കൃപയുടെ ഒരു ദിവസം… ചിത്രങ്ങളിൽ

ഞാൻ ഒടുവിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങുക. രചനയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൃപയുടെ ഒരു ദിവസം… (നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ).

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി! (ഫോട്ടോകൾ കാണുന്നതിന് "കൂടുതൽ വായിക്കുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.)


ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുടെ "സുഹൃത്തുക്കൾ"ക്കൊപ്പം പാടുന്നു 


"അബ്ബാ അച്ഛൻ"


പേപ്പൽ ഓഡിയൻസ് ഹാൾ


കർദ്ദിനാൾ സ്റ്റാനിസ്ലാവിന്റെ ആശംസകൾ കേൾക്കുന്ന ബെനഡിക്ട് മാർപാപ്പ


ബെനഡിക്ട് മാർപാപ്പയ്ക്ക് എന്റെ സംഗീതം സമർപ്പിക്കുന്നു: 
"ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷകനാണ്, നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്."

മുകളിലുള്ള സി.ഡി കരോളിനുള്ള ഗാനം, JPII-യ്‌ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി തലേദിവസം രാത്രി പാടിയ ഗാനം 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത.