ആഗോള കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം

 

WE ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും മറ്റൊരു പ്രവിശ്യയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത് തികച്ചും ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്… പക്ഷേ, സ്വയം നിയുക്ത ആഗോള "എലൈറ്റ്" എന്ന നിലയിൽ ലോകത്ത് അതിവേഗം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 

സഭാ പിതാവ് ലാക്റ്റാന്റിയസ് അതിനെ "ഒരു സാധാരണ മോഷണം" എന്ന് വിളിച്ചു. ഇന്നത്തെ എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്റെ ആകെത്തുക ഇതാണ്: ദി ഗ്രേറ്റ് റോബറി ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ - "പരിസ്ഥിതിവാദം", "ആരോഗ്യം" എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു നവ-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇവ നുണകളാണ്, സാത്താൻ "നുണകളുടെ പിതാവ്" ആണ്. ഇതെല്ലാം ഏകദേശം 2700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് കാണാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാകഷ്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള വിജയം ക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കും...

 

2020 ജൂലൈയിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്…


എഴുതിയത് 2700 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, വരാനിരിക്കുന്ന സമാധാന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രവാചകനാണ് യെശയ്യാവ്. ലോകാവസാനത്തിനുമുമ്പ് ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന “സമാധാന കാലഘട്ട” ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും Our വർ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ പ്രവചിച്ചപ്പോഴും ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ ഉദ്ധരിച്ചു.

അതെ, ഫാത്തിമയിൽ ഒരു അത്ഭുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, പുനരുത്ഥാനത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ടാമത്. ഈ അത്ഭുതം ലോകത്തിന് മുമ്പൊരിക്കലും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത സമാധാന കാലഘട്ടമായിരിക്കും. Ard കാർഡിനൽ മരിയോ ലുയിഗി സിയാപ്പി, 9 ഒക്ടോബർ 1994 (പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ, ജോൺ XXIII, പോൾ ആറാമൻ, ജോൺ പോൾ ഒന്നാമൻ, ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ എന്നിവരുടെ മാർപ്പാപ്പ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ); ഫാമിലി കാറ്റെസിസം, (സെപ്റ്റംബർ 9, 1993), പി. 35

യെശയ്യാവ് സംസാരിച്ച ഈ കാലഘട്ടം സഭാപിതാക്കന്മാർക്കും മനസ്സിലായി ഒരേ വെളിപാടിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ “സഹസ്രാബ്ദ” ത്തെപ്പോലെ - പിതാക്കന്മാർ സഭയെ “കർത്താവിന്റെ ദിവസം” അല്ലെങ്കിൽ “ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം” എന്നും വിളിക്കുന്നു:

ഇതാ, യഹോവയുടെ ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം ആകും. Bar ലെറ്റർ ഓഫ് ബർന്നബാസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ച. 15

“മൃഗം”, “കള്ളപ്രവാചകൻ” എന്നിവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനുശേഷം, ഒരു ദുഷിച്ച ആഗോള വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവർ യെശയ്യാവിന്റെയും സെന്റ് ജോൺസിന്റെയും പ്രതീകാത്മക ഭാഷയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു (വെളി 19:20), a ജീവനുള്ളവരുടെ വിധി നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ, തിരുവെഴുത്തുകൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടും, സമാധാനം ഒരു കാലം വാഴും, നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ:

രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം എല്ലാ ജനതകൾക്കും സാക്ഷിയായി ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, ഒപ്പം തുടർന്ന് end വരും. (മത്താ 24:14)

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ഒരു പുതിയ രീതിയിലും പിതാവിന്റെ വകയിലും വരുമ്പോൾ “നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ” വാക്കുകൾ അവസാനം നിറവേറ്റപ്പെടും. “സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും നടക്കും.” സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട് ഈ പ്രതീക്ഷ മനോഹരമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു, അക്കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാർ “ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് മുകളിലുള്ള ലെബനൻ ഗോപുരത്തിലെ ദേവദാരുക്കളെപ്പോലെ വിശുദ്ധിയെ മറികടക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.[1]വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സ, കല. 47; cf. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി

നിങ്ങളുടെ ദിവ്യകല്പനകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു, അക്രമത്തിന്റെ തോടുകൾ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെപ്പോലും വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയുന്നു… എല്ലാം സൊദോമും ഗൊമോറയും പോലെ അവസാനിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദത ഒരിക്കലും തകർക്കില്ലേ? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നേക്കും സഹിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യണമെന്നത് ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരണം എന്നത് ശരിയല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, സഭയുടെ ഭാവി പുതുക്കലിന്റെ ഒരു ദർശനം നിങ്ങൾ ചില ആത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയില്ലേ? .സ്റ്റ. ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, മിഷനറിമാർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, എൻ. 5; www.ewtn.com

ഈ പുതുക്കലിൽ, തിന്മ, രോഗം, വിഭജനം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ വിജയത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പുന rest സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒരു സമയത്തേക്ക്.

