നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രാത്രിയിലെ സാക്ഷികൾ

യേശു മാത്രമാണ് സുവിശേഷം: നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാക്ഷി.
OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II
ഇവാഞ്ചലിയം വീറ്റ, എൻ. 80

നമുക്ക് ചുറ്റും, ഈ മഹാ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ കാറ്റ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയെ അടിച്ചുവീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. "ലോകത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തുകളയുന്ന" (വെളിപാട് 6:4) വെളിപാടിൻ്റെ രണ്ടാം മുദ്രയുടെ സവാരി നയിക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ ദുഃഖകരമായ പരേഡ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ധീരമായി നീങ്ങുന്നു. അത് യുദ്ധത്തിലൂടെയോ, ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലൂടെയോ, ദയാവധത്തിലൂടെയോ ആകട്ടെ വിഷം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, വായു, വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമകിയ ശക്തരുടെ, ദി മാന്യത ആ ചുവന്ന കുതിരയുടെ കുളമ്പുകളിലൂടെ മനുഷ്യൻ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയാണ്... അവൻ്റെ സമാധാനവും കൊള്ളയടിച്ചു. "ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ" ആണ് ആക്രമണത്തിനിരയായിരിക്കുന്നത്.

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക