ഫാ. ഡോളിൻഡോയുടെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവചനം

 

ഒരു ക OU പ്പിൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എന്നെ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു യേശുവിൽ അജയ്യമായ വിശ്വാസം. ദാസന്റെ ദൈവദൂതന്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകളുടെ പ്രതിഫലനമാണിത്. ഡോളിൻഡോ റൂട്ടോലോ (1882-1970). ഇന്ന് രാവിലെ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പീറ്റർ ബാനിസ്റ്റർ ഈ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവചനം ഫാ. Our വർ ലേഡി 1921 ൽ നൽകിയ ഡോളിണ്ടോ. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എല്ലാറ്റിന്റെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ആധികാരിക പ്രാവചനിക ശബ്ദങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമാണ്. ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ സമയം തന്നെ, ഒരു പ്രാവചനിക വചനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും.

എന്നാൽ ആദ്യം, ഇതാ പ്രവചനം, അതിനുശേഷം എന്റെ വ്യാഖ്യാനം. 

ദൈവം മാത്രം! (ഡിയോ സോളോ)

ഞാൻ, മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ്, കരുണയുടെ അമ്മ.

ലോകം അവനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായതിനാൽ മടങ്ങിവരാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് തിരികെ നയിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്! ഒരു വലിയ കരുണയ്ക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തെ അഗാധത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്താൻ കഴിയൂ. ഓ, എന്റെ പെൺമക്കൾ,
[1]ഈ വാചകം 1921-ൽ എഴുതിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോസി ഹോ വിസ്റ്റോ എൽ ഇമ്മാക്കുലത (അങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റമറ്റവനായി കണ്ടു). ഈ വാല്യം 31 അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപമാണ് - മെയ് മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് - റോമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ മിസ്റ്റിക്ക് ആത്മീയ പെൺമക്കളിൽ ചിലർക്ക് ഹോളി ഓഫീസ് “ചോദ്യം” ചെയ്യപ്പെട്ടു. Our വർ ലേഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രകാശത്താൽ അമാനുഷികമായി പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഡോൺ ഡോളിൻഡോ ഈ രചനയെ പരിഗണിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ലോകം ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നും ആത്മാക്കൾ എന്തായിത്തീർന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല! ദൈവം മറന്നുപോയെന്നും അവൻ അജ്ഞാതനാണെന്നും സൃഷ്ടി സ്വയം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ?… സഭ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവളുടെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവളുടെ പുരോഹിതന്മാർ നിഷ്‌ക്രിയരാണെന്നും പലപ്പോഴും മോശമാണെന്നും കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടോ?
 
ലോകം മരണത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഒരു വലിയ കാരുണ്യം ഉയർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദവും അതിനെ ഉണർത്തുകയില്ല. "ഹേല് വിശുദ്ധ രാജ്ഞിയുടെ, കരുണ, നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ മാധുര്യവും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അമ്മ": അതുകൊണ്ട്, എന്റെ മക്കളേ, ഈ കരുണ, ഞാൻ അതിന്റെ അമ്മ എന്നോടു നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന തേടുക വേണം.
 
കരുണ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? ഇത് കേവലം ആഹ്ലാദം മാത്രമല്ല, പ്രതിവിധി, മരുന്ന്, ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയാണ്.
 
ഈ ദരിദ്ര ഭൂമിക്ക് കരുണയുടെ ആദ്യ രൂപം, സഭ ഒന്നാമതായി, ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭയപ്പെടരുത്, ഭയപ്പെടരുത്, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ആദ്യം സഭയ്ക്കും പിന്നീട് ലോകത്തിനും മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്!
 
സഭ മിക്കവാറും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നും, എല്ലായിടത്തും അവളുടെ ശുശ്രൂഷകർ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കും… പള്ളികൾ പോലും അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും! കർത്താവ് തന്റെ ശക്തിയാൽ അവളെ [സഭയെ] ഭൂമിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും തകർക്കുകയും അവളെ തളർത്തുകയും ചെയ്യും!
 
മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിനും, ഭ ly മിക അന്തസ്സിനും, ബാഹ്യ ആഡംബരത്തിനും, അവർ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അവഗണിച്ചു, ഭയങ്കരവും പുതിയതുമായ പീഡനത്താൽ ഈ ആഡംബരങ്ങളെല്ലാം വിഴുങ്ങപ്പെടും! അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ മൂല്യവും സഭയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമായ യേശുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
 
പാസ്റ്റർമാരെ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ബാഹ്യ മഹത്വം ഇല്ലാതാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യം ആസന്നമാണെന്ന് പറയുക! ഇതെല്ലാം കരുണയാണ്, രോഗമല്ല!
 
തന്റെ സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാഴാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു, പലപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, തന്റേതല്ലാത്തതെല്ലാം അവൻ ചിതറിക്കുകയും തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യസഹായവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ അവനിൽ മാത്രം ജീവിക്കുകയും അവനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും!
 
ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കാരുണ്യം, വിപരീതമായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ തടയില്ല, പക്ഷേ അത് ഒരു വലിയ നന്മയാണ്, കാരണം ഞാൻ കരുണയുടെ മാതാവാണ്!
 
കർത്താവ് തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും…
 
അകൃത്യം അതിന്റെ പരമോന്നതാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ തകരുകയും സ്വയം വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും…
 
 
സമയം
 
വരാനിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രവചനം 1921-ൽ നൽകി, ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഈ മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ദർശനത്തിന്റെ പൂർവ വിവരണം ഓർമിക്കാൻ സഹായിക്കാനാവില്ല. കഥ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മാസ്സിനിടെ പോണ്ടിഫിന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവനെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഒരു ദൃക്‌സാക്ഷി പറയുന്നതനുസരിച്ച്:

നിത്യനഗരത്തിൽ (റോമിൽ) ഒത്തുകൂടുന്ന പൈശാചിക ആത്മാക്കളെ ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ ഒരു ദർശനത്തിൽ കണ്ടു. Ather ഫാദർ ഡൊമെനിക്കോ പെചെനിനോ, ദൃക്‌സാക്ഷി; എഫെമെറൈഡ്സ് ലിറ്റർജിക്കി, 1995 ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പേ. 58-59

സാത്താൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാർപ്പാപ്പ കേട്ടതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു നൂറു വർഷം സഭയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി (ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതനുമായി പ്രാർത്ഥന രചിച്ചതിന്റെ ഫലമായി).

തനിക്ക് സമാനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മെഡ്‌ജുഗോർജെ ദർശകൻ മിർജാന പറയുന്നു, ഇത് എഴുത്തുകാരനും അഭിഭാഷകനുമായ ജാൻ കോണലിനോട് വിവരിക്കുന്നു:

ജെ (ജനുവരി): ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ ദൈവവും പിശാചും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവെന്നത് ശരിയാണോ? അതിൽ… വിപുലമായ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ദൈവം പിശാചിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അനുവദിച്ചു, പിശാച് ഈ സമയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

ദർശകൻ “അതെ” എന്ന് മറുപടി നൽകി, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം കാണുന്ന വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് തെളിവായി. കോനെൽ ചോദിക്കുന്നു:

ജെ: മെഡ്‌ജുഗോർജെയുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സാത്താന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുമോ?

എം (മിർജാന): അതെ.

ജെ: എങ്ങനെ?

എം: അത് രഹസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

ജെ: [രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്] എന്തെങ്കിലും പറയാമോ?

