Su visa malda

DABAR MASĖS SKAITYMŲ ŽODIS
27 m. spalio 2016 d., ketvirtadieniui

Liturginiai tekstai čia

arturo-mariŠv. Jonas Paulius II maldos pėsčiomis netoli Edmontono (Alberta)
(Arturo Mari; Kanados spauda)

 

IT prieš keletą metų atėjo pas mane, kaip žaibo blyksnis: bus tik būti Dievo dėkoju kad Jo vaikai praeis per šį mirties šešėlio slėnį. Tai tik per Malda, kuris pritraukia šias malones, kad Bažnyčia saugiai plauks klastingomis jūromis, kurios tvyro aplinkui. Tai reiškia, kad visi mūsų pačių sukčiai, išgyvenimo instinktai, sumanumas ir pasiruošimas - jei tai daroma be dieviškojo vadovavimo išmintis- ateinančiomis dienomis tragiškai pritrūks. Nes Dievas šią valandą atima savo Bažnyčią, atima iš jos pasitikėjimą savimi ir tuos pasitenkinimo bei melagingo saugumo stulpus, ant kurių ji rėmėsi.

Šventasis Paulius yra aiškus: mūsų kova vyksta ne su kūnu ir krauju... ne su demokratais ar respublikonais, ne su liberalais ar konservatoriais, ne su kairiaisiais ar dešiniais, bet galiausiai...

...su kunigaikštystėmis, su valdžia, su šios dabartinės tamsos pasaulio valdovais, su piktosiomis dvasiomis danguje. (Pirmas skaitymas)

Šiuo atžvilgiu tie, kurie daro blogį, yra tik šėtono pėstininkai. Taigi mūsų karas vyksta su puolusiais angelais, kurie verčia, apgaudinėja ir susitaria su šios kartos aklais ir kvailais vyrais ir moterimis. Mūsų tikslas yra laimėti savo persekiotojų sielas ir taip nugalėti šėtoną (todėl saugokitės, kad nepatektumėte į politinį karą su savo kaimynu!) Kaip krikščionys, mes turime ne tik šarvus, bet ir dvasinius ginklus, kad galėtume tai įveikti. pragariškas priešas. Ir vis dėlto tai tik vaikiški, turintys širdį Tikėjimas, kurie yra apsirengę šiais šarvais. Tik mažieji ir nuolankieji tikrai valdo Dievo ginklus. Kaip?

Su visa malda ir prašymu, kiekviena proga melskitės Dvasioje. (Pirmas skaitymas)

Melstis „kūnu“ reiškia tik kalbėti žodžius, atlikti paprastus veiksmus ir maldas, kurios ne tik virpina orą. Tačiau melstis „Dvasia“ reiškia melstis širdimi. Tai kalbėti su Dievu kaip su tėvu ir draugu. Tai yra nuolatos atsiremti į Jį kiekvieną akimirką tiek džiaugsmingais, tiek išbandytais laikais. Tai pripažinimas, kad aš „nieko negaliu“ [1]plg. Jono 15:5 nepasilikdamas ant Vynmedžio, kuris yra Jėzus, nuolat traukdamas į mano širdį Šventosios Dvasios syvus. Širdies malda yra tai, kas sumaišo mūsų dvasią su Jo dvasia, sujungia mūsų širdis su Jo, padarydama mus tikrai viena su Dievu. Kaip sako katekizmas,

Malda yra naujos širdies gyvenimas. -Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2697 m

Jei tu nesimeldi, brolau, jei nebendrauji su Dievu, sese, tada tavo širdis miršta. Bet vėlgi, tai daugiau nei tik kalbėjimas. Tai Dievo ieškojimas visa širdimi, siela ir jėgomis.

Meilė yra maldos šaltinis... -BMK, n. 2658 m

Tam reikia sąžinės ir atkaklaus mūsų pasirinkimo – tai nėra automatiškai! Mes turime laisvos valios dovaną, todėl aš turiu pareigą pasirinkti gyvenimą, pasirinkti Dievą kaip pirmąją savo gyvenimo meilę.

… Trokšti Jo visada yra meilės pradžia ... Žodžiais, mintimis ar balsu, mūsų malda įgauna kūną. Vis dėlto svarbiausia, kad širdis būtų šalia to, kuriam maldoje kalbame: „Ar mūsų malda bus išklausyta, ar ne, priklauso ne nuo žodžių skaičiaus, o nuo mūsų sielos įkarščio“. -BMK, n. 2709 m

Turime melstis ir ištverti, kol malda taps mūsų džiaugsmu ir ramybe. Man, kaip labiausiai neramiausiam žmogui, pradžioje melstis buvo labai sunku. Idėja „kontempliuoti“ Dievą buvo sudėtinga ir vis dar gali būti tokia, kai yra tiek daug naštų ir trukdžių. Tačiau sąmoningas pasirinkimas būti su savo Dievu – klausytis Jo Jo Žodyje, tiesiog būti Jo akivaizdoje – beveik be jokios abejonės pritraukia „Ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą“ į mano sielos gelmes tarp kai kurių audringiausių išbandymų. Būtent ši ramybė, kurią suteikia Jėzus, palaikys jus ir mane šiomis nuostabiomis ateinančiomis dienomis. Dar kartą paklausyk savo Viešpaties:

Ramybę palieku su tavimi; mano ramybę aš tau duodu. Aš ne tau, kaip duoda pasaulis. Neleisk savo širdims nerimauti ar bijoti. (Jono 14:27)

Ne taip, kaip pasaulis duoda, aš tau duodu. Tai yra, pasaulis bando rasti šią ramybę, tenkindamas kūną, bet Jėzaus ramybė ateina per Jo Dvasią, ji ateina per malda. Ir su šia ramybe ateina kita dovana: išmintis. Tas, kurio širdis rami, yra kaip siela, sėdinti kalno viršūnėje. Jie gali pamatyti ir girdėti daug daugiau nei žmogus, kuris suklumpa kūno slėnio tamsoje. Malda nuneša mus į Išminties viršūnę ir taip viską – gyvenimo prasmę, mūsų sielvartus, dovanas, tikslus – perkelia į dievišką perspektyvą. Žodžiu, tai šarvai mus kasdienei gyvenimo kovai.

Tebūna palaimintas VIEŠPATS, mano uola, kuris lavina mano rankas kovai, pirštus karui. (Šiandienos psalmė)

Taip, Išmintis apima visus Dievo ginklus kovoje su blogiu.

Vis dėlto su tam tikra baime ir drebuliu sakau, kad šiandien pernelyg daug žmonių atsisakė šio kvietimo užmegzti artumą su Dievu ir taip atsiskleidžia Didžiajam kliedesiui, kuris daugelį jau nubloškia į atsimetimą. [2]plg Dvasinis cunamis Per daug daugelis ignoravo Švenčiausiosios Motinos maldavimą, nuolat siunčiamą į mūsų sudužusį pasaulį, kad ragintų mus:Melskis, melskis, melskis “. Ar girdi Jėzų, šiandien vėl kalbantį su mumis per ašarų šydą?

...kiek kartų norėjau suburti tavo vaikus, kaip višta surenka savo jauniklius po sparnais, bet tu nenorėjai! (Šiandienos Evangelija)

Taigi, šiandien nebegaiškite laiko smulkmenoms. Negaiškite daugiau laiko užpildydami aplinkinį orą beprasmiu radijo, televizijos ir interneto pleškėjimu. Skirdami laiko vakarienei, skirkite laiko maldai. Nes tu gali praleisti valgį, bet tu negali praleisti maldą.

Galiausiai paprašykite Marijos, Žodžio Motinos, kad išmokytų jus melstis, padėtų mylėti maldą, jos trokšti... trokšti Tėvo. Ji yra geriausia mokytoja, nes ji yra vienintelė žemėje, kuri dešimtmečius mokėsi kontempliuoti tiesioginį Dievo Veidą savo žmogiškumu (ir dabar nuolat Jį kontempliuoja palaimingoje vizijoje).

Mes ieškome ir trokštame Viešpaties Veido... Meilė yra maldos šaltinis; kas iš jos semiasi, pasiekia maldos viršūnę. -Katalikų Bažnyčios katekizmas, n. 2657–58

Šį rytą, per šeimos maldą, buvau įkvėptas dar kartą pasakyti savo penkiems sūnums, kad šiandien jie nepateks į pasaulį, jei nesimels – kad jie neturi šansų, nebent kiekvieną dieną, kiekvieną valandą teiks Dievo į pirmą vietą. Dar kartą tai kartoju jums, mano mylimi dvasiniai vaikai. Tai įspėjimas, bet įspėjimas apie meilę. Liko labai mažai laiko pasirinkti Dievą. Tegul malda yra svarbiausias jūsų gyvenimo prioritetas, o visa kita pasirūpins Dievas.

Mano gailestingumas ir mano tvirtovė, mano tvirtovė, mano gelbėtojas, mano skydas, kuriuo pasitikiu, kuris pavaldo man mano tautą. (Šiandienos psalmė)

 

 ATKREIPKITE DĖMESĮDaugelis skaitytojų nenori šio adresatų sąrašo atsisakyti nenorėdami. Parašykite savo interneto paslaugų teikėją ir paprašykite „įtraukti į baltąjį sąrašą“ visus el. Laiškus iš markmallett.com. 

 

Dėkoju už dešimtinę ir maldas -
tiek labai reikalingi. 

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

„NowWord“ reklamjuostė

 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Jono 15:5
2 plg Dvasinis cunamis
Posted in PRADŽIA, MASĖS SKAITYMAI, SPIRITUALUMAS.

Komentarai yra uždaryti.