Lielais Jā

Pasludināšana, autors Henrijs Osava Tanners (1898; Filadelfijas mākslas muzejs)

 

UN Tātad, mēs esam nonākuši dienās, kurās gaidāmas lielas pārmaiņas. Tas var būt milzīgs, kad mēs vērojam, kā doti brīdinājumi sāk parādīties virsrakstos. Bet mēs esam radīti šiem laikiem, un tur, kur ir grēks, žēlastība vēl jo vairāk. Baznīca griba triumfs

Kopā ar Mariju Baznīca šodien ir Atklāsmes sieviete, kas strādā, lai dzemdētu dēlu: tas ir, pilnīgu Kristus augumu, abi Ebrejs un pagāns.

Savstarpējās attiecības starp Baznīcas noslēpumu un Mariju ir skaidri redzamas Atklāsmes grāmatā aprakstītajā „lielajā zīmē”: „Debesīs parādījās liels varonis, sieviete, saģērbta ar sauli, ar mēnesi zem kājām un viņas galva ir divpadsmit zvaigžņu kronis. ” —POPEJS JOHN PAUL II, Evaņģēlija vitae, n.103 (Atkl.12: 1)

Šeit mums atkal tiek pasniegta Sievietes-Marijas un Sievas-Baznīcas relatīvā mistērija: tā ir atslēga lai saprastu dienas, kurās mēs dzīvojam, un viņas ārkārtas parādību nozīmīgumu - “lielo lomu” - kas it kā ir notikusi simtiem valstu. Tas ir arī atslēga sapratnei kādai jābūt mūsu atbildei saskaroties ar to galīgā konfrontācija starp Sieviete-Baznīca un anti-Baznīca, Evaņģēlijs un anti-Evaņģēlijs.

 

LIELĀ SPOGUĻA

Nesenajā enciklikā Svētais tēvs teica:

Svētā Marija ... jūs kļuvāt par topošās baznīcas tēlu ... —POPE BENEDICTS XVI, SPE Salvi, 50. lpp

Tas, ko mēs sakām par Mariju, tiek atspoguļots Baznīcā; tas, ko mēs sakām par Baznīcu, atspoguļojas Marijā. Kad jūs patiešām sākat meditēt par šo patiesību, jūs redzat, ka Baznīca un gluži pretēji Marija ir rakstīti gandrīz katrā Svēto Rakstu lappusē.

Kad tiek runāts par vienu vai otru, nozīmi var saprast abiem, gandrīz bez kvalifikācijas. —Nopelējis Īzaks no Stellas, Stundu liturģija, Vol. Es, lpp. 252

Šajā gaismā Baznīcas misijas forma un atbilde uz jaunajiem ļaunumiem, ar kuriem tā saskaras, iegūst jaunu dimensiju un virzienu. Tas ir, Marijā mēs atrodam atbildi.

Baznīcas garīgā māte tiek sasniegta - arī Baznīca to zina - ar dzemdību sāpēm un “darbu” (sal. Atkl. 12:2), tas ir, pastāvīgā spriedzē ar ļaunuma spēkiem, kas joprojām klīst pa pasauli un ietekmē cilvēku sirdis, piedāvājot pretestību Kristum. Sākot noPāvests Jānis Pāvils II, Evangelium Vitae, n.103

 

LIELISKĀ DZIMŠANA

Es atkal uzskatu, ka ir ļoti iespējams, ka šī vai nākamā paaudze varētu būt tā, kurai lemts dzemdēt, izmantojot smagu vajāšanas darbu - Antikrista pretestību - “visam Kristum”, ebrejam un pagānam, sagatavojot Līgavu satikties. Jēzus, kad Viņš atgriežas laika beigās pie varas un godības. Bet kur notiek šī jaunā dzimšana? Atkal mēs vēršamies pie Marijas, lai vēl vairāk atklātu pašas Baznīcas misijas noslēpumu:

Krusta pakājē, balstoties uz paša Jēzus vārda spēku, jūs kļuvāt par ticīgo māti. —POPE BENEDICTS XVI, Spe Salvi, n.50

It ir pašas Baznīcas ciešanās ka viņa dzemdēs pilnu Kristus Miesu.

No Krusta jūs saņēmāt jaunu misiju. No Krusta jūs jaunā veidā kļuvāt par māti: visu to, kas tic jūsu Dēlam Jēzum un vēlas viņam sekot, māte. —POPE BENEDICTS XVI, Spe Salvi, n.50

Vai mūsu mātes sirds nebija caurdurta ar zobenu, kad viņa piedalījās sava Dēla ciešanās? Arī Baznīca tiks izdejota ar zobenu, kā viņa tiks izģērbta no mierinājumiem, kas viņai vienmēr bijuši: Sakramentu likumsakarība, pielūgšanas vietas un brīvība runāt patiesību bez kriminālvajāšanas. Savā ziņā Golgāta savā gaidāmajā tiesas procesā mums iepazīstina ar diviem Baznīcas redzējumiem. Viens no tiem ir liktenis tiem, kas aicināti uz mocekli, attēlots attēlā Ķermenis krustā sistā Kristus - upura zobens. Tad ir tādi, kuri visā izmēģinājuma laikā tiks saglabāti, paslēpti un pasargāti zem Vissvētākās Jaunavas mantijas, kad viņi izturēs “redzes” atņemšanu un nokļūs tumšajā ticības naktī -ciešanu zobens. Abi ir klāt Golgātā. Pirmais ir Baznīcas sēkla; pēdējā ieņem un dzemdina Baznīcu. 

Bet kā mēs, iespējams, varam saskarties ar šādu pārbaudījumu, tādu dzemdību, kas mēs esam tikai miesa un asinis? Vai tas nav tas pats jautājums, ko pirms 2000 gadiem uzdeva jauna jaunava?

Kā tas var būt…? (Lūkas 1:34)

 

LIELĀ PĀRSKATĪŠANA

Nešaubieties: tas, kas tika dots Marijai, tika un tiks arī Baznīcai:

Svētais Gars nāks pār jums, un Visaugstākā spēks jūs aizēnos. Tāpēc dzimušais bērns tiks saukts par svēto, par Dieva Dēlu. (35. pants)

Kā jau iepriekš rakstīju, es uzskatu, ka būsmini Vasarsvētki”Kas ticīgajiem tiek dota, izmantojot Apgaismojumu vai Brīdinājumu. Svētais Gars aizēnos Baznīcu, un tas, kas tagad šķiet nepārvarams izredzes, tiks aizklāts ar žēlastībām, kas izlietas uz Sievietes-Baznīcas “dzemdi”.

...jo Dievam nekas nebūs neiespējams. (37. pants)

Tādējādi eņģelis Gabriels paziņoja Marijai: "Nebaidieties!" Pārdomājot šos spēcīgos vārdus, pāvests Benedikts raksta:

Sirdī jūs atkal dzirdējāt šo vārdu Golgātas naktī. Pirms savas nodevības stundas viņš saviem mācekļiem bija teicis: “Esiet noskaņots, es esmu uzvarējis pasauli” (Jņ 16:33). —POPE BENEDICTS XVI, Spe Salvi, n.50

Vai tad tikai sakritība mūsu laikos atkal esam dzirdējuši tieši šos vārdus?

Nebaidies! —POPĒTS JĀNS PĀLS II

Vārdi no pāvesta, kurš teica, ka Baznīca ir ieradusies viņas pašas Golgātas naktī - “pēdējā konfrontācija”!

Nebaidies!

Vai jūs uztverat to, kas šeit tiek teikts, kam, šķiet, mūs gatavo pāvests Jānis Pāvils un Svētais Gars?

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana galīgais izmēģinājums baznīcas.

Un vai mēs nevaram teikt, ka ar pāvesta Jāņa Pāvila II pontifikātu tika iecerēts a jauna evaņģelizācija: jauni vīrieši, sievietes un priesteri, kas ir bijuši un tiek veidoti Baznīcas klēpī, kas ir daļa no dzemdībām, kas šeit ir un nāk?

Nebaidies!

Viss, ko Dievs no jums prasa, ir tas pats, ko Viņš lūdza Marijai. lielais "Jā."

 

LIELISKĀ JĀ

Saskaroties ar zināmiem un nezināmiem krustiem, ar kuriem viņa saskārās, Sieviete-Marija atbildēja:

Lūk, es esmu Tā Kunga kalpone. Lai tas man tiek darīts pēc jūsu vārda. (Lūkas 1:38)

Viņa deva viņai vienkāršu jā, Lielais Jā! Tas ir viss, ko mūsu Kungs tagad no jums vēlas, ņemot vērā lielas pārmaiņas Liela vētra kas sākusi aptvert visu zemi, Lielas dzemdības un smagā darba sāpes, kas nāks uz Baznīcu kā zaglis naktī ... Kristus Miesas “tumšā nakts”.

Vai jūs staigāsiet ticībā un neredzot?

Jā, Kungs, jā.

Vai jūs uzticēsieties tam, ka es jūs nekad nepametīšu?

Jā, Kungs, jā.

Vai jūs ticat, ka es sūtīšu Savu Garu, lai jūs aizēnotu un pilnvarotu?

Jā, Kungs, jā.

Vai jūs man uzticaties, ka tad, kad jūs vajāsiet Manis dēļ, es jūs svētīšu?

Jā, Kungs, jā.

Vai jūs man uzticēsieties, kad jūsu sirds būs caurdurta ar zobenu?

Jā, Kungs, jā.

Vai jūs Man uzticēsieties Krusta ēnā?

Jā, Kungs, jā!

Vai jūs man uzticēsieties kapa klusumā un tumsā?

Jā, Kungs, jā!

Tad, mans bērns, uzmanīgi klausies manus vārdus ... NEBAIDIES!

Paļaujieties uz To Kungu no visas sirds, nepaļaujieties uz savu saprātu; visos veidos esiet uzmanīgs pret viņu, un viņš iztaisnos jūsu ceļus. (Salamana 3: 5-6)

Pasludināšanas dienā izrunātais “jā” pilngadību sasniedz Krusta dienā, kad pienāks laiks, lai Marija saņemtu un dzemdinātu kā savus bērnus visus tos, kas kļūst par mācekļiem, izlejot pār viņiem sava Dēla glābjošo mīlestību. ... mēs skatāmies uz viņu, kas mums ir “drošas cerības un mierinājuma zīme”. Sākot noPāvests Jānis Pāvils II, Evangelium Vitae, 103., 105. lpp

 

TURPMĀKĀ LASĪŠANA:

 

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts
Posted in SĀKUMS, MARY.