എം: മനുഷ്യർക്ക് ദൃശ്യമായ അടയാളം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പായി സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും. —P. 23, 21; കോസ്മോസ് രാജ്ഞി (പാരക്ലേറ്റ് പ്രസ്സ്, 2005, പുതുക്കിയ പതിപ്പ്)

ഒരു അടിക്കുറിപ്പായി… നമ്മുടെ വെബ്‌കാസ്റ്റ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്,[2]കാവൽ: ദിവ്യ ശിക്ഷകളും അന്ധകാരത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസവും 1920 ൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നിയമവിധേയമാക്കിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി റഷ്യ മാറിയെന്ന് പ്രൊഫ. ഡാനിയേൽ ഒ കൊന്നർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുറന്ന ഈ സാത്താന്യ വാതിൽ സംശയമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നൂറുവർഷത്തിനുശേഷം ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് എന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു…

 

പ്രോഫെറ്റിക് കൺസൻസസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു

I. ലോകം മരണത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു…

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം മൂന്നുവർഷത്തിനുശേഷം സംസാരിച്ചു - എന്നാൽ കമ്യൂണിസം, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം, നാസിസം, വംശീയ വംശഹത്യകൾ, അലസിപ്പിക്കൽ, ക്ഷാമം, ലബോറട്ടറി സൃഷ്ടിച്ച വൈറസുകൾ, സഹായകരമായ ആത്മഹത്യ നിയമവിധേയമാക്കിയത് - 2020 ൽ നമ്മുടെ ഭാവി ലോകത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവചിച്ചു. പോപ്പ് പിന്നീട് ഇതിനെ വിളിക്കും മരണമേഖലമരണ സംസ്കാരം. ” അതിനാൽ, രക്തത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഒടുവിൽ എത്തുമെന്ന് Our വർ ലേഡി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദി പോയിൻറ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ:

… ഒരു വലിയ കാരുണ്യം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദവും അതിനെ ഉണർത്തുകയില്ല. അതിനാൽ, എന്റെ പെൺമക്കളേ, നിങ്ങൾ ഈ കരുണ അഭ്യർത്ഥിക്കണം… 

വിശുദ്ധ ഫ ust സ്റ്റീനയോട് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷ:

എന്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ തിരിയുന്നതുവരെ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകില്ല. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 300

 

II. … ഭയങ്കരമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ആദ്യം സഭയ്ക്കും പിന്നീട് ലോകത്തിനും മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്!

അത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ താടിയെല്ല് തുറന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്റെ രചനകൾ അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ വിവരിച്ചതുപോലെ പ്രകാശത്തിന്റെ മഹത്തായ ദിനം, 2006 ൽ ഞാൻ ഒരു വയലിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആസന്നമായ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുക. ഇരുണ്ട മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുവീഴുമ്പോൾ, ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തമായി കേട്ടു:

ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നു. 

ആ കൊടുങ്കാറ്റ്, കർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കും വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ (കാവൽ മഹാ കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു). എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കും. ഈ മഹാ കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി കാഴ്ചക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെഡ്രോ റെജിസ്, അഗസ്റ്റിൻ ഡെൽ ഡിവിനോ കൊറാസോൺ, ഫാ. സ്റ്റെഫാനോ ഗോബി, മാരി-ജൂലി ജഹെന്നി (1850-1941), എലിസബത്ത് കിൻഡെൽമാൻ:

… തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ രാജകുമാരനെതിരെ പോരാടേണ്ടിവരും. അതൊരു ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും. മറിച്ച്, ഇത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിരിക്കും, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വളർന്നുവരുന്ന ഈ ഭയങ്കരമായ പ്രക്ഷുബ്ധതയിൽ, ഈ ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആത്മാക്കളിലേക്ക് കൈമാറുന്ന കൃപയുടെ ഫലത്തിന്റെ ഫലമായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയുടെ തിളക്കം നിങ്ങൾ കാണും. Lad വർ ലേഡി ടു എലിസബത്ത് കിൻഡെൽമാൻ, മറിയത്തിന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല: ആത്മീയ ഡയറി, കിൻഡിൽ പതിപ്പ്, ലൊക്കേഷനുകൾ 2998-3000 മുദ്രണം

ആ വാക്ക് അനുവദിക്കുക ടൈംലൈൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കൗണ്ട്‌ഡൗൺ. മാർപ്പാപ്പയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ ആഴ്ച എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിഗണിക്കുക ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ “സിവിൽ യൂണിയനുകൾ”, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇളകിയത് “തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പോലും ആത്മവിശ്വാസം.”

