ഫോസ്റ്റീന, കർത്താവിന്റെ ദിവസം


പ്രഭാതത്തെ…

 

 

എന്ത് ഭാവി നിലനിൽക്കുമോ? അഭൂതപൂർവമായ “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ” കാണുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. വിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റീനയോട് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതാണ്:

എന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുക; എന്റെ അളക്കാനാവാത്ത കരുണയെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിയട്ടെ. അവസാന സമയത്തിനുള്ള ഒരു അടയാളമാണിത്; അത് നീതിയുടെ ദിവസം വരും. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 848 

അവൻ വീണ്ടും അവളോടു പറയുന്നു:

എന്റെ അന്തിമ വരവിനായി നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഒരുക്കും. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 429

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, മഹത്വത്തിലും ലോകാവസാനത്തിലും യേശുവിന്റെ ആസന്നമായ തിരിച്ചുവരവിന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നമ്മെ ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ വാക്കുകൾ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പതിനാറാമൻ ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ മറുപടി പറഞ്ഞു:

ഈ പ്രസ്താവന കാലക്രമത്തിൽ, തയ്യാറാകാനുള്ള ഉത്തരവായി, രണ്ടാം വരവിന് ഉടനടി എടുത്താൽ, അത് തെറ്റാണ്. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പി. 180-181

“നീതിയുടെ ദിവസം” അല്ലെങ്കിൽ “കർത്താവിന്റെ ദിവസം” എന്ന് പൊതുവായി വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്താണ് എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിലാണ് ഉത്തരം.

 

ഒരു സോളാർ ഡേ അല്ല

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന “ദിവസം” എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂർ സൗരോർജ്ജ ദിനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല.

… സൂര്യന്റെ അസ്തമയവും അസ്തമയവും അതിർത്തിയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ദിവസം, ആയിരം വർഷത്തെ സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ പരിധികൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ദിവസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ: ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം VII, അധ്യായം 14, കാത്തലിക് എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ; www.newadvent.org

പിന്നെയും,

ഇതാ, യഹോവയുടെ ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം ആകും. Bar ലെറ്റർ ഓഫ് ബർന്നബാസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ച. 15

ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെ “ആയിരം” എന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമായി മനസ്സിലാക്കി. സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ “ആറ് ദിവസ” ത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി വരച്ചു. ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സഭയ്ക്കും വിശ്രമം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു:

… ഒരു സാബത്ത് വിശ്രമം ഇപ്പോഴും ദൈവജനത്തിന് അവശേഷിക്കുന്നു. വല്ലവനും ദൈവത്തിൻറെ സ്വസ്ഥതയിൽ തട്ടി, ദൈവത്തെ തൻറെ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു പരിണതി തന്റെ ചെയ്തു. (എബ്രാ 4: 9-10)

യേശുവിന്റെ ആസന്നമായ തിരിച്ചുവരവും അപ്പോസ്തലിക കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയും പദ്ധതികളും മറ്റാരും ആഗ്രഹിച്ചതിലും വളരെ വിശാലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതി:

കർത്താവിനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം ആയിരം വർഷവും ആയിരം വർഷവും ഒരു ദിവസം പോലെയാണ്. (2 പ. 3: 8)

സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ ദൈവശാസ്ത്രം വെളിപാട്‌ 20-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു, “മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും” കൊല്ലപ്പെടുകയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക്‌ എറിയപ്പെടുകയും സാത്താന്റെ ശക്തി ഒരു കാലത്തേക്ക്‌ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു:

അപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, അഗാധത്തിന്റെ താക്കോലും കനത്ത ചങ്ങലയും കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു. അവൻ പിശാചോ സാത്താനോ എന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പം പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരം വർഷക്കാലം കെട്ടിയിട്ടു… അങ്ങനെ ആയിരം വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജാതികളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇതിനുശേഷം, ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വ സമയത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതാണ്… ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു… അവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആയിരം വർഷം ഭരിച്ചു. (വെളി 20: 1-4)

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു “സമാധാന കാലഘട്ട” ത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതുവഴി നീതി ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ജനതകളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും സുവിശേഷം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ്, ഭൂമി അങ്ങനെ ചെയ്യും എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടതകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനുശേഷം ലോകാവസാനത്തിനുമുമ്പുള്ള വിശ്രമത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസം എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ച വിശ്രമ സമയം അനുവദിക്കുക.

