കോളിനെ ഭയപ്പെടുന്നു

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
5 സെപ്റ്റംബർ 2017 ന്
ഞായറാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും
സാധാരണ സമയത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ

 

എസ്ടി. അഗസ്റ്റിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, “കർത്താവേ, എന്നെ ശുദ്ധനാക്കൂ പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇല്ല

വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു പൊതുഭയം അദ്ദേഹം ഒറ്റിക്കൊടുത്തു: യേശുവിന്റെ അനുഗാമിയാകുക എന്നാൽ ഭ ly മിക സന്തോഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ്; ആത്യന്തികമായി ഇത് ഈ ഭൂമിയിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദാരിദ്ര്യം, വേദന എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ്; മാംസം നശിപ്പിക്കൽ, ഇച്ഛാശക്തിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ആനന്ദം നിരസിക്കുക. എല്ലാത്തിനുമുപരി, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ വായനകളിൽ, സെന്റ് പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു, “നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുക” [1]cf. റോമ 12: 1 യേശു പറയുന്നു:

എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുകയും അവന്റെ കുരിശ് എടുക്കുകയും എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം. തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും. (മത്താ 16: 24-26)

അതെ, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ക്രിസ്തുമതം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ ഗതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ദയനീയമായ പാതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യേശു ഒരു രക്ഷകനെക്കാൾ ഒരു വിനാശകനെപ്പോലെ തോന്നുന്നു. 

നസ്രത്തിലെ യേശുവേ, നിനക്കു ഞങ്ങളുമായി എന്തു ബന്ധം? നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ? നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം - ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ! (ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം)

എന്നാൽ ഈ ബൈബിളിലെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്നതിന്റെ കേന്ദ്ര സത്യമാണ് ഈ അന്ധമായ വിലയിരുത്തലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്:

നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം, കാരണം അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും... (മത്തായി 1:21)

ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണ്. (യോഹന്നാൻ 8:34)

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി; അതിനാൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, അടിമത്തത്തിന്റെ നുകത്തിന് വീണ്ടും വഴങ്ങരുത്. (ഗലാ 5: 1)

യേശു വന്നത് നമ്മെ ദുരിതത്തിന്റെ അടിമകളാക്കാനല്ല, മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനാണ്! എന്താണ് നമ്മെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണോ... അതോ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റബോധവും ലജ്ജയും ആണോ? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള സാർവത്രിക അനുഭവവും സത്യസന്ധമായ ഉത്തരവും ലളിതമാണ്:

പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നിത്യജീവനാണ്. (റോമ 6:23)

ഇവിടെ, ലോകത്തിലെ "സമ്പന്നരും പ്രശസ്തരും" ഒരു ഉപമയായി വർത്തിക്കുന്നു-ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാം (പണം, അധികാരം, ലൈംഗികത, മയക്കുമരുന്ന്, പ്രശസ്തി മുതലായവ) ഉണ്ടായിരിക്കും - എന്നിട്ടും, ഉള്ളിൽ ഒരു കപ്പൽ തകർച്ചയായിരിക്കും. അവർക്ക് എല്ലാ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്, എന്നാൽ അവയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന ശാശ്വതവും ശാശ്വതവുമായ സന്തോഷങ്ങൾ അന്ധമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. 

എന്നിട്ടും, ഇപ്പോൾത്തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ചെറിയത് കവർന്നെടുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ "അതെ" എന്ന് അവനു നൽകിയാൽ, തടാകത്തിലെ ആ കുടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ കാറിനെയോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. വാങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം, സെക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരവധി ആനന്ദങ്ങളുടെ സന്തോഷം. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ധനികനായ യുവാവിനെപ്പോലെ, യേശു നമ്മെ ഉന്നതനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാം സങ്കടത്തോടെ അകന്നു പോകുന്നു. 

നിങ്ങൾ പൂർണരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പോയി, നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് നൽകുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിധി ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് വരൂ, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ യുവാവ് സങ്കടത്തോടെ പോയി, അവന് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. (മത്തായി 19:21-22)

യേശു പത്രോസിനോട് തന്റെ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായി ഈ ഭാഗത്തിലെ ചിലത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പത്രോസ് ഉടനെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതായി നമുക്കറിയാം... എന്നാൽ, പത്രോസിന് അപ്പോഴും അവന്റെ ബോട്ടും വലയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് നാം വായിക്കുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു?

ധനികനായ യുവാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്നും അവന്റെ ഹൃദയം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അർപ്പണമെന്നും യേശു കണ്ടു. അതിനാൽ, ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ തകർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു സ്വതന്ത്രനാകാൻ, അങ്ങിനെ, ശരിക്കും സന്തോഷം. വേണ്ടി,

രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അവൻ ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും അപരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയും മറ്റേയാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. (മത്തായി 6:24)

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, “നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു പ്രയോജനം ചെയ്യണം?” എന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ യേശുവിന്റെ ചോദ്യം. മറുവശത്ത്, തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പീറ്ററും വിളിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവ വിൽക്കാൻ യേശു അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം, പത്രോസിന്റെ ബോട്ട്, കർത്താവിന് സ്വയം പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമായിരുന്നില്ല. 

… അവർ വല ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു. (മർക്കോസ് 1:17)

കർത്താവിന്റെ ദൗത്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ പത്രോസിന്റെ ബോട്ട് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമായി മാറി, അത് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നാലും വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. വസ്‌തുക്കളും ആനന്ദവും, അവയിൽത്തന്നെ, തിന്മകളല്ല; നാം അവയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ നമുക്ക് സത്യം, സൗന്ദര്യം, നന്മ എന്നിവയിലൂടെ അവനെ കണ്ടെത്താനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയും. അത് മാറിയിട്ടില്ല. 

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പന്നരോട് അഹങ്കരിക്കരുതെന്നും സമ്പത്ത് എന്ന നിലയിൽ അനിശ്ചിതത്വമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ആശ്രയിക്കരുതെന്നും പറയുക, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിനായി എല്ലാം സമൃദ്ധമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. അവരോട് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറയുക, നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായിരിക്കുക, ഉദാരമനസ്കത പുലർത്തുക, പങ്കിടാൻ തയ്യാറാവുക, അങ്ങനെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നല്ല അടിത്തറ നിധിയായി ശേഖരിക്കുക, അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമായ ജീവിതം നേടുക. (2 തിമൊ 6:17-19)

അതിനാൽ, യേശു ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്കും എന്നിലേക്കും തിരിയുന്നു, അവൻ പറയുന്നു: "എന്നെ പിന്തുടരുക." അത് എങ്ങനെയിരിക്കും? ശരി, അത് തെറ്റായ ചോദ്യമാണ്. “ഞാൻ എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്?” എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ചിന്തിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. മറിച്ച് ശരിയായ ചോദ്യമാണ് "കർത്താവേ, എനിക്ക് എങ്ങനെ (എന്റെ കൈവശമുള്ളത്) അങ്ങയെ സേവിക്കും?" പിന്നെ യേശു മറുപടി പറയുന്നു...

ഞാൻ വന്നത് [നിങ്ങൾക്ക്] ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്... എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും. നിനക്കു തരികയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരു നല്ല അളവ്, ഒരുമിച്ച് പായ്ക്ക് ചെയ്ത്, കുലുക്കി, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് പകരും... സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു; എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; ലോകം തരുന്നതുപോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, അവർ ഭയപ്പെടരുത്. (യോഹന്നാൻ 10:10; മത്തായി 16:26; ലൂക്കോസ് 6:38; യോഹന്നാൻ 14:27)

എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒപ്പം സന്തോഷം, ലോകം നൽകുന്നതുപോലെയല്ല, സ്രഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ നന്മയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തലല്ല, മറിച്ച് അതിനെ "പാപം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് നിരസിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ, ക്രിസ്തുമതം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭയത്തിന്റെ പിശാചുക്കളുടെ നുണകൾ നിരസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ “ആഴത്തിലേക്ക്” നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ല! നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്, അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.പഴയ സ്വയം"അത് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയുടെ വികലമാണ്.

അങ്ങനെ, ഇത് സ്വയം മരണം നമ്മുടെ വീണുപോയ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അതിരുകടന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ആസക്തികളും നിരസിക്കാൻ തീർച്ചയായും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മിൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ തകർക്കുകയും ഈ ആസക്തികളുടെ ദൈവങ്ങളെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ അഭിനിവേശങ്ങളെ അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുസരിക്കുന്നതിന് കീഴ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, പത്രോസിന്റെ ബോട്ട് പോലെ, നമ്മെക്കാൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുക. ഏതുവിധേനയും, ഇതിൽ നമ്മെത്തന്നെ ധീരമായി ത്യജിക്കുന്നതും ആത്മനിഷേധത്തിന്റെ കുരിശ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു, അതുവഴി നമുക്ക് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകാനും അങ്ങനെ, യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഒരു മകനോ മകളോ ആകാനും കഴിയും. 

എന്തെന്നാൽ, കാണുന്നതിലേക്കല്ല, അദൃശ്യമായതിലേക്കാണ് നാം നോക്കുന്നത്, ഈ ക്ഷണികമായ നേരിയ ക്ലേശം എല്ലാ താരതമ്യങ്ങൾക്കും അതീതമായ മഹത്വത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ഭാരം നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കാണുന്നത് ക്ഷണികമാണ്, എന്നാൽ കാണാത്തത് ശാശ്വതമാണ്. (2 കൊരി 4:17-18)

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധികളിൽ നാം കണ്ണുവെച്ചാൽ, ഇന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും: "ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു"- സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ അതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഫിയറ്റ്, ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ "അതെ", പാപത്തോട് "ഇല്ല" എന്ന് ഉറച്ചു. 

ഒപ്പം ക്ഷമ

ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക; ഉറച്ച ഹൃദയമുള്ളവരായി കർത്താവിനായി കാത്തിരിക്കുക... യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം? (ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം)

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

ദി ഓൾഡ് മാൻ

നഗരത്തിലെ സന്ന്യാസി

പ്രതി-വിപ്ലവം

 

 

ഫിലാഡൽഫിയയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക! 

ദേശീയ സമ്മേളനം
സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല
മറിയയുടെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ

സെപ്റ്റംബർ 22-23, 2017
നവോത്ഥാന ഫിലാഡൽഫിയ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ
 

സവിശേഷത:

മാർക്ക് മല്ലറ്റ് - ഗായകൻ, ഗാനരചയിതാവ്, രചയിതാവ്
ടോണി മുള്ളൻ - ജ്വാലയുടെ ദേശീയ ഡയറക്ടർ
ഫാ. ജിം ബ്ല ount ണ്ട് - സൊസൈറ്റി ഓഫ് Lad ർ ലേഡി ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി
ഹെക്ടർ മോളിന - കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ

 

നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു
ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ദാനം.

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. റോമ 12: 1
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മാസ് റീഡിംഗ്, ആത്മീയത, എല്ലാം.