3. diena - nejaušas domas no Romas

Svētā Pētera bazilika, skats no EWTN Romas studijām

 

AS šodienas atklāšanas sesijā dažādi runātāji pievērsās ekumenismam, es vienā brīdī nojautu, ka Jēzus iekšēji saka: "Mani cilvēki mani ir sašķēluši."

••••••

Šķelšanās, kas Kristus miesā, Baznīcā, ir notikusi divu gadu tūkstošu laikā, nav maza lieta. Katehismā pareizi teikts, ka ”vainīgi bija abu pušu vīrieši”. [1]sal. Katoļu baznīcas katehisms,n. 817. lpp Tāpēc pazemība — liela pazemība — ir nepieciešama, cenšoties dziedēt savstarpējo pārrāvumu. Pirmais solis ir atzīt, ka mēs ir brāļi un māsas.

…nevar vainot šķirtības grēkā tos, kuri šobrīd ir dzimuši šajās kopienās [kas radušās šādas šķirtības rezultātā] un tajās ir audzinātas Kristus ticībā, un katoļu baznīca viņus pieņem ar cieņu un mīlestību kā brāļus. …. Visi, kas ticībā attaisnoti Kristībā, ir iekļauti Kristū; tāpēc viņiem ir tiesības saukties par kristiešiem, un katoļu baznīcas bērni viņus pamatoti pieņem kā brāļus Kungā. Sākot noKatoļu baznīcas katehisms,n. 818. lpp

Un tad Katehisms izceļ būtisku punktu:

“Turklāt daudzi svētdarīšanas un patiesības elementi” ir atrodami ārpus katoļu baznīcas redzamajām robežām: “Dieva rakstītais Vārds; žēlastības dzīve; ticību, cerību un žēlsirdību ar citām iekšējām Svētā Gara dāvanām, kā arī redzamajiem elementiem. Kristus Gars izmanto šīs Baznīcas un ekleziālās kopienas kā pestīšanas līdzekļus, kuru spēks izriet no žēlastības un patiesības pilnības, ko Kristus ir uzticējis katoļu baznīcai. Visas šīs svētības nāk no Kristus un ved pie Viņa, un tās pašas par sevi ir aicinājumi uz “katoļu vienotību”. —Ibid. n. 819. gads

Tātad teiciens "extra ecclesiam nulla salus”, vai “ārpus Baznīcas nav pestīšanas”[2]sk. Svētais Kipriāns, Ep. 73.21:PL 3,1169; De vienība.:PL 4,50-536 joprojām ir patiess, jo “spēks” šīm atdalītajām kopienām “rodas no žēlastības un patiesības pilnības” katoļu baznīcā.

…jo neviens, kas dara varenu darbu manā vārdā, drīz pēc tam nevarēs runāt ļaunu par mani. Jo kas nav pret mums, tas ir par mums. (Marka 9:39-40) 

••••••

Atgriežoties pie šī “vārda”: Mani cilvēki Mani ir sadalījuši. 

Jēzus sevi paziņoja šādi:

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. (Jāņa 14:6)

Lai gan katoļu baznīca satur “žēlastības un patiesības pilnību”, tā ir kļuvusi nabadzīga šķelšanās, kas plosījušas viņas krūtis. Ja domājam par Romas katoļu baznīcu kā “patiesību”, tad varbūt varētu domāt par pareizticīgo, kas atdalījās pirmās tūkstošgades mijā, uzsverot “ceļu”. Jo tieši Austrumu Baznīcā lielās klosteru tradīcijas izauga no tuksneša tēviem, kas mums mācīja “ceļu” pie Dieva caur “iekšējo dzīvi”. Viņu dziļā evaņģelizācija un mistiskas lūgšanu dzīves piemērs ir tiešs pretrunā ar modernismu un racionālismu, kas ir pārņēmuši un sagrāvuši lielas Rietumu baznīcas daļas. Šī iemesla dēļ svētais Jānis Pāvils II paziņoja:

…Baznīcai ir jāelpo ar savām divām plaušām! Kristietības vēstures pirmajā tūkstošgadē šis izteiciens galvenokārt attiecas uz Bizantijas un Romas attiecībām.. — Ut Unum Sint, n. 54, 25. gada 1995. maijs; vatican.va

No otras puses, iespējams, ka vēlāko protestantu šķelšanos varam uzskatīt par zināmu Baznīcas “dzīvības” zaudēšanu. Jo tas bieži ir “evaņģēliskās” kopienās, kur “rakstītais Dieva Vārds; žēlastības dzīve; ticība, cerība un žēlsirdība, ar pārējās iekšējās Svētā Gara dāvanas” tiek uzsvērtas visvairāk. Tā ir “elpa”, kas piepilda Baznīcas plaušas, tāpēc tik daudzi katoļi ir aizbēguši no soliem pēc tam, kad šajās citās kopienās sastapušies ar Svētā Gara spēku. Tieši tur viņi sastapās ar Jēzu “personīgi”, tika jaunā veidā piepildīti ar Svēto Garu un iedegas jaunā izsalkumā pēc Dieva Vārda. Tāpēc svētais Jānis Pāvils II uzsvēra, ka “jaunā evaņģelizācija” nevar būt tikai intelektuāls vingrinājums. 

Kā jūs labi zināt, tas nav tikai doktrīnas nodošana, bet gan personiska un dziļa tikšanās ar Glābēju.   —POPE ST. JĀNS PAULS II, Uzsākšanas ģimenes, neokatehumenālais ceļš. 1991

Jā, būsim godīgi:

Dažreiz pat katoļi ir zaudējuši Kristu vai viņiem nekad nav bijusi iespēja piedzīvot Kristu personīgi: nevis Kristu kā tikai “paradigmu” vai “vērtību”, bet kā dzīvo Kungu - “ceļu, patiesību un dzīvi”. — PĀvests SV.JĀNIS Pāvils II, L'Osservatore Romano (Vatikāna laikraksta izdevums angļu valodā), 24. gada 1993. marts, 3. lpp.

Bilijs Grehems un Jānis Pāvils II:

Pāreja nozīmē ar personīgu lēmumu pieņemt Kristus glābjošo suverenitāti un kļūt par viņa mācekli.  —POPE ST. JĀNS PAULS II, Encikliskā vēstule: Pestītāja misija (1990) 46

Es patiesi ticu, ka mēs redzēsim “jaunu ticības pavasari” Baznīcā, bet tikai tad, kad tā būs integrējusi “sadrumstaloto Kristu” un atkal kļūs par autentisku Viņa, kurš ir “ceļš, patiesība un dzīvība”, reprezentāciju.

••••••

Brālis Tims Steipls teica lielisku runu par to, kā pāvests ir Baznīcas vienotības “mūžīgā” zīme.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana PāvestsRomas bīskaps un Pētera pēctecis “ir mūžīgs un redzams gan bīskapu, gan visu ticīgo sabiedrības vienotības avots un pamats”.Sākot noKatoļu baznīcas katehisms,n. 882. lpp

Tāpēc man šķiet, ka ir vēl viena Baznīcas vienotības “mūžīgā” sastāvdaļa, un tā ir Kristus Māte, Vissvētākā Jaunava Marija. Priekš…

Svētā Marija… kļuva par nākamās Baznīcas tēlu… —POPE BENEDICTS XVI, Spe Salvi, n.50

Kā mūsu Māte, kas mums ir dota zem Krusta, viņa ir nepārtrauktās “dzemdību sāpēs”, strādājot, lai dzemdētu Baznīcu, mistisku “Kristus miesu”. Tas atspoguļojas Baznīcā, kas šīs dvēseles piedzimst caur kristāmavas klēpi. Tā kā Vissvētākā Māte atrodas mūžībā, viņas mātes aizlūgums ir mūžīgs. 

Ja viņa kā “žēlastības pilna” ir bijusi mūžīgi klātesoša Kristus noslēpumā... viņa padarīja cilvēcei klātesošu Kristus noslēpumu. Un viņa joprojām turpina to darīt. Caur Kristus noslēpumu arī viņa ir klātesoša cilvēcē. Tādējādi caur Dēla noslēpumu atklājas arī Mātes noslēpums. —POPEJS JĀNS PAULS II, Redemptoris Mater, n. 2. lpp

Mums ir pāvests kā mūsu vienotības „redzamais avots un pamats”, un Marija ir mūsu „neredzamais avots” caur viņas garīgo mātes stāvokli.

 

Tagad vārds ir pilna laika kalpošana, kas
turpinās ar jūsu atbalstu.
Svētī tevi un paldies. 

 

Ceļot ar Marku iekšā Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Tagad Word,
noklikšķiniet uz reklāmkaroga zemāk, lai abonēt.
Jūsu e-pasts netiks kopīgots ar kādu citu.

 

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts

Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes
1 sal. Katoļu baznīcas katehisms,n. 817. lpp
2 sk. Svētais Kipriāns, Ep. 73.21:PL 3,1169; De vienība.:PL 4,50-536
Posted in SĀKUMS, Žēlastības laiks.