സൃഷ്ടി പുനർജന്മം

 

 


ദി “മരണ സംസ്കാരം”, അത് മികച്ച കോളിംഗ് ഒപ്പം വലിയ വിഷം, അവസാന വാക്കല്ല. മനുഷ്യൻ ഈ ഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിച്ച നാശം മനുഷ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ പ്രസ്താവനയല്ല. “മൃഗത്തിന്റെ” സ്വാധീനത്തിനും വാഴ്ചയ്ക്കും ശേഷം ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയതോ പഴയനിയമമോ സംസാരിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവർ ഒരു ദൈവികതയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പണച്ചിലവും “കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്” കടലിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ യഥാർത്ഥ സമാധാനവും നീതിയും ഒരു കാലം വാഴുന്ന ഭൂമിയിൽ (രള. 11: 4-9; യിരെ 31: 1-6; യെഹെ. 36: 10-11; മൈക്ക് 4: 1-7; സെക്ക് 9:10; മത്താ 24:14; വെളി 20: 4).

എല്ലാം ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും L ലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുംഡി.എസ്.ബി; എല്ലാം ജാതികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങും. (സങ്കീ 22:28)

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ യുഗം, ദാസന്മാരായ ലൂയിസ പിക്കാരെറ്റ, മാർത്ത റോബിൻ, വെനറബിൾ കൊഞ്ചിറ്റ എന്നിവരെപ്പോലുള്ള അംഗീകാരമുള്ള നിഗൂ ics ശാസ്ത്രജ്ഞരെ the പോപ്പുകളും തന്നെ the രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അഗാധമായ സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും ആയിരിക്കും (കാണുക) പോപ്പുകളും പ്രഭാത കാലഘട്ടവും). എന്നാൽ എന്താണ് ഭൗതികമായ ആ യുഗത്തിന്റെ അളവുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും, തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച്, ഭൂമി വലിയ ഞെട്ടലിനും നാശത്തിനും വിധേയമായിരിക്കുമോ?

അത്തരമൊരു സമാധാന കാലഘട്ടത്തിനായി പ്രത്യാശിക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ?

 

ആത്മീയ ആനന്ദങ്ങൾ

മൃഗത്തിന്റെ വരവിനു ശേഷം അന്തിക്രിസ്തു, [1]cf. നമ്മുടെ കാലത്തെ എതിർക്രിസ്തു ഒപ്പം അധർമ്മത്തിന്റെ മണിക്കൂർ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തന്റെ വിശുദ്ധരിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ “ആയിരം വർഷത്തെ” ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ (അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തോടുള്ള സാമീപ്യവും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വളർന്നുവരുന്നതും കാരണം) ഇതിനെ “കർത്താവിന്റെ ദിവസം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഇതാ, യഹോവയുടെ ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം ആകും. Bar ലെറ്റർ ഓഫ് ബർന്നബാസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ച. 15

സെന്റ് ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി പറഞ്ഞതുപോലെ, “ആയിരം വർഷക്കാലം പ്രതീകാത്മക ഭാഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു,” അല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആയിരം വർഷം. മറിച്ച്, 

… സൂര്യന്റെ അസ്തമയവും അസ്തമയവും അതിർത്തിയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ദിവസം, ആയിരം വർഷത്തെ സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ പരിധികൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ദിവസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ: ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം VII, അധ്യായം 14, കാത്തലിക് എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ; www.newadvent.org

സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ സമാധാനത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ - കർത്താവിന്റെ ദിനത്തെ പ്രാഥമികമായി വിശദീകരിച്ചു ആത്മീയം ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് പുതുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ “ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം”: [2]കാണുക അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ ഒപ്പം യുഗം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ശക്തിയിലുള്ളവർ [വെളി 20: 1-6], ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം ഭാവിയും ശാരീരികവുമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങനെ ഒരുതരം ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഉചിതമായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാലഘട്ടം, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആറായിരം വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിനുശേഷം ഒരു വിശുദ്ധ വിനോദം… (കൂടാതെ) ആറായിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ആറു ദിവസത്തെപ്പോലെ, തുടർന്നുള്ള ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത്… ഈ ശബ്ബത്തിൽ വിശുദ്ധരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ആത്മീയവും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അഭിപ്രായം ആക്ഷേപകരമല്ല. .സ്റ്റ. ഹിപ്പോയിലെ അഗസ്റ്റിൻ (എ.ഡി. 354-430; ചർച്ച് ഡോക്ടർ), ഡി സിവിറ്റേറ്റ് ഡേ, Bk. XX, Ch. 7, കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക പ്രസ്സ്

“മില്ലേനേറിയനിസം” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മതവിരുദ്ധതയെ സഭ വളരെ വേഗം നിരസിച്ചുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അതിൽ ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ സെന്റ് ജോൺസിന്റെ ദർശനം ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശാരീരികമായി ജഡിക വിരുന്നുകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂമിയിൽ വാഴുക. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നുവരെ, സഭ അത്തരം ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് നിരസിക്കുന്നു: [3]കാണുക മില്ലേനേറിയനിസം it അത് എന്താണ്, അല്ലാത്തത്

എക്കാറ്റോളജിക്കൽ വിധിയിലൂടെ ചരിത്രത്തിനപ്പുറം മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന മിശിഹൈക പ്രത്യാശ ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വഞ്ചന ഇതിനകം ലോകത്ത് രൂപം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ വ്യാജവൽക്കരണത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപങ്ങൾ പോലും മില്ലേനേറിയനിസത്തിന്റെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മതേതര മിശിഹായത്തിന്റെ “അന്തർലീനമായി വികൃതമായ” രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തെ സഭ നിരസിച്ചു. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം (CCC), n.676

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യസാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു “സ്നേഹത്തിന്റെ നാഗരികത” കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് സഭ നിരസിച്ചിട്ടില്ല.

സ്നേഹം അത്യാഗ്രഹമോ സ്വയം അന്വേഷിക്കലോ അല്ല, മറിച്ച് ശുദ്ധവും വിശ്വസ്തവും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വതന്ത്രവുമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ അന്തസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവരുടെ നന്മ തേടുന്നു, സന്തോഷവും സൗന്ദര്യവും പരത്തുന്നു. ആഴം, നിസ്സംഗത, സ്വയം ആഗിരണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശ നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ യുഗം, അത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ വിഷലിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ, ഹോമിലി, ലോക യുവജന ദിനം, സിഡ്നി, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജൂലൈ 20, 2008

അത്തരമൊരു പ്രായം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നത് വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവചന ദ mission ത്യമാണ്:

മനുഷ്യരെ നിരന്തരം സുവിശേഷവത്ക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ, “[അവർ] ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കും അതിലേക്കും, നിയമങ്ങളിലേക്കും ഘടനകളിലേക്കും ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യം പകർന്നുനൽകാൻ” അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനിലും സത്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹിക കടമ. കത്തോലിക്കയിലും അപ്പോസ്തോലിക സഭയിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ മതത്തിന്റെ ആരാധനയെ അവർ അറിയിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജത്വം സഭ കാണിക്കുന്നു. -CCC, 2105, (രള യോഹന്നാൻ 13:34; മത്താ 28: 19-20)

ചുരുക്കത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും ആത്മീയ വാഴ്ച ലോകമെമ്പാടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദ mission ത്യം “അവൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ.” [4]cf. മത്താ 24:14 ബെനഡിക്ട് മാർപാപ്പ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു:

പ്രിയ ചെറുപ്പക്കാരേ, ഈ പുതിയ യുഗത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാകാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു… OP പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ, ഹോമിലി, ലോക യുവജന ദിനം, സിഡ്നി, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജൂലൈ 20, 2008

എന്നാൽ അത്തരമൊരു സമാധാന കാലഘട്ടം പൂർണ്ണമായും ആത്മീയമായിരിക്കുമോ, അതോ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഫലം കായ്ക്കുമോ?

 

ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സൃഷ്ടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു കൂടാതെ സൃഷ്ടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്നേഹത്തിന്റെ “സ്ഥലത്ത്” വസിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രാത്മാക്കളായി അവർ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിൽ, ദൈവം തന്റെ നന്മ, സൗന്ദര്യം, സ്നേഹം എന്നിവയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു മുഖാന്തിരം സൃഷ്ടി.

“ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ രക്ഷാ പദ്ധതികളുടെയും” അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിയാണ്… ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്തു. -സി.സി.സി, 280

എന്നാൽ സൃഷ്ടി ഉത്ഭവിച്ചില്ല പൂർണ്ണമായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു. പ്രപഞ്ചം ഇനിയും കൈവരിക്കാനാകാത്ത ഒരു ആത്യന്തിക പരിപൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള “യാത്രയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്”. [5]സി.സി.സി, 302 അവിടെയാണ് മനുഷ്യവർഗം വരുന്നത്:

ഭൂമിയെ “കീഴ്പ്പെടുത്തുക”, അതിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ കരുതലിൽ സ share ജന്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം നന്മയ്ക്കും അയൽവാസികൾക്കുമായി അതിന്റെ ഐക്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ദൈവം മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമാനും സ്വതന്ത്രവുമായ കാരണങ്ങളാൽ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. -CCC, 307

അങ്ങനെ, സൃഷ്ടിയുടെ വിധി അഭേദ്യമായി ലിങ്കുചെയ്‌തു മനുഷ്യന്റെ വിധിയിലേക്ക്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സൃഷ്ടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്രൂശിൽ വാങ്ങി. യേശു “സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യജാതൻ," [6]കോൾ 1: 15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിയും പറയുക, പുതിയതോ പുന ored സ്ഥാപിച്ചതോ ആയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യജാതൻ. അവന്റെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും മാതൃക എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും പുനർജന്മത്തിനുള്ള പാതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനാലാണ് ഈസ്റ്റർ വിജിൽ വായനകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്.

