ഹോപ്പ് ടിവി സ്വീകരിക്കുന്നു

Hopepntng-1.jpg ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു
പ്രതീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു, ലീ മല്ലറ്റ്

 

എപ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ "ഇപ്പോൾ വാക്ക്" സംസാരിക്കാൻ ഒരു വെബ്കാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ദർശനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു, അത് ഒരു സമയത്ത് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വികസിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. വൗ…

അങ്ങനെ, ഒടുവിൽ, ഈ നിഗൂഢമായ അപ്പോസ്തോലത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു: ഇവിടെയും വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും സഭയെ ഒരുക്കാനുള്ള സമയം. ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് വെബ്കാസ്റ്റ് വഴി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇനിപ്പറയുന്ന അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ എന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്:

പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളോട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു: ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക! സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതുവഴി എല്ലാ ആളുകളോടും ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ സുവാർത്ത, നമ്മുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാങ്കേതിക ലോകത്തിലുടനീളം പുതിയ വഴികളിൽ മുഴങ്ങും. —പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി, മെയ് 20, 2009

ഈ പ്രതിവാര വെബ്‌കാസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തേതും കാണുന്നതിന് ആമുഖ വീഡിയോ, ലേക്ക് പോവുക www.embracinghope.tv. ഈ ഉദ്യമത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ചെലവഴിക്കൂ. ക്രിസ്തു തന്റെ കൃപയും പ്രത്യാശയും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ.

 

പല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മേഘങ്ങളുണ്ടെന്ന വസ്തുത നമുക്ക് മറച്ചുവെക്കാനാവില്ല

ചക്രവാളത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പാടില്ല,

ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടുക, പ്രത്യാശയുടെ ജ്വാല നിലനിർത്തണം

നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു...

OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ,
കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസി, ജനുവരി 15, 2009

 

ഹോപ്പ് ടിവി വെബ്‌സൈറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വാർത്തകൾ, വീഡിയോകളും പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളും.