ക്രിസ്മസ് ഒരിക്കലും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല

 

ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞു? ലോക നിലവാരമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. “ടോപ്പ് നാൽപത്” ക്രിസ്മസ് സംഗീതത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു; വിൽപ്പന ചിഹ്നങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു; ലൈറ്റുകൾ മങ്ങുകയും ക്രിസ്മസ് മരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ, നാം ഇപ്പോഴും എ ധ്യാനാത്മക നോട്ടം ജഡമായിത്തീർന്ന വചനത്തിൽ - ദൈവം മനുഷ്യനാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത്, അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ദൈവജനത്തെ “ഇടയ” ചെയ്യുന്ന മിശിഹായെ കാണാൻ ദൂരെയുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്ന മാഗികളോട് വിജാതീയരോടും യേശുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനായി നാം ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ “എപ്പിഫാനി” (ഈ ഞായറാഴ്ചയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്) വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ പരകോടി ആണ്, കാരണം യേശു ഇപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് “നീതിമാൻ” അല്ല, മറിച്ച് ഇരുട്ടിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ്.

ഇവിടെ കാര്യം: മാഗി പ്രധാനമായും ജ്യോതിഷികളായിരുന്നു, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിഗൂ knowledge മായ അറിവ് തേടിയ മനുഷ്യർ. അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി ആര് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു is അതായത്, അവരുടെ രക്ഷകൻ - അവരുടെ രീതികൾ മനുഷ്യരുടെയും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻറെയും ഒരു മിശ്രിതമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അവർ അവനെ കണ്ടെത്തും. വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അടയാളങ്ങൾ തന്റെ ദിവ്യപദ്ധതി അറിയിക്കുന്നതിനായി ദൈവം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എഴുതിയതാണെന്ന്.

ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു; അടുത്തല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു: യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം പുറപ്പെടും, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചെങ്കോൽ ഉയരും. (സംഖ്യ 24:17)

ഇതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ദൈവം മാഗിയിലൂടെ പറയുന്നതുപോലെ,

നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അറിവും മതവും ഈ നിമിഷം തികഞ്ഞതായിരിക്കില്ല; നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും പാപത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം; നിങ്ങളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു… പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഇതാ ഞാൻ. അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്ന, സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു ഇടയനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെയടുക്കൽ വരിക. ഈ ജീവിതത്തിൽ തളർന്ന സഞ്ചാരികളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെയടുക്കൽ വരിക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകും. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും നിരുത്സാഹിതരുമായ എല്ലാവരേയും എന്റെയടുക്കൽ വരിക, സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു നോട്ടത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ വന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുവാണ്…

യേശു തന്നെത്തന്നെ പൂർണനായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാലാഖമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ യോസേഫിന് നിരന്തരമായ മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമായിരുന്നു; മണമുള്ള ജോലിയുടെ ഇടയന്മാർ പുൽത്തൊട്ടിക്ക് ചുറ്റും കൂടി; മാഗി വിജാതീയരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, ഭക്ഷണം, കമ്പനി, രാത്രി, ബോക്സിംഗ് ആഴ്ചയിലെ വിൽപ്പന, വിനോദങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിച്ച ഈ ക്രിസ്മസിലൂടെ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കാം, മാത്രമല്ല ഇതിന്റെയെല്ലാം പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, യേശു ഈജിപ്തിന്റെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന സന്തോഷകരമായ സത്യവുമായി ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ഇല്ല, അവൻ തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്. അവൻ എവിടെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന “അടയാളങ്ങൾ” (ഈ എഴുത്ത് പോലുള്ളവ) അവൻ നിങ്ങളെ വിടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത എന്നിവ മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം:

കർത്താവേ, മാഗിയെപ്പോലെ, ഞാൻ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ചു, പക്ഷേ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇടയന്മാരെപ്പോലെ, ഞാൻ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കറകളുമായി വരുന്നു; യോസേഫിനെപ്പോലെ, ഞാൻ ഭയത്തോടും സംവരണത്തോടും കൂടെ വരുന്നു; ഇൻ‌കീപ്പറെപ്പോലെ, ഞാനും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ വരുന്നു, കാരണം, യേശു, നീ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാനും നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാനും വരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം, കുന്തുരുക്കം, മൂർ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: അതായത്, എന്റെ പക്കലുള്ള ചെറിയ വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ത്യാഗങ്ങൾ… ഞാൻ ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകാൻ. യേശുവേ, എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവഗണിക്കുക, നിങ്ങളെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട കരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.

ഇന്ന് മാഗിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഒരുതരം ഹൃദയവും വിനയവും, യേശു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ഒരു മകനോ മകളോ ആയി കിരീടധാരണം ചെയ്യും.[1]“ദൈവമേ, ധിക്കാരവും വിനീതവുമായ ഹൃദയം, നിങ്ങൾ പുച്ഛിക്കുകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 51:19) ഇതിനായി അവൻ വന്നു. ഇതിനായി, അവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു… ക്രിസ്മസ് ഒരിക്കലും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

ദൈവത്തിനായുള്ള വാഞ്‌ഛ നമ്മുടെ മങ്ങിയ ദിനചര്യകളെ തകർക്കുന്നു, ഒപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, ഹോമിലി ഫോർ സോലെംനിറ്റി ഓഫ് എപ്പിഫാനി, ജനുവരി 6, 2016; Zenit.org

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

ആഗ്രഹത്തിന്റെ

ഈ വർഷം നിങ്ങൾ എന്റെ ജോലിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ?
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

NowWord ബാനർ

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 “ദൈവമേ, ധിക്കാരവും വിനീതവുമായ ഹൃദയം, നിങ്ങൾ പുച്ഛിക്കുകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 51:19)
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.