Septiņu gadu izmēģinājums - Epilogs

 


Kristus dzīves vārds, autors Maikls D. O'Braiens

 

Es izvēlēšos laiku; Es vērtēšu godīgi. Zeme un visi tās iedzīvotāji drebēs, bet es esmu stingri uzstādījis tās balstus. (Psalms 75: 3–4)


WE ir sekojuši Baznīcas ciešanām, ejot pa mūsu Kunga pēdām no Viņa triumfālā ienākšanas Jeruzalemē līdz Viņa krustā sišanai, nāvei un augšāmcelšanai. Tas ir septiņas dienas no Pasiju svētdienas līdz Lieldienu svētdienai. Arī Baznīca piedzīvos Daniēla “nedēļu”, septiņu gadu konfrontāciju ar tumsas spēkiem un galu galā lielu triumfu.

Viss, kas ir pravietots Rakstos, notiek, un, tuvojoties pasaules galam, tas pārbauda gan cilvēkus, gan laikus. - Sv. Cipriāns no Kartāgas

Zemāk ir dažas pēdējās domas par šo sēriju.

 

turpināt lasīt