സ്ത്രീയുടെ താക്കോൽ

 

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാമറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കാ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഭയുടെയും രഹസ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു താക്കോലായിരിക്കും. പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, പ്രഭാഷണം, നവംബർ 21, 1964

 

അവിടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് മനുഷ്യരാശിയുടെ, എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര ഗംഭീരവും ശക്തവുമായ പങ്ക് എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തുറക്കുന്ന ഒരു അഗാധമായ താക്കോലാണ്. ഒരിക്കൽ ഇത് മനസിലാക്കിയാൽ, രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ മറിയയുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കുകയും അവളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അവളുടെ കൈയിലെത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ്: സഭയുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് മേരി.

 

ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് മിറർ

പരിശുദ്ധ മറിയം… നിങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായയായി… OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, സ്പീ സാൽവി, ന്.ക്സനുമ്ക്സ

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വ്യക്തിയിൽ, അവൾ മാതൃകയും പരിപൂര്ണ്ണം സഭ നിത്യമായിത്തീരും. അവൾ പിതാവിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് ആണ്, സഭയുടെ “അച്ചിൽ” ആയിത്തീരുന്നു.

ഒന്നുകിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അർത്ഥം രണ്ടും യോഗ്യതയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാം. St സ്റ്റെല്ലയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഐസക്ക്, ആരാധനാലയം, വാല്യം. ഞാൻ, പേജ്. 252

അവന്റെ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ, റിഡെംപോറിസ് മെറ്റൽ (“വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ അമ്മ”), ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയായി മറിയ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

“രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ മറിയ അഗാധമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഒരു വിധത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രസത്യങ്ങളെ തനിക്കുള്ളിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും കണ്ണാടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.” എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും അവൾ ഒരു “കണ്ണാടി” പോലെയാണ്, അതിൽ “ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ” ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും ദുർബലവുമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.  -റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 25

അങ്ങനെ, മറിയയുടെ “മാതൃകയിൽ” സഭയ്ക്ക് സ്വയം കാണാൻ കഴിയും.

മറിയ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും അവനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ പുത്രന്റെ പക്ഷത്ത്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിച്ഛായയാണ് അവൾ. സ്വന്തം ദൗത്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസിലാക്കാൻ സഭ നോക്കേണ്ടത് അമ്മയും മാതൃകയുമാണ്.  OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 37

പക്ഷേ എന്നിട്ട്, മറിയയെയും സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായയിൽ കാണാം. ഈ പരസ്പര പ്രതിഫലനത്തിലൂടെയാണ്, മക്കളായ മറിയയുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.

ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് മറിയ?രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ അവളുടെ പങ്ക് ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിലും മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിലുമാണ് The ക്രിസ്തുവായ മധ്യസ്ഥൻ. [1]“അതിനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയെ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഓക്സിലിയാട്രിക്സ്, അഡ്ജ്യൂട്രിക്സ്, മീഡിയാട്രിക്സ് എന്നീ തലക്കെട്ടുകളിൽ സഭ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഒരു മധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തസ്സിനും ഫലപ്രാപ്തിക്കും ഒന്നും എടുക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ” cf. റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 40, 60 എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നാം വ്യക്തമായി വ്യക്തമായിരിക്കണം, “എല്ലാ അതിശയോക്തികളിൽ നിന്നും തീക്ഷ്ണതയോടെയും, ദൈവമാതാവിന്റെ ഏക അന്തസ്സ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിസ്സാര സങ്കുചിത മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക”: [2]cf. രണ്ടാമത്തെ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, ലുമെൻ ജെന്റിയം, എൻ. 67

മനുഷ്യരോടുള്ള മറിയയുടെ മാതൃപരമായ കടമ യാതൊരു വിവേകവുമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ അതുല്യമായ മധ്യസ്ഥതയെ മറയ്ക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ശക്തി കാണിക്കുന്നു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയുടെ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ചില ആന്തരിക ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ദൈവിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളുടെ മേന്മയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു, അവന്റെ മധ്യസ്ഥതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, പൂർണമായും അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു തരത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തരുടെ ഉടനടി ഐക്യത്തെ വളർത്തുന്നു. സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, ലുമെൻ ജെന്റിയം, n. 60

അവളുടെ തലക്കെട്ടുകളിലൊന്ന് “കൃപയുടെ വക്താവ്” എന്നതാണ് [3]cf. റിഡെംപോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 47 “ആകാശത്തിന്റെ വാതിൽ”. [4]cf. റിഡെംപോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 51 സഭയുടെ പങ്കിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ നാം കാണുന്നത്: 

ഈ ലോകത്തിലെ സഭയാണ് രക്ഷയുടെ സംസ്കാരം, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെ അടയാളവും ഉപകരണവും. The കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, 780

ക്രിസ്തു തന്റെ മാംസം തന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തതുമുതൽ മറിയയും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു. അതിനാൽ, മറിയ തനതായ രീതിയിൽ നമുക്കുവേണ്ടി “രക്ഷയുടെ സംസ്‌കാരം” ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു Christ ക്രിസ്തു എന്ന കവാടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടം. [5]cf. യോഹന്നാൻ 10: 7; സഭ നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റായിസംസാരിക്കാൻ, അമ്മ മറിയ ഓരോ ആത്മാവിനെയും നയിക്കുന്നു വ്യക്തിഗതമായി, ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ കൈയിൽ എത്തുന്ന രീതി പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാൾ അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. [6]cf. മഹത്തായ സമ്മാനം

മനുഷ്യന്റെ അവകാശമായി മാറുന്ന മറിയത്തിന്റെ മാതൃത്വം a സമ്മാനം: ക്രിസ്തു ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിപരമായി നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മറിയയെ യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ യോഹന്നാനെ മറിയയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവിന് പ്രത്യേക മാനവികത ഏൽപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നു, അത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിവിധ രീതികളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്… OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 45

അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് പിതാവ് തന്നെ തന്റെ ഏകപുത്രനെ അവളുടെ “സജീവമായ ശുശ്രൂഷ” യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു [7]cf. RM, എൻ. 46 അവളിൽ ഫിയറ്റ്, അവന്റെ ദൗത്യത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ അവൾ പൂർണ്ണമായും സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “ഇതാ, ഞാൻ യഹോവയുടെ ദാസിയാണ്. " [8]ലൂക്കോസ് 1: 38 ഒരു ആത്മാവിനെ തന്റെ സംരക്ഷണയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പിതാവിനോട് ആവർത്തിക്കുന്നു. ആ ആത്മീയ പാൽ കൊണ്ട് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും മുലയൂട്ടാൻ അവൾ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൃപ അതിൽ അവൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! [9]cf. ലൂക്കോസ് 1:28

കർത്താവ് അവളോടുകൂടെയുള്ളതിനാൽ മറിയത്തിന് കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൾ നിറച്ച കൃപ എല്ലാ കൃപയുടെയും ഉറവിടമായ അവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്… Cat കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, എന്. 2676

അങ്ങനെ യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു മുഖാന്തിരം അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനുഷ്യരോടുള്ള മേരിയുടെ കരുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അമ്മ…

… അവൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്നതിലേക്ക് വരുന്നു. OP പോപ്പ് ഇ ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 21

ഈ അമ്മ ഒരു മാതൃകയും തരവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സഭയെ “അമ്മ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. പഴയനിയമ ടൈപ്പോളജിയിൽ, “സീയോൻ” എന്നത് സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്, അതിനാൽ മറിയയും:

… സീയോനെ 'അമ്മ' എന്ന് വിളിക്കും, കാരണം എല്ലാവരും അവളുടെ മക്കളായിരിക്കും. (സങ്കീർത്തനം 87: 5; ആരാധനാലയം, വാല്യം II, പി. 1441)

മറിയയെപ്പോലെ സഭയും “കൃപ നിറഞ്ഞതാണ്”:

ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആകാശത്ത്… (എഫെ 1: 3)

വചനത്തിന്റെ അപ്പം സഭ നമുക്ക് നൽകുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം മുലയൂട്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, മറിയ, മക്കളായ ഞങ്ങളെ “മുലയൂട്ടുന്ന” വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സംക്ഷിപ്തതയ്ക്കായി, മറിയയുടെ “സാൽ‌വിഫിക് സ്വാധീനം” ഞങ്ങൾ‌ നിസെൻ‌ വിശ്വാസത്തിൽ‌ പറയുന്ന വാക്കുകളിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ‌ ഞാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു:

വിശുദ്ധ, കത്തോലിക്ക, അപ്പോസ്തോലിക സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. 381 എ.ഡി. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ കൗൺസിലിൽ വിപുലീകരിച്ച രൂപത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മറിയയുടെ പങ്ക് ഈ നാല് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും വ്യക്തിഗതമായി ഓരോ ആത്മാവിലും.

 

ഒന്ന്…

നമ്മെ “ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി” മാറ്റുന്ന തത്വ ഏജന്റാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ ഐക്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തികച്ചും കാണപ്പെടുന്നു:

… നാമെല്ലാവരും ഒരു ശരീരമാണ്, കാരണം നാമെല്ലാവരും ഒരു അപ്പത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. (1 കോറി 10:17)

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഘടകങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായും രക്തമായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു:

"പിതാവേ, ഈ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവരെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളുടെ പുത്രനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ആകും. ” Uc യൂക്കറിസ്റ്റിക് പ്രാർത്ഥന III

ലൈക്ക്വൈസ്, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് മറിയയിലൂടെ അമ്മയിലൂടെയും “കൃപയുടെ മധ്യസ്ഥത” യിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു [10]cf. റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, അടിക്കുറിപ്പ് n. 105; cf. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാമറിയത്തിന്റെ മാസിന്റെ ആമുഖം, കൃപയുടെ അമ്മയും മീഡിയാട്രിക്സും നമ്മുടെ “മൂലക” സ്വഭാവം കൂടുതൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു: 

As അമ്മ അവളുടെ ദുർബലമായ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ അവൾ നമ്മുടെ ദുർബലമായ “അതെ” അവളെ അവളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ “അതെ”, യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യഥാർഥത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു, “ഇത് എന്റെ ശരീരം; ഇതാണ് എന്റെ രക്തം. ” -ആത്മാവും മണവാട്ടിയും “വരൂ” എന്ന് പറയുന്നു., ഫാ. ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു. കോസിക്കി & ഫാ. ജെറാൾഡ് ജെ. ഫാരെൽ, പി. 87

നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന്റെ അപ്പവും വീഞ്ഞും അവൾ അവളുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവളുടെ മാതൃ മധ്യസ്ഥതയിലേക്ക് ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ, നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മറ്റൊരു “ക്രിസ്തുവിലേക്ക്” സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ “ഒന്നിലേക്ക്” പ്രവേശിക്കുന്നു. അതാണ് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം; ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനോടൊപ്പം കൂടുതൽ “ഒന്ന്”. അവൾ സമർപ്പിക്കുന്ന യൂക്കറിസ്റ്റുമായി സഭ “ഒന്നായി” മാറുന്നതുപോലെ, മറിയയോടും നാം “ഒന്നായി” മാറുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം ഇത് എന്നെ ശക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചു മറിയത്തോടുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ സമർപ്പണം. എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ വിവാഹിതനായ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയിൽ അവളുടെ കാൽക്കൽ ഒരു ദയനീയമായ പൂച്ചെണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു (ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം). അന്നുതന്നെ ഞാൻ മാസ്സിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ, എന്റെ പുഷ്പങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ പാദങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ കണ്ടെത്തി തികച്ചും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ജിപ് സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ (“കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസം”). എന്റെ സ്വർഗീയ അമ്മ അവളുടെ മാതൃ മധ്യസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അവളുമായുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യത്തിലൂടെ അവൾ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഞാൻ ഈ സന്ദേശം വായിച്ചു:

എന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തോടുള്ള ഭക്തി ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ സിംഹാസനം അലങ്കരിക്കാൻ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ പോലെ ആ ആത്മാക്കളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കും. -ഫാത്തിമയിലെ സീനിയർ ലൂസിയയ്ക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ. ഈ അവസാന വരി വീണ്ടും: “പൂക്കൾ” ലൂസിയയുടെ മുൻ വിവരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; ലൂസിയയുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിലെ ഫാത്തിമ: സിസ്റ്റർ ലൂസിയയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ലൂയിസ് കോണ്ടോർ, എസ്‌വിഡി, പേജ്, 187, അടിക്കുറിപ്പ് 14.

 

ഹോളി

അപ്പവും വീഞ്ഞും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ “വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു”. യാഗപീഠത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധി അവതാരം: പുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും:

… അത് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു യാഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. -സി.സി.സി, എന്. 1330, 1377

മറിയ യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിലേക്ക് പോയതുപോലെ, അവൾ തന്റെ ഓരോ മക്കളെയും ക്രൂശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, സ്വന്തം ആത്മത്യാഗം സ്വീകരിക്കാൻ. അവളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫിയറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം: "നിന്റെ വചനപ്രകാരം എനിക്കു ചെയ്യട്ടെ. " [11]ലൂക്കോസ് 1: 23 അവൾ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും സ്വയത്തിലേക്കും മരിക്കുന്നു.യേശുവിന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പ്രകടമാകേണ്ടതിന്. " [12]2 കോറി 4: 10 യേശുവിന്റെ ഈ ജീവിതം ദൈവഹിതമനുസരിച്ചും ദൈവഹിതമനുസരിച്ചും ജീവിച്ചു, നമ്മെത്തന്നെ താഴ്മയുള്ള “കർത്താവിന്റെ ദാസികളായി” വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധമാണ്.

ഈ മനോഭാവത്തിൽ അവളുടെ മക്കൾ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുകയും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അടുത്തുള്ള മറിയ അവരെ “ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്വേഷിക്കാനാവാത്ത സമ്പത്തിലേക്ക്” നയിക്കുന്നു (എഫെ. 3: 8). OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 40

നാം എത്രമാത്രം അമ്മയോട് അടുക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അവളുടെ ദൗത്യത്തിൽ നാം ഒന്നായിത്തീരുന്നു: യേശു വീണ്ടും ലോകത്തിൽ ജനിക്കാനായി ഞങ്ങളിലൂടെ:

അങ്ങനെയാണ് യേശു എപ്പോഴും ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവൻ ആത്മാക്കളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്. അവൻ എപ്പോഴും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഫലമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസും മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമമായ ഉൽ‌പ്പന്നവുമായ രണ്ട് കരക ans ശലത്തൊഴിലാളികൾ യോജിക്കണം: പരിശുദ്ധാത്മാവും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയവും… കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലൂയിസ് എം. മാർട്ടിനെസ്, വിശുദ്ധൻ, പി. 6

വീണ്ടും, സഭയിലെ ഈ മാതൃപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കണ്ണാടി ചിത്രം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു…

ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസവിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ! (ഗലാ. 4:19)

ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഇരട്ടപ്രവൃത്തി വെളിപാട്‌ 12: 1:ആ സ്ത്രീ സൂര്യനെ ധരിപ്പിച്ചു… [അവൾ] കുട്ടിയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രസവിക്കാൻ അദ്ധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെ കരഞ്ഞു ”:

ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മാതാവായ മറിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം മുഴുവൻ സഭയെയും, എക്കാലത്തെയും ദൈവജനത്തെയും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും വളരെ വേദനയോടെ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സഭയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, കാസ്റ്റൽ ഗാൻ‌ഡോൾഫോ, ഇറ്റലി, എ‌യു‌ജി. 23, 2006; സെനിറ്റ്

മറിയ സഭയുടെ മാതൃകയും രൂപവും മാത്രമല്ല; അവൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. മദർ ചർച്ചിലെ ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും “മാതൃസ്‌നേഹത്തോടെ അവൾ ജനനത്തിലും വികാസത്തിലും സഹകരിക്കുന്നു”. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 44

ജനനവും പ്രസവവേദനയും അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് കുരിശ് ഒപ്പം പുനരുത്ഥാനം. മറിയത്തിലൂടെ നാം യേശുവിനു “വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ” അവൾ നമ്മോടൊപ്പം കാൽവരിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ “ഗോതമ്പിന്റെ ധാന്യം മരിക്കണം”, വിശുദ്ധിയുടെ ഫലം ഉയരുന്നു. സ്നാപന അക്ഷരത്തിന്റെ രക്ഷിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഈ ജനനം സഭയുടെ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്നാനമേറ്റതെന്ന് കാണുക, സ്നാനം എവിടെനിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണുക, ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന്. .സ്റ്റ. അംബ്രോസ്; സി.സി.സി, എന്. 1225

 

കാത്തോളിക്

വിശ്വാസത്തിൽ, “കത്തോലിക്” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് “സാർവത്രികമാണ്.”

അവളുടെ പുത്രന്റെ വീണ്ടെടുപ്പോടെ, കർത്താവിന്റെ ദാസിയുടെ മാതൃ മധ്യസ്ഥത ഒരു സാർവത്രിക മാനം സ്വീകരിച്ചു, കാരണം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 46

മറിയ തന്റെ പുത്രന്റെ ദൗത്യം സ്വന്തമാക്കിയതുപോലെ, യേശുവിന്റെ ദൗത്യം സ്വന്തമാക്കാൻ അവൾക്ക് നൽകിയ ആത്മാക്കളെയും നയിക്കും. അവ ശരിയാക്കാൻ അപ്പൊസ്തലന്മാർ. “എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യരാക്കുന്നതിന്” സഭ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, മറിയയെ ശിഷ്യരാക്കാനുള്ള കുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി എല്ലാ ജനതകളും.

ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പുരോഹിതൻ പലപ്പോഴും വിശ്വാസികളെ തള്ളിക്കളയുന്നു: “കൂട്ടത്തോടെ അവസാനിച്ചു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും സമാധാനത്തോടെ പോകുക. ” തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച “ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം” വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി വിശ്വാസികളെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു. അവളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ, മറിയ വിശ്വാസികളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് ദാനധർമ്മംഅതിനാൽ, അതിർത്തികൾക്കും അതിരുകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള യേശുവിന്റെ സാർവത്രിക ദൗത്യത്തിലേക്ക് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുക.

… സഭ കത്തോലിക്കയാണ്, കാരണം ക്രിസ്തു അവളിൽ ഉണ്ട്. “ക്രിസ്തുയേശു ഉള്ളിടത്ത് കത്തോലിക്കാസഭയുണ്ട്.” അവളുടെ ഉപജീവനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതിന്റെ തലയുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു; അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച “രക്ഷാമാർഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത” അവൾ അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. -CCC, എൻ. 830

അതിനാൽ, ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും, “ക്രിസ്തുയേശു ഉള്ളിടത്ത് മറിയയുമുണ്ട്. ” അവളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നിലനിന്നിരുന്നു… അവൻ അവനിൽ നിന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച “കൃപയുടെ പൂർണ്ണത” സ്വീകരിച്ചു.

അങ്ങനെ, ആത്മാവിലുള്ള തന്റെ പുതിയ മാതൃത്വത്തിൽ, മറിയ സഭയിലെ ഓരോരുത്തരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ഓരോരുത്തരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മുഖാന്തിരം പള്ളി. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 47

 

അപ്പോസ്റ്റോളിക്

മറിയ ഞങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു “മുഖാന്തിരം പള്ളി." അങ്ങനെ, സഭ “അപ്പോസ്തലിക” ആയതിനാൽ, മറിയയും അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനുള്ളിലെ മറിയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോസ്തലിക സ്വഭാവമാണ്. (അപ്പോസ്തലികർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നതാണ് വേരൂന്നിയ അകത്തും അകത്തും കൂട്ടായ്മ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കൊപ്പം.)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മരിയൻ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കൾ സഭയോടുള്ള പുതിയ സ്നേഹത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടുംകൂടെ എത്ര തവണ മടങ്ങി? വ്യക്തിപരമായി എനിക്കറിയാവുന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ എത്രപേർ “അമ്മ” യിലൂടെ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൾ തന്റെ മക്കളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.ക്രിസ്തുയേശു ഉള്ളിടത്ത് കത്തോലിക്കാസഭയുണ്ട്. ” പത്രോസിന്റെ മേൽ സഭ പണിയുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തന്റെ പുത്രനെ മറിയ ഒരിക്കലും എതിർക്കില്ല. ലോകം ദാഹിക്കുന്ന ഒരു സത്യം “നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന സത്യം” ഈ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

രക്ഷ സത്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സത്യാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിക്കുന്നവർ ഇതിനകം രക്ഷയുടെ പാതയിലാണ്. എന്നാൽ, ഈ സത്യം ഏൽപ്പിച്ച സഭ, അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി പുറപ്പെടണം, അങ്ങനെ അവർക്ക് സത്യം എത്തിക്കാം. -CCC, എൻ. 851

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ സത്യത്തിനായി “അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ” സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിലേക്ക് പുറപ്പെടും. സഭയെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെ, അവൾ ആത്മാവിനെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നയിക്കും. പവിത്രമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും സ്തനങ്ങൾക്കു സഭ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ അമ്മയ്‌ക്ക് സത്യത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും മുലകളിൽ ഞങ്ങളെ നഴ്‌സുചെയ്യുന്നു.

In മറിയത്തിനുള്ള സമർപ്പണം, ഞങ്ങൾ ദിവസവും ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിലൊന്ന് പതിനഞ്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അവൾ സെന്റ് ഡൊമിനിക്, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലൻ (പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്) എന്നിവരുമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അതാണ്…

… നരകത്തിനെതിരായ ശക്തമായ ഒരു കവചമായിരിക്കും; അത് ദുഷ്ടതയെ നശിപ്പിക്കുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും മതവിരുദ്ധത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. —Erosary.com

മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ സത്യം നിരസിക്കുമ്പോൾ, മറിയത്തോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആത്മാവിന് മതവിരുദ്ധതയും തെറ്റും നീക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൃപയുണ്ട്. ഈ കൃപകൾ ഇന്ന് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ്! 

തന്റെ “സ്കൂളിൽ” രൂപപ്പെട്ട മറിയ ആത്മാവിനെ “മുകളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം” കൊണ്ട് സജ്ജമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ജപമാലയോടെ, ക്രിസ്ത്യൻ ജനത മേരിയുടെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അനുഭവിക്കാനും ഇത് ഇടയാക്കുന്നു. മറിയയുടെ ഈ വിദ്യാലയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ധാരാളമായി നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്, അവളുടെ “വിശ്വാസ തീർത്ഥാടന” ത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഉദാഹരണം അവർ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.  OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റൊസാരിയം വിർജിനിസ് മരിയേ, എന്. 1, 14

 

ഉടനടി ഹൃദയം

മേരിയുടെയും സഭയുടെയും കണ്ണാടിക്കും പ്രതിഫലനത്തിനുമിടയിൽ ഒരാൾക്ക് അനന്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാം, മറ്റൊരാളുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. സെന്റ് തെരേസ് ഡി ലിസിയക്സിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം:

വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു സഭ എങ്കിൽ, എല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. അതിന് ഹൃദയവും സ്നേഹത്തോടെ കത്തുന്ന ഹൃദയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. -ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ആത്മകഥ, Msgr. റൊണാൾഡ് നോക്സ് (1888-1957), പി. 235

യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തലവനാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ മറിയയാകാം ഹൃദയം. “കൃപയുടെ മീഡിയാട്രിക്സ്” എന്ന നിലയിൽ അവൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു മികച്ച യോഗ്യതകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ഈ “ദാന” ത്തിന് “മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും” ധമനികൾ തുറക്കേണ്ടത് നമ്മുടേതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മാനം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയായി തുടരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്ര വലിയ കൃപ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്, അതായത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം.

'സ്ത്രീയേ, ഇതാ നിന്റെ മകനെ!' അവൻ ശിഷ്യനോടു: ഇതാ, നിന്റെ അമ്മേ എന്നു പറഞ്ഞു. ആ സമയം മുതൽ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ” (യോഹന്നാൻ 19: 25-27)

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 20 ഏപ്രിൽ 2011 ആണ്. 

 

 

മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനു തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലഘുലേഖ ലഭിക്കാൻ, ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക:

 

നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ജപമാല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഏകീകൃതമോ മടുപ്പിക്കുന്നതോ ആയി തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചെലവില്ലാതെ, ജപമാലയിലെ നാല് രഹസ്യങ്ങളുടെ എന്റെ ഇരട്ട സിഡി നിർമ്മാണം അവളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ: യേശുവിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ 40,000 ഡോളറിലധികം വരും, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയ്‌ക്കായി ഞാൻ എഴുതിയ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരു വലിയ വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്, എന്നാൽ ഈ മണിക്കൂറിൽ ഇത് കഴിയുന്നത്ര സ available ജന്യമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ഞാനും ഭാര്യയും കരുതുന്നു… കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തുടർന്നും നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കായി ചുവടെ ഒരു സംഭാവന ബട്ടൺ ഉണ്ട്. 

ആൽബം കവറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
അത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിതരണക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
ജപമാല ആൽബം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 
തുടർന്ന് “ഡ Download ൺ‌ലോഡുചെയ്യുക”, തുടർന്ന് “ചെക്ക് out ട്ട്” കൂടാതെ
തുടർന്ന് ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
നിങ്ങളുടെ സൗജന്യ ജപമാല ഇന്ന് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ.
പിന്നെ… മാമയോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക!
(ദയവായി ഈ ശുശ്രൂഷയെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഓർക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ. വളരെ നന്ദി).

ഈ സിഡിയുടെ ഫിസിക്കൽ‌ കോപ്പി ഓർ‌ഡർ‌ ചെയ്യാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ‌,
പോകുക markmallett.com

മൂടി

മർക്കോസിൻറെ മറിയയ്ക്കും യേശുവിനും ഉള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ചാപ്ലെറ്റ് ഒപ്പം അവളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെനിങ്ങൾക്ക് ആൽബം വാങ്ങാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോഅതിൽ ഈ ആൽബത്തിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ മാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ട് പുതിയ ആരാധന ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ഇത് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

HYAcvr8x8

 

 

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 “അതിനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയെ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഓക്സിലിയാട്രിക്സ്, അഡ്ജ്യൂട്രിക്സ്, മീഡിയാട്രിക്സ് എന്നീ തലക്കെട്ടുകളിൽ സഭ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഒരു മധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തസ്സിനും ഫലപ്രാപ്തിക്കും ഒന്നും എടുക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ” cf. റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 40, 60
2 cf. രണ്ടാമത്തെ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, ലുമെൻ ജെന്റിയം, എൻ. 67
3 cf. റിഡെംപോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 47
4 cf. റിഡെംപോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 51
5 cf. യോഹന്നാൻ 10: 7;
6 cf. മഹത്തായ സമ്മാനം
7 cf. RM, എൻ. 46
8 ലൂക്കോസ് 1: 38
9 cf. ലൂക്കോസ് 1:28
10 cf. റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, അടിക്കുറിപ്പ് n. 105; cf. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാമറിയത്തിന്റെ മാസിന്റെ ആമുഖം, കൃപയുടെ അമ്മയും മീഡിയാട്രിക്സും
11 ലൂക്കോസ് 1: 23
12 2 കോറി 4: 10
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മേരി ടാഗ് , , , , , , , , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.