Pēdējie divi aptumsumi

 

 

JĒZUS teica:Es esmu pasaules gaisma.”Šī Dieva“ saule ”pasaulē parādījās trīs ļoti taustāmos veidos: personīgi, Patiesībā un Svētajā Euharistijā. Jēzus to teica šādi:

Es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Pie Tēva neviens nenāk tikai caur mani. (Jāņa 14: 6)

Tādējādi lasītājam vajadzētu būt skaidram, ka Sātana mērķi būtu traucēt šiem trim ceļiem pie Tēva ...

 

CEĻA AIZLIEGUMS

Apustulis Jānis raksta, ka Jēzus:bija Vārds, un Vārds bija ar Dievu, un Vārds bija Dievs”(Jāņa 1: 1.) Šis vārds kļuva par miesu. To darot, Jēzus savāca visu radību savā būtnē, un, paņēmis savu miesu, ķermeni pie Krusta un augšāmcēlis no miroņiem, Jēzus kļuva par Ceļu. Nāve kļuva par durvju vietu visiem, caur kuriem rast cerību ticība Kristū:

... tikai no graudiem, kas nokrīt zemē, nāk lielā raža, no Kunga, kas caurdurts pie Krusta, nāk viņa mācekļu universālums, kas savākti viņa ķermenī, nogalināti un augšāmcēlušies. —POPE BENEDICT XVI īpašās sinodes pirmā sesija Tuvajos Austrumos, 10. gada 2010. oktobris

Tieši pret šo ceļu Jūdas personā parādījās pirmais “antikrists”, kuru Jēzus dēvē par “pazušanas dēlu” (Jņ 17:12) - nosaukumu, kuru Pāvils vēlāk izmanto, lai apzīmētu Antikristu (2. Tes. 2) : 3).

Antikrists izbaudīs brīvās gribas izmantošanu, ar kuru darbosies velns, kā tas bija teikts par Jūdu: “Sātans viņā ienāca, tas ir, pamudinot viņu. - Sv. Tomass Akvinietis, Komentārs II Tesā. II, Lec. 1.-III

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Vārds radīja miesu tika piesists krustā. Tas bija pirmais Dieva aptumsums, kuru neviens cilvēks vai eņģelis nevar iznīcināt. Bet pēc brīvas gribas mēs var vajāt, aizsegt un pat novērst Viņa klātbūtni pie mums.

Tagad bija ap pusdienlaiku, un tumsa pār visu zemi iestājās līdz trim pēcpusdienā saules aptumsuma dēļ. (Lūkas 23: 44–45)

Un tomēr šis mūsu Kunga aptumsums pavēra jaunu cerību laikmetu visai radībai, kad sātana galva sāka drupināt.

Un tāpēc pasaules pārveidošana, patiesā Dieva izzināšana, zemē valdošo spēku vājināšanās ir ciešanu process. —POPE BENEDICT XVI, sākot ar neparakstītām sarunām īpašās sinodes pirmajā sesijā Tuvajos Austrumos, 10. gada 2010. oktobrī

 

PATIESĪBAS AIZLIEGUMS

“Sapulcējies Viņa ķermenī”, Baznīca ir dzimusi no Viņa puses. Ja Jēzus ir pasaules gaisma - lampa, Baznīca ir Viņa luktura statīvs. Mums ir uzdots nest Jēzu pasaulē kā Patiesība.

Tāpēc ejiet un dariet visu tautu mācekļus, kristīdami tos Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācot viņiem ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es vienmēr esmu ar tevi līdz laikmeta beigām. (Mat. 28: 18–20)

Jēzus nāca, lai glābtu cilvēku no grēka, atbrīvotu viņu no verdzības.

... jūs uzzināsiet patiesību, un patiesība jūs atbrīvos. (Jāņa 8:32)

, luktura statīvs ir sātana uzbrukuma centrālais punkts. Viņa darba kārtība atkal ir “piesist krustā” Kristus miesa tā, lai aizklātu Patiesību un ievestu cilvēkus verdzībā.

No sākuma viņš bija slepkava ... viņš ir melis un melu tēvs. (Jāņa 8:44)

Kā es paskaidroju savā grāmatā, Pēdējā konfrontācija, mēs esam pārdzīvojuši ilgu vēsturisku konfrontāciju starp Baznīcu - “sievieti, kas tērpta saulē” - un “pūķi”, Sātanu. Viņš melo, lai slepkavotu; aizsedz Patiesību, lai cilvēce nonāktu verdzībā; viņš ir sējis izsmalcinātību, lai mūsdienās gūtu a nāves kultūra. Tagad, Patiesības aptumsums sasniedz savu virsotni.

Meklējot visdziļākās saknes starp cīņu starp “dzīves kultūru” un “nāves kultūru” ... Mums ir jāpiedalās mūsdienu traģēdijas centrā: Dieva un cilvēka jēgas aptumsums… [kas] neizbēgami noved pie praktiska materiālisma, kas rada individuālismu, utilitārismu un hedonismu. —POPEJS JOHN PAUL II, Evaņģēlija vitae, 21., 23. n

Kad “pasaules gaismas” stari kļūst aizēnojami, mīlestība kļūst aukstāka.

... ļaunprātības pieauguma dēļ daudzu mīlestība atdzisīs. (Mat. 24:12)

Patiesā problēma šajā mūsu vēstures brīdī ir tā, ka Dievs pazūd no cilvēka redzesloka, un, samazinoties no Dieva nākošajai gaismai, cilvēce zaudē savu vadību ar arvien acīmredzamākiem postošiem efektiem. —POPE BENEDICTS XVI, Viņa Svētības pāvesta Benedikta XVI vēstule visiem pasaules bīskapiem, 10. gada 2009. marts; Katoļu tiešsaistē

Sagatavotajā homīlijas tekstā pasaules jauniešu dienā Denverā, Kolorādo 1993. gadā, Jānis Pāvils II šo cīņu formulēja apokaliptiskā izteiksmē, norādot uz antikristus gara darbību:

Šī cīņa ir paralēla apokaliptiskajai cīņai, kas aprakstīta [Atkl. 11: 19–12: 1–6, 10 par cīņu starp „sauli apvilkto sievieti” un „pūķi”]. Nāves cīņas pret dzīvi: “nāves kultūra” cenšas sevi uzspiest mūsu vēlmei dzīvot un dzīvot pilnībā ... Plašie sabiedrības slāņi ir neizpratnē par to, kas ir pareizi un kas nepareizi, un ir apžēlojušies par tiem, kuriem ir tiesības “radīt” viedokli un uzspiest to citiem.  —POPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denvera, Kolorādo, 1993. gads

Pāvests Benedikts nesen turpināja šo tēmu:

Par šo cīņu, kurā mēs atrodamies ... [pret] pasauli iznīcinošām varām, runā Atklāsmes 12. nodaļā ... Ir teikts, ka pūķis vērš lielu ūdens straumi pret bēgošo sievieti, lai viņu aizslaucītu ... es domāju ka ir viegli interpretēt, ko nozīmē upe: tieši šīs straumes valda pār visiem un vēlas likvidēt Baznīcas ticību, kurai, šķiet, nav kur stāvēt šo straumju varas priekšā, kas sevi uzspiež kā vienīgo ceļu domāšanas veids, vienīgais dzīvesveids. —POPE BENEDICT XVI, īpašās sinodes pirmā sesija Tuvajos Austrumos, 10. gada 2010. oktobris

Benedikts “šīs straumes ... kas sevi uzspiež kā vienīgo domāšanas veidu” raksturoja kā “relatīvisma diktatūru” ...

... kas neko neatpazīst kā noteiktu un kas par galveno mērauklu atstāj tikai paša ego un vēlmes ... —Kardināls Ratzingers (POPE BENEDICT XVI), pirmsklāvā Homīlija, 18. gada 2005. aprīlis

Jo no šī kolosālā grēka izjūtas zaudēšanas mūsdienās nepareizais tiek uzskatīts par labu, un tas, kas ir pareizs, bieži tiek uzskatīts par atpalikušu vai ļaunu. Tas ir Patiesības aptumsums, kas aizsedz Taisnības saule.

... notika liela zemestrīce; saule kļuva melna kā tumšs maisiņš un viss mēness kļuva kā asinis. (Atkl. 6:12)

Asinis Nevainīgie.

... zemes pamati ir apdraudēti, bet mūsu uzvedība tos apdraud. Ārējie pamati tiek satricināti, jo tiek satricināti iekšējie pamati, morālie un reliģiskie pamati, ticība, kas ved uz pareizo dzīves veidu. —POPE BENEDICT XVI, īpašās sinodes pirmā sesija Tuvajos Austrumos, 10. gada 2010. oktobris

Ja mēs turpinām sekot šai cīņai Atklāsmes grāmatā, pūķis piešķir savu spēku un pilnvaras “zvēram” - Antikristam. Svētais Pāvils viņu dēvē par “pazušanas dēlu”, kurš Baznīcā stāv aiz “atkrišanas”, tas ir, atrašanās no Patiesība Tā kā patiesība mūs atbrīvo, mūsu laikmeta galvenā pazīme būtu tā, ka cilvēce nonāk masveidā grēka verdzībā ... morālais relatīvisms kurās pareizi un nepareizi ir subjektīvi, un tādējādi dzīves vērtība kļūst pakļauta publiskām debatēm vai esošajām pilnvarām.

Mēs domājam par mūsdienu lielvarām, par anonīmām finansiālām interesēm, kas cilvēkus pārvērš par vergiem, kas vairs nav cilvēku lietas, bet ir anonīma vara, kurai kalpo cilvēki, ar kuras palīdzību cilvēki tiek mocīti un pat nonāvēti. Viņi [ti, anonīmas finansiālās intereses] ir iznīcinošs spēks, spēks, kas apdraud pasauli. —POPE BENEDICT XVI, Pārdomas pēc biroja lasījuma Trešo stundu šorīt Aulas sinodē, Vatikāna pilsētā, 11. gada 2010. oktobrī.

No šiem nāves kultūras arhitektiem Jānis Pāvils II rakstīja:

Viņu raža ir netaisnība, diskriminācija, izmantošana, viltus, vardarbība. Katrā laikmetā viņu šķietamo panākumu mēraukla ir nevainīgo nāve. Mūsu gadsimta laikā, tāpat kā nevienā citā vēsturē, nāves kultūra ir pieņēmusi sociālo un institucionālo likumības formu, lai attaisnotu visbriesmīgākos noziegumus pret cilvēci: genocīdu, “galīgos risinājumus”, “etniskās tīrīšanas” un masveida cilvēku dzīvības atņemšana pat pirms viņi ir dzimuši vai pirms viņi nonāk dabiskā nāves punktā. —POPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denvera, Kolorādo, 1993. gads

Vai 11. gadsimtā dzimušais svētais Hildegards paredzēja šos asiņainos un nelikumīgos laikus?

Tajā laikā, kad dzims Antikrists, būs daudz karu, un uz zemes tiks iznīcināta pareizā kārtība. Erezija būs nikns, un ķeceri atklāti, bez ierobežojumiem sludinās savas kļūdas. Pat kristiešu vidū pastāvēs šaubas un skepse par katolicisma uzskatiem. - Sv. Hildegards, Sīkāka informācija par Antikristu, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, tradīcijām un privāto atklāsmi, Prof. Francs Spirago

Un tomēr “zvērs” neuzvarēs. Šis pats Kristus Miesas aptumsums pavērs jaunu Mīlestības laikmets kad sieviete sasmalcina čūskas galvu ... un o nāves kultūra.

Tās ir mocekļu asinis, ciešanas, mātes baznīcas sauciens, kas viņus notriec un tā pārveido pasauli. —POPE BENEDICT XVI, Pārdomas pēc biroja lasījuma Trešo stundu šorīt Aulas sinodē, Vatikāna pilsētā, 11. gada 2010. oktobrī.

 

DZĪVES AIZLIEGUMS

Nākama ir dzemdība, pasaules pārveidošana caur Baznīcas ciešanām:

Kristus vienmēr atdzimst visās paaudzēs, un tāpēc viņš uzņem sevī cilvēci. Un šī kosmiskā piedzimšana tiek realizēta Krusta saucienā, Ciešanu ciešanās. Un mocekļu asinis pieder šim kliedzienam. —POPE BENEDICT XVI, Pārdomas pēc biroja lasījuma Trešo stundu šorīt Aulas sinodē, Vatikāna pilsētā, 11. gada 2010. oktobrī.

Tā ir jaunās dzīves piedzimšana, Radīšana atdzimusi! Un tā “avots un virsotne” tajā laikmetā būs Svētā Euharistija.

Jēzus ne tikai teica: „Es esmu dzīve”, bet arī:Es esmu dzīves maize. ” Mīlestības laikmets sakritīs ar Svētās Sirds triumfu, kas ir Svētā Euharistija. Jēzus Euharistijā tiks mīlēts, pagodināts un pielūgts visās tautās līdz pasaules galam (Jesajas 66:23). Viņa euharistiskā klātbūtne pārveidos sabiedrības, saskaņā ar pāvestu redzējums, Kā Taisnības saule spīd ārā no pasaules altāriem un monstrancēm.

Un tāpēc galīgs anti-Kristus mēģinās aptumsumu Dzīve pati- nedievīgs niknums pret Dzīvības maizi No vārda veidota miesa, masas ikdienas upuris, kas uztur un kopj patiesību dzīves kultūra.

Kas bez mums būtu Svētā Mise? Visi šeit esošie pazudīs, jo tikai tas var aizturēt Dieva roku. - Sv. Terēze no Avilas, Jēzu, mūsu euharistiskā mīlestība, autors Fr. Stefano M. Manelli, FI; lpp. 15 

Pasaulei būtu vieglāk izdzīvot bez saules nekā to darīt bez Svētās Mises. - Sv. Pio, turpat.

Tā kā [mises] publiskais upuris pilnībā izbeidzas ... - Sv. Roberts Belarmīns, Tomuss Primuss, Brīvais Tercijs, p. 431

Bet, kad jūs redzat pamesto svētdarījumu, kas uzstādīts tur, kur tam nevajadzētu būt (ļaujiet lasītājam saprast), tad ļaujiet tiem, kas atrodas Jūdejā, bēgt uz kalniem ... Bet tajās dienās, pēc šīm bēdām, saule tiks aptumšota ... (Marka 13:14, 24)

Mīlestības laikmeta beigās šis pēdējais pret Kristu (Gogs) un viņa maldinātās tautas (Magogs) mēģinās aptumšot pašu Dzīves maizi, uzbrūkot Baznīcai, kas caur Svēto Misi sagādā Sakramentu (skat. Atkl. 20) : 7-8). Tas ir pēdējais sātana uzbrukums, kas novedīs uguni no debesīm un izraisīs šīs pašreizējās pasaules piepildījumu (20: 9-11).

 

Final Domas

Ir bijušas zināmas diskusijas par to, vai Antikrists nāk pirms vai pēc Miera laikmeta. Šķiet, ka atbilde ir abi, saskaņā ar Tradīciju un Svētā Jāņa apokalipsi. Paturiet prātā tā paša apustuļa vārdus:

Bērni, tā ir pēdējā stunda; un tāpat kā jūs dzirdējāt, ka antikrists nāk, tā tagad ir parādījušies daudzi antikristi. (1. Jāņa 2:18)

Ciktāl tas attiecas uz antikristu, mēs esam redzējuši, ka Jaunajā Derībā viņš vienmēr uzņemas mūsdienu vēstures līnijas. Viņu nevar attiecināt tikai uz vienu personu. Viens un tas pats viņš nēsā daudzas maskas katrā paaudzē. —Kardināls Ratzingers (POPE BENEDICT XVI), Dogmatiskā teoloģija, eschatoloģija Johans Auers un Džozefs Ratzingers, 9, 1988. lpp. 199-200; sal. (1. Jņ 2:18; 4: 3)

Baznīcas vajāšanas vēsturē mēs esam redzējuši, ka ir izpildīti dažādi apokaliptisko Rakstu elementi: Jeruzalemes tempļa iznīcināšana, riebums templī, kristiešu moceklība utt. Bet Raksti ir kā spirāle tas, laikam ritot, tiek izpildīts dažādos līmeņos un lielākā intensitātē - piemēram, dzemdību sāpes, kuru biežums un smagums palielinās. Kopš Baznīcas dzimšanas vajāšana pret viņu vienmēr ir saistīta ar uzbrukumu Kristus Miesas personas, o patiesība, Kā arī Mise, vienā vai otrā pakāpē, atkarībā no laikmeta. Gadsimtu gaitā ir bijis daudz “daļēju”, vairāk lokalizētu “aptumsumu”.

Daudzi no Baznīcas tēviem atzina, ka Antikrists ir Atklāsmes 12. “zvērs” vai “viltus pravietis”. Bet tuvojoties pēdējām zemes dienām - pēc “tūkstoš gadiem” -, pret Baznīcu rodas vēl viens spēks: “Gogs un Magogs. . ” Kad Gogs un Magogs tiek iznīcināti, tos kopā ar sātanu iemet uguns ezerā.kur bija zvērs un viltus pravietis ” (Atkl. 10:10). Tas nozīmē, ka zvērs un viltus pravietis Gogs un Magogs ir dažādas vienības at dažādos laikos kas kopā veido pēdējo uzbrukumu Baznīcai. Kaut arī lielākā daļa manu rakstu ir vērsti uz zvēra atnākšanu caur mūsu pašreizējo nāves kultūru, nevar ignorēt tos citus Baznīcas ārstus un balsis, kas īsi pirms pasaules beigām norāda uz antikristu.

… Tas, kam jānāk pie pasaules piepildījuma, ir Antikrists. Tātad vispirms ir nepieciešams, lai Evaņģēlijs būtu sludināts visiem pagāniem, kā Tas Kungs teica, un tad viņš nonāks pie pārliecības par nežēlīgajiem ebrejiem. - Sv. Džons Damascēns, De Fide Orthodoxa, Baznīcas tēvi, p. 398

Daudzi vīrieši tad sāks šaubīties, vai kristīgā katoļu ticība patiešām ir vienīgā svētdarošā ticība, un domās, ka varbūt ebrejiem ir taisnība, jo viņi vēl gaida Mesiju. - piedēvēts svētajam Metodijam, 6. gadsimtam, Antikrista dzīve, Dionisijs no Luetzenburgas

Un tāpēc tas, ko mēs varam redzēt miera laikmeta beigās - tāpēc, ka Kristus savā zemē (bet tikai Euharistijā) nenonāk kopā ar svētajiem savā cilvēka ķermenī - ir tas, ka var notikt galīgā atkrišana, īpaši starp Ebreji, kuri atkal sāk gaidīt laicīgo mesiju ... gatavojot ceļu galīgajam antikristam.

Tā kā tajā laikā pirms beigām no Baznīcas izgāja daudz ķeceru, kurus Jānis dēvē par “daudziem antikristiem” un kurus Jānis dēvē par “pēdējo reizi”, tad beigās viņi izies, kas nepieder. Kristus, bet uz to pēdējais Antikristsun tad viņš tiks atklāts ... Jo tad sātans tiks atbrīvots, un ar to Antikrists ar visu spēku strādās melīgi, brīnišķīgi ... Viņus vērtēs tajā pēdējā un acīmredzamajā tiesā, kuru pārvalda Jēzus Kristus ... - Sv. Augustīns, Anti-Nicene tēvi, Dieva pilsēta, XX grāmata, Ch. 13, 19

Jo Antikrists nāks īsu brīdi pirms pasaules gala... pēc Antikrista uzreiz pienāk pēdējais spriedums. - Sv. Roberts Belarmīns, Oera Omnia, Disputationum Roberti Bellarmini, De Controversiis;, Sēj. 3

Un tomēr pastāv tradīcija, kurā parādās beztiesīgais pirms “tūkstoš gadu” vai “septītās dienas”, ko parasti sauc par “miera laikmetu”:

[..] kad Viņa Dēls nāks un iznīcinās bezdievīgā laiku un spriedīs par bezdievīgo un mainīs sauli, mēnesi un zvaigznes - tad Viņš patiešām atpūtīsies septītajā dienā… pēc visu lietu atpūtināšanas es izdarīšu astotās dienas sākums, tas ir, citas pasaules sākums. Sākot noBarnabas vēstule (70-79 AD), raksta otrā gadsimta apustuliskais tēvs

Atkal mums ir jāturpinās pazemībā Svētā Vārda priekšā, uzmanīgi lasot Rakstus kontekstā, kādā tie ir uzrakstīti, un atbilstoši interpretācijai, ko Tradīcija viņiem dod. Skaidrs ir tas, ka pat Baznīcas tēvi nebija pilnīgi vienprātīgi, uztverot Kristus, Daniēla, Ecēhiēla, Jesajas, Svētā Jāņa un citu praviešu ļoti simboliskos un samierinātos redzējumus. Bet tad var droši teikt, ka Baznīcas tēviem visiem bija taisnība, ka viņi kā viena balss neierobežoja antikristu tikai vienā laikmetā. Diemžēl daudzi mūsdienu komentāri un zemsvītras piezīmes Bībeles tulkojumos mēdz aplūkot apokaliptiskos tekstus tikai no vēsturiskā vai liturģiskā konteksta, it kā tie jau būtu izpildīti, ignorējot Baznīcas tēvu sniegtās eshatoloģiskās interpretācijas. Es domāju, ka tā ir arī daļa no patiesības krīzes mūsu laikos.

Šīs diskusijas būtība ir tāda, ka visas paaudzes vienmēr tiek aicinātas „vērot un lūgt”. Jo krāpnieks un “visu melu tēvs” nemitīgi dungo kā rūcošs lauva, meklējot kādu, ko norīt ... aptumšot Dieva Dēlu guļošo dvēselēs.

Tāpēc skaties; jūs nezināt, kad mājas kungs nāk, vai vakarā, vai pusnaktī, vai pie gaiļa, vai no rīta. Lai viņš nenāk pēkšņi un neatrod jūs guļam. Ko es jums saku, es saku visiem: “Esiet modri!” ”(Marka 13: 35-37)

 

SAISTĪTIE VIDEO

 

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts
Posted in SĀKUMS, LIELISKIE PĀRBAUDES un tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .