Nākamie Vasarsvētki


Koptu ikona Vasarsvētki

 

Pirmo reizi publicēts 6. gada 2007. jūnijā, šī raksta saturs man atgriežas ar jaunu tiešuma izjūtu. Vai mēs tuvojamies šim brīdim, nekā mēs saprotam? (Es atjaunināju šo rakstu, ievietojot nesenos pāvesta Benedikta komentārus.)

 

Kamēr vēlā laika meditācijas ir drūmas un aicina mūs uz dziļāku grēku nožēlošanu un paļaušanos uz Dievu, tās nav liktenis. Viņi ir sezonas beigu sludinātājs, tā sakot, cilvēces “krišana”, kad Debesu šķīstošie vēji aizpūtīs grēka un dumpja mirušās lapas. Viņi runā par ziemu, kurā tiks nogalinātas tās miesas lietas, kas nav no Dieva, un tās, kas sakņojas Viņā, uzziedēs krāšņā prieka un dzīves “jaunajā pavasarī”! 

 

 

VECUMA BEIGAS

Ministriju laikmets beidzas ...

Šie vārdi manā sirdī ienāca kaut kad pagājušajā gadā, un to intensitāte ir pieaugusi. Tā ir jēga, ka pasaulīgās struktūras un ministriju modeļi kā mēs zinām viņiem tuvojas beigām. Ministrija tomēr to nedarīs. Drīzāk Kristus Miesa sāks patiesi kustēties kā ķermenis ar pārdabisku vienotību, spēku un autoritāti, kurai nav līdzīgas kopš pirmajiem Vasarsvētkiem.

Dievs veido jaunu vīna ādu, kurā Viņš gatavojas izliet Jauno Vīnu. 

Jaunā vīna āda būs jauna vienotība Kristus Miesā, ko iezīmē pazemība, pakļāvība un paklausība Dieva gribai.

Ja mēs vēlamies būt patiesi vienotības spēki, pirmie meklēsim iekšēju izlīgumu caur grēku nožēlošanu. Piedosim cietušās netaisnības un atmetīsim visas dusmas un strīdus. Būsim pirmie, kas parādīs pazemību un sirds tīrību, kas vajadzīga, lai tuvotos Dieva patiesības krāšņumam. Uzticoties apustuļiem uzticētajam ticības noguldījumam, būsim priecīgi liecinieki Evaņģēlija pārveidojošajam spēkam! ... Tādā veidā Baznīca Amerikā uzzinās jaunu pavasara laiku Garā ... —POPE BENEDICTS XVI,  Homīlija, Ņujorka, 19. gada 2008. aprīlis

Vārdu sakot, jaunā vīna āda ir Marijas sirds veidojas viņas apustuļos. Bērnu iesvētīšana un nodošanās savai sirdij ir līdzeklis, ar kuru Svētais Gars veido viņas sirdi mūsos un caur viņu - Jēzu. Tāpat kā pirms 2000 gadiem Svētais Gars aizēnoja Mariju, kad viņa bija gatava ieņemt bērnu, tāpat arī tagad Marija palīdz sagatavot šo “jauno vīna ādu”, lai mūsos varētu izpausties Jēzus Gars. Tad Baznīca vienā balsī teiks:

Es vairs dzīvoju nevis es, bet Kristus, kas dzīvo manī. (Gal 2:20) 

 
MARIJAS Augšējā istaba

Kā mēs nevaram uztvert Marijas ārkārtas klātbūtni mūsu laikos kā zīmi mums? Viņa mūs ir savākusi sirds augšējā telpā. Tāpat kā viņa bija klāt pirmajos Vasarsvētkos, arī viņas aizlūgšana un klātbūtne palīdzēs radīt “jaunus” Vasarsvētkus.

Svētais Gars, atrodot savu dārgo dzīvesbiedru atkal dvēselēs, nāks viņos ar lielu spēku. Viņš tos piepildīs ar savām dāvanām, īpaši ar gudrību, ar kuras palīdzību viņi radīs žēlastības brīnumus ... to Marijas vecums, kad daudzas Marijas izvēlētas un Visaugstākā Dieva dāvātas dvēseles pilnībā paslēpsies viņas dvēseles dziļumos, kļūstot par viņas dzīvām kopijām, mīlot un pagodinot Jēzu.  —St. Luiss de Monforts, Patiesa uzticība Vissvētākajai Jaunavai, n.217, Montfort Publications  

Manuprāt, svaigi Vasarsvētki sāksies ar “brīdinājumu” vai “sirdsapziņas apgaismojumu”, par kuriem runā mististi un svētie (skat. Vētras acs). Tas būs krāšņs stiprināšanas, dziedināšanas un citu brīnumu laiks. Daudziem no tiem, par kuriem mēs šobrīd esam lūguši un lūdzām par Dieva žēlsirdību, būs iespēja nožēlot grēkus. Jā, lūdzieties, ceriet un lūdziet vēl! Un esi gatavs paliekot žēlastības stāvoklī (nevis mirstīgais grēks).

Tie, kas ir sacietējuši sirdi un paliek ietiepīgi, tomēr tiks pakļauti Dieva tiesa. Tas ir, apgaismojums arī kalpos tālāk atdaliet nezāles no kviešiem. Pēc šī evaņģelizācijas perioda, pirms Kristus nodibināja a “Tūkstoš gadu” “atpūtas” periods, var rasties “zvērs un viltus pravietis” (Atkl. 13: 1-18), kurš darīs lieliskas “zīmes un brīnumus”, lai sagrozītu patiesību un realitāti par to, kas bija “apgaismojums”, un maldinātu tos, kuriem ir šajā "lielās atkrišanas" sezonā ir pazudis un kurš atteikt nožēlot grēkus. Kā Jēzus teica, “kas netic, tas jau ir nosodīts” (Jāņa 3:18).

Tāpēc Dievs sūta viņiem spēcīgu maldu, lai liktu viņiem ticēt nepatiesajam, lai tiktu notiesāti visi, kas neticēja patiesībai, bet kuriem bija prieks par netaisnību. (2. Tes. 2:11 :)

 

PRETIKUMU SIRDS 

Es lūdzu tagad, lai mēs saprastu mūsu dienu steidzamību. Es lūdzu, lai mēs uztveram, kāpēc Marija mūs lūdz aizlūgt par dvēselēm. Lai mēs dziļāk saprastu asaras, kas brīvi plūst no viņas acīm viņas attēlos un statujās visā pasaulē. Vēl ir daudz dvēseļu, kuras vēl nav glābtas, un viņa paļaujas uz mums. Ar mūsu lūgšanām un gavēni, iespējams, dienas tiks saīsināts kā mēs lūdzam:Tava Valstība nāk."

Bet šajā mīļotajā Mātē ir arī daudz prieka! Marija mūs gatavo Dieva valstības, Svētā Gara, atnākšanai jaunā izliešanā, kā arī šīs rudens sezonas beigām un Kristus atnākšanai. Lielā raža. Mana sirds ir piepildīta ar lielu gaidu un prieku! Es jau tāpat kā pirmais rīta karstums nojaušu Dieva žēlastību, spēku un mīlestību, kas plūdīs caur šiem mūsu zemes traukiem. Pirms ziemas iestāšanās tā būs kā “Indijas vasara”, un šķirsta durvis ir aizvērtas

Tā ir gaidīšana Marijas triumfs ... Baznīcas triumfs.

Slava un slava tev, Kungs Jēzus Kristus, mans ķēniņš, mans Dievs un visi mani !! Slavē Viņu, brāļi! Slavējiet Viņu, māsas! Uzslavē Viņu par visu radīto! Šīs ir Elijas dienas!  

… Pielūgsim no Dieva jauno Vasarsvētku žēlastību… Lai visiem klātesošajiem nolaistos uguns mēles, apvienojot dedzinošu Dieva un tuvākā mīlestību ar dedzību Kristus Valstības izplatīšanai! —POPE BENEDICTS XVI,  Homīlija, Ņujorka, 19. gada 2008. aprīlis  

Dievs mums nedeva gļēvulības garu, drīzāk spēku un mīlestību un savaldību. (2. Tim. 1: 7)

Esiet atvērts Kristum, sveiciniet Garu, lai katrā kopienā notiktu jauni Vasarsvētki! No jūsu vidus radīsies jauna, priecīga cilvēce; jūs atkal pieredzēsiet Tā Kunga glābjošo spēku. —POPĒJS JĀNS PAULS II, „Uzruna Latīņamerikas bīskapiem”, L'Osservatore Romano (izdevums angļu valodā)21. gada 1992. oktobris, 10. lpp., 30. lpp.


Nāc, Svētais Gars,
nāk ar spēcīgu
Marijas Bezvainīgā Sirds,
jūsu mīļotais laulātais.

 

Klikšķiniet šeit, lai Atteikties or Apmaksa šim žurnālam. 

 

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts
Posted in SĀKUMS, Žēlastības laiks.

Komentāri ir slēgti.