… രക്ഷയുടെ വേലയിൽ, ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിയെ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും അത് പുതുതായി സമർപ്പിക്കുകയും പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.. -CCC, എൻ. 2637

ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഉർ‌ബി എറ്റ് ഓർ‌ബി സന്ദേശം, ഈസ്റ്റർ ഞായർ, 15 ഏപ്രിൽ 2001

എന്നാൽ വീണ്ടും, ഈ പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഗർഭം ധരിച്ചു കുരിശിലൂടെ. മനുഷ്യർക്കും മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിമോചനം അനുഭവിക്കാനും “വീണ്ടും ജനിക്കാനും” അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഫാ. വാൾട്ടർ സിസെക്:

ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി തന്നെ എല്ലാം പുന restore സ്ഥാപിച്ചില്ല, അത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കി, അത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടിൽ പങ്കുചേരുന്നതുപോലെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പിതാവിന്റെ ഹിതത്തോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ അനുസരണം പങ്കിടുമ്പോൾ മാത്രമേ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകൂ. -അവൻ എന്നെ നയിക്കുന്നു, പേജ്. 116-117; ഉദ്ധരിച്ചത് സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, ഫാ. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പേജ്. 259

അതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിലെ ഈ “പങ്കുവയ്ക്കൽ” തന്നെയാണ് ഇത് ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു [7]cf. പറുദീസയിലേക്ക് ഒപ്പം  വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി അവന്റെ അന്തിമ തിരിച്ചുവരവിനായി, സൃഷ്ടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു:

സൃഷ്ടി ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു; കാരണം, സൃഷ്ടി വ്യർഥതയ്ക്ക് വിധേയമായിത്തീർന്നു, അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, മറിച്ച് വിധേയനാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്, സൃഷ്ടി തന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അഴിമതിയിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ദൈവമക്കളുടെ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഇപ്പോൾ വരെ പ്രസവവേദനയിൽ ഞരങ്ങുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം… (റോമ 8: 19-22)

“പ്രസവവേദന” യുടെ ഉപമ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, സെന്റ് പോൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ പുതുക്കൽ ലേക്ക് ജനനം “ദൈവമക്കൾ” “മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെയും” യഹൂദനും വിജാതീയനും, ഒരു ഇടയന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ഈ ജനനത്തെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ കാണുന്നു. “സൂര്യനെ ധരിച്ച സ്ത്രീ” കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദർശനത്തിൽ, അവൾ ജന്മം നൽകുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടി. ” [8]cf. വെളി 12: 1-2

ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മാതാവായ മറിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം മുഴുവൻ സഭയെയും, എക്കാലത്തെയും ദൈവജനത്തെയും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും വളരെ വേദനയോടെ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സഭയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. AS കാസ്റ്റൽ ഗാൻ‌ഡോൾഫോ, ഇറ്റലി, എ‌യു‌ജി. 23, 2006; സെനിറ്റ്

ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെയും ആത്മീയമായി മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായും സംഭവിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കാൻ യേശു ഈ ജനന സാമ്യത ഉപയോഗിച്ചു:

… സ്ഥലത്തുനിന്നും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം പ്രസവവേദനയുടെ തുടക്കമാണ്. (മത്താ 24: 6-8)

സെന്റ് ജോൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ “ആൺകുഞ്ഞിന്റെ” ജനനം “ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. [9]cf. വെളി 20: 4-5 “മൃഗത്തിന്റെ” നാശത്തിനുശേഷം. അതായത്, ലോകാവസാനമല്ല, സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം:

പ്രവാചകന്മാരായ യെഹെസ്‌കേൽ, ഇസായാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, പുനർനിർമിച്ച, അലങ്കരിച്ച, വിപുലീകരിച്ച ജറുസലേം നഗരത്തിൽ ആയിരം വർഷത്തിനുശേഷം ജഡത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കും മറ്റെല്ലാ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉറപ്പുണ്ട്… നമ്മിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയിരം വർഷക്കാലം ജറുസലേമിൽ വസിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് സാർവത്രികവും, ചുരുക്കത്തിൽ, നിത്യമായ പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും നടക്കും. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി,ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, സൃഷ്ടിക്കും ഒരുതരം പുനരുത്ഥാനം അനുഭവപ്പെടില്ലേ?

ഞാൻ ഒരു അമ്മയെ ജനന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ, എന്നിട്ടും അവളുടെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്? യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അവളെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും എന്നാൽ ഗർഭപാത്രം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമോ? (യെശയ്യാവു 66: 9)

 

പുതിയ പെന്തക്കോസ്റ്റ്

ഒരു സഭയെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വരിക, നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയും അവയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
V. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കുക, അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
R. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കണം.

വരാനിരിക്കുന്ന യുഗമാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രായം, [10]cf. പ്രണയത്തിന്റെ പ്രായം അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും ഇടയിലൂടെ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ p ട്ട്‌പോറിംഗ് “ദൈവസ്നേഹം” എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നു: [11]cf. കരിസ്മാറ്റിക്? ഭാഗം VI

… പ്രതീക്ഷ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം സ്നേഹം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. (റോമ 5: 5)

ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉയർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു… ഈ അവസാന യുഗം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… അത് അവന്റെ turn ഴമാണ്, അത് അവന്റെ യുഗമാണ്, ഇത് എന്റെ സഭയിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിജയമാണ് , പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ. Es യേശു മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊഞ്ചിറ്റ കാബ്രെറ ഡി അർമിഡ, കൊഞ്ചിറ്റ മാരി മൈക്കൽ ഫിലിപ്പോൺ, പി. 195-196

മറിയയുടെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം (“സൂര്യനെ ധരിച്ച സ്ത്രീ”) ഇതിൽ “പുതിയ പെന്തക്കോസ്ത്. ” അതായത്, പ്രസവവേദന ഒരു “പുനർജന്മ” സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കും:

സൃഷ്ടി, പുനർജന്മം, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൽ, ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞു വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയിൽ നിന്നും എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും.. .സ്റ്റ. ഐറേനിയസ്, ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്

 

ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി

തന്റെ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിശിഹായുടെ വരവിനെ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു പ്രവചനമാണ് യെശയ്യാ പുസ്തകം. പ്രവാചകൻ ഒരു ദർശനം നൽകുന്നു പലതും ലെയറുകളിലൂടെ പലതും തലമുറകളിലൂടെ പലതും നിത്യതയുൾപ്പെടെയുള്ള യുഗങ്ങൾ. യെശയ്യാവിന്റെ ദർശനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സമാധാനകാലവും വാസ്തവത്തിൽ “പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും” ഉൾപ്പെടുന്നു ഉള്ളിൽ സമയത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

സമാധാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ വിവരിക്കുന്നതിന് പഴയനിയമ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ ഭാഷയടക്കം ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ രൂപകീയമായ പദങ്ങളും സാങ്കൽപ്പിക വിവരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്‌, “പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തെ” കുറിച്ച് ദൈവം പറയുമ്പോൾ, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ നാടാണ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിന്റെയും തേനിന്റെയും അരുവികളല്ല. ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരും ഈ ആലങ്കാരിക ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ഉദ്ധരിക്കുകയും തുടരുകയും ചെയ്തു, അതിനാലാണ് ചിലർ സഹസ്രാബ്ദവാദം ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരിയായ ബൈബിൾ ഹെർമെന്യൂട്ടിക്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സാങ്കൽപ്പികമായി സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആത്മീയം അഭിവൃദ്ധി

വെളിപാട്‌ 20-ലെ വിശുദ്ധരുടെ “ആയിരം വർഷത്തെ” വാഴ്ച യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സമാധാന കാലഘട്ടം അവർ കണ്ടു.

യെശയ്യാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇവയാണ് സഹസ്രാബ്ദത്തെക്കുറിച്ച്: 'കാരണം, ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാകും, ആദ്യത്തേത് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയോ ചെയ്യില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും ... ഇനി ഒരു ശിശു ഉണ്ടാകില്ല. അവിടെ ഒരു വൃദ്ധനും തന്റെ നാളുകൾ നിറയ്ക്കരുതു; കുട്ടിക്ക് നൂറു വയസ്സു മരിക്കും; ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ നാളുകളെപ്പോലെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നാളുകളും ആകും; അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി പെരുകും. എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വെറുതെ അധ്വാനിക്കുകയോ ശാപത്തിനായി മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവർ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നീതിമാനും അവരോടൊപ്പമുള്ള സന്തതിയും ആയിരിക്കും. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം; cf. 54: 1, 65-66 അധ്യായങ്ങൾ

സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരുതരം പുതുക്കലിന് കാരണമാകുമെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അടയാളം ഒപ്പം മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിന്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും ശേഷം അന്തിമവിധി (രള വെളി 21: 1).

ഭൂമി അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി തുറക്കുകയും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സമൃദ്ധമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. പാറക്കെട്ടുകൾ തേൻ ഒഴുകും; വീഞ്ഞിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും, നദികൾ പാലുമായി ഒഴുകും; ചുരുക്കത്തിൽ ലോകം തന്നെ സന്തോഷിക്കും, എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രകീര്ത്തനം, തിന്മയും അക്രമികളിൽ ആധിപത്യവും കുറ്റബോധവും പിശക് മോചിപ്പിച്ചു സൗജന്യമായി സജ്ജീകരിച്ച്. A സിസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ദി “മൃഗം” വരുത്തിയ നാശത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന ഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും:

യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടുന്ന ദിവസം, അവൻ തല്ലിയ മുറിവുകളെ സുഖപ്പെടുത്തും. (ഏശ 30:26)

അതിനാൽ, സൃഷ്ടി തന്നെ അതിന്റെ പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് പുന being സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഉചിതമാണ്, സംയമനം പാലിക്കാതെ നീതിമാന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായിരിക്കണം… സൃഷ്ടി പുന ored സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും മനുഷ്യന് കീഴ്‌പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക… അതായത്, ഭൂമിയുടെ ഉത്പാദനങ്ങൾ… .സ്റ്റ. ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, പാസിം ബി.കെ. 32, സി.എച്ച്. 1; 33, 4, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി.

എന്നിട്ടും, ഈ താൽക്കാലിക കാലഘട്ടം കാലക്രമേണ സ്വാഭാവിക ചക്രങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടരും, കാരണം സഭയും അവളുടെ ലോകവും through സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്തായ മടങ്ങിവരവ് വരെ പരിപൂർണ്ണമാകില്ല: [12]cf. സി.സി.സി, 769

ഭൂമി നീണ്ടുനിൽക്കും, വിതയും കൊയ്ത്തു, ശീതവും ഉഷ്ണവും, വേനലും വർഷവും, പകലും രാവും പകലും എന്നു നീണ്ട പോലെ. (ഉൽപ. 8:22)

എന്നാൽ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല താൽക്കാലിക ആത്മീയ രാജ്യം വേദപുസ്തകവും പാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ:

വലിയ കശാപ്പ് ദിവസം, ഗോപുരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം സൂര്യനെപ്പോലെ ആകും, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഏഴുമടങ്ങ് വലുതായിരിക്കും (ഏഴു ദിവസത്തെ വെളിച്ചം പോലെ). (ഏശ 30:25)

സൂര്യൻ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഏഴിരട്ടി തെളിച്ചമുള്ളതായിത്തീരും. A കൈസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആയിരുന്നോ സൂര്യന്റെ അത്ഭുതം ഫാത്തിമയിൽ ഒരുതരം മുൻ‌കൂട്ടി കാണിക്കൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലോ ഭ്രമണത്തിലോ ഉള്ള മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയും സൃഷ്ടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയുമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രപഞ്ച സംഭവമോ? [13]cf. ഫാത്തിമ, വലിയ കുലുക്കം 

അവൻ നിന്നു ഭൂമിയെ വിറപ്പിച്ചു; അവൻ നോക്കി ജാതികളെ വിറപ്പിച്ചു. പുരാതന പർവതങ്ങൾ തകർന്നു, പഴക്കം ചെന്ന കുന്നുകൾ താഴ്ന്നു, പ്രായമേറിയ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ തകർന്നു. (ഹബ് 3:11)

 

മനുഷ്യനും സൃഷ്ടിയും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും പുതുക്കിയതും

അവന്റെ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ, ഇ സുപ്രിമി, പയസ് പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, “വളരെ വലുതും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ദുഷ്ടത നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ദൈവത്തിനു പകരമായി മനുഷ്യനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക… ”തീർച്ചയായും, അവന്റെ അഭിമാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ ബാബേലിന്റെ മറ്റൊരു ഗോപുരം പണിയുകയാണ്. ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ള ആ ശക്തിക്കായി അവൻ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്: ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മാറ്റാൻ - ജ്ഞാനം മുന്നോട്ടുവച്ച ഒരു ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ജനിതക കോഡുകൾ. അതും അത്യാഗ്രഹവും സൃഷ്ടിയുടെ ഞരക്കങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ അസഹനീയമാക്കി. [14]cf. വലിയ വിഷം

ഓ, എന്റെ മകളേ, സൃഷ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് ഓടുന്നു. എത്ര നാശത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ തയ്യാറാക്കുന്നു! തിന്മയിൽ തളർന്നുപോകുന്നിടത്തോളം അവർ പോകും. പക്ഷേ, അവർ തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഓം പൂർത്തീകരിക്കുകയും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുംy ഫിയറ്റ് വൊളന്റാസ് തുവ (“നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറും”) അങ്ങനെ എന്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ വാഴും - എന്നാൽ പുതിയ രീതിയിൽ. അതെ, സ്നേഹത്തിൽ മനുഷ്യനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! അതിനാൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആകാശവും ദിവ്യവുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടം തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നു… ദൈവത്തിന്റെ സേവകൻ, ലൂയിസ പിക്കാരറ്റ, കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ, ഫെബ്രുവരി 8, 1921; ഉദ്ധരണി സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം80 ൽ വത്തിക്കാൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പിക്കാരെറ്റയുടെ രചനകളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ ട്രാനി അതിരൂപതയുടെ അനുമതിയോടെ റവ. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പേജ് 2010.

തീർച്ചയായും, ൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗം, സൃഷ്ടി ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ പുതുക്കും വിനയം ദൈവത്തിൻറെ മുമ്പിലും ഭ physical തിക ക്രമത്തിലും.

ദൈവത്തിന്റെ താഴ്‌മ സ്വർഗ്ഗമാണ്. ഈ വിനയത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാം സ്വർഗ്ഗത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയും പുതിയതായി മാറുന്നു ... OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം, ഡിസംബർ 26, 2007

സ ek മ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും. (മത്താ 5: 5; cf. സങ്കീ 37)

പ്രണയം, ദൈവേഷ്ടത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയുമായി സഹകരിച്ച് സൃഷ്ടിയെ പുതുക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ വിനയം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയുടെ അനുകരണത്തെ ലോകത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഫാത്തിമയിൽ അവൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫലമാണിത്: സൃഷ്ടിയിലുടനീളം ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു “സമാധാന കാലഘട്ടം”.

“ഈ ശൂന്യമായ ദേശം ഏദെൻതോട്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ പറയും. (യെഹെസ്‌കേൽ 36:35)

അതെ, ഫാത്തിമയിൽ ഒരു അത്ഭുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, പുനരുത്ഥാനത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ടാമത്. ഈ അത്ഭുതം ലോകത്തിന് മുമ്പൊരിക്കലും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത സമാധാന കാലഘട്ടമായിരിക്കും. Ard കാർഡിനൽ മരിയോ ലുയിഗി സിയാപ്പി, പയസ് പന്ത്രണ്ടാമന്റെ മാർപ്പാപ്പ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ജോൺ XXIII, പോൾ ആറാമൻ, ജോൺ പോൾ ഒന്നാമൻ, ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, 9 ഒക്ടോബർ 1994; ഫാമിലി കാറ്റെസിസം,  (സെപ്റ്റംബർ 9, 1993); പി. 35


ദീർഘായുസ്സ്

ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ സമാധാനം ദീർഘായുസ്സിന്റെ ഫലം നൽകുമെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു:

ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ പോലെ, എന്റെ ജനത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ; എന്റെ വൃതന്മാർ തന്നേ തങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു അനുഭവിക്കും. അവർ പെട്ടെന്നു നാശം വൃഥാ അരുതു ജനിപ്പിക്കും മക്കൾ ൽ കഷ്ടതയും ചെയ്യരുതു; യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു വംശത്തിന്റെ അവരും അവരുടെ താനം. (ഏശ 65: 22-23)

പക്വതയില്ലാത്തവനോ സമയം നിറവേറ്റാത്ത വൃദ്ധനോ ഉണ്ടാകില്ല; യുവാക്കൾക്ക് നൂറു വയസ്സായിരിക്കും… - സെന്റ് ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, Bk. 34, ച .4

അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ ആ ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ അനന്തമായ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ ഉളവാക്കും, അവരുടെ സന്തതികൾ ദൈവത്താൽ വിശുദ്ധരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിരിക്കും .. A സിസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

പെരുകുകയും ഫലവത്താകുകയും ചെയ്യാനായി ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ മേൽ പാർപ്പിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിലെന്നപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആവർത്തിക്കും, തുടക്കത്തിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ er ദാര്യം കാണിക്കും; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. (എസെ 36:11; cf. സെക് 10: 8)

 

സമാധാനം

നോഹയുടെ കാലത്തെ ദൈവം ഭൂമിയെ വെള്ളത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം, ദൈവഹിതത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി യഥാർത്ഥ പാപത്തിന്റെ ഒരു താൽക്കാലിക ഫലം പ്രകൃതിയിൽ തുടർന്നു: മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള പിരിമുറുക്കം.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും, ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും മേൽ, ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും സമുദ്രത്തിലെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളുടെയും മേൽ നിങ്ങളിൽ ഭയവും ഭയവും ഉണ്ടാകും; നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ അവർ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. (ഉല്പത്തി 9: 2)

എന്നാൽ യെശയ്യാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗവും മറ്റൊരാളുമായി ഒരു താൽക്കാലിക ഉടമ്പടി അറിയും:

ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അതിഥിയാകും, പുള്ളിപ്പുലി കുട്ടിയുമായി കിടക്കും; കാളക്കുട്ടിയും ഇളം സിംഹവും അവരെ നയിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായി ഒരുമിച്ച് ബ്ര rowse സ് ചെയ്യും. പശുവും കരടിയും അയൽവാസികളായിരിക്കും. സിംഹം കാളയെപ്പോലെ പുല്ലു തിന്നും. കുഞ്ഞ് കോബ്രയുടെ ഗുഹയിൽ കളിക്കും, കുട്ടി ആഡറുടെ ഗുഹയിൽ കൈ വയ്ക്കും. എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും യാതൊരു ദോഷവും അല്ലെങ്കിൽ നാശം ഉണ്ടാകും; സമുദ്രം വെള്ളം മൂടുന്നതുപോലെ ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയും. (യെശയ്യാവു 11: 6-9)

മണ്ണിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സമാധാനപരമായും പരസ്‌പരം യോജിക്കുന്നതിലും ആയിരിക്കും, പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന്റെ ആഹ്വാനത്തിലും വിളിയിലും. - സെന്റ് ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്

സ്രഷ്ടാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്: ദൈവവും പുരുഷനും പുരുഷനും സ്ത്രീയും മാനവികതയും പ്രകൃതിയും യോജിപ്പിലും സംഭാഷണത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും ഉള്ള ഒരു സൃഷ്ടി. പാപത്താൽ അസ്വസ്ഥനായ ഈ പദ്ധതി കൂടുതൽ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു, അത് നിഗൂ but വും ഫലപ്രദവുമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ, ലെ പ്രതീക്ഷ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്…  OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ജനറൽ പ്രേക്ഷകർ, ഫെബ്രുവരി 14, 2001

 

ലളിതമായ ജീവിതം

സമാധാന കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പ് ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതോ നശിപ്പിച്ചതോ ആയ അടിസ്ഥാന സ, കര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ തന്റെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗമായി കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാൻ അനുവദിക്കും:

അവർ വീടുകൾ പണിയുകയും അതിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ഫലം തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പെരുകും. എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വെറുതെ അധ്വാനിക്കുകയില്ല. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം (cf. 65: 21-23, ആം 9:14)

“ആയിരം വർഷക്കാലം” സാത്താൻ അഗാധത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ടപ്പോൾ [15]cf. വെളി 20:3 സൃഷ്ടി ഒരു കാലത്തേക്ക് “വിശ്രമിക്കും”:

ആറായിരാം വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം, നീതി ആയിരം വർഷം വാഴണം; ലോകം പണ്ടേ സഹിച്ച അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനവും വിശ്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കണം… ഈ കാലമത്രയും മൃഗങ്ങളെ രക്തത്താലും പക്ഷികളെ ഇരകൊണ്ടും വളർത്തുകയില്ല; എന്നാൽ എല്ലാം സമാധാനവും സമാധാനവും ആയിരിക്കും. A സിസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

അതിനാൽ, ഒരു സാബത്ത് വിശ്രമം ഇപ്പോഴും ദൈവജനത്തിന് അവശേഷിക്കുന്നു. (എബ്രായർ 4: 9)

 

യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക്

ഈ “ശാന്തതയും വിശ്രമവും” വലിയൊരു ഭാഗത്ത് വരും, കാരണം ഒരു ശിക്ഷയിലൂടെ ദുഷ്ടത ഇല്ലാതാകുകയും വീണ്ടും മോചനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന “ആയിരം വർഷക്കാലം” തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയും ചെയ്യും. [16]cf. അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ യെശയ്യാവും വിശുദ്ധ യോഹന്നാനും ഇത് വിവരിക്കുന്നു:

അന്നേ ദിവസം യഹോവ ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെയും ശിക്ഷിക്കും. തടവുകാരെപ്പോലെ അവരെ ഒരു കുഴിയിൽ ഒത്തുകൂടും; അവരെ ഒരു തടവറയിൽ അടയ്ക്കും, കൂടാതെ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും… അവൻ പിശാചോ സാത്താനോ എന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പം പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരം വർഷക്കാലം കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അതിനെ പൂട്ടിയിട്ട് മുദ്രയിട്ടു, ഇനി ജനതകളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ. ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ. (യെശയ്യാവു 24: 21-22; വെളി 20: 2-3)

എന്നിട്ടും, കാലഘട്ടത്തിൽ, നല്ലതോ ചീത്തയോ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടം നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആചാരപരമായ ക്രമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ആവശ്യം. വാസ്തവത്തിൽ, പരിശുദ്ധ യൂക്കറിസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്തുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന “ഉറവിടവും ഉച്ചകോടിയും” ആയിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം:

അതിനാൽ, താൽക്കാലിക രാജ്യം അതിന്റെ കാതലായിരിക്കും, അതിന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലും ആത്മാക്കളിലും, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ വ്യക്തിയും, എല്ലാവരിലും ഉപരിയായി തന്റെ യൂക്കറിസ്റ്റിക് വ്യക്തിയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രകാശിക്കും. യൂക്കറിസ്റ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കൊടുമുടിയായി മാറും, അതിന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ എല്ലാ ജനതകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. യേശുവിന്റെ യൂക്കറിസ്റ്റിക് ഹൃദയം, അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വിശ്വസ്തരിൽ തീവ്രമായ ആരാധനയുടെയും ആരാധനയുടെയും ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കും. ഒരു കാലം എന്ഛൈനെദ് ചെയ്യും ആർ ചൊംത്രിവെര്, ഒരു ദെചെപ്തിഒംസ് നിന്നു മോചനം ദയയും-അവരുടെ ഉപജീവനം, അവരുടെ ആശ്വാസമാണ് അവരുടെ രക്ഷ നമസ്കരിച്ചു അർപ്പിക്കാനുള്ള ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കുടിൽ ചുറ്റുംകൂടി ചെയ്യും. RFr. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, മില്ലേനിയത്തിലും അവസാന സമയത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിജയംs, പി. 127

തന്റെ സഭയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രാജാവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം “ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും” പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹയാൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വാഴ്ച ഇപ്പോഴും ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിലാണ്. എല്ലാം അവനു വിധേയമാകുന്നതുവരെ, “നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ, തീർഥാടന സഭ, അവളുടെ ആചാരങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന, ഈ ലോകത്തിന്റെ അടയാളം വഹിക്കുന്നു, അവൾ സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ അവതരണം കാത്തിരിക്കുന്നു ഏത് ഞരക്കവും പ്രയാസവും ഇതുവരെ സൃഷ്ടികളും ഇടയിൽ അവളുടെ നടക്കുന്നത്. " -സി.സി.സി, 671

സൃഷ്ടിയെല്ലാം ഇപ്പോഴും നെടുവീർപ്പിടുന്ന “വെളിപ്പെടുത്തൽ” ആണ്‌ അവസാനിക്കുന്നു കണ്ണിന്റെ മിന്നലിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവപുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും നിത്യ ശരീരം, പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശക്തികളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. സൃഷ്ടി അതുവരെ നെടുവീർപ്പിടും, കാരണം ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും പാപത്തിനും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വിധേയനാകും, ഇപ്പോഴും “അനീതിയുടെ രഹസ്യത്തിന്” വിധേയമാണ്.

ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സാത്താനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ഭൂമിയുടെ നാലു കോണുകളായ ഗോഗിനെയും മഗോഗിനെയും വഞ്ചിക്കാൻ അവൻ പുറപ്പെടും; യുദ്ധത്തിനായി അവരെ ശേഖരിക്കും. അവയുടെ എണ്ണം സമുദ്രത്തിലെ മണൽ പോലെയാണ്. അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ആക്രമിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും ... (വെളി 20: 7-9) വലയം

എന്നിട്ട്, ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവസാനത്തെ കലാപത്തിന്റെ ഭാരം അനുസരിച്ച് അവസാനമായി ഒരു പ്രാവശ്യം ബോധ്യപ്പെടും. ദൈവജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ വീഴും. ഒരു കാഹളം സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിക്കപ്പെടുക തന്നെ, ഓരോ വ്യക്തിയും അന്ത്യവിധി ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടിവരും. ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമം തീയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും, ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ദൈവമക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ നഗരത്തിൽ വസിക്കും. പുതിയതും നിത്യം സൃഷ്ടി അതിന്റെ കിരീടമായിരിക്കും, ഇനി മരണമോ കണ്ണുനീരോ വേദനയോ ഉണ്ടാകില്ല. സൃഷ്ടിയെല്ലാം നിത്യതയ്ക്ക് സ free ജന്യമായിരിക്കും ..

… മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. (വെളി 21: 4)

ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രത്യാശയും 'നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരൂ!' - സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ശാന്തതയുടെയും ഒരു രാജ്യം, അത് സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഐക്യം പുന establish സ്ഥാപിക്കും. —ST. പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ജനറൽ പ്രേക്ഷകർ, നവംബർ 6, 2002, സെനിറ്റ്

 

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 9 ഒക്ടോബർ 2010 ആണ്.

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന:

 

ഞങ്ങളുടെ അപ്പസ്തോലന് നിങ്ങൾ ദശാംശം നൽകുമോ?
വളരെ നന്ദി.

 

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , , , , , , .