąjį

 

Tiems, kurie pavydi ir pavydi, ir žudo žodžiais,

    Ateik pas mane, kuris tau pavydžiu

 

Tiems, kuriuos pavergė meilė sau,

    Ateik pas mane, kuris atidavė savo gyvybę

 

Tiems, kurie kadaise mane mylėjo, bet pasimetė,

    Ateik pas mane, kuris neatsisako nė vienos sielos.Aš pašalinsiu tavo nusikaltimus ir atleisiu tavo nusikaltimus. Aš pašalinsiu tavo nuodėmes, kiek rytai yra nuo vakarų.

    Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu aš įsakau palaužti grandines. Aš įsakau kiekvienai kunigaikštystei ir valdžiai jus išlaisvinti.

    Aš jums atveriu savo Šventąją Širdį kaip slėptuvę ir prieglobstį. Aš neatsisakysiu nė vienos sielos, kuri grįš pas mane, pasitikėdama savo begaliniu gailestingumu ir meile.

 

TAI TAVO GEROS VALANDA.

   

Bėk namo pas mane, mano mylimoji, bėk namo pas mane, ir aš apkabinsiu tave kaip Tėvą, aprengsiu kaip savo vaiką ir apsaugosiu tave kaip brolį.

 
Tam, kuris patiria mirtiną nuodėmę,

     Ateik pas mane! Ateik, kol paskutiniai gailestingumo grūdeliai nenukris per laiko smėlio laikrodį ... 

 
TAI TAVO GEROS VALANDA!

 


 

GYDYMO ŽINGSNIAI
sielai
GYVENAMOSIOS NUODĖMĖS GRAŽINIMAS

Melskis 51 psalmę dabar:

„Pasigailėk manęs, Dieve, savo gerumu;
savo gailestingumu pašalink mano įžeidimą.

Nuplauk visą mano kaltę; nuo mano nuodėmės apvalo mane.

Nes aš žinau savo įžeidimą; mano nuodėmė visada yra prieš mane.

Vien tik prieš tave aš nusidėjau;
Aš padariau tokią blogį tavo akyse
Kad esate tik savo sakinyje,
nekaltas, kai pasmerki.

Tiesa, aš gimiau kalta, nusidėjėlė,
net motinai pastojus.

Vis dėlto jūs reikalaujate širdies nuoširdumo;
giliausioje būtybėje mokau išminties.

Išvalyk mane isopu, kad būčiau tyra;
nuplauk mane, padaryk mane baltesnį už sniegą.

Leisk man išgirsti džiaugsmo ir džiaugsmo garsus;
tegul džiaugiasi sutrupinti kaulai.

Nukreipk savo veidą nuo mano nuodėmių;
panaikinti visą mano kaltę.

Sukurk manyje švarią širdį, o Dieve
ir įdėjau į mane naują ir teisingą dvasią.
Neišmesk manęs nuo savo buvimo,
ir neatimk iš manęs savo šventosios Dvasios.
Grąžink man savo išganymo džiaugsmą;
palaikyk manyje norinčią dvasią.

Aš išmokysiu nedorėlių tavo kelių,
kad nusidėjėliai galėtų grįžti pas tave.

Išgelbėk mane nuo mirties, Dieve, mano gelbėjančiu Dievu,
kad mano liežuvis pagirtų tavo gydomąją galią.

Viešpatie, atverk mano lūpas; mano burna skelbs tavo šlovę.

Nes tu nenori aukos;
deginamoji auka, kurios nepriimtum.

Dievui priimtina auka yra palaužta dvasia;
sulaužyta ir susitraukusi širdis, o Dieve, tu neišpūsi “.

Amen.


 1. Nuspręskite susirasti kunigą ir kuo greičiau eik prie išpažinties sakramento. Jėzus kunigams suteikė teisę atleisti nuodėmes (John 20: 23)ir nori išgirsti kad tau atleista.
 2. Sumuškite savo stabus. Turite pašalinti iš savo vidurio tuos dalykus, kurie veda jus į nuodėmę. Jėzus pasakė: „Jei jūsų dešinė akis priverčia jus nusidėti, išplėškite ją ir išmeskite. Geriau prarasti vieną iš savo narių, nei visą kūną išmesti į pragarą “.(Mt 5, 29)
  • Išmeskite pornografiją bet kur, kur ją turite.
  • Pašalinkite kompiuterius / televizorius, kurie kelia pagundą, arba padėkite juos ten, kur galite atsiskaityti. Kas dar svarbiau: patogumas ar tavo siela?
  • Į kriauklę pilkite alkoholį ar narkotikus.
  • Išsikelkite iš savo partnerio namų, jei kartu gyvenote nuodėmėje, ir įsipareigokite iki santuokos išlikti tyri veiksmuose ir ketinimuose.
  • Atsikratykite bet kokių okultistinių daiktų, tokių kaip horoskopai, „Ouija“ lentos, „Tarot“ kortelės, amuletai, kerai, knygos ar romanai apie raganavimą ar okultizmą, kuriuose yra burtų, giesmių ir pan. ar vergija iš šių dalykų:

   „JĖZAU, aš atsisakau __________ ir paprašykite, kad jūsų šventojo kryžiaus galia būtų tarp manęs ir šio blogio “.

 3. Padarykite amunicijas:
  • Prašykite atleidimo, kai įmanoma.
  • Grąžinkite arba pakeiskite tai, kas pavogta, arba pataisykite, kas buvo sugadinta.
  • Darykite tai, kas būtina, kad būtų padaryta žala, jei įmanoma.
 4. Imkitės būtinų veiksmų, kad prireikus gautumėte pagalbos:
  • Jei turite priklausomybę arba jaučiatės priblokšti sunkios nuodėmės padarinių, jums gali prireikti kvalifikuoto patarimo. Tai gali būti būdas, kuriuo Dievas nori pasiekti jūsų visišką išgydymą, kol tai užtruks.
 5. Grįžk į bažnyčią ir pradėk priimti sakramentus kurią Kristus suteikė jums sustiprinti, išgydyti ir pakeisti. Susirask bažnyčią, kuri, tavo nuomone, ištikima katalikų mokymui. Jei nesate katalikas, paprašykite, kad Šventoji Dvasia jus nuvestų. Ir pradėkite melstis kiekvieną dieną, kalbėdami su Jėzumi, kaip jūs darytumėte su draugu. Nėra jokios kitos meilės, didesnės už Dievo meilę jums, ir jūs tai giliau atrasite maldos metu ir skaitydami Bibliją, kuri yra Jo meilės laiškas jums. Pasitikėk Juo visa širdimi.

 


 

Dažnai užduodami klausimai ...

• Kas tiksliai yra mirtina nuodėmė:

Mirtina nuodėmė yra radikali žmogaus laisvės galimybė, kaip ir pati meilė. Tai Dievo įsakymų, išreikštų Jo įsakymais ir užrašytų ant žmogaus širdies, atmetimas. Kad nuodėmė būtų mirtina, turi būti trys sąlygos: rimta materija, visiškas žinojimas apie veikos blogį ir visiškas valios sutikimas - žmogaus duota laisva valia.

 

• Kaip tai veikia mus dabar ir amžinybėje?

Mirtinga nuodėmė nutraukia malonės pašventinimą ir amžinojo gyvenimo dovaną, kurią laisvai siūlo Jėzus Kristus. Jei mirtinė nuodėmė neatperka atgaila ir Dievo atleidimas, tai sukelia pašalinimą iš Kristaus karalystės ir amžiną pragaro mirtį - nes mūsų laisvė turi galią rinktis amžinai, negrįždama atgal.

 

• Ar pragaras tikras?

Iškart po mirties mirtinų nuodėmių būsenoje mirusiųjų sielos nusileidžia į pragarą, kur patiria jo bausmes - „amžinąją ugnį“. Pagrindinė pragaro bausmė yra amžinas atsiskyrimas nuo Dievo, kur vien tik žmogus gali turėti gyvenimą ir laimę, dėl kurios jis buvo sukurtas ir kurio jis ilgisi. (taip pat žr Pragaras yra „Real“)

(Nuorodos: Katalikų bažnyčios katekizmas, žodynas, 1861, 1035)

 

• Ką darome, jei mylimas žmogus yra mirtinai nusidėjęs?

Jei iš tikrųjų mylime šeimą ir draugus, nepateiksime pateisinimo dėl jų gyvenimo būdo, kad būtume patikti ar kad jų neatstumtų. Turime kalbėti tiesą, bet švelnumas ir meilė. Mes taip pat turime būti pasirengę dvasiškai, nes mūšis vyksta ne su kūnu, o su „kunigaikštystėmis ir galiomis“. (Ef 6, 12).

Rožinis ir Dieviškojo gailestingumo kapelija yra galingi įrankiai kovojant su tamsos jėgomis - nesuklyskite. Pasninkas taip pat naudojasi mums arba situacija su didžiulėmis malonėmis. Jėzus pabrėžė, kad kai kurių dvasinių mūšių be jo tiesiog neįmanoma laimėti. Pasninkaukite, melskitės ir atiduokite viską Dievui.

 

Pirmą kartą paskelbta 9 m. Rugsėjo 2006 d. Dabar yra brošiūrų forma:

 

„MortalSin“ brošiūros vienkartinės3D

 

SUSIJUSIŲ SVARBU

 

Norėdami išgirsti ar užsisakyti Marko muziką, eikite į: markmallett.com

 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in PRADŽIA, Malonės laikas.