Benedikts, un pasaules gals

PopePlane.jpg

 

 

 

Ir 21. gada 2011. maijs, un parastie mediji, kā parasti, ir gatavi pievērst uzmanību tiem, kas apzīmē vārdu “kristietis”, bet atbalsta ķecerīgas, ja ne trakas idejas (skat. rakstus šeit un šeit. Es atvainojos tiem lasītājiem Eiropā, kuriem pasaule beidzās pirms astoņām stundām. Man to vajadzēja nosūtīt agrāk). 

 Vai pasaule beidzas šodien vai 2012. gadā? Šī meditācija pirmo reizi tika publicēta 18. gada 2008. decembrī…

 

 

PAR otro reizi savā pontifikātā pāvests Benedikts XVI ir licis teikt, ka Kristus atnākšana kā tiesnesis un pasaules gals nav “tuvu”, kā daži to iesaka; ka noteiktiem notikumiem ir jābūt pirmajiem, pirms Viņš atgriežas galīgajā spriedumā.

Pats Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem mums saka, ka neviens nevar zināt Kunga atnākšanas brīdi, un brīdina mūs no jebkādas trauksmes, ka varētu būt Kristus atgriešanās. —POPE BENEDICT XVI, 14. gada 2008. decembris, Vatikāns

Tātad šeit es sākšu ...

 

 

BEIGU LAIKI, nevis PASAULES BEIGAS

Kopš Debesbraukšanas Kristus atnākšana godībā ir nenovēršama, kaut arī “jums nav jāzina laiki vai gadalaiki, kurus Tēvs ir noteicis ar savu varu”. Šo eshatoloģisko atnākšanu varēja paveikt jebkurā brīdī, pat ja gan tas, gan pēdējais pārbaudījums, kas notiks pirms tā, tiek “aizkavēts”. - katoļu baznīcas katekisms, n. 673. lpp

Vispārējā auditorijā 12. gada 2008. novembrī Svētais tēvs paskaidro, kas īsti “kavē” šo atnākšanu:

... pirms Kunga ierašanās notiks atkrišana, un ir jāatklāj viens, kas labi raksturots kā “nelikumības cilvēks”, “bojāejas dēls”, kurš ieradies saukties par antikristu. —POPEŅU BENEDIKTU XVI, Svētā Pētera laukumā; viņa piezīmes ir Svētā Pāvila brīdinājuma atkārtojums 2. Tesaloniķiešiem 2 par Kristus atgriešanos. 

Agrīnās baznīcas tēvi - balsis, kas palīdzēja atklāt un nodot apustulisko tradīciju, bieži vien ar mācībām, kuras nāca tieši no apustuļiem vai viņu tiešajiem pēcteciem, dod mums papildu skaidrību par notikumu secību pirms Kristus atgriešanās. Būtībā tas ir šāds:

  • Šī mūsdienu ēra beidzas ar nelikumību un atkrišanas periodu, kas beidzas ar “beztiesisko” -Antikrists (2. Tes. 2: 1-4).
  • Viņu iznīcina Kristus izpausme (2. Tes. 2: 8), kopā ar tiem, kas pieņēma zvēra zīmi ( dzīves; 19 red.: 20-21); Tad sātans tiek saķēdēts uz “tūkstoš gadiem” (Atkl. 20: 2) kad Dievs nodibina miera valdīšanu (Isaiah 24: 21-23) pieturā ar mocekļu augšāmcelšanos (Atkl. 20: 4).
  • Šī miera perioda beigās Sātans uz īsu laiku tiek atbrīvots no bezdibenis, galīgi atbrīvojoties no Kristus Līgavas ar “Goga un Magoga” starpniecību, tautu sātans pievīla pēdējā sacelšanās reizē. (Atkl. 20: 7–10).
  • Uguns krīt no debesīm, lai tās patērētu (Atkl. 20: 9); velns tiek iemests uguns ezerā, kur jau bija izmests Antikrists - zvērs (Atkl. 20: 10) ievadot galīgo atnākšanu Jēzus godībā, mirušo augšāmcelšanos un galīgo tiesu (Atkl. 20: 11-15), un elementu piepildījums (1. Pt 3:10), dodot ceļu “jaunām debesīm un jaunai zemei” (Atkl. 21: 1–4).

Šī notikumu secība Pirms Kristus atgriešanās tiesneša amatā ir atrodama vairāku agrīno Baznīcas tēvu un baznīcas rakstnieku rakstos:

[..] kad Viņa Dēls nāks un iznīcinās bezdievīgā laiku un spriedīs par bezdievīgo un mainīs sauli, mēnesi un zvaigznes - tad Viņš patiešām atpūtīsies septītajā dienā… pēc visu lietu atpūtināšanas es izdarīšu astotās dienas sākums, tas ir, citas pasaules sākums. Sākot noBarnabas vēstule (70-79 AD), raksta otrā gadsimta apustuliskais tēvs

Tāpēc visaugstākā un varenākā Dieva Dēls ... iznīcinās netaisnību un izpildīs savu lielo tiesu, un uz mūžu atsauks taisnīgos, kuri ... cilvēku vidū nodarbosies tūkstoš gadus un valdīs viņus ar taisnīgākajiem. pavēle ​​... Arī velnu princis, kurš ir visu ļaunumu izdomātājs, tiks sasiets ar ķēdēm un tiks ieslodzīts tūkstoš gadu debesu valdīšanas laikā ... Pirms tūkstoš gadu beigām velns tiks atbrīvots no jauna un sapulciniet visas pagānu tautas, lai karotu pret svēto pilsētu ... “Tad pēdējās Dieva dusmas nāks pār tautām un tās pilnībā iznīcinās”, un pasaule ieslīgst lielā mirdzumā. —4. Gadsimta Baznīcas rakstnieks Lactantius,Dievišķie institūti ”, Ante-Nicene tēvi, Vol. 7, lpp. 211. lpp

Svētais Augustīns sniedza četras “tūkstoš gadu” perioda interpretācijas. Mūsdienās visbiežāk tiek citēts tas, ka tas attiecas uz periodu kopš Kristus augšāmcelšanās līdz šim brīdim. Tomēr tā bija tikai viena interpretācija, kas, iespējams, kļuva populāra, lai apkarotu ķecerība no millenariānisms tajā laikā. Ņemot vērā vairāku Baznīcas tēvu teikto, varbūt piemērotāka ir viena no citām Augustīna interpretācijām:

Tos, kuriem šīs Atklāsmes 20: 1–6 fragmenta dēļ ir aizdomas, ka pirmā augšāmcelšanās ir nākotne un ķermenis, cita starpā ir īpaši aizkustinājis tūkstoš gadu skaits, it kā tas būtu bija piemērota lieta, ka svētajiem šajā laikā būtu jāizbauda sava veida sabata atpūta, svēta atpūta pēc sešu tūkstošu gadu darba kopš cilvēka radīšanas ... (un) tur būtu jāseko sešu tūkstošu gadu beigām, kā no sešām dienām - sava veida septītās dienas sabats nākamajos tūkstoš gados; un ka tieši šim nolūkam svētie ceļas augšā, proti; svinēt sabatu. Un šis viedoklis nebūtu iebilstams, ja tika uzskatīts, ka svētajiem priekiem tajā sabatā būs garīgs, un kas izriet no Dieva klātbūtnes ... Sākot noDe Civitate Dei [Dieva pilsēta], American Catholic University of Press, Bk XX, Ch. 7

Šo apustulisko tradīciju vēl vairāk izgaismo apstiprināta privāta atklāsme. “Septīto dienu”, “Debesu valdīšanas tūkstoš gadus”, Fatimā pravietoja Vissvētākā Jaunava, apsolot, ka viņas Bezvainīgā Sirds triumfēs un pasaulei tiks piešķirts “miera periods”. Tādējādi Jēzus svētajai Faustīnai diktēja, ka pasaule tagad dzīvo nozīmīgā žēlastības laikā:

Lai visa cilvēce atzīst Manu neaptveramo žēlastību. Tā ir zīme par beigu laiku; pēc tam pienāks taisnīguma diena. - Sv. Faustīnas dienasgrāmata, Dievišķā žēlsirdība manā dvēselē, n. 848. lpp

Viena no galvenajām domu plūsmām šajā vietnē ir mācība, ka Miesa - Baznīca - sekos Kristum savai Galvai caur savu Ciešanu. Šajā sakarā es uzrakstīju pārdēvētu pārdomu sēriju Septiņu gadu izmēģinājums kas apvieno iepriekš minēto Baznīcas tēvu domāšanu ar katehismu, Atklāsmes grāmatu, apstiprināto privāto atklāsmi un iedvesmām, kas man nāca ar lūgšanu palīdzību, korelējot to visu atbilstoši mūsu Kunga ciešanām.

 

CIK IR PULKSTENIS?

Tātad, kur atrodas šī paaudze šajā kosmisko notikumu secībā? Jēzus mums lika vērot laika zīmes, lai mēs būtu labāk sagatavoti Viņa atnākšanai. Bet ne tikai Viņa atnākšana: sagatavošanās arī viltus praviešu ienākšanai, vajāšanas, Antikrists un citas bēdas. Jā, Jēzus mums pavēlēja vērot un lūgt, lai mēs varētu palikt uzticīgi nākamā “pēdējā pārbaudījuma” laikā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, bet jo īpaši uz pāvesta Jāņa Pāvila II, Pāvila VI, Leo XIII, Pija X un citu pontifiku vārdiem, kuri visi ir pieminējuši mūsu laikus apokaliptiskā valoda, mūsu paaudze noteikti kandidē uz iespējamo “nelikumīgo” ierašanos. Šo secinājumu, protams, esmu detalizēti aprakstījis vairākos rakstos šajā vietnē.

Kāda ir mana misija? Daļēji tas ir, lai jūs labāk sagatavotu šiem izmēģinājumiem. Tomēr mans galvenais mērķis ir sagatavot jūs nevis Antikristam, bet Jēzum Kristum! Jo Tas Kungs ir tuvu, un Viņš vēlas ienākt jūsu sirdī tagad. Ja jūs plaši atverat savu sirdi Jēzum, tad jūs jau sākat dzīvot Dieva valstībā, un šī pašreizējā laika ciešanas nešķitīs nekas, salīdzinot ar to slavu, kuru jūs tagad baudīsit un kas jūs gaida mūžībā.

Šajos “emuāros” ir ierakstītas bailīgas lietas. Ja viņiem vajadzētu jūs pamodināt un iedzīt Kristus kājās, tad tā ir laba lieta. Es drīz redzētu jūs Debesīs ar drebošiem ceļiem, nekā zinu, ka jūs esat nonācis mūžīgās liesmās, jo jūs gulējāt grēkā. Bet vēl labāk, ja jūs nākat pie Tā Kunga paļāvībā un cerībā, atzīstot Viņa bezgalīgo mīlestību un žēlastību pret jums. Jēzus nav kāds “izeja uz turieni”, nežēlīgs tiesnesis, kurš steidz jums piespriest sodu, bet Viņš ir netālu no ... Brāļa un Drauga, stāvot it kā pie jūsu sirds durvīm. Ja jūs to atvērsiet, Viņš sāks jums čukstēt savus dievišķos noslēpumus, ieliekot šo pasauli un visas tās slazdus pareizajā kontekstā un dāvājot jums nākamo pasauli šajā un nākamajā dzīvē.

Katra kristīgā diskusija par pēdējām lietām, ko sauc par eshatoloģiju, vienmēr sākas ar Augšāmcelšanās notikumu; šajā gadījumā pēdējās lietas jau ir sākušās un zināmā nozīmē jau ir klāt.  —POPE BENEDICT XVI, Vispārējā auditorija, 12. gada 2008. novembris, Vatikāns

Debesis un zeme pazudīs, bet mani vārdi nepazudīs. Bet no tās dienas vai stundas neviens nezina ne debesu eņģeļus, ne Dēlu, bet tikai Tēvu. Esiet modrs! Esiet modrs! Jūs nezināt, kad pienāks laiks. (Marka 13: 31–33)

'Tas Kungs ir tuvu'. Tas ir mūsu prieka cēlonis. —POPE BENEDICT XVI, 14. gada 2008. decembris, Vatikāns

 

SAISTĪTAIS LASĪJUMS:

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts
Posted in SĀKUMS, MILENARIĀNISMS, Žēlastības laiks un tagged , , , , , , , , , , , .

Komentāri ir slēgti.