സഹസ്രാബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇവയാണ്: 'കാരണം, ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാകും; ഇനി അവിടെ ഒരു ശിശുമുണ്ടാകില്ല, തന്റെ നാളുകൾ നിറയ്ക്കാത്ത ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകില്ല; കുട്ടിക്ക് നൂറു വയസ്സു മരിക്കും; ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ നാളുകളെപ്പോലെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നാളുകളും ആകും; അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി പെരുകും. എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വെറുതെ അധ്വാനിക്കുകയോ ശാപത്തിനായി മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അവർ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ നീതിയുള്ള സന്തതി, അവരെ അവരുടെ സന്തതി ആയിരിക്കും. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം; cf. 54: 1 ആണ്

അതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ ചങ്ങലയാണ് (വെളി 20: 4). എന്നാൽ അതിനർത്ഥം…

മാനവികത കടന്നുപോയ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ മുഖത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്… സഭയും സഭാ വിരുദ്ധരും തമ്മിലുള്ള അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, സുവിശേഷവും സുവിശേഷ വിരുദ്ധവും, ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിരുദ്ധവും… മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ്, വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അനന്തരഫലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 2,000 വർഷത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യൻ നാഗരികതയുടെയും ഒരു പരീക്ഷണമാണിത്. Ar കാർഡിനൽ കരോൾ വോജ്‌റ്റില (ജോൺ പോൾ II), ഫിലാഡൽഫിയയിലെ പി‌എയിലെ യൂക്കറിസ്റ്റിക് കോൺഗ്രസിൽ; ഓഗസ്റ്റ് 13, 1976; cf. കാത്തലിക് ഓൺ‌ലൈൻ (പങ്കെടുത്ത ഡീക്കൺ കീത്ത് ഫ ourn ർ‌നിയർ സ്ഥിരീകരിച്ചു)

ഈ അവസാന യുദ്ധം ക്രമാനുഗതമായി അതിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ് പീക്ക്—രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. സമാധാന കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പ് “മൃഗത്തിന്റെ” കീഴിലുള്ള ആഗോള ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ (വെളി 13: 5), യെശയ്യാവും അങ്ങനെ ചെയ്തു. മൃഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സെന്റ് ജോൺ ized ന്നിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പദ് ആർക്കാണ് “വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ” കഴിയുകയെന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ (വെളി 13:17), ഈ എതിർക്രിസ്തു ലോക സമ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് യെശയ്യാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

 

ആഗോള കമ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രവചനം

ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചകളിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ട വായന, കഠിനവും അനുതാപമില്ലാത്തതുമായ ഇസ്രായേലിനെ യെശയ്യാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (ഇത് “പുതിയ ഇസ്രായേൽ” ആയ സഭയുടെ ഒരു തരം; cf. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസംn. 877) തങ്ങളുടെ ജനതയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് അസീറിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരും.

അസീറിയയ്ക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം! കോപത്തിൽ എന്റെ വടി, കോപത്തിൽ എന്റെ വടി. ധിക്കാരിയായ ഒരു ജനതയ്‌ക്കെതിരെ ഞാൻ അവനെ അയയ്‌ക്കുന്നു; കൊള്ള പിടിച്ചെടുക്കാനും കൊള്ളയടിക്കാനും തെരുവുകളിലെ ചെളിപോലെ ചവിട്ടാനും. എന്നാൽ ഇത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ല; മറിച്ച്, നശിപ്പിക്കുക, ജാതികളെ ചുരുക്കത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അവൻ പറയുന്നു: “ഞാൻ എന്റെ ശക്തിയാൽ, എന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അതു ചെയ്തു; ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നീക്കി, അവരുടെ നിധികൾ ഞാൻ കൊള്ളയടിച്ചു, ഒരു ഭീമനെപ്പോലെ ഞാൻ സിംഹാസനത്തെ താഴെയിട്ടു. എന്റെ കൈ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഒരു കൂടുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒരാൾ മുട്ടയിടുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഭൂമിയിലാകെ എടുത്തു. ആരും ചിറകടിക്കുകയോ വായ തുറക്കുകയോ ചിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല! ”

ഹിപ്പോളിറ്റസിനെപ്പോലുള്ള ചില ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ,[2]“… ഇതാ, അശ്ശൂർരാജാവുപോലും കർത്താവു നദിയുടെ ജലം നിങ്ങളുടെമേൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. രാജാവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രൂപകമായി എതിർക്രിസ്തു എന്നാണ്… ”-“ ക്രിസ്തുവിലും എതിർക്രിസ്തുവിലും ”, n. 57; newadvent.org വിക്ടോറിനസ്[3]“ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും… അവർ എതിർക്രിസ്തുവായ അസൂറിനെ [അസീറിയയെ] നിമ്രോഡിന്റെ തോടിൽ വളയും.” Op കമന്ററി ഓൺ ദി അപ്പോക്കലിപ്സ്, ch. 7 പുരാതന അസീറിയ ആയിരുന്ന ഇന്നത്തെ സിറിയയിൽ നിന്ന് (ഇറാഖ്) എതിർക്രിസ്തു ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് ഉത്ഭവിച്ചേക്കാം. 

സിറിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കും, ഒരു ദുരാത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്… അവൻ സ്വയം ദൈവമായി സ്വയം വിളിക്കുകയും ദൈവപുത്രനായി ആരാധിക്കപ്പെടാൻ സ്വയം കൽപിക്കുകയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യും… പിന്നെ അവൻ ദൈവാലയം നശിപ്പിക്കാനും നീതിമാന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ശ്രമിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകും. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (ക്രി.വ. 250-330), ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം 7, സി.എച്ച്. 17 

തീർച്ചയായും, എതിർക്രിസ്തു ഒരു യഥാർത്ഥ ആളാണ് വ്യക്തി,[4]“… എതിർക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ശക്തിയല്ല - കേവലം ധാർമ്മിക ചൈതന്യമോ, രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമോ, രാജവംശമോ, ഭരണാധികാരികളുടെ പിൻഗാമിയോ അല്ല - ആദ്യകാല സഭയുടെ സാർവത്രിക പാരമ്പര്യമായിരുന്നു അത്.” .സ്റ്റ. ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ, “എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സമയം”, പ്രഭാഷണം 1 എന്നാൽ അവൻ ഒരു ആഗോള സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ വാഴാൻ വരുന്നു - ഏഴ് തലകളുള്ള ഒരു മൃഗം.[5]റവ 13: 1 യെശയ്യാവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ജാതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അയച്ച ഈ “അവൻ” ചെയ്യുന്നതാണ്: അവൻ കൊള്ളയടിക്കുന്നു, കൊള്ളയടിക്കുന്നു, അതിരുകൾ നീക്കുന്നു, ജനതകളുടെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കമ്യൂണിസം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: ഇത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടുകയും സ്വകാര്യ സംരംഭത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് “ലോക വിപ്ലവ” ത്തിന്റെ ഗൂ plot ാലോചന തുറന്നുകാട്ടുന്ന 1921 ലെ അവളുടെ പുസ്തകത്തിൽ, എഴുത്തുകാരൻ നെസ്റ്റ എച്ച്. വെബ്‌സ്റ്റർ, ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഫ്രീമേസൺ, ഇല്ലുമിനറ്റിസം എന്നിവയുടെ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വചിന്തയെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. “നാഗരികത എല്ലാം തെറ്റാണ്” എന്ന സങ്കൽപ്പമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷ “പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ” ഉള്ളത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 17 “സുസ്ഥിര വികസന” ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല,[6]cf. പുതിയ പുറജാതീയത-ഭാഗം III സെന്റ് ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു:

എന്നിരുന്നാലും, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, തിന്മയുടെ പക്ഷക്കാർ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതായി തോന്നുന്നു, ഒപ്പം ഫ്രീമേസൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശക്തമായി സംഘടിതവും വ്യാപകവുമായ ആ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലോ സഹായത്തിലോ ഐക്യ തീവ്രതയോട് മല്ലിടുകയാണ്. മേലിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അവർ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിനെതിരായി ധൈര്യത്തോടെ ഉയർന്നുവരുകയാണ്… അവരുടെ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ വീക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു is അതായത്, ക്രിസ്ത്യൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മത-രാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തെയും പൂർണ്ണമായും അട്ടിമറിക്കുക. നിർമ്മിക്കുകയും അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു പുതിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് പകരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും എടുക്കപ്പെടും കേവലം പ്രകൃതിവാദം. OP പോപ്പ് ലിയോ XIII, ഹ്യൂമനം ജനുസ്, ഫ്രീമേസൺറിയിലെ എൻസൈക്ലിക്കൽ, n.10, ഏപ്രിൽ 20, 1884

വോൾട്ടയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തത്ത്വചിന്തകനായ ഫ്രാങ്കോയിസ്-മാരി അര ou ട്ട്, ഫ്രഞ്ച് മേസൺമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, “ലോകം കണ്ട സാത്താന്റെ ഏറ്റവും തികഞ്ഞ അവതാരം” എന്ന് ഒരാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആഗോള വിപ്ലവത്തിനായുള്ള തങ്ങളുടെ ഗൂ plot ാലോചനയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പോപ്പുകൾ അപലപിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും കാരണവും വോൾട്ടയർ നൽകുന്നു… ഇത് വ്യക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ട്:

… വ്യവസ്ഥകൾ ശരിയാകുമ്പോൾ, എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും തുടച്ചുനീക്കുന്നതിനായി ഒരു ഭരണം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് സാർവത്രിക സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ വിവാഹം, കുടുംബം, സ്വത്ത്, നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം. Ran ഫ്രാങ്കോയിസ്-മാരി അര ou ട്ട് ഡി വോൾട്ടയർ, സ്റ്റീഫൻ മഹോവാൾഡ്, അവൾ നിന്റെ തല തകർക്കും (കിൻഡിൽ പതിപ്പ്)

സ്ഥാപിച്ച മുൻ യു‌എസ്‌എസ്ആർ പ്രസിഡന്റ് മൈക്കൽ ഗോർബച്ചേവ് ഗ്രീൻ ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ യുഎന്നിന്റെ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരീശ്വരവാദിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമായി തുടരുന്നവരുമായ പി‌ബി‌എസ് ചാർലി റോസ് ഷോയിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്:

നമ്മൾ കോസ്മോസിന്റെ ഭാഗമാണ്... കോസ്മോസ് ആണ് എന്റെ ദൈവം. പ്രകൃതിയാണ് എന്റെ ദൈവം... ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പരിസ്ഥിതിയുടെ നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കാം എന്നതിന് നാമെല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട നൂറ്റാണ്ട്... നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്...  - ഒക്ടോബർ 23, 1996, കാനഡ ഫ്രീ പ്രസ്സ് 

സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഇല്ലാതാക്കൽ (അതായത് കൊള്ളയടിക്കൽ) എങ്ങനെയെന്ന് വെബ്‌സ്റ്റർ izes ന്നിപ്പറയുന്നു കീ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്ക്. ഫ്രഞ്ച് തത്ത്വചിന്തകനും ഫ്രീമേസൺ ജീൻ-ജാക്ക് റൂസോയും ഉദ്ധരിച്ച്, ഈ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ പിന്നിലെ തത്ത്വചിന്ത എങ്ങനെയാണ് എന്ന ആശയം സംഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വകാര്യ കൈവശം വിയോജിപ്പിന്റെ മൂലമാണ്.

“ഇത് എന്റേതാണ്” എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ, സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി. എന്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, എന്ത് യുദ്ധങ്ങൾ, എന്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ, എന്ത് ദുരിതങ്ങൾ, ഭീകരതകളാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയത്, സ്പേഡുകൾ തട്ടിയെടുത്ത് കുഴികൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 'ഈ വഞ്ചകനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക; ഭൂമിയുടെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണെന്നും ഭൂമി ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും നിങ്ങൾ മറന്നാൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. '”ഈ വാക്കുകളിൽ [റൂസോയുടെ] കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മുഴുവൻ തത്വവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. -ലോക വിപ്ലവം, നാഗരികതയ്‌ക്കെതിരായ തന്ത്രം, pp. 1-2

തീർച്ചയായും, മികച്ച വഞ്ചനകൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ ഒരു കേർണൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം സത്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആകർഷിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് തത്ത്വങ്ങൾ വീണ്ടും. എന്നാൽ വെബ്‌സ്റ്റർ ഈ സോഫിസ്ട്രിയുടെ ഭ്രാന്ത് എന്താണെന്ന് തുറന്നുകാട്ടുന്നു:

നാഗരികതയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യവംശം കാടിന്റെ തലത്തിലേക്ക് താഴുന്നു, അതിൽ ഒരേയൊരു നിയമം ദുർബലരെക്കാൾ ശക്തമാണ്, ഒരേയൊരു പ്രോത്സാഹനം ഭ material തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോരാടുക. കാരണം, “വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് പോയി മനുഷ്യരാകുക!” ഒരു താൽക്കാലിക നടപടിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മികച്ച ഉപദേശമായിരിക്കാം, “തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ തുടരുക” എന്നത് ആന്ത്രോപോയിഡ് കുരങ്ങന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്… “ഭൂമിയുടെ പഴങ്ങൾ” വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പുൽത്തകിടിയിൽ രണ്ട് ത്രഷുകൾ മാത്രമേ കാണൂ പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ഒരു പുഴുവിനെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ട്. Ib ഐബിഡ്. പേജ് 2-3

അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയുടെ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ റഷ്യയെ തന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് യാചിക്കാൻ Our വർ ലേഡി ഫാത്തിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് (കമ്മ്യൂണിസം) ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവത്തിലൂടെ അവിടെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. Our വർ ലേഡി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പയസ് പതിനൊന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ തന്റെ ശക്തവും പ്രാവചനികവുമായ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, ഡിവിഷൻ റിഡംപ്റ്റോറിസ്, റഷ്യ അതിലെ ജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവ പിടിച്ചെടുത്തു…

… പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ച ഒരു പദ്ധതി പരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പുള്ള മേഖലയായി റഷ്യയെ കണക്കാക്കിയ എഴുത്തുകാരും സഹായികളും, അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്… നാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടതും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വിനാശകരമായ ആശയങ്ങളുടെ കയ്പേറിയ ഫലങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഖേദകരമായ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നു. പോപ്പ് പയസ് ഇലവൻ, ദിവിനി റിഡംപ്റ്റോറിസ്, എൻ. 24, 6

 

