Jēzus atgriešanās godībā

 

 

POPULAR starp daudziem evaņģēlistiem un pat dažiem katoļiem ir cerība, ka Jēzus ir gatavojas atgriezties godībā, uzsākot Galīgo spriedumu un radot Jaunās Debesis un Jauno Zemi. Tātad, kad mēs runājam par gaidāmo “miera laikmetu”, vai tas nav pretrunā ar populāro priekšstatu par nenovēršamo Kristus atgriešanos?

 

NOSTĀDĪBA

Kopš Jēzus uzkāpa debesīs, Viņa atgriešanās uz zemes ir notikusi vienmēr bijis nenovēršams.

Šo eshatoloģisko atnākšanu varēja paveikt jebkurā brīdī, pat ja gan tas, gan pēdējais pārbaudījums, kas pirms tā tiks “aizkavēts”. —Katoliskās Baznīcas katehisms, n. 673

Tomēr,

Krāšņās Mesijas atnākšana tiek apturēta katrā vēstures brīdī, līdz viņu atzīst “viss Izraēls”, jo “Izraēlas daļai ir iestājies sacietējums” viņu “neticībā” Jēzum.  Svētais Pēteris saka Jeruzalemes ebrejiem pēc Vasarsvētkiem: “Tad nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdzēsti, atsvaidzinošas reizes var nākt no Tā Kunga klātbūtnesun lai viņš sūta jums iecelto Kristu, Jēzu, kuru debesīm ir jāpieņem līdz laikam par visu, ko Dievs runāja ar savu svēto praviešu muti, jau no seniem laikiem.    Sākot noCCC, 674

 

ATSVĒRŠANAS LAIKI

Svētais Pēteris runā par a veldzēšanās laiks or miers atvasināts no Kunga klātbūtne. “Svētie pravieši no seniem laikiem” runāja par to laiku, ko agrīnie Baznīcas tēvi interpretēja ne tikai kā garīgus, bet arī kā periodu, kad cilvēki dzīvos uz zemes pilnībā žēlastībā un mierā viens ar otru.

Bet tagad es nerīkošos ar šīs tautas palieku kā agrāk, saka Tas Kungs Cebaot, jo tas ir miera sēšanas laiks: vīnogulājs nesīs savus augļus, zeme nesīs savu ražu, un debesis dos savu rasu; visas šīs lietas man iemantos tautas atlikums. (Zek 8:11-12)

Kad?

Tas notiks pēdējā dienā ka Tā Kunga nama kalns tiks nostiprināts kā augstākais no kalniem, un tiks pacelts pāri pakalniem, un visas tautas plūdīs uz to... Jo no Ciānas izies bauslība un vārdi KUNGS no Jeruzalemes. Viņš tiesās starp tautām un spriedīs par daudzām tautām; un tie sasitīs savus zobenus par lemejiem un savus šķēpus par atzarošanas āķiem; tauta nepacels zobenu pret tautu, un tā vairs nemācās karot. (Jesajas 2:2-4)

Šie veldzes laiki, kas radīsies pēc o trīs dienas tumsā, nāks no Tā Kunga klātbūtnes, tas ir, Viņa Euharistiskā klātbūtne kas pēc tam tiks vispārēji izveidots. Tāpat kā Tas Kungs parādījās Saviem apustuļiem pēc Savas augšāmcelšanās, Viņš var parādīties Baznīcai visā pasaulē:

Tas Kungs Cebaots to darīs apmeklēt viņa ganāmpulks... (Zek 10:30)

Gan pravieši, gan agrīnie baznīcas tēvi redzēja laiku, kad Jeruzaleme kļūtu par kristietības centru un šī “miera laikmeta” centru.

Cilvēks starp mums, vārdā Jānis, viens no Kristus apustuļiem, saņēma un pareģoja, ka Kristus sekotāji Jeruzalemē dzīvos tūkstoš gadus un ka pēc tam notiks visaptveroša un, īsāk sakot, mūžīga augšāmcelšanās un tiesa. —St. Džastins Martins, Dialogs ar Trypho, Baznīcas tēvi, Kristīgais mantojums

 

Kunga diena

Šis veldzes laiks jeb simboliskais “tūkstoš gadu” periods ir sākums tam, ko Svētie Raksti sauc par “Kunga dienu”. 

Jo Kungam viena diena ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. (2. punkts 3:8)

Šīs jaunās Dienas rītausma sākas ar tautu spriedums:

Tad es redzēju debesis atveramies, un tur bija balts zirgs; tā jātnieks bija (saukts) “Uzticīgs un Patiess”… No viņa mutes izskanēja ass zobens, lai sistu tautas… Tad es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm... Viņš satvēra pūķi, seno čūsku, kas ir velns jeb sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem... (Atkl 19:11, 15; 20:1-2)

Šis ir spriedums ne visiem, bet tikai dzīves uz zemes, kas, pēc mistiķu domām, sasniedz kulmināciju trīs dienas tumsā. Tas ir, tas nav pēdējais spriedums, bet gan spriedums, kas attīra pasauli no visa ļaunuma un atjauno Valstību Kristus saderinātajiem, paliekas atstāts uz zemes.

Visā zemē, saka Tas Kungs, divas trešdaļas no tām tiks iznīcinātas un pazudīs, un viena trešdaļa tiks atstāta. Vienu trešdaļu es ievedīšu ugunī, un es tās pilnveidošu, jo sudrabs ir rafinēts, un es pārbaudīšu tos, kad pārbaudīts zelts. Viņi piesauks manu vārdu, un es viņus dzirdēšu. Es sacīšu: "Viņi ir mana tauta", un viņi sacīs: "Tas Kungs ir mans Dievs." (Cec 13: 8–9)

 

DIEVA TAUTAS

Tātad “tūkstoš gadu” periods ir periods vēsturē, kurā tiek īstenots pestīšanas plāns saplūst, radot visas Dieva tautas vienotību: gan Ebreji un Pagāni

Jūdu “pilnīga iekļaušana” Mesijas glābšanā, ņemot vērā “visu pagānu skaitu”, ļaus Dieva Tautai sasniegt “Kristus pilnības auguma mēru”, kurā “ Dievs var būt viss kopumā ”. —CCC, n. 674. lpp 

Šajā miera periodā cilvēkiem būs aizliegts nēsāt ieročus, un dzelzi izmantos tikai lauksaimniecības darbarīku un instrumentu izgatavošanai. Arī šajā periodā zeme būs ļoti produktīva, un daudzi ebreji, pagāni un ķeceri pievienosies Baznīcai. —St. Hildegarde, Katoļu pravietojums, Šons Patriks Blūmfīlds, 2005; 79. lpp

Šī vienotā un vienreizējā Dieva tauta tiks iztīrīta kā sudrabs, ievelkot tos savā iekšienē pilnība Kristus,

…lai viņš varētu parādīt sev Baznīcu spožumā, bez plankumiem, grumbām vai tamlīdzīgi, lai tā būtu svēta un bez vainas. (Ef 5:27)

Tā ir pēc šis attīrīšanās un apvienošanās laiks un pēdējā sātaniskā sacelšanās (Gogs un Magogs), ka Jēzus atgriezīsies godībā. The Miera laikmets, tad tas nav vienkārši nejaušs vēstures posms. Drīzāk tas ir sarkanais paklājs uz kura Kristus Līgava sāk savu augšupeju pretī savam mīļotajam Līgavainim.

[Jānis Pāvils II] patiešām ļoti cer, ka šķelšanās tūkstošgadei sekos apvienošanās tūkstošgade.  - kardināls Džozefs Ratzingers (POPE BENEDICT XVI), Zemes sāls, P. 237

 

 

Tagad vārds ir pilna laika kalpošana, kas
turpinās ar jūsu atbalstu.
Svētī tevi un paldies. 

 

Ceļot ar Marku iekšā Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Tagad Word,
noklikšķiniet uz reklāmkaroga zemāk, lai abonēt.
Jūsu e-pasts netiks kopīgots ar kādu citu.

Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts
Posted in SĀKUMS, MIERA ERA.