Dieva valstības atnākšana

euharistija1.jpg


TUR pagātnē ir bijis bīstams redzēt “tūkstoš gadu” valdīšanu, kuru Svētais Jānis Atklāsmes grāmatā aprakstīja kā burtisku valdību uz zemes - kur Kristus fiziski dzīvo klātienē pasaules politiskajā valstībā vai pat to, ka svētie uzņem globālu jauda. Šajā jautājumā Baznīca ir bijusi nepārprotama:

Antikrista mānīšana pasaulē sāk veidoties jau katru reizi, kad tiek apgalvots, ka vēsturē tiek saprasts tas mesiāniskais cerība, kuru ārpus vēstures var realizēt tikai ar eshatoloģisku spriedumu. Baznīca ir noraidījusi pat modificētas šīs valstības falsifikācijas formas, lai tās varētu saukt par milenārismu, it īpaši laicīgā mesianisma „būtībā perverso” politisko formu. Sākot noKatoļu baznīcas katehisms (CCC),n.676

Mēs esam redzējuši šī “laicīgā mesiānisma” formas marksisma un komunisma ideoloģijās, piemēram, kur diktatori ir mēģinājuši izveidot sabiedrību, kurā visi ir vienlīdzīgi: tikpat turīgi, vienlīdz privileģēti un diemžēl, kā vienmēr izrādās, vienlīdz paverdzināti valdībai. Tāpat monētas otrā pusē mēs redzam to, ko pāvests Francisks dēvē par “jaunu tirāniju”, kur kapitālisms parāda “jaunu un nežēlīgu maskējumu naudas elkdievībā un bezpersoniskas ekonomikas diktatūrā, kurai nav patiesi cilvēciska mērķa”. [1]sal. Evangelii Gaudium, n. 56., 55. lpp  (Es vēlreiz vēlos izteikt brīdinājuma balsi pēc iespējas skaidrāk: mēs atkal dodamies uz “iekšēji perversu” ģeopolitiski ekonomisko “zvēru” - šoreiz, globāli.)

Šī raksta tēma ir patiesa nākamā miera un taisnīguma “valdīšana” vai “laikmets”, ko daži saprot arī kā “laicīgu valstību” uz zemes. Vēlos vēl skaidrāk izskaidrot, kāpēc tas tā ir nav vēl viena modificēta ķecerības forma Millenariānisms lai lasītājs varētu justies brīvi, pieņemot, manuprāt, lielas cerības redzējumu, ko paredzējuši vairāki pontifiki.

Lai visiem pienāk rīta miera un brīvības laiks, patiesības, taisnīguma un cerības laiks. —POPEJS PĀNS PĀLS II, radio ziņojums Dievmātes godināšanas, Pateicības un uzticēšanas ceremonijai Jaunavas Marijas Teotokos Sv. Marijas Majorijas bazilikā: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatikāns, 1981., 1246.


JUMS

Lūkas evaņģēlijā Jēzus - šoreiz runājot bez līdzības - padara Dieva valstības dabu skaidru.

Dieva valstības atnākšanu nevar novērot, un neviens nepaziņos: “Skatieties, šeit tas ir” vai “Tur tas ir”. Jo, lūk, Dieva valstība ir starp jums ... ir tuvu. (Lūkas 17: 20–21; Marka 1:15)

Skaidrs, ka Dieva valstība ir garīgs dabā. Svētais Pāvils pauž, ka šajā laicīgajā pasaulē runa nav par miesīgiem banketiem un mielastu:

Jo Dieva valstība nav ēdiena un dzēriena jautājums, bet gan taisnība, miers un prieks Svētajā Garā (Rom 14:17)

Arī Dieva valstība nav politiska ideoloģija:

Jo Dieva valstība nav runu, bet varas jautājums. (1. Kor. 4:20; sal. Jņ 6:15)

Tas ir “starp jums”, sacīja Jēzus. Tas ir atrodams savienība no Viņa ticīgajiem - savienība ticībā, cerībā un labdarībā, kas ir mūžīgās Valstības priekšzīme.

Baznīca “ir Kristus valdīšana, kas jau atrodas noslēpumā”. Sākot noCCC, n. 763. lpp

 

JAUNS PENTECOST

Šī savienība ir iespējama ar Svētā Gara spēku. Tādējādi Valstības atnākšana notiek līdz ar to Svētā Gara atnākšana kurš visus ticīgos apvieno kopībā ar Svēto Trīsvienību, kaut arī tā nav Valstības “pilnības” atnākšana. Līdz ar to gaidāmā miera ēra patiešām ir Otrā Vasarsvētka, par kuru lūdza un ko gaidīja vairāki pontifiki.

… Pielūgsim no Dieva jauno Vasarsvētku žēlastību… Lai visiem klātesošajiem nolaistos uguns mēles, apvienojot dedzinošu Dieva un tuvākā mīlestību ar dedzību Kristus Valstības izplatīšanai! —POPE BENEDICT XVI, Homīlija, Ņujorka, 19. gada 2008. aprīlis

Esiet atvērti Kristum, sveiciet Garu, lai katrā kopienā varētu notikt jauni Vasarsvētki! No jūsu vidus radīsies jauna, dzīvespriecīga cilvēce; jūs atkal pieredzēsit Tā Kunga glābjošo spēku. —POPE JOHN JOHN Paul Paul, Latīņamerikā, 1992. gads

Valstība… būtu Svētā Gara darbs; saskaņā ar Garu tas piederētu nabadzīgajiem ... Sākot noCCC, 709

 

SVĒTĀ SIRDS

Šī kristiešu garīgā vienotība ieplūst tās avotā un no tā: Svētā Euharistija. Ar Svētā Gara spēku maizes un vīna elementi tiek pārveidoti par Kristus Miesu un Asinīm. Saņemot Svēto Euharistiju, Baznīca Kristū tiek padarīta par vienu Miesu (1. Kor. 10:17). Tādējādi varētu teikt, ka Dieva valstība ir iekļauta Svētajā Euharistijā un izriet no tās, kaut arī ne vispilnīgākajā varas, godības un mūžīgo dimensiju izpausmē. Jēzus pareģo, ka šī ticīgo vienotība ir tas, kas beidzot salieks pasaules ceļus, lai saprastu, pielūgtu un atzītu, ka Viņš ir Kungs:

… Lai visi būtu viens, kā jūs, Tēvs, esat manī un es jūsos, lai viņi būtu arī mūsos, lai pasaule ticētu, ka jūs mani sūtījāt. (Jāņa 17:21)

Tādējādi arī Miera laikmets būs universāls Euharistijas, tas ir, valdīšanas laiks Jēzus Svētās Sirds valdīšana. Viņa euharistiskā sirds tiks izveidota kā žēlastības un žēlsirdības tronis, kas pārveidos pasauli, kad nācijas nāk Viņu pielūgt, saņemt Viņa mācību caur katoļu ticību un dzīvot to savās zemēs:

Kad cīņa būs beigusies, drupa būs pabeigta, un viņi ir izdarījuši, nomīdot zemi, žēlastībā tiks uzstādīts tronis ... Karotāja priekšgals tiks padzīts, un viņš pasludinās mieru tautām. Viņa vara būs no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes galiem. (Jesajas 16: 4–5; Cahs 9:10)

Miera laikmets sabiedrību pārveidos tik lielā mērā, kā uzskata daži pāvesti un 20. gadsimta mistiķi, ka šo taisnīguma un miera periodu pamatoti dēvēs par “laicīgo valstību”, jo kādu laiku visi dzīvos saskaņā ar valdību. Evaņģēlijs.

"Un viņi dzirdēs manu balsi, un būs viens loceklis un viens gans." Lai Dievs ... īsi piepilda savu pravietojumu par šī mierinošā nākotnes redzējuma pārveidošanu pašreizējā realitātē ... Dieva uzdevums ir panākt šo laimīgo stundu un darīt to zināmu visiem ... Kad tā pienāk, tā izrādīsies esiet svinīga stunda, viena liela ar sekām ne tikai Kristus valstības atjaunošanai, bet arī pasaules nomierināšanai. Mēs lūdzam visdedzīgāk un lūdzam arī citus lūgt par šo tik vēlamo sabiedrības nomierināšanu. - POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Par Kristus mieru viņa valstībā”, Decembris 23, 1922

 

IMAKULĒTĀS SIRDS TRIUMFS

Beidzot Kristus lūgšana par vienotību un lūgšana, kuru Viņš mums iemācīja uzrunāt mūsu Tēvam, laika robežās piepildīsies: “atnāk tava valstība, tava griba notiks uz zemes tāpat kā debesīs."Tas ir, ar sātanu, kas ir saistīts ar ķēdēm (Atkl. 20: 2-3), un ļaunums tiek attīrīts no zemes (Psalms 37:10; Amosa 9: 8-11; Atkl. 19: 20-21), un svētie izstiepj Kristus priesterību līdz pasaules galiem (Atkl. 20: 6; Mat. 24:24), Sievietes-Marijas fiat sasniegs kulmināciju Sievas-Baznīcas fiat. Tas ir Marijas Bezvainīgās Sirds triumfs: dzemdēt Dieva tautu- gan jūdu, gan pagānu - zem Krusta karoga, lai dzīvotu Tēva pilnīgo gribu nepārspējama svētuma periodā.

Jā, mēs jūs dievinām, Kungs, pacelts pie Krusta starp debesīm un zemi, vienīgo mūsu pestīšanas vidutāju. Tavs Krusts ir mūsu uzvaras karogs! Mēs jūs dievinām, Vissvētākās Jaunavas Dēls, kurš stāvat nelokāms blakus jūsu Krustam, drosmīgi piedaloties jūsu pestošajā upurī. —POPEJS JĀNS PĀLS II, Krusta ceļš Kolizejā, Lielā piektdiena, 29. gada 2002. marts

Tuvojoties pasaules galam ... Visvarenajam Dievam un Viņa Svētajai Mātei ir jāizaudzina lieli svētie, kas svētumā pārspēs lielāko daļu citu svēto tikpat daudz, cik Libānas ciedri torņa virs mazajiem krūmiem. —St. Luiss de Monforts, Patiesa uzticība Marijai, 47. pants

Šīs dzemdības, šī jaunā ēra tiks izvesta no Baznīcas pašas ciešanu, viņas pašas “Krusta ceļa” darba sāpēm.

Šodien es vēlētos uzticēt Vissvētās Jaunavas ceļojumam visas Baznīcas gavēni. Es īpaši vēlos viņai uzticēt jauniešu centienus, lai viņi vienmēr būtu gatavi uzņemt Kristus Krustu. Mūsu pestīšanas zīme un galīgās uzvaras karogs ... —POPEJS JOHN PAUL II, Angelus, 14. gada 1999. marts

Šī galīgā uzvara, kas ievada Tā Kunga diena izdos arī jaunu dziesmu, Sievietes-baznīcas Magnificat, kāzu dziesma, kas vēstīs Jēzus atgriešanās godībāun mūžīgās Dieva valstības galīgo atnākšanu.

ALaika beigās Dieva Valstība nāks pilnībā. Sākot noCCC, n. 1060. lpp

Ja pirms šīs pēdējās beigas būs vairāk vai mazāk ilgs uzvaroša svētuma periods, šādu rezultātu sasniegs nevis Kristus personas parādīšanās majestātē, bet gan to svētdarīšanas spēku darbība, kas ir tagad darbojas Svētais Gars un Baznīcas sakramenti. Sākot noKatoļu baznīcas mācība: katoļu doktrīnas kopsavilkums (Londona: Burns Oates & Washbourne), lpp. 1140. gads

Tā ir mūsu lielā cerība un aicinājums: “Nāc tava valstība!” - miera, taisnīguma un mierīguma valstība, kas atjaunos sākotnējo radīšanas harmoniju. —POPEJS JOHN PAUL II, Vispārējā auditorija, 6. gada 2002. novembris, Zenit

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts

Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes
1 sal. Evangelii Gaudium, n. 56., 55. lpp
Posted in SĀKUMS, MILENARIĀNISMS, MIERA ERA.