അത്തരം മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവം ആറു ദിവസങ്ങളിൽ അധ്വാനിച്ചതുപോലെ, ഈ ആറായിരം വർഷങ്ങളിൽ അവന്റെ മതവും സത്യവും അധ്വാനിക്കണം, അതേസമയം ദുഷ്ടത നിലനിൽക്കുകയും ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയും, ദൈവം, തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു, ഏഴാം ദിവസം ആറു ആയിരത്തിലൊന്നു വർഷം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ ദുഷ്ടത ഭൂമിയിൽ നിന്നും വധശിക്ഷ വേണം, ഒരു ആയിരം വർഷം നീതി വാഴ്ചയുടെ വിശ്രമിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു; ലോകം ഇപ്പോൾ വളരെക്കാലമായി സഹിച്ച അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനവും വിശ്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.A കൈസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (എ.ഡി 250-317; സഭാ എഴുത്തുകാരൻ), ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാല്യം 7

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യാശ നിറയ്ക്കാനും ഒരു പുതിയ നാഗരികതയുടെ തീപ്പൊരിയാകാനും കഴിയുന്ന സമയമായി: സ്നേഹത്തിന്റെ നാഗരികത. -പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഹോമിലി, ഓഗസ്റ്റ് 18, 2002

… അവന്റെ പുത്രൻ വന്ന് അധർമ്മിയുടെ കാലം നശിപ്പിക്കുകയും ഭക്തരെ വിധിക്കുകയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ - അവൻ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കും… ശേഷം എല്ലാത്തിനും വിശ്രമം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടാം ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം, അതായത് മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം ആക്കും. -ബർന്നബാസിന്റെ കത്ത് (എ.ഡി. 70-79), രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തോലിക പിതാവ് എഴുതിയത്

 

വരുന്ന വിധി…

അപ്പോസ്തലന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു:

ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും.

അതിനാൽ, ഫോസ്റ്റിനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സഭയും ലോകവും ഇപ്പോൾ സമീപിക്കുന്നത് ഇതാണ് ജീവനുള്ളവരുടെ ന്യായവിധി അത് നടക്കുന്നു മുമ്പ് സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം. എതിർക്രിസ്തുവിനെയും മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം എടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഭൂമിയുടെ മുഖത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നാം വെളിപാടിൽ വായിക്കുന്നു. [1]cf. വെളി 19: 19-21 ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ (“ആയിരം വർഷം”) വാഴ്ചയെ തുടർന്നാണിത്. സെന്റ് ജോൺ തുടർന്ന് എഴുതുന്നു മരിച്ചവരുടെ ന്യായവിധി.

ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സാത്താനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ഭൂമിയുടെ നാലു കോണുകളായ ഗോഗിനെയും മഗോഗിനെയും യുദ്ധത്തിനായി ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാൻ അവൻ പുറപ്പെടും… എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു. അവരെ വഴിതെറ്റിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും ഉണ്ടായിരുന്ന തീയുടെയും സൾഫറിന്റെയും കുളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു… അടുത്തതായി ഞാൻ ഒരു വലിയ വെളുത്ത സിംഹാസനത്തെയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവനെയും കണ്ടു… മരിച്ചവരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വിഭജിച്ചു , ചുരുളുകളിൽ എഴുതിയതനുസരിച്ച്. സമുദ്രം മരിച്ചവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു; മരണവും പാതാളവും മരിച്ചവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ടു. (വെളി 20: 7-14)

… ആയിരം വർഷക്കാലം പ്രതീകാത്മക ഭാഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു… ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയിരം വർഷക്കാലം ജറുസലേമിൽ വസിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സാർവത്രികവും ചുരുക്കത്തിൽ നിത്യമായ പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും നടക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം

അപ്പോൾ ഈ വിധിന്യായങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന്Lord അവ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, കർത്താവിന്റെ ദിവസം യേശുവിന്റെ “അന്തിമ വരവിലേക്ക്” നമ്മെ നയിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ലോകത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം, സഭയുടെ അഭിനിവേശം, വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ our ർജ്ജം എന്നിവ യേശുവിനായി ഒരു “കളങ്കമില്ലാത്ത” മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കും. സെന്റ് പോൾ എഴുതിയതുപോലെ:

ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി സ്വയം ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു, വെള്ളം കുളിച്ച് അവളെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, സഭയെ തേജസ്സോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ, പുള്ളിയോ ചുളിവുകളോ മറ്റോ ഇല്ലാതെ, അവൾ വിശുദ്ധനാകാൻ. കളങ്കമില്ലാതെ. (എഫെ 5: 25-27)

 

സംഗ്രഹം

ചുരുക്കത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ ദിനം, സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇതുപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്:

സന്ധ്യ (വിജിൽ)

ലോകത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുമ്പോൾ വളരുന്ന ഇരുട്ടിന്റെയും വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെയും കാലഘട്ടം.

അർധരാത്രി

ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയായ എതിർക്രിസ്തുവിൽ സന്ധ്യ പതിച്ച രാത്രിയുടെ ഇരുണ്ട ഭാഗം: ന്യായവിധി, ഭാഗികമായി, ജീവനുള്ളവർ.

പ്രഭാതത്തെ

ദി തെളിച്ചം പ്രഭാതത്തിന്റെ [2]കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായയുടെ ആത്മാവിനാൽ കൊല്ലുന്ന ദുഷ്ടനെ വെളിപ്പെടുത്തും; അവന്റെ വരവിന്റെ തിളക്കത്താൽ നശിപ്പിക്കും… ”(2 തെസ്സ 2: 8 അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഹ്രസ്വകാല വാഴ്ചയുടെ നരക അന്ധകാരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരുട്ടിനെ ചിതറിക്കുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക്

ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വാഴ്ച. “കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം”, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യേശുവിന്റെ യൂക്കറിസ്റ്റിക് വാഴ്ചയുടെ പൂർണത എന്നിവയാണ് ഇത്.

ട്വിയിൽ

അഗാധത്തിൽ നിന്ന് സാത്താന്റെ മോചനവും അവസാനത്തെ മത്സരവും.

അർദ്ധരാത്രി… നിത്യദിനത്തിന്റെ ആരംഭം

യേശു മഹത്വത്തോടെ മടങ്ങുന്നു എല്ലാ ദുഷ്ടതയും അവസാനിപ്പിക്കാനും മരിച്ചവരെ വിധിക്കാനും നിത്യവും ശാശ്വതവുമായ “എട്ടാം ദിവസം” “പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കും” കീഴിൽ സ്ഥാപിക്കാനും.

സമയത്തിന്റെ അവസാനം, ദൈവരാജ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വരും… സഭയ്ക്ക്… അവളുടെ പൂർണത സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എൻ. 1042

ഏഴാം ദിവസം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. എട്ടാം ദിവസം പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ആദ്യ സൃഷ്ടി അതിന്റെ അർത്ഥവും അതിന്റെ കൊടുമുടിയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു, അതിന്റെ മഹത്വം ആദ്യ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകത്തെ മറികടക്കുന്നു. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എൻ. 2191; 2174; 349

അവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരു മടക്കവും ഇടയനും ഉണ്ടാകും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ്വാസകരമായ ഈ ദർശനത്തെ ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള തന്റെ പ്രവചനം ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ… ഈ സന്തോഷകരമായ മണിക്കൂർ കൊണ്ടുവരികയും അത് എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കടമയാണ്… അത് എത്തുമ്പോൾ, അത് ഒരു ഗംഭീരമായ മണിക്കൂറായി മാറും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുന oration സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമല്ല, അനന്തരഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ മണിക്കൂറായി ഇത് മാറും. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം. ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തോട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പോപ്പ് പയസ് ഇലവൻ, Ubi Arcani dei Consilioi “ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിൽ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ”, ഡിസംബർ, XX, 23

 

കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കൂ above ഇത് മുകളിലുള്ള “സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ” മതവിരുദ്ധമല്ലേ? വായിക്കുക: യുഗം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു…

“സമാധാനത്തിന്റെ യുഗ” ത്തെക്കുറിച്ച് പോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വായിക്കുക: പോപ്പ്സ്, ഡോണിംഗ് യുഗം

ഇവ “അവസാന സമയങ്ങൾ” ആണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തത്? വായിക്കുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പ് അലറാത്തത്?

“ജീവനുള്ളവരുടെ ന്യായവിധി” സമീപമോ വിദൂരമോ ആണോ? വായിക്കുക: വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ ഒപ്പം വാളിന്റെ മണിക്കൂർ

വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപാടിന്റെ ആറാമത്തെ മുദ്ര എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? വായിക്കുക: പ്രകാശത്തിന് ശേഷം

ഈ “പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച്” കൂടുതൽ അഭിപ്രായമിടുക. വായിക്കുക: കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് ഒപ്പം വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാശം

എന്നെ “മറിയയോട് വിശുദ്ധീകരിക്കണം” എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു, ഈ സമയങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സുരക്ഷിത അഭയത്തിനുള്ള വാതിലാണ് അവൾ? എന്താണ് അതിനർത്ഥം? വായിക്കുക: മഹത്തായ സമ്മാനം

എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സമാധാന കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? വായിക്കുക: സൃഷ്ടി പുനർജന്മം

“പുതിയ പെന്തെക്കൊസ്ത്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണോ? വായിക്കുക: കരിസ്മാറ്റിക്? ഭാഗം VI

“ജീവനുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും” വിധി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി വിശദീകരിക്കാമോ? വായിക്കുക: അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ ഒപ്പം രണ്ട് ദിവസം കൂടിs.

“മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇരുട്ട്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? വായിക്കുക: ഇരുട്ടിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം

സെന്റ് ജോൺ “ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാന” ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാമോ? വായിക്കുക: വരാനിരിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനം

വിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റീന സംസാരിക്കുന്ന “കരുണയുടെ വാതിൽ”, “നീതിയുടെ വാതിൽ” എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാമോ? വായിക്കുക: ഫോസ്റ്റിനയുടെ വാതിലുകൾ

രണ്ടാമത്തെ വരവ് എന്താണ്, എപ്പോൾ? വായിക്കുക: രണ്ടാമത്തെ വരവ്

ഈ പഠിപ്പിക്കലുകളെല്ലാം ഒരിടത്ത് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ! ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഇ-ബുക്കായും ഇത് ഉടൻ ലഭ്യമാകും!

 

 

ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക അൺസബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുക or Subscribe ഈ ജേണലിലേക്ക്.

ഈ മന്ത്രാലയം സാമ്പത്തിക ക്ഷാമം നേരിടുന്നു
ഈ ദുഷ്‌കരമായ സാമ്പത്തിക കാലഘട്ടത്തിൽ.

ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പിന്തുണ പരിഗണിച്ചതിന് നന്ദി 

www.markmallett.com

-------

ഈ പേജ് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക:

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. വെളി 19: 19-21
2 കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായയുടെ ആത്മാവിനാൽ കൊല്ലുന്ന ദുഷ്ടനെ വെളിപ്പെടുത്തും; അവന്റെ വരവിന്റെ തിളക്കത്താൽ നശിപ്പിക്കും… ”(2 തെസ്സ 2: 8
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം.