Kosmiskā ķirurģija

 

Pirmo reizi publicēts 5. gada 2007. jūlijā…

 

LŪGŠANA pirms Svētā Sakramenta Tas Kungs it kā izskaidroja, kāpēc pasaule nonāk attīrīšanā, kas tagad šķiet neatgriezeniska.

Manas Baznīcas vēsturē ir bijuši gadījumi, kad Kristus Miesa ir saslimusi. Tajā laikā es esmu nosūtījis aizsardzības līdzekļus.

turpināt lasīt