Jēzus, gudrais celtnieks

 

Turpinot pētīt Atklāsmes 13 „zvēru”, rodas dažas aizraujošas lietas, par kurām es vēlos lūgt un pārdomāt, pirms es tās uzrakstīju. Tikmēr es atkal saņemu satraukuma vēstules par pieaugošo šķelšanos Baznīcā Amoris Laetitia, nesenais pāvesta apustuliskais pamudinājums. Šobrīd es vēlos pārpublicēt šos svarīgos punktus, lai mēs neaizmirstu ...

 

SAINT Jānis Pāvils II reiz rakstīja:

... pasaules nākotne ir apdraudēta, ja vien nav gaidāmi gudrāki cilvēki. Sākot noFamiliaris Consortio, n. 8. lpp

Šajos laikos mums jālūdz par gudrību, it īpaši, ja Baznīcu uzbrūk no visām pusēm. Dzīves laikā es nekad neesmu redzējis katoļu šaubas, bailes un atrunas par Baznīcas un jo īpaši Svētā tēva nākotni. Ne jau daļēji dažu ķecerīgu privātu atklāsmju dēļ, bet reizēm arī dažu nepilnīgu vai neskaidru paša pāvesta izteikumu dēļ. Tādējādi daži nedroši tic pārliecībai, ka pāvests Francisks “iznīcinās” Baznīcu - un pret viņu vērstā retorika kļūst arvien asāka. Un tāpēc vēlreiz, nepievēršot acis Baznīcas pieaugošajam šķelšanās virzienam, mana augšdaļa septiņi iemesli, kāpēc daudzas no šīm bailēm ir nepamatotas…

 

I. Jēzus ir “gudrs” celtnieks

Jēzus teica, ka pats neko nedarīja, bet tikai to, ko Tēvs Viņam mācīja. [1]sal. Jāņa 8:28 Savukārt Viņš sacīja apustuļiem:

Visi, kas klausās šos manus vārdus un rīkojas pēc tiem, būs kā gudrs cilvēks, kurš savu māju uzcēla uz klints. (Mat. 7:24)

Tēvs pavēlēja Jēzum uzcelt baznīcu, un, tāpat kā gudrs celtnieks, ņemot vērā savus padomus, viņš to uzcēla uz “klints”.

Un tāpēc es jums saku, ka jūs esat Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu baznīcu, un zemes pasaules vārti to nedominēs. (Mat. 16:18)

Svētais Džeroms, izcilais Bībeles tulks, no kura iegūta mūsdienu Bībele, sacīja:

Es nesekoju nevienam vadītājam, bet tikai Kristum, un pievienojos sabiedrībai ar jūsu svētību, proti, ar Pētera krēslu. Es zinu, ka šī ir klints, uz kuras ir uzcelta Baznīca. - Sv. Džeroms, mūsu ēras 396. gads, burti 15:2

Tad sakiet, vai Jēzus ir gudrs celtnieks vai dumjš, kas būvē uz smiltīm? Tas ir, vai sabruks klints, uz kuras ir uzcelta Baznīca pilnīgs atkrišana, vai arī tā nostāsies pret jebkuru vētru, neskatoties uz Pētera amatā esošā cilvēka personīgajām vājībām un grēcīgumu? Ko jums stāsta 2000 gadu dažkārt nestabila vēsture?

Gudra pravieša vārdiem es zinu: “Mans secinājums ir šāds: palieciet pie“ Krēsla ”un“ Atslēgām ”neatkarīgi no tā, kurš cilvēks tos aizņem, vai viņš būtu liels svētais vai pastorālās pieejas nopietni kļūdains.”

Palieciet uz klints.

 

II. Nemaldībai jābūt nemaldīgai

Cik gudrs ir Kristus? Nu, viņš zināja, ka Pēteris ir vājš, neskatoties uz viņa ticības apliecinājumu. Tātad Baznīcas celtniecība galu galā ir atkarīga nevis no cilvēka, bet no Kristus. “I būvēs my Baznīca, ”sacīja Jēzus.

Fakts, ka tieši Pēteri sauc par “klinti”, nav saistīts ar viņa sasniegumiem vai kaut ko ārkārtēju viņa raksturā; tas vienkārši ir nomen officii, ar nosaukumu, kas apzīmē nevis sniegto pakalpojumu, bet gan piešķirto kalpošanu, dievišķas vēlēšanas un komisijas, uz kurām nevienam nav tiesību tikai un vienīgi pēc sava rakstura - vismazāk par visu Saimonu, kurš, ja vēlamies spriest pēc viņa dabiskā rakstura raksturs, bija kas cits kā klints. —POPE BENEDICT XIV, no Das neue Volk Gottes, lpp. 80.tt

Bet kā Jēzus varēja uzticēt kritušiem cilvēkiem pārvaldīt un aizsargāt nekļūdīgas patiesības, kuras bija jānodod tālāk ne tikai simtiem, bet tūkstošiem gadu nākotnē? Piesūcinot Baznīcu ar nepareiza.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Katekisms teikts:

Viss ticīgo ķermenis ... nevar kļūdīties ticības jautājumos. Šī īpašība tiek parādīta pārdabiskā ticības novērtējumā (sensus fidei) no visas tautas puses, kad no bīskapiem līdz pēdējiem ticīgajiem viņi pauž vispārēju piekrišanu ticības un morāles jautājumos. Sākot noKatoļu baznīcas katehisms, n. 92. lpp

Bet pāvests Francisks paskaidro, ka šo ticīgo “sajūtu” “nedrīkst sajaukt ar vairākuma viedokļa socioloģisko realitāti”.

Tas ir jautājums par sava veida “garīgo instinktu”, kas ļauj mums “domāt kopā ar Baznīcu” un saskatīt to, kas ir atbilst apustuliskajai ticībai un Evaņģēlija garam. —POPE FRANCIS, uzruna Starptautiskās Teoloģijas komisijas locekļiem, 9. decembris. 2013. gads, Katoļu Herald

Nemaldīgums ir grācija Svētais Gars apūdeņo apustuļiem uzticētās dievišķās atklāsmes pumpuru, ko sauc par “ticības noguldījumu”, lai tas uzticīgi augtu un attīstītos līdz laika beigām kā viens patiesības ziedēšana. Šī patiesības vienotība tiek saukta Sakrālā tradīcija kas satur visus ziedus no pumpura (un kas attiecas uz ticību un tikumību), un kas arī ir nemaldīgs.

Šī nemaldība sniedzas līdz pat dievišķās Atklāsmes nogulsnēm; tas attiecas arī uz visiem tiem doktrīnas elementiem, ieskaitot morāli, bez kuriem glābjošās ticības patiesības nevar saglabāt, izskaidrot vai ievērot. Sākot noCCC, n. 2035. lpp

Lieta ir šāda: ja kādreiz pēdējo 2000 gadu laikā negodīguma žēlastību kavēja negodīgs pāvests, tad no šī brīža mūsu ticības “glābjošās patiesības” riskētu pazust subjektīvās plūdmaiņas. Nemaldībai jābūt nemaldīgai. Ja pāvests, kuru māca katehisms, ir “mūžīgs un redzams vienotības avots un pamats ”, [2]CCC, n. 882. lpp bija jāmaina mūsu ticības patiesības, izmantojot Pētera krēsla oficiālas deklarācijas (bijusī katedrāle), tad visa celtne sabruktu. Tāpēc pāvests, kurš “izbauda šo nemaldīgumu sava amata dēļ” [3]CCC, n. 891. lpp kas attiecas uz ticības un morāles jautājumiem, jāpaliek tā, kā Kristus teica: a akmens, vai arī Baznīca vairs nevar būt nekļūdīga ... un neviens no šī brīža nevar droši zināt “glābjošās ticības patiesības”.

Bet kā pāvests, vienkārši cilvēks, var palikt uzticīgs šajā sakarā?

 

III. Jēzus lūgšana ir efektīva

Neviens pāvests, lai cik personīgi tas būtu korumpēts, divu gadu tūkstošu laikā nav spējis mainīt mūsu katoļu ticības nekļūdīgās mācības. Jo Jēzus ir ne tikai gudrs celtnieks, bet arī mūsu Augstais priesteris Tēva priekšā. Un, kad Viņš pavēlēja Pēterim “barot manas avis”, viņš sacīja:

Es esmu lūdzis, lai jūsu pašu ticība nepazustu; un, tiklīdz esat atgriezies, jums jāstiprina savi brāļi. (Lūkas 22:32)

Vai Jēzus lūgšanas Tēva priekšā ir spēcīgas? Vai Tēvs atbild uz Jēzus lūgšanām? Vai Jēzus lūdzas vienībā ar Tēvu vai pret Viņa gribu?

Pēteris un viņa pēcteči spēj mūs stiprināt ne vienmēr tāpēc, ka viņiem ir teoloģiskais grāds, bet gan tāpēc, ka Jēzus ir lūdzis par viņiem lai viņu ticība nepazustu tā viņi drīkst “Stiprināt” viņu brāļi.

 

IV. Neviens Bībeles pareģojums, ka “Pēteris” vērsīsies pret Baznīcu

Neskatoties uz to, ka svētais Pāvils saņēma daļu no “ticības depozīta” ar tiešu Jēzus atklāsmi, viņš nodeva saņemto Pēterim vai “Kefam” (no aramiešu valodas, kas nozīmē “klints”).

Es devos uz Jeruzalemi, lai sarunātos ar Kefu, un paliku pie viņa piecpadsmit dienas.

Vēl pēc četrpadsmit gadiem viņš atkal tikās ar Kefu un citiem apustuļiem, lai pārliecinātos, ka tas, ko viņš sludina, atbilst “tradīcijām”. [4]sal. 2. Tesija 2:25 viņi bija saņēmuši tā, ka viņš "Iespējams, velti nedarbojas vai ir skrējuši." [5]sal. Gal 2:2

Daļa Pāvila saņemto atklāsmju attiecās uz beigu laikiem. Un gandrīz visi tajā laikā gaidīja, ka “pēdējās dienas” ritēs viņu paaudzē. Tomēr nekur Pāvila rakstos viņš nepiedāvā Pēterim, kuru viņš Baznīcā dēvē par “pīlāru”, [6]sal. Gal 2:9 kļūs par “viltus pravieti”, kā nesen apgalvoja viena mūsdienu “privātā atklāsme”. [7]“Marijas dievišķās žēlsirdības” vēstule, kuras vēstījumus nosodījis viņas bīskaps Un tomēr Pāvilam tika dotas šķietami spilgtas Antikrista atklāsmes un maldinājumi, kas radīsies, ka Dievs ļaus spriest par tiem, kas “neticēja patiesībai, bet apstiprināja nepareizu rīcību”. [8]2 Thess 2: 11-12 Tas, ko Pāvils saka par Antikristu, ir šāds:

... jūs zināt, kas viņu tagad attur, lai viņš varētu atklāties savā laikā. Jo nelikumības noslēpums jau darbojas; tikai tas, kurš to tagad attur, darīs to līdz brīdim, kad būs no ceļa. (2. Tes. 2: 6–7.)

Es jau pievērsos dažādām interpretācijām, kas vai kas ir šis “ierobežotājs”. [9]sal. Restorāna noņemšana Kaut arī daži no Baznīcas tēviem to uzskatīja par Romas impēriju, es arvien vairāk sāku domāt, vai tā nav Svētais tēvs pats. Pāvests Benedikts XVI piedāvāja šo spēcīgo ieskatu šajā virzienā:

Ticības tēvs Ābrahams ar savu ticību ir klints, kas kavē haosu, uznākošos pirmatnējos iznīcības plūdus un tādējādi uztur radīšanu. Sīmanis, kurš pirmais atzīst Jēzu par Kristu ... tagad, pateicoties viņa Ābrahāma ticībai, kas ir atjaunota Kristū, kļūst par klinti, kas ir pret netīro neticību un tās iznīcināšanu. —POPE BENEDICT XVI (kardināls Ratzingers), Aicināts uz kopību, Izpratne par baznīcu šodien, Adrians Volkers, Tr., Lpp. 55. – 56

Tas varētu arī izskaidrot, kāpēc svētais Pāvils tika apzināti aizsegts, kad viņš atsaucās uz ierobežotāju, atsakoties nosaukt, kas tas ir. Varbūt tas bija jāaizsargā Pēteris no tā, ka Baznīcas ienaidnieki kļuva par tiešu mērķi. Varbūt tas gadsimtiem ilgi ir palicis aizsegts to pašu iemeslu dēļ, līdz šim ... Ja kas, Pāvila liecība liecina par viņa uzticību Pēterim un kopību ar viņu - nebaidoties no viņa. 

 

V. Fatima un pāvests moceklis

Interesanti, ka vecākais Lūcija savās vīzijās Fatimā redzēja, ka “Svētajam Tēvam ir daudz jācieš”:

... Svētais tēvs gāja cauri lielai pilsētai pa pusei drupās un pa pusei drebēdams no apstāšanās soļa, sāpju un bēdu nomocīts, viņš lūdza par ceļā sastapto līķu dvēselēm; sasniedzis kalna virsotni, uz ceļiem lielā Krusta pakājē, viņu nogalināja karavīru grupa, kas uz viņu raidīja lodes un bultas, un tāpat tur nomira viens pēc otra Bīskapi, priesteri, vīrieši un sievietes Reliģiski un dažādi laji ar dažādu rangu un stāvokli. Sākot noVēstījums Fatimā, vatican.va

Tas ir pareģojums, kas ir bijis apstiprināts ar Romu. Vai tas izklausās pēc pāvesta, kurš nodod Baznīcu vai par to atdod savu dzīvību? Tas izklausās arī kā pontifikss, kurš ir kā “ierobežotājs”, kuram pēc “noņemšanas” seko mocekļu plūdmaiņas un beztiesiskums.

 

VI. Pāvests Francisks nav “antipāvests”

Antipāvests pēc definīcijas ir pāvests, kurš Pētera vietu ieņēmis vai nu ar varu, vai ar nederīgām vēlēšanām. Nesenā “privātā atklāsme”, kas dažu ticīgo vidū ir ieguvusi apbrīnojamu atsaucību, atkal ir apgalvojusi, ka pāvests Francisks ir viltus pāvests un “viltus pravietis” Atklāsmes grāmatā.

Mans mīļais pāvests Benedikts XVI ir pēdējais īstais pāvests uz šīs zemes ... Šo pāvestu [Francisku] var ievēlēt katoļu baznīcas locekļi, bet viņš būs viltus pravietis. -no “Marijas Dievišķās žēlsirdības”, 12. gada 2012. aprīlis, kuru viņa sūta bīskaps paziņoja “nav baznīcas apstiprinājuma” un ka “daudzi teksti ir pretrunā ar katoļu teoloģiju”. Viņš paziņoja, ka "Katoļu baznīcas apvienībās šos vēstījumus nedrīkst reklamēt vai izmantot."

Neskaitot antipapālisma ķecerību, iespējamais pareģojums ir teoloģiska neiespējamība. Ja viņš ir derīgs pāvests, viņam ir “valstības atslēgas”, un Kristus nebūtu pretrunā ar sevi. Pāvests Benedikts izteica diezgan stingru pārmetumu tiem, kas seko šai domai:

Nav absolūti nekādu šaubu par manu atkāpšanās no Petrine ministrijas pamatotību. Vienīgais nosacījums manas atkāpšanās spēkā esamībai ir pilnīga mana lēmuma brīvība. Spekulācijas par tā derīgumu ir vienkārši absurdas ... [Mans] pēdējais un pēdējais uzdevums ir atbalstīt [pāvesta Franciska] pontifikātu ar lūgšanu. —POPE EMERITUS BENEDICT XVI Vatikāns, 26. gada 2014. februāris; Vietne Zenit.org

Ja uz zemes būtu kāds cilvēks, kurš zinātu, vai pāvests Francisks ir derīgs pāvests, vai ne, tas būtu Benedikts, kurš savas dzīves gadu desmitiem veltīja cīņu pret atkrišanu, kas ir aplenkusi Baznīcu.

 

VII. Jēzus ir sava kuģa admirālis

Pāvests var būt pie Pētera barka stūres, bet Jēzus ir šī kuģa admirālis.

… Tas ir Kunga un Tā Kunga žēlastības dēļ [Pēteris] ir klints, uz kuras stāv Baznīca. —POPE BENEDICT XIV, no Das neue Volk Gottes, lpp. 80.tt

Jēzus nav gudrs celtnieks, kurš vienkārši iet prom. Viņš joprojām būvē un turpinās līdz pasaules beigām. Jēzus arī nevienam neļaus iznīcināt savu Baznīcu - tas ir Viņa apsolījums -, lai arī tās skaits un augums var būt mazāks. Pat ja mums būtu jāsaskaras ar “Pētera un Pāvila brīdi”, kad pāvests ir brālīgi jālabo, kad Pāvils reiz Pēteri pamāca,[10]sal. Gal 2: 11-14 tā ir daļa no Svētā Gara nekļūdīgajām vadībām. 

Baznīca nav paveikusi savu ceļu. Pasaules gals nav tuvu, bet gan laikmeta beigas. Vēl ir pēdējais posms, lielais Dievmātes un Baznīcas triumfs, kas vēl tikai priekšā. Un Jēzus ar Svēto Garu vada, vada un sargā savu Baznīcu. Jo galu galā mēs esam Viņa Līgava. Kāds līgavainis nav absolūti aizsargājošs, punktīgs un pilnībā iemīlējies savā Līgavā? Un tāpēc Viņš būvē…

Dievs vēlas nevis māju, ko uzcēluši cilvēki, bet gan uzticību savam vārdam, savam plānam. Māju būvē pats Dievs, bet no dzīviem akmeņiem, kurus aizzīmogo viņa Gars. —POPE FRANCIS, Instalācijas homīlija, 19. gada 2013. marts

...gudri.

Kristus ir centrs, nevis Pētera pēctecis. Kristus ir atskaites punkts Baznīcas centrā, bez Viņa Pēteris un Baznīca nepastāvētu. —POPE FRANCIS, 16. marts, tikšanās ar presi

Lūgsimies, lai Svētais tēvs paliek nelokāms vārdos, ko viņš pasludināja pirmās sinodes beigās par ģimeni:

Šajā kontekstā pāvests nav augstākais kungs, bet gan augstākais kalps - “Dieva kalpu kalps”; Baznīcas paklausības garantija un atbilstība Dieva gribai, Kristus Evaņģēlijam un Baznīcas tradīcijai, noliekot malā katru personisko iegribuneskatoties uz to, ka pēc paša Kristus gribas viņš ir “visu ticīgo augstākais mācītājs un skolotājs” un neskatoties uz to, ka bauda “augstāko, pilnīgo, tūlītējo un universālo parasto varu Baznīcā”. —POPE FRANCIS, noslēguma piezīmes par Sinodi; Katoļu ziņu aģentūra, 18. gada 2014. oktobris (mans uzsvars)

 

Pirmo reizi publicēts 9. gada 2014. oktobrī.

 

Paldies par jūsu lūgšanām un atbalstu.

“Spēcīga grāmata”

 

TREE3bkstk3D.jpg

KOKS

by
Denīze Maleta

 

Nosaukt Denīzi Malletu par neticami apdāvinātu autoru ir nepietiekams! Koks ir valdzinošs un skaisti uzrakstīts. Es turpinu sev jautāt: "Kā kāds var uzrakstīt kaut ko tādu?" Mēms.
—Kens Jasinsskis, Katoļu valodas runātājs, FacetoFace Ministries autors un dibinātājs

Kopš pirmā vārda līdz pēdējam es biju valdzināts, atstumts starp bijību un izbrīnu. Kā viens tik jauns uzrakstīja tik sarežģītas sižeta līnijas, tik sarežģītus varoņus, tik pārliecinošu dialogu? Kā vienkāršs pusaudzis bija apguvis rakstīšanas amatu ne tikai prasmīgi, bet ar dziļu izjūtu? Kā viņa varēja tik veikli izturēties pret dziļām tēmām bez mazākās sludināšanas? Es joprojām esmu nobijies. Skaidrs, ka šajā rokā ir Dieva roka. Tāpat kā Viņš jums ir piešķīris katru līdz šim esošu žēlastību, lai Viņš turpina vadīt jūs pa visu mūžību izvēlēto ceļu.
Sākot noDženeta Klāsone, grāmatas autore Pelianito žurnāla emuārs

Koks ir īpaši daudzsološs daiļliteratūras darbs no jauna, apdāvināta rakstnieka, piepildīts ar kristīgu iztēli, kas koncentrējas uz gaismas un tumsas cīņu.
—Arhibīskaps Dons Bolens, Regīnas arhibīskapija, Saskačevana

PASŪTIET KOPIJU ŠODIEN! 

 
PIEZĪME: Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem virs 75 USD. Pērciet 2, iegūstiet 1 bezmaksas!

Saņemt Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Tagad Word,
noklikšķiniet uz reklāmkaroga zemāk, lai abonēt.
Jūsu e-pasts netiks kopīgots ar kādu citu.

NowWord reklāmkarogs

Pievienojieties Markam Facebook un Twitter!
Facebook logotipsTwitter emuārs

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts

Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes
1 sal. Jāņa 8:28
2 CCC, n. 882. lpp
3 CCC, n. 891. lpp
4 sal. 2. Tesija 2:25
5 sal. Gal 2:2
6 sal. Gal 2:9
7 “Marijas dievišķās žēlsirdības” vēstule, kuras vēstījumus nosodījis viņas bīskaps
8 2 Thess 2: 11-12
9 sal. Restorāna noņemšana
10 sal. Gal 2: 11-14
Posted in SĀKUMS, TICĪBA UN MORĀLAS.

Komentāri ir slēgti.