മനുഷ്യ ലൈംഗികതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും - ഭാഗം I.

ലൈംഗികതയുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ

 

ഇന്ന് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് human മനുഷ്യ ലൈംഗികതയുടെ പ്രതിസന്ധി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സത്യം, സൗന്ദര്യം, നന്മ, ദൈവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കാത്ത ഒരു തലമുറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് പിന്തുടരുന്നത്. ഇനിപ്പറയുന്ന രചനകളുടെ പരമ്പര ഒരു വ്യക്തമായ ചർച്ചയാണ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്ന വിഷയത്തിൽ‌ വിവാഹം, സ്വയംഭോഗം, ഗർഭിണിയാകുക, ഓറൽ സെക്സ് മുതലായവയുടെ ഇതര രൂപങ്ങൾ. കാരണം റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, ഇൻറർനെറ്റ് എന്നിവയിൽ ലോകം എല്ലാ ദിവസവും ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? തീർച്ചയായും, അവൾ പറയുന്നു - അവൾക്ക് പറയാൻ മനോഹരമായ ചിലത് ഉണ്ട്.

“സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും,” യേശു പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യ ലൈംഗികതയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ സത്യമല്ല. പക്വതയുള്ള വായനക്കാർക്കായി ഈ സീരീസ് ശുപാർശചെയ്യുന്നു… ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 2015 ജൂണിൽ. 

 

ജീവിക്കുന്നത് കൃഷിയിടത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഏതൊരു ദിവസത്തിലും, നിങ്ങൾക്ക് പുറകിലെ വാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നടന്ന് കുതിരകളെയോ കന്നുകാലികളെയോ ഇണചേരൽ, പങ്കാളിയ്‌ക്കായി പൂച്ചകൾ, ഒരു കൂൺ മരത്തിൽ നിന്ന് കൂമ്പോളയിൽ വീഴുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച പൂക്കൾ പരാഗണം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ കാണാം. ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, മിക്ക മൃഗങ്ങളിലും സസ്യരാജ്യങ്ങളിലും, സൃഷ്ടികളും ജീവജാലങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്, അത് പോലെ തന്നെ, അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും വീണ്ടും ചെയ്യാനും. സൃഷ്ടിയുടെ അവിഭാജ്യവും മനോഹരവുമായ ഭാഗമാണ് ലൈംഗികത. പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ പ്രഭാതത്തിലെ ശക്തമായ “വചനം” നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ദിനവും പകലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇത്:

… അവർ ഭൂമിയിൽ പെരുകുകയും ഫലഭൂയിഷ്ഠമാവുകയും അതിൽ പെരുകുകയും ചെയ്യട്ടെ. (ഉൽപ. 1:17)

 

ജീവിത നിയമം

ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിറച്ചശേഷം, അതിലും വലിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അത് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും അവൻ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. (ഉൽപ. 1:27)

സൃഷ്ടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ, മനുഷ്യന്റെ വംശവും “പ്രകൃതിയുടെ താളം” അനുസരിച്ച് “ഫലഭൂയിഷ്ഠവും ഗുണിതവുമായിരിക്കുക” എന്ന കൽപ്പനയോടെ സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ “ഭൂമി നിറയ്ക്കുക അതിനെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുക. ” [1]Gen 1: 28 ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന മനുഷ്യവർഗം എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഗൃഹവിചാരകനും യജമാനനുമായിരുന്നു.

അവന്റെ ശരീരം എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്? ടു ഫലഭൂയിഷ്ഠമായി വർദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയം സ്വന്തമായി ഒരു സത്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം. അതായത് “പ്രകൃതി നിയമം” സൃഷ്ടിയിൽ എഴുതിയതാണ്, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

സ്വാഭാവിക നിയമം ദൈവം നമ്മിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിവേകത്തിന്റെ വെളിച്ചമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല; അതിലൂടെ നാം എന്തുചെയ്യണമെന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം ഈ വെളിച്ചമോ നിയമമോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 1955

ആ നിയമം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈംഗികതയാണ് പുനരുൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന്. ഒരു മനുഷ്യൻ വിത്തുണ്ടാക്കുന്നു; ഒരു സ്ത്രീ മുട്ട ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു; ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു അതുല്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ജീവന്. അതിനാൽ, സ്വാഭാവിക നിയമം

നമ്മുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ജീവിതത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ ഉടനീളം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലളിതമായ ഒരു നിയമമാണിത്, മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല.

എന്നിരുന്നാലും, മൃഗങ്ങളും സസ്യരാജ്യങ്ങളും അവയെ ഭരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ നയിക്കപ്പെടുന്ന സഹജാവബോധം പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? ആ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഭ്രമണപഥവും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥവും ചന്ദ്രൻ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? വ്യക്തമായും, അത് ആ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അപകടത്തിലാക്കും; അത് ഭൂമിയിലെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ “ഐക്യം” തകർക്കപ്പെടും.

അതുപോലെ, എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് ഒപ്പം സ്ത്രീ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എഴുതിയ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചോ? ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ മന os പൂർവ്വം ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പരിണതഫലങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും: ഒരു ഇടവേള യോജിപ്പ അത് ക്രമക്കേട് വരുത്തുന്നു, ജീവിതത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു, മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

 

ഒരു സൃഷ്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഞാൻ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും മറ്റൊരു ഇനമായി മാത്രമേ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും കേവലം ഒരു “മൃഗം” മാത്രമല്ല, “പരിണാമത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നം” എന്നതിലുപരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. [2]ഡാർവിനിസത്തിന്റെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് ചാർലി ജോൺസ്റ്റണിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വ്യാഖ്യാനം വായിക്കുക: “യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ധാർഷ്ട്യമുള്ള കാര്യമാണ്”

ക്രമരഹിതമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആറ്റമല്ല: അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അനശ്വരനായ ഒരു ആത്മാവിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതും അവൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചവനുമാണ്. മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരവസരത്തിന്റെയോ ആവശ്യത്തിന്റെയോ ഫലം മാത്രമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പരിമിതമായ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തേണ്ടിവന്നാൽ, എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്രവും സംസ്കാരവും മാത്രമാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അമാനുഷിക ജീവിതത്തിൽ സ്വയം അതിരുകടക്കുക, അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വളർച്ചയെക്കുറിച്ചോ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ വികസനത്തെക്കുറിച്ചല്ല.OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, വെരിറ്റേറ്റിലെ കാരിറ്റാസ്, n.29

പുരുഷനും സ്ത്രീയും “ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വീണ്ടും പറയുക. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യന് a ആത്മാവ് ആത്മാവ് “ആത്മീയതത്ത്വം” ആയതിനാൽ അവന് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയില്ല [3]സി.സി.സി, എന്. 363 മനുഷ്യന്റെ.

… എല്ലാ ആത്മീയ ആത്മാവും ദൈവം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് - അത് മാതാപിതാക്കൾ “ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നില്ല”… -സി.സി.സി, എന്. 365

നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും നമ്മെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്: അതായത്, നമ്മളും ആത്മീയ ജീവികൾ. കാറ്റെക്കിസം അനുസരിച്ച്, 'ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഐക്യം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്, ഒരാൾ ആത്മാവിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ “രൂപം”… അവയുടെ യൂണിയൻ ഒരൊറ്റ സ്വഭാവമാണ്. ' [4]സി.സി.സി, എന്. 365 നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ശുദ്ധമായ ദാനമാണ്: ദൈവം നമ്മെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തനിക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ, 'ദൃശ്യമാകുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും, മനുഷ്യന് മാത്രമേ "തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയൂ.' ' [5]സി.സി.സി, എന്. 356

അതിനാൽ, നമ്മുടെ ലൈംഗികത ഒരു “ദൈവശാസ്ത്രം” സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം, നാം “ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും a സിംഗിൾ പ്രകൃതി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം “ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപ” ത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ “ദൈവശാസ്ത്രം” മുകളിൽ വിശദീകരിച്ച “സ്വാഭാവിക നിയമം” പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു. പ്രകൃതി നിയമം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ലൈംഗികതയുടെ പൂർണ്ണമായ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനത്തെയും ഒരു പരിധിവരെ പരസ്പരമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും അറിയിക്കുന്നു (അതായത് ഒരു പുരുഷ അവയവം ഒരു സ്ത്രീ അവയവത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാൽ രണ്ട് ലിംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം), ദൈവശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ശരീരം അവരുടെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു (അതിനാൽ രണ്ട് ലിംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം). അതിനാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രവും പ്രകൃതി നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ “ഒന്നാണ്.” ഇത് മനസിലാക്കുമ്പോൾ, ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയും തെറ്റും എന്ന ധാർമ്മിക വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇത് അനിവാര്യമാണ്, കാരണം സ്വാഭാവിക നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മിലും ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ഐക്യം തകർക്കുക എന്നതാണ്, അത് ആന്തരിക സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു അനന്തരഫലവും അവശേഷിപ്പിക്കില്ല, അത് പരസ്പരം യോജിപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. [6]cf. മരിച്ചവർക്കായി നിങ്ങൾ അവരെ വിടുമോ?

 

ശരീരത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം

വീണ്ടും ഉല്‌പത്തിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും ആണും പെണ്ണും:

ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. (ഉൽപ. 1:27)

അതായത്, “പുരുഷൻ”, “പെൺ” എന്നിവ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

പുരുഷനും സ്ത്രീയും സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് അവനു രൂപം നൽകുന്നതിനാൽ നാം വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ ചിത്രം. അത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷൻ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീ മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള, എന്നാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ദമ്പതികളെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെയോ കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെയോ ഒരു ചോദ്യമല്ല, മറിച്ച് കൂട്ടായ്മയ്ക്കും തലമുറയ്ക്കും പകരം, എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സമാനതയിലും. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, റോം, 15 ഏപ്രിൽ 2015; LifeSiteNews.com

അതിനാൽ, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും അതാത് “പരിപൂർണ്ണത” ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ പൂർണതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു… അല്ലാതെ ദൈവം അവരെ പകുതിയും അപൂർണ്ണവുമാക്കി മാറ്റി എന്നല്ല: അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് a വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ… വ്യക്തികൾക്ക് തുല്യമാണ്… ഒപ്പം പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും പോലെ പൂരകമാണ്. ' [7]സി.സി.സി, എന്. 370, 372 ഈ പൂരകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തിനുള്ളിലെ ദൈവശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നത്.

നാം “ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ സ്വരൂപത്തിലാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്: പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ മാത്രം വിവർത്തനം ചെയ്യും രണ്ട് വ്യക്തികൾ - ആണും പെണ്ണും? അതിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് ഉത്തരം ദൈവം സ്നേഹമാണ്. കരോൾ വോജ്‌തില (ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ) എഴുതിയതുപോലെ:

ഒരു ദിവ്യത്വത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്നേഹം വ്യക്തികളുടെ കഴിവില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയായി വെളിപ്പെടുന്നു. -വാളുട്ടാസിയോണി സു മാക്സ് ഷെല്ലർ in മെറ്റാഫിസിക്ക ഡെല്ലാ വ്യക്തിത്വം, പി. 391-392; ഉദ്ധരിച്ചത് വോജ്ടില പോപ്പിലെ കോൺജുഗൽ ചാരിറ്റി ഐൽ‌ബെ എം. 86

ദിവ്യ സത്തയെന്ന നിലയിൽ സ്നേഹം ഇപ്രകാരമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്:

ജനിക്കുന്ന പിതാവ് ജനിച്ച പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പുത്രൻ പിതാവിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തോടെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു… എന്നാൽ അവരുടെ പരസ്പര കൃതജ്ഞത, പരസ്പര സ്നേഹം, അവരിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും മുന്നേറുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ: പിതാവും പുത്രനും സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ “ഉന്മേഷവതിയാക്കുന്നു”. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഉദ്ധരിച്ചത് വോജ്ടില പോപ്പിലെ കോൺജുഗൽ ചാരിറ്റി ഐൽ‌ബെ എം. 86

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുരുഷനും സ്ത്രീയും, ശരീരത്തിലൂടെയും ആത്മാവിലൂടെയും ഈ ദിവ്യ സത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (അവർ ഒരു സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ): ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം, ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് പരസ്പര സ്നേഹം മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു: ഒരു കുട്ടി. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ ലൈംഗികത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹംത്രിത്വത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനം.

സ്‌ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഐക്യം എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണെന്ന്‌ തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു. “അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു മാംസമായിത്തീരുന്നു.” [8]Gen 2: 24 ലൈംഗികതയിലൂടെ, അവരുടെ ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ “ഒന്നായി” മാറുന്നു; ഈ ഐക്യം ആത്മാവിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. സെന്റ് പോൾ എഴുതിയതുപോലെ:

… സ്വയം ഒരു വേശ്യയുമായി ചേരുന്ന ആരെങ്കിലും അവളോടൊപ്പം ഒരു ശരീരമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? “രണ്ടുപേരും ഒരു ജഡമായിത്തീരും” എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. (1 കോറി 6:16)

അങ്ങനെ, നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഏകഭാര്യത്വം: പരസ്‌പരം വൈവാഹിക യൂണിയൻ. ഈ യൂണിയനെ “വിവാഹം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ആ “ഉടമ്പടി” ലംഘിക്കാൻ 2-ഒന്നായിത്തീരുംചർമ്മത്തിനും അസ്ഥികളേക്കാളും ആഴത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ തകർക്കുക എന്നതാണ് - അത് ഹൃദയത്തിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും പോകുന്നു. ആ ബന്ധം തകരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ ആഴം മനസിലാക്കാൻ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ കാനോൻ നിയമത്തിന്റെയോ ഒരു പുസ്തകവും ആവശ്യമില്ല. കാരണം, അത് തകർന്നാൽ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ്.

അവസാനമായി, ഈ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിനുള്ളിൽ മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ സൃഷ്ടി “കുടുംബം” എന്ന പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ സവിശേഷവും മാറ്റാനാകാത്തതുമായ ഒരു സെൽ രൂപപ്പെടുന്നു.

അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ നിർവചനം ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിയമത്തിൽ നിന്നും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും മുന്നേറുന്നു. വിവാഹം സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നു, സംസ്ഥാനം നിർ‌വ്വചിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാകരുത്കാരണം, “ആദിമുതൽ” ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. [9]cf. ഉൽ‌പ്പത്തി 1: 1; 23-25 അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുപ്രീം കോടതികൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ദ task ത്യം മാത്രമേയുള്ളൂ: പുനർ‌നിർവചിക്കാൻ‌ കഴിയാത്തവയുടെ പുനർ‌നിർവചനം നിരസിക്കുക.

അടുത്ത ഭാഗത്ത്, സ്വാഭാവിക നിയമത്തിനുശേഷം ധാർമ്മികതയുടെയോ “ധാർമ്മിക കോഡിന്റെയോ” ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത തുടരുന്നു വസ്തുതാപരമായി ഇതൊരു ഒരെണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

 

 

ഈ മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണച്ചതിന് നന്ദി.

Subscribe

 

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 Gen 1: 28
2 ഡാർവിനിസത്തിന്റെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് ചാർലി ജോൺസ്റ്റണിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വ്യാഖ്യാനം വായിക്കുക: “യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ധാർഷ്ട്യമുള്ള കാര്യമാണ്”
3 സി.സി.സി, എന്. 363
4 സി.സി.സി, എന്. 365
5 സി.സി.സി, എന്. 356
6 cf. മരിച്ചവർക്കായി നിങ്ങൾ അവരെ വിടുമോ?
7 സി.സി.സി, എന്. 370, 372
8 Gen 2: 24
9 cf. ഉൽ‌പ്പത്തി 1: 1; 23-25
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വിശ്വാസവും ധാർമ്മികതയും, മനുഷ്യ ലൈംഗികതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.