യഥാർത്ഥ സമയത്തെ പദ്ധതി

വാസ്തവത്തിൽ, “ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മത-രാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തെയും പൂർണ്ണമായും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള” സമൂലമായ അജണ്ട ആസൂത്രണം ചെയ്തപോലെ തുടരുകയാണ്. സമൂലവും എന്നാൽ സ്വാധീനമുള്ളതുമായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ മൗറീസ് സ്ട്രോംഗ് മുന്നോട്ട് വച്ച 21 അംഗ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട അജൻഡ 178 എന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് നിലവിലെ പദ്ധതി: അജണ്ട 2030 പ്രകാരം സ്വാംശീകരിക്കുകയും റീടൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ മുൻഗാമിയായ “ദേശീയ പരമാധികാരം” നിർത്തലാക്കണമെന്നും സ്വത്തവകാശം ഇല്ലാതാക്കൽ.

അജണ്ട 21: “ഭൂമി… ഒരു സാധാരണ സ്വത്തായി കണക്കാക്കാനാവില്ല, അത് വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും വിപണിയിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും കഴിവില്ലായ്മയ്ക്കും വിധേയമാവുകയും ചെയ്യും. സ്വകാര്യ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വത്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണം കൂടിയാണ്, അതിനാൽ സാമൂഹിക അനീതിക്ക് കാരണമാകുന്നു; അൺചെക്ക് ചെയ്താൽ, വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം. ” - “അലബാമ യുഎൻ അജണ്ട 21 പരമാധികാര കീഴടങ്ങൽ നിരോധിച്ചു”, ജൂൺ 7, 2012; നിക്ഷേപകർ. com

യെശയ്യാപ്രവാചകൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ കാഹളം ing തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും COVID-19 ന്റെ മറവിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയും “പൊതുനന്മ” നായുള്ള സമൂലമായ കപ്പല്വിലക്ക് നടപടികളും: അതിലൊന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കൈമാറ്റം. ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ “ഈച്ചകളെപ്പോലെ താഴുന്നു” എന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും സംശയാസ്പദമായി വളരുന്നുവെന്ന് മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റ് ജിം ക്രാമർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.[7]5 ജൂൺ 2020; market.businessinsider.com കാരണം, ഫെഡറൽ റിസർവും മറ്റ് സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളും സർക്കാർ, കോർപ്പറേറ്റ് കടങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി “പണം അച്ചടിക്കുന്നു”, അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറയ്ക്കുന്നു the ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും റിസർവിലേക്ക് സ്ഥിരമായി സ്വത്തുക്കളുടെ ഒഴുക്കും. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, ബ്ലൂംബർഗ് ഫെഡറൽ “പ്രതിദിനം 41 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തി വാങ്ങുന്നു” എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; ഫെഡറൽ റിസർവ്, യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ 6.8 ട്രില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി അനലിസ്റ്റുകൾ കണക്കാക്കുന്നു. ട്രേഡേഴ്സ് ചോയിസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അനലിസ്റ്റ് ഗ്രെഗ് മന്നാരിനോ അവകാശപ്പെടുന്നു:

ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഫെഡറൽ റിസർവ് അതിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് [ആഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള], ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ്, അവർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ മറ്റ് സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്കുകളിലേക്ക് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Uly ജൂലൈ 16, 2020; shtfplan.com

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലോക സമ്പത്ത് പെട്ടെന്ന് a ലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ശക്തമായ ബാങ്കിംഗ് കുടുംബങ്ങൾ, ആരാണ് ഫ്രീമേസൺസ്.[8]cf. “സെഞ്ച്വറി ഓഫ് എൻ‌സ്ലാവ്മെന്റ്: ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെഡറൽ റിസർവ്” ജെയിംസ് കോർബറ്റ് മീഖാ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ പരിഗണിക്കുക (ഇത് ശനിയാഴ്ചത്തെ ആദ്യത്തെ മാസ്സ് വായന):

അകൃത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്കും അവരുടെ കട്ടിലുകളിൽ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം; പ്രഭാത വെളിച്ചത്തിൽ [അതായത്. “വിശാലമായ പകൽ”] അവർ അത് നിർവ്വഹിക്കുന്നു അത് അവരുടെ ശക്തിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ. അവർ വയലുകളെ മോഹിക്കുന്നു; അവർ വീടുകൾ എടുക്കുന്നു; അവർ അവന്റെ വീടിന്റെ ഉടമയെയും അവന്റെ അവകാശിയായ മനുഷ്യനെയും വഞ്ചിക്കുന്നു… (മീഖാ 2: 1-2)

നീതി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും നിരപരാധിത്വം വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത്. അതിൽ ദുഷ്ടന്മാർ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ നന്മയെ ഇരയാക്കും; നിയമമോ ക്രമമോ സൈനിക അച്ചടക്കമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല… എല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ഒന്നിനും അവകാശത്തിനും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെ കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ കവർച്ച പോലെ ഭൂമി പാഴായിപ്പോകും. അതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീതിമാന്മാരും സത്യത്തിന്റെ അനുയായികളും ദുഷ്ടന്മാരിൽനിന്നു വേറിട്ടുപോയി ഓടിപ്പോകും സോളിറ്റ്യൂഡുകൾ. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, ചർച്ച് ഫാദർ, ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം VII, സി.എച്ച്. 17

കലാപകാരികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതും കൊള്ളയടിക്കുന്നതും പ്രതിമകൾ തകർക്കുന്നതും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്നതും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ഭരണം ഭരിക്കാൻ പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും ഈ സമയത്തെ ഏറ്റവും ദു d ഖകരമായ ദുരന്തമായിരിക്കാം: അവർ പ്രധാനമായും ഷോട്ടുകൾ കൂടുതലായി വിളിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിംഗ് കാർട്ടലിന് അധികാരം കൈമാറുന്നു. . ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിരോധാഭാസം ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല:

ഒരു പുതിയ അസഹിഷ്ണുത പടരുന്നു, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്… ഒരു നെഗറ്റീവ് മതം എല്ലാവരും പിന്തുടരേണ്ട ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ നിലവാരമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു - മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഏക കാരണം. -ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം, പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പേ. 52

ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയതുപോലെ, യുദ്ധവും വിഭജനവും ഫ്രീമേസൺ‌റിയുടെ പ്ലേബുക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്: അന്താരാഷ്ട്ര പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരുവശത്തിനും ധനസഹായം നൽകുക, വംശീയവും ലിംഗഭേദവും വളർത്തുക, എല്ലാം വീണ്ടും തകർക്കുക ഓർഡോ എബി കുഴപ്പം (ഓർഡർ out ട്ട് chaos ”) എന്നത് രഹസ്യ സമൂഹത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് പ്രവർത്തനരീതി. തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ജോൺ വെയ്ൽസ് എപ്പസ് മോണ്ടിസെല്ലോയ്ക്ക് എഴുതി:

[T] അവൻ യുദ്ധത്തിന്റെയും കുറ്റാരോപണത്തിന്റെയും ആത്മാവാണ്… കടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന ആധുനിക സിദ്ധാന്തം മുതൽ, ഭൂമിയെ രക്തത്താൽ നനച്ചു, അതിലെ നിവാസികളെ എക്കാലവും അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഭാരങ്ങളിൽ തകർത്തു. Une ജൂൺ 24, 1813; let.rug.nl

പരിചിതമായ ശബ്ദം?

ഇന്നത്തെ മഹത്തായ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന അജ്ഞാത സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അവ ഇനി മനുഷ്യകാര്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പുരുഷന്മാർ സേവിക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ശക്തിയാണെന്നും, അതിലൂടെ മനുഷ്യർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ [അതായത്, അജ്ഞാത സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ] ഒരു വിനാശകരമായ ശക്തി, ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശക്തി. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, 11 ഒക്ടോബർ 2010, വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ സിനഡ് ഓലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്നാം മണിക്കൂർ ഓഫീസ് വായിച്ചതിനുശേഷം പ്രതിഫലനം

 

നാലാമത്തെ വ്യവസായ വിപ്ലവം

ലോകമെമ്പാടും കമ്മ്യൂണിസം വീണ്ടും പടരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വശം ശ്രദ്ധിക്കാതെ യെശയ്യാവിന്റെ മുൻകാല വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല: “ഹരിത” രാഷ്ട്രീയം. യുഎന്നിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനലിലെ (ഐപിസിസി) ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ തികച്ചും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്:

… അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ നയം പരിസ്ഥിതി നയമാണെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്വയം മോചിതനാകണം. പകരം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന നയം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുതാപരമായി ഇതൊരു ലോക സമ്പത്ത്… T ഓട്ട്മാർ എഡൻ‌ഹോഫർ, dailysignal.com, 19 നവംബർ 2011

പിന്നെയും,

മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിനുശേഷം കുറഞ്ഞത് 150 വർഷമായി ഭരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വികസന മാതൃകയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയെന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ മന ally പൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വയം സജ്ജമാക്കുകയാണ്. 30 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചീഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ക്രിസ്റ്റിൻ ഫിഗെരെസ്, നവംബർ 2015, XNUMX; unric.org

“പുതിയ ലോകക്രമ” ത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്റ്റുകളിലൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുക (യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ദ mission ത്യം: രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ തുറക്കുക):

ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രതിസന്ധി. പാൻഡെമിക് ഹിറ്റിന് മുമ്പുതന്നെ, ഞങ്ങൾ ഒരു എ വിപ്ലവകാരി സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ അസാധ്യമോ അചിന്തനീയമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുക മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്ത നിമിഷം. കോവിഡ് -19 വന്നു, അത് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പെരുമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അഭൂതപൂർവമായ സംഭവമാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ശരിക്കും അപകടത്തിലാക്കുന്നു… കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയും കൊറോണ വൈറസ് എന്ന നോവലിനോടും പോരാടുന്നതിന് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നാം കണ്ടെത്തണം. E ജോർജ്ജ് സോറോസ്, മെയ് 13, 2020; Independent.co.uk.

പ്രോജക്റ്റ് വെരിറ്റാസ് നടത്തിയ ഒരു രഹസ്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം സോറോസ് ഈ അക്രമ വിപ്ലവകാരികൾക്ക് പരസ്യമായി ധനസഹായം നൽകുന്നു.[9]https://www.thegatewaypundit.com

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിന്തുണയുള്ള ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം “ഗ്രേറ്റ് റീസെറ്റ്”, “നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം” എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ഇത്…

… ഒരു സാങ്കേതിക വിപ്ലവം, അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലും ജോലിചെയ്യുന്നതിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിലും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റം വരുത്തും. അതിന്റെ അളവ്, വ്യാപ്തി, സങ്കീർണ്ണത എന്നിവയിൽ, പരിവർത്തനം മനുഷ്യരാശി മുമ്പ് അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെ തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്: ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾ മുതൽ അക്കാദമിയ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായിരിക്കണം. An ജനുവരി 14, 2016; weforum.org

എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുകയോ വോട്ടുചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തോ? ഇവിടെ, യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ശ്രദ്ധേയമായി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നു; “ഭൂമിയിലുടനീളം… ആരും ചിറകു പറക്കുകയോ വായ തുറക്കുകയോ ചിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല!” ഇല്ല, ഈ വിപ്ലവം ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്നാമെല്ലാവരും “കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻറർനെറ്റിലേക്ക്” കണക്റ്റുചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം - ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരേ സമയം സമർപ്പിക്കുക. അതെ, രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജനസംഖ്യയെ വെർച്വൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ government ജന്യ സർക്കാർ ചെക്കുകളിലെ ട്രില്യൺ കണക്കിന് പണം എങ്ങനെ തിരികെ നൽകുമെന്ന് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇടവകകളെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കാതെ സഭയുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വിചിത്രമായ നിശബ്ദത. ടെക് ഭീമന്മാർ ഹൈപ്പർ സെൻസർഷിപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വിവരണം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. “വർഗ്ഗീയത” യ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന്റെ പേരിൽ കലാപകാരികൾ അവരുടെ തെരുവുകളിൽ അധിനിവേശം നടത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മേയർമാരും ഗവർണർമാരും പോലും വിചിത്രമാണ്. അവരുടെ മാർക്‌സിസ്റ്റ് തന്ത്രങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നതിനുപകരം, പലരും ഭീരുത്വം, ഭയം, അജ്ഞത എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിശബ്ദമായി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. നിരോധനം, ലജ്ജ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ആളുകൾ “ഒരു ചിറക് പറത്താൻ” അല്ലെങ്കിൽ “വായ തുറക്കാൻ” കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നു. അതിശയകരമായ കൃത്യതയോടെ യെശയ്യാവ് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു.

എന്നാൽ നിരവധി പോപ്പുകളും ശ്രേണിയിലെ അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. പുതിയ യുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വത്തിക്കാന്റെ പഠനം “ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുഒരു പോപ്പുലർ പ്രവാചക കൃതിയാണ്, മുൻ പോപ്പുകളുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു: പരിസ്ഥിതിവാദം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ജീവിതത്തിന്റെ ഡിഎൻ‌എയുമായി മൊത്തത്തിൽ കളിക്കുന്നത് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള “ആഗോള ദർശനം” - മിനസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. 

ബയോസെൻട്രിസത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ is ന്നൽ, മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൻറെ നരവംശശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നിഷേധിക്കുന്നു… ഇന്ന് നിയമനിർമ്മാണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു… ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നയങ്ങൾക്കും ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അടിവരയിടുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തിൽ മനുഷ്യർ‌ സ്വയം പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ആളുകൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? ജനിതക കോഡ് മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ലൈംഗികതയുടെ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, മരണത്തിന്റെ പരിധി ലംഘിക്കുക. -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 2.3.4.1 

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യെശയ്യാവ്, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ, നമ്മുടെ കർത്താവ്, വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവമാണിത്: മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെത്തന്നെ.

… കലാപം [വിപ്ലവം] ആദ്യം വന്ന്, അധർമ്മത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതുവരെ, ആ ദിവസം [കർത്താവിന്റെ ദിവസം] വരില്ല, നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ, എല്ലാ ദൈവത്തിനും വസ്തുവിനും എതിരായി സ്വയം ഉയർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധന, അങ്ങനെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഇരുന്നു, താൻ ദൈവമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. (2 തെസ്സ 3-4)

എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വ വാഴ്ചയായിരിക്കും. കർത്താവ് ദുഷ്ടന്മാരെ തകർക്കും, യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, ഒരു കാലത്തേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും.

അവൻ നിഷ്‌കരുണം വായുടെ വടികൊണ്ട് അടിക്കും; അവൻ അധരങ്ങളുടെ ശ്വാസത്താൽ ദുഷ്ടന്മാരെ കൊല്ലും. അവന്റെ അരയ്ക്കു ചുറ്റും നീതി ഉണ്ടായിരിക്കും, വിശ്വസ്തത അവന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ഒരു ബെൽറ്റ്. അപ്പോൾ ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അതിഥിയാകും… വരും ദിവസങ്ങളിൽ, കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പർവ്വതം ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും കുന്നുകൾക്ക് മുകളിലായി. എല്ലാ ജനതകളും അതിലേക്ക് ഒഴുകും… സീയോനിൽനിന്നു പ്രബോധനം പുറപ്പെടും; യെരൂശലേമിൽ നിന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വചനം. അവൻ ജാതികൾക്കിടയിൽ വിധിക്കും; കൂടാതെ നിരവധി ആളുകൾക്കായി നിബന്ധനകൾ സജ്ജമാക്കുക. അവർ തങ്ങളുടെ വാളുകളെ കലപ്പകളായി അടിക്കും അവരുടെ കുന്തങ്ങൾ അരിവാൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ജനത മറ്റൊരു ജനതയ്‌ക്കെതിരെ വാൾ ഉയർത്തരുത് അവർ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കില്ല… ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയും വെള്ളം കടലിനെ മൂടുന്നു. (യെശയ്യാവു 11: 4-6, 2: 2-5, 11: 9)

ഓ! പട്ടണംതോറും യഹോവയുടെ നിയമം വിശ്വസ്തതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ, ആദരവ് വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ, കൂദാശകൾ പതിവു ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിധികളെ നിറവേറ്റി തീർച്ചയായും തൊഴിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരെ ക്രിസ്തുവിൽ പുന rest സ്ഥാപിച്ചതെല്ലാം കാണുക… എന്നിട്ട്? ഒടുവിൽ, ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതുപോലുള്ള സഭ, എല്ലാ വിദേശ ആധിപത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആസ്വദിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകും… “അവൻ ശത്രുക്കളുടെ തല തകർക്കും,” എല്ലാവർക്കും “ദൈവം സർവ്വഭൂമിയുടെയും രാജാവാണെന്ന്” അറിയുക, “വിജാതീയർ തങ്ങളെ മനുഷ്യരാണെന്ന് അറിയാൻ.” ഇതെല്ലാം, പുണ്യ സഹോദരന്മാരേ, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോപ്പ് പയസ് എക്സ്, ഇ സുപ്രേമി, എൻ‌സൈക്ലിക്കൽ “എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പുന oration സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്”, n.14, 6-7

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

കമ്മ്യൂണിസം മടങ്ങുമ്പോൾ

പുതിയ പുറജാതീയത

പോപ്പുകളും പുതിയ ലോകക്രമവും

കാലാവസ്ഥാ ആശയക്കുഴപ്പം

പോപ്പുകളും പ്രഭാത കാലഘട്ടവും

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി

യുഗം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു

ജീവനുള്ളവരുടെ വിധി

പ്രിയ പരിശുദ്ധപിതാവ്… അവൻ വരുന്നു

യേശു ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടോ?

യേശു വരുന്നു!

മില്ലേനേറിയനിസം it അത് എന്താണ്, അല്ലാത്തത്

 

മാർക്കിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുക:

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പി.ഡി.എഫ്

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സ, കല. 47; cf. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി
2 “… ഇതാ, അശ്ശൂർരാജാവുപോലും കർത്താവു നദിയുടെ ജലം നിങ്ങളുടെമേൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. രാജാവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രൂപകമായി എതിർക്രിസ്തു എന്നാണ്… ”-“ ക്രിസ്തുവിലും എതിർക്രിസ്തുവിലും ”, n. 57; newadvent.org
3 “ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും… അവർ എതിർക്രിസ്തുവായ അസൂറിനെ [അസീറിയയെ] നിമ്രോഡിന്റെ തോടിൽ വളയും.” Op കമന്ററി ഓൺ ദി അപ്പോക്കലിപ്സ്, ch. 7
4 “… എതിർക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ശക്തിയല്ല - കേവലം ധാർമ്മിക ചൈതന്യമോ, രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമോ, രാജവംശമോ, ഭരണാധികാരികളുടെ പിൻഗാമിയോ അല്ല - ആദ്യകാല സഭയുടെ സാർവത്രിക പാരമ്പര്യമായിരുന്നു അത്.” .സ്റ്റ. ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ, “എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സമയം”, പ്രഭാഷണം 1
5 റവ 13: 1
6 cf. പുതിയ പുറജാതീയത-ഭാഗം III
7 5 ജൂൺ 2020; market.businessinsider.com
8 cf. “സെഞ്ച്വറി ഓഫ് എൻ‌സ്ലാവ്മെന്റ്: ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെഡറൽ റിസർവ്” ജെയിംസ് കോർബറ്റ്
9 https://www.thegatewaypundit.com
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം.