Faustina un Kunga diena


Rītausma ...

 

 

KAS vai nākotne sagaida? Tas ir jautājums, ko mūsdienās uzdod gandrīz visi, vērojot bezprecedenta “laikmeta pazīmes”. To Jēzus teica svētajai Faustīnai:

Runājiet pasaulei par Manu žēlastību; lai visa cilvēce atzīst Manu neaptveramo žēlastību. Tā ir zīme par beigu laiku; pēc tam pienāks taisnīguma diena. —Jēzus Sv. Faustinai, Dievišķā žēlsirdība manā dvēselē, Dienasgrāmata, n. 848. gads 

Un atkal Viņš viņai saka:

Jūs sagatavosiet pasauli Manai pēdējai atnākšanai. —Jēzus Sv. Faustīnai, Dievišķā žēlsirdība manā dvēselē, Dienasgrāmata, n. 429. gads

No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka Dievišķās žēlsirdības vēstījums mūs gatavo drīzai Jēzus atgriešanai godībā un pasaules galam. Uz jautājumu, vai Svētā Faustina vārdi nozīmē tieši to, pāvests Benedikts XVI atbildēja:

Ja kāds šo apgalvojumu uztvertu hronoloģiskā nozīmē kā rīkojumu gatavoties it kā uzreiz otrajai atnākšanai, tas būtu nepatiesi. —POPE BENEDICT XVI Pasaules gaisma, saruna ar Pīteru Seevaldulpp. 180-181

Atbilde slēpjas izpratnē par to, ko nozīmē “taisnības diena” vai ko parasti dēvē par “Tā Kunga dienu”…

 

NAV SAULES DIENA

Tā Kunga diena tiek saprasta kā “diena”, kas vēsta par Kristus atgriešanos. Tomēr šī diena nav jāsaprot kā 24 stundu saules diena.

… Šī mūsu diena, ko ierobežo uzlēkšana un saules noriets, ir tās lieliskās dienas attēlojums, kurai tūkstoš gadu kontūra pieliek savas robežas. —Laktiskais, Baznīcas tēvi: Dievišķo institūtu VII grāmata, 14 nodaļa, Katoļu enciklopēdija; www.newadvent.org

Un atkal,

Lūk, Tā Kunga diena būs tūkstoš gadi. - Barnabas vēstule, Baznīcas tēvi, Ch. 15. lpp

Pirmie baznīcas tēvi Kunga dienu saprata kā ilgāku laika periodu, ko simbolizē skaitlis “tūkstotis”. Baznīcas tēvi savu Kunga dienas teoloģiju daļēji izmantoja no radīšanas “sešām dienām”. Kad Dievs atpūtās septītajā dienā, viņi ticēja, ka arī Baznīca atpūtīsies, kā Svētais Pāvils mācīja:

... Dieva tautai joprojām paliek sabata atpūta. Un tas, kurš nonāk Dieva atpūtā, atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs darīja no saviem. (Ebr. 4: 9–10)

Daudzi apustuļu laikos gaidīja arī nenovēršamo Jēzus atgriešanos. Tomēr Svētais Pēteris, uztverot, ka Dieva pacietība un plāni ir daudz plašāki, nekā kāds apzinājās, rakstīja:

Ar Kungu viena diena ir kā tūkstoš gadu un tūkstoš gadu kā viena diena. (2. Pt 3: 8)

Baznīcas tēvi šo teoloģiju piemēroja Atklāsmes 20. nodaļai, kad “zvērs un viltus pravietis” tiek nogalināti un iemesti uguns ezerā, un Sātana spēks uz laiku ir pieķēdēts:

Tad es redzēju, kā eņģelis nokāpj no debesīm, turot rokā bezdibenis atslēgu un smagu ķēdi. Viņš sagrāba pūķi, seno čūsku, kas ir Velns vai Sātans, un sasēja to tūkstoš gadus ... tā, lai tas vairs nevarētu nomaldīt nācijas, kamēr nav pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam tas ir jāatbrīvo uz īsu brīdi ... Es redzēju arī to cilvēku dvēseles, kuri ... atdzīvojās un tūkstoš gadus valdīja kopā ar Kristu. (Atkl. 20: 1–4)

Gan Vecās, gan Jaunās Derības Raksti apliecina gaidāmo “miera periodu” uz zemes, kurā taisnīgums nodibinās Dieva valstību līdz zemes galiem, nomierinot tautas un aiznesot Evaņģēliju uz tālākajiem krastiem. Bet pirms tam zeme to darītu obligāti jāattīra no visa ļaunuma, kas iemiesots Antikrista personā, un pēc tam jāpiešķir atpūtas laiks, ko Baznīcas tēvi dēvēja par atpūtas “septīto dienu” pirms pasaules beigām.

Un, tā kā Dievs šajās sešās dienās strādāja, veidojot tik lielus darbus, tā Viņa reliģijai un patiesībai ir jāstrādā šo sešu tūkstošu gadu laikā, kamēr ļaunums valda un valdīs. Un atkal, tā kā Dievs, pabeidzis savus darbus, atpūtās septītajā dienā un to svētīja, sešu tūkstošu gadu beigās visa ļaunība ir jāatceļ no zemes, un taisnība valda tūkstoš gadus; un ir jābūt mieram un atpūtai no darbiem, kurus pasaule jau sen ir izturējusi.—Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Baznīcas rakstnieks), Dievišķie institūti, 7. sēj

Ir pienākusi stunda, kad Dievišķās žēlsirdības vēstījums spēj piepildīt sirdis ar cerību un kļūt par jaunas civilizācijas - mīlestības civilizācijas - dzirksti. Sākot noPāvests Jānis Pāvils II, Homīlija, 18. gada 2002. augusts

... kad Viņa Dēls nāks un iznīcinās nelikumīgā laiku un tiesās par dievbijīgajiem un mainīs sauli, mēnesi un zvaigznes - tad viņš patiešām atpūtīsies septītajā dienā ... pēc dodot atpūtu visām lietām, es izdarīšu astotās dienas sākumu, tas ir, citas pasaules sākumu. Sākot noBarnabas vēstule (70-79 AD), raksta otrā gadsimta apustuliskais tēvs

 

NĀKAMAIS SPRIEDUMS ...

Mēs deklamējam Apustuļa ticības apliecībā:

Viņš nāks atkal, lai tiesātu dzīvos un mirušos.

Tādējādi mēs tagad varam labāk saprast, uz ko attiecas Faustinas atklāsmes. Tas, kam tagad tuvojas Baznīca un pasaule, ir dzīvo spriedums kas notiek pirms miera laikmets. Patiešām, mēs Atklāsmes grāmatā lasām, ka Antikrists un visi, kas iezīmē zvēra zīmi, tiek noņemti no zemes virsmas. [1]sal. Atkl.19: 19-21 Pēc tam seko Kristus valdīšana savos svētajos laikos (“tūkstoš gadi”). Tad Svētais Jānis raksta par mirušo spriedums.

Kad būs pagājuši tūkstoš gadi, sātanu atbrīvos no cietuma. Viņš izies, lai maldinātu tautu pie zemes četriem nostūriem, Gogu un Magogu, lai savāktu tās cīņai ... Bet no debesīm nāca uguns un tās iznīcināja. Velns, kurš viņus bija nomaldījis, tika iemests uguns un sēra baseinā, kur atradās zvērs un viltus pravietis ... Tālāk es redzēju lielu baltu troni un to, kurš tajā sēdēja ... Mirušos tiesāja pēc viņu darbiem. , pēc tam, kas tika rakstīts ritinājumos. Jūra atdeva savus mirušos; tad Nāve un Hadešs atdeva savus mirušos. Visi mirušie tika tiesāti pēc viņu darbiem. (Atkl. 20: 7–14)

... mēs saprotam, ka tūkstoš gadu periods ir norādīts simboliskā valodā ... Cilvēks starp mums, vārdā Jānis, viens no Kristus apustuļiem, saņēma un pareģoja, ka Kristus sekotāji Jeruzalemē dzīvos tūkstoš gadus un ka pēc tam notiks visaptveroša un, īsāk sakot, mūžīga augšāmcelšanās un tiesa. —St. Džastins Martins, Dialogs ar Trypho, Baznīcas tēvi, Kristīgais mantojums

Šie spriedumi tad tiešām ir viens- tas ir tikai tas, ka tie notiek dažādos laikos Tā Kunga dienā. Tā Kunga diena mūs ved un sagatavo Jēzus “galīgajai atnākšanai”. Kā? Nākamā pasaules šķīstīšana, Baznīcas kaislība un nākošā Svētā Gara izliešana sagatavos Jēzum “nevainojamu” Līgavu. Kā raksta Svētais Pāvils:

Kristus mīlēja draudzi un nodeva sevi, lai viņa viņu svētītu, attīrot viņu ar ūdens peldi ar vārdu, lai viņš krāšņi pasniegtu sev draudzi, bez plankumiem, grumbām vai tamlīdzīgi, lai viņa būtu svēta. un bez vainas. (Ef 5: 25–27)

 

KOPSAVILKUMS

Kopumā Kunga diena, pēc Baznīcas tēvu domām, izskatās apmēram tā:

Krēsla (modrība)

Pieaugošais tumsas un atkrišanas periods, kad pasaulē izdziest patiesības gaisma.

pusnakts

Nakts tumšākā daļa, kad krēsla tiek iemiesota Antikristā, kas ir arī pasaules attīrīšanas instruments: daļēji dzīvo spriedums.

Rītausma

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana spilgtums rītausmas [2]“Tad tiks atklāts tas ļaunais, kuru Kungs Jēzus nogalinās ar savas mutes garu; un iznīcinās ar savas atnākšanas spožumu ... ”(2. Tes. 2: 8 izkliedē tumsu, izbeidzot Antikrista īsās valdīšanas infernālo tumsu.

Pusdienlaiks

Taisnības un miera valdīšana līdz pasaules galiem. Tā ir “Bezvainīgās sirds triumfa” realizācija un Jēzus Euharistijas valdīšanas pilnība visā pasaulē.

Krēsla

Sātana atbrīvošana no bezdibenis un pēdējais dumpis.

Pusnakts ... Mūžīgās dienas sākums

Jēzus atgriežas godībā izbeigt visu ļaunumu, tiesāt mirušos un nodibināt mūžīgo un mūžīgo “astoto dienu” zem “jaunām debesīm un jaunas zemes”.

Laika beigās, Dieva valstība nāks pilnībā ... Baznīca ... savu pilnību saņems tikai debesu godībā. Sākot noKatoļu baznīca, n. 1042. lpp

Septītā diena pabeidz pirmo radīšanu. Astotā diena sāk jauno radīšanu. Tādējādi radīšanas darbs vainagojas ar lielāku izpirkšanas darbu. Pirmais radījums savu nozīmi un virsotni atrod jaunajā radībā Kristū, kuras krāšņums pārsniedz pirmās radīšanas spožumu. Sākot noKatoļu baznīca, n. 2191; 2174; 349

"Un viņi dzirdēs manu balsi, un būs viens locījums un viens gans." Lai Dievs… īsi piepildās pie viņa pravietojuma, kas šo mierinošo nākotnes redzējumu pārvērtīs pašreizējā realitātē… Dieva pienākums ir radīt šo laimīgo stundu un darīt to zināmu visiem. Kad tā pienāk, tā izrādīsies svinīga stunda, viena liela ar sekām ne tikai Kristus Valstības atjaunošanai, bet arī … pasaules nomierināšana. Mēs visdedzīgāk lūdzamies, un lūdzam arī citus lūgt par šo ļoti vēlamo sabiedrības nomierināšanu. - POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Par Kristus mieru viņa valstībā”, Decembris 23, 1922

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Pagaidiet minūti - vai tā nav iepriekš minētā “milenārisma” ķecerība? Lasīt: Kā laikmets tika pazaudēts ...

Vai pāvesti ir runājuši par “miera laikmetu”? Lasīt: Pāvesti un Rītausmas laikmets

Ja šie ir “beigu laiki”, kāpēc pāvesti par to neko nesaka? Lasīt: Kāpēc pāvesti nekliedz?

Vai “dzīvo spriedums” ir tuvu vai tālu? Lasīt: Septiņi revolūcijas zīmogi un Zobena stunda

Kas notiek pēc tā sauktā Apgaismojuma jeb Atklāsmes sestā zīmoga? Lasīt: Pēc apgaismojuma

Lūdzu, komentējiet sīkāk šo “Apgaismojumu”. Lasīt: Vētras acs un Atklāsmes apgaismojums

Kāds teica, ka mani vajadzētu “iesvētīt Marijai” un ka viņa šajos laikos ir durvis uz drošu Jēzus sirds patvērumu? Ko tas nozīmē? Lasīt: Lielais dāvinājums

Ja Antikrists postīs pasauli, kā kristieši tajā dzīvos miera periodā? Lasīt: Radīšana atdzimusi

Vai tiešām nāk tā sauktā “jaunā pentecost”? Lasīt: Harizmātisks? VI daļa

Vai jūs varētu sīkāk izskaidrot “dzīvo un mirušo” spriedumu? Lasīt: Pēdējie spriedumi un Vēl divas dienass.

Vai ir kāda taisnība tā sauktajām “trīs tumsas dienām”? Lasīt: Trīs tumsas dienas

Svētais Jānis runā par “pirmo augšāmcelšanos”. Vai jūs varētu to izskaidrot? Lasīt: Nāk augšāmcelšanās

Vai jūs varētu man paskaidrot vairāk par “žēlsirdības durvīm” un “taisnīguma durvīm”, par kurām runā Sv. Faustina? Lasīt: Faustīnas durvis

Kas ir otrā atnākšana un kad? Lasīt: Otrais Coming

Vai jums visas šīs mācības ir apkopotas vienā vietā? Jā! Šīs mācības ir pieejamas manā grāmatā, Pēdējā konfrontācija. Drīz tā būs pieejama arī kā e-grāmata!

 

 

Klikšķiniet šeit, lai Atteikties or Apmaksa šim žurnālam.

Šī ministrija piedzīvo finansiālu deficītu
šajos grūtajos ekonomiskajos laikos.

Paldies, ka apsvērāt mūsu ministrijas atbalstu 

www.markmallett.com

-------

Noklikšķiniet zemāk, lai tulkotu šo lapu citā valodā:

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts

Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes
1 sal. Atkl.19: 19-21
2 “Tad tiks atklāts tas ļaunais, kuru Kungs Jēzus nogalinās ar savas mutes garu; un iznīcinās ar savas atnākšanas spožumu ... ”(2. Tes. 2: 8
Posted in SĀKUMS, MIERA ERA.