 

III. കർത്താവ് തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും…

ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു (ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ അപ്പോസ്തലേറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല). ലെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പരാമർശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതുമുതൽ ശരീരം, ബ്രേക്കിംഗ്, തിരുവെഴുത്തിലെ ഈ വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

ന്യായവിധി ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നു ആരംഭിക്കേണ്ട സമയമായി; അത് നമ്മിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കും? (1 പത്രോസ് 4:17)

ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ കപ്പൽ തകർച്ച, ക Count ണ്ട്‌ഡ down ണിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ദർശകൻ കനേഡിയൻ പുരോഹിതൻ ഫാ. മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ്. 26 മാർച്ച് 2020 ന് പിന്തുണക്കാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി:

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുകയാണ്. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങൾ ഈ വീഴ്ചയിൽ ആരംഭിക്കും. സാത്താനെ നിരായുധരാക്കാനും നമ്മുടെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ജപമാലയുമായി തയ്യാറാകുക. ഒരു കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനോട് നിങ്ങളുടെ പൊതു കുറ്റസമ്മതം നടത്തി നിങ്ങൾ കൃപയുടെ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ആത്മീയ യുദ്ധം ആരംഭിക്കും. ഈ വാക്കുകൾ ഓർക്കുക: ജപമാല മാസം [ഒക്ടോബർ] വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണും. - ഡോം മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ്, Countdowntothekingdom.com

പലരും വലിയ വിപത്തുകളോ യുദ്ധങ്ങളോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോൾ, “സിവിൽ യൂണിയനുകൾ” സംബന്ധിച്ച മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രസ്താവന, അവനോ വത്തിക്കാനോ ഇല്ല മാർപ്പാപ്പയിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് പിൻവലിക്കുകയോ ശരിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഫാ. മിഷേൽ പറഞ്ഞു: “അതിലെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണം ഈ വീഴ്ച ആരംഭിക്കും. ” തെറ്റായ ബിഷപ്പുമാരും കത്തോലിക്കാ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരും ഒരുപോലെ സിവിൽ യൂണിയനുകളെ പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്നതിനിടയിൽ, ഞങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൽ നിന്നുള്ള കളകൾ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഫ്രാൻസിസിന്റെ പ്രസ്താവന ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഏഷ്യൻ സുനാമിക്കുശേഷം 2005 ൽ എഴുതാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായ പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പുകളിലൊന്നാണിത് (കാണുക: പീഡനം… ഒപ്പം സദാചാര തുസ്നാമിയും). 

ഉപദ്രവം is ശുദ്ധീകരണം. Our വർ ലേഡി ഫാ. ഡോളിൻഡോ:

ഈ ദരിദ്ര ഭൂമിക്ക് കരുണയുടെ ആദ്യ രൂപം, സഭ ഒന്നാമതായി, ശുദ്ധീകരണമാണ്.

 

IV. സഭ മിക്കവാറും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നും, എല്ലായിടത്തും അവളുടെ ശുശ്രൂഷകർ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കും… പള്ളികൾ പോലും അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും! കർത്താവ് തന്റെ ശക്തിയാൽ അവളെ [സഭയെ] ഭൂമിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും തകർക്കുകയും അവളെ തളർത്തുകയും ചെയ്യും!

ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും പള്ളികൾ വീണ്ടും അടച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, ദി UK ഒപ്പം അയർലൻഡ് (പുരോഹിതന്മാർ ഉള്ളിടത്ത് തടവുശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവർ പൊതുവായി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ). സഭയെ തൂക്കിനോക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പല ബിഷപ്പുമാരും തങ്ങളുടെ ഇടവകകൾ കണ്ണുചിമ്മാതെ അടച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റേതൊരു സ്ഥാപനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവർ നടപ്പാക്കി (അധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ മാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തുമാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെ). ശ്രേണിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ “ബോണ്ട്” തകർക്കാൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെ?

… ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാകാം; ഒരുപക്ഷേ, നാമെല്ലാവരും ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കുറയുകയും കുറയുകയും ഭിന്നത നിറഞ്ഞതും മതവിരുദ്ധതയോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. നാം ലോകത്തിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും അതിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം [എതിർക്രിസ്തു] ക്രോധത്തോടെ നമ്മുടെ മേൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. .സ്റ്റ. ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ, പ്രഭാഷണം IV: എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനം

 

V. … ഭയങ്കരവും പുതിയതുമായ പീഡനത്താൽ ഈ ആഡംബരങ്ങളെല്ലാം വിഴുങ്ങപ്പെടും!

സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി, Our വർ ലേഡി ഒരു പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അത് സഭയുടെ താൽക്കാലിക മഹത്വം വിഴുങ്ങും. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഞാൻ കുമ്പസാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവിശ്വസനീയമാംവിധം സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നു കവിഞ്ഞു; സഭയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും - അവളുടെ കല, അവളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ, അലങ്കാരം, ധൂപവർഗ്ഗം, മെഴുകുതിരികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം; ഒരു ഉപദ്രവം വരുന്നു, അത് യേശുവിനല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ശേഷിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകളയും. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ഹ്രസ്വ കവിത എഴുതി, അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരന്തരം ഉണ്ട്: മനുഷ്യരുടെ മക്കളേ, കരയുക

കരയുകമനുഷ്യപുത്രന്മാരേ, നല്ലതും സത്യവും മനോഹരവുമായ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി കരയുക. ശവകുടീരത്തിലേക്കും ഐക്കണുകളിലേക്കും മന്ത്രങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ചുവരുകളിലേക്കും സ്റ്റീപ്പിളുകളിലേക്കും ഇറങ്ങേണ്ട എല്ലാത്തിനും കരയുക.

മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ, കരയുക. നല്ലതും സത്യവും മനോഹരവുമായ എല്ലാത്തിനും. സെപൽച്ചർ, നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, സത്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ്, വെളിച്ചം എന്നിവയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതെല്ലാം കരയുക.

മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ, കരയുക. നല്ലതും സത്യവും മനോഹരവുമായ എല്ലാത്തിനും. രാത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർക്കും മെത്രാന്മാർക്കും, നിങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പമാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി കരയുക.

മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ, കരയുക. നല്ലതും സത്യവും മനോഹരവുമായ എല്ലാത്തിനും. വിചാരണ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷണം, ശുദ്ധീകരണക്കാരന്റെ തീ എന്നിവയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കുമായി കരയുക.

… എന്നേക്കും കരയരുത്!

പ്രഭാതം വരും, വെളിച്ചം ജയിക്കും, പുതിയ സൂര്യൻ ഉദിക്കും. നല്ലതും സത്യവും സുന്ദരവുമായതെല്ലാം പുതിയ ആശ്വാസം പകരുകയും വീണ്ടും പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

 

VI. പാസ്റ്റർമാരെ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ബാഹ്യ മഹത്വം ഇല്ലാതാകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ… അങ്ങനെ, എല്ലാ മനുഷ്യ പിന്തുണയും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, അവർ അവനിൽ മാത്രമായി ജീവിക്കും !

1975-ൽ വിശുദ്ധ പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നൽകിയ പ്രസിദ്ധമായ പ്രവചനം ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്നു റോമിലെ പ്രവചനംഞാൻ ഒരു ചെയ്തു മുഴുവൻ വീഡിയോ സീരീസ് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി:

ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ, ഇന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ഇരുട്ടിന്റെ നാളുകൾ വരുന്നു, കഷ്ടതയുടെ ദിവസങ്ങൾ… ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ നിലകൊള്ളുകയില്ല. എന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല. എന്റെ ജനമേ, എന്നെ മാത്രം അറിയാനും എന്നോട് പറ്റിനിൽക്കാനും എന്നെ മുമ്പത്തേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കും… നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു കാലം വരുന്നു, എന്നാൽ എന്റെ സഭയ്ക്ക് മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലം വരുന്നു, എന്റെ ജനത്തിന് മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലം വരുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയും. ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കും; ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സുവിശേഷ വേളയ്ക്കായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കും…. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കും: ഭൂമി, വയലുകൾ, വീടുകൾ, സഹോദരങ്ങൾ, മുമ്പത്തേക്കാളും സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും. തയ്യാറാകൂ, എന്റെ ജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… -1975 ലെ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിൽ റോമിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ ഡോ. റാൽഫ് മാർട്ടിന് നൽകി

ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഫാ. ഡോ. റാൽഫ് മാർട്ടിൻ അടുത്തിടെ സുഖം പ്രാപിച്ചതായി മൈക്കൽ സ്കാൻലാൻ (1931-2017) ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു പ്രവചനം നൽകി. കാണുക ഇവിടെ

 

VII. ഇതെല്ലാം കരുണയാണ്, രോഗമല്ല! തന്റെ സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാഴാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു, പലപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു…

എത്ര തവണ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വരാനിരിക്കുന്ന “ശിക്ഷകൾ” അല്ല എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫലത്തിൽ ഇടയന്മാരായി അവശേഷിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾ ഈ മാർക്‌സിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ തകർക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ചിന്തയാണ്; ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലൂടെ ജനിക്കാത്തവരുടെ രക്തം ചൊരിയുന്നത് തുടരും; മുതിർന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ദയാവധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും; അശ്ലീലസാഹിത്യം പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും; ആനന്ദം പിന്തുടരാനുള്ള സന്ദേശം ഈ തലമുറയെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും; “ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം” എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയിലൂടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ നിരപരാധിത്വം കവർന്നെടുക്കും. ദൈവിക നീതിയിൽ ദൈവം ഇടപെടുമെന്നല്ല ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, മറിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മെ നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വിടും! അതിനാൽ, നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ശുദ്ധീകരണം കരുണയാണ്, രോഗമല്ല

Our വർ ലേഡി പറഞ്ഞതുപോലെ, യേശു സ്നേഹത്താൽ വാഴാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞു. അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ലൂയിസ പിക്കാരെറ്റയോട് അദ്ദേഹം ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു:

എന്റെ ഇഷ്ടം വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിൻറെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹത്തിലൂടെ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹം കാണാൻ മനുഷ്യൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ, നീതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Es യേശു മുതൽ ദൈവദാസൻ, ലൂയിസ പിക്കാരറ്റ; നവംബർ 16, 1926

അതിനാൽ, നാം കടന്നുപോകേണ്ട പ്രയാസങ്ങൾ യേശുവിന്റെ സഭയിൽ അവന്റെ സഭയിൽ വാഴാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് “സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും നടക്കും.”

പുനർ‌നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‌ ഒരാൾ‌ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ‌, കൂടുതൽ‌ മാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകളും കൂടുതൽ‌ ജോലിയുമുണ്ട്. എന്റെ ഇച്ഛയുടെ രാജ്യം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇത് സംഭവിക്കും. എത്ര പുതുമകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം തലകീഴായി മാറ്റുക, മനുഷ്യരെ തട്ടി നശിപ്പിക്കുക, ഭൂമി, കടൽ, വായു, കാറ്റ്, ജലം, തീ എന്നിവ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുതുക്കാനായി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാം എന്റെ ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമം സൃഷ്ടികളുടെ മദ്ധ്യേ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭൂമിയുടെ മുഖം. അതിനാൽ, ഗുരുതരമായ പലതും സംഭവിക്കും, ഇത് കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ കുഴപ്പങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, എനിക്ക് കഷ്ടത തോന്നുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ പുതിയ രാജ്യം പുനർനിർമ്മിച്ചതു കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നു… എന്റെ മകളേ, ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാം. സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിലെന്നപോലെ കാര്യങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… 24 യേശു ദൈവത്തിന്റെ ദാസന് ലൂയിസ പിക്കാരറ്റ, 1927 ഏപ്രിൽ XNUMX

Our വർ ലേഡിയിലൂടെയും അതിലൂടെയും ഇവയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കും. ഡോളിൻഡോ:

ലോകം അവനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായതിനാലും, നികൃഷ്ടത നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടും മടങ്ങിവരാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് തിരികെ നയിക്കേണ്ടത്!… ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കരുണ, ഒരു വിപരീതമായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ തടയുകയില്ല, പക്ഷേ അതൊരു വലിയ നന്മയാണ്, കാരണം ഞാൻ കരുണയുടെ മാതാവാണ്!

ഈ സാർവത്രിക തലത്തിൽ, വിജയം വന്നാൽ അത് മറിയം കൊണ്ടുവരും. ക്രിസ്തു അവളിലൂടെ ജയിക്കും, കാരണം സഭയുടെ വിജയങ്ങൾ ഇപ്പോളും ഭാവിയിലും അവളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, പ്രതീക്ഷയുടെ പരിധി കടക്കുന്നു, പി. 221

Our വർ ലേഡി പറയുന്നതുപോലെ, 

അകൃത്യം അതിന്റെ പരമോന്നതാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ തകരുകയും സ്വയം വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും…

ക്രിസ്തു ബാബിലോണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. 

കാലാവസാനത്തിലും ഒരുപക്ഷേ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ, ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞതും മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞതുമായ മഹാന്മാരെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കാരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവരിലൂടെ, ഏറ്റവും ശക്തയായ രാജ്ഞിയായ മേരി ലോകത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും, പാപം നശിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അവളുടെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. .സ്റ്റ. ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, മറിയത്തിന്റെ രഹസ്യംഎന്. 59

ഓ, എന്റെ മകളേ, സൃഷ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് ഓടുന്നു. എത്ര നാശത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ തയ്യാറാക്കുന്നു! തിന്മയിൽ തളർന്നുപോകുന്നിടത്തോളം അവർ പോകും. എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ, എന്റെ പൂർത്തീകരണവും പൂർത്തീകരണവും ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും ഫിയറ്റ് വൊളന്റാസ് തുവ  (“നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറും”) അങ്ങനെ എന്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ വാഴും - എന്നാൽ പുതിയ രീതിയിൽ. അതെ, സ്നേഹത്തിൽ മനുഷ്യനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! അതിനാൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആകാശവും ദിവ്യസ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… Es യേശു മുതൽ ദൈവദാസൻ, ലൂയിസ പിക്കാരറ്റ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, ഫെബ്രുവരി 8, 1921 

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 
എന്റെ രചനകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഫ്രഞ്ച്! (മെർസി ഫിലിപ്പ് ബി.!)
പകരുക lire mes ritcrits en français, cliquez sur le drapeau:

 
 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 ഈ വാചകം 1921-ൽ എഴുതിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോസി ഹോ വിസ്റ്റോ എൽ ഇമ്മാക്കുലത (അങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റമറ്റവനായി കണ്ടു). ഈ വാല്യം 31 അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപമാണ് - മെയ് മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് - റോമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ മിസ്റ്റിക്ക് ആത്മീയ പെൺമക്കളിൽ ചിലർക്ക് ഹോളി ഓഫീസ് “ചോദ്യം” ചെയ്യപ്പെട്ടു. Our വർ ലേഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രകാശത്താൽ അമാനുഷികമായി പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഡോൺ ഡോളിൻഡോ ഈ രചനയെ പരിഗണിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
2 കാവൽ: ദിവ്യ ശിക്ഷകളും അന്ധകാരത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസവും
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ടാഗ് , , , , .