ലിവിംഗ് വെൽസ്

സൂപ്പർസ്റ്റോക്ക്_2102-3064

 

എന്ത് ഒരു ആകുക എന്നതിനർത്ഥം? നന്നായി ജീവിക്കുന്നു?

 

ആസ്വദിച്ച് കാണുക

ഒരു പരിധിവരെ വിശുദ്ധി നേടിയ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ട്, അത് ഒരു "ലഹരിവസ്തു" ആണ്. അത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദർ തെരേസയുമായോ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനുമായോ കണ്ടുമുട്ടിയതിനുശേഷം പലരും മാറിയ ആളുകളെ വിട്ടുപോയി, ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്കിടയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ അസാധാരണമായ ആത്മാക്കൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉത്തരം ജീവിക്കുന്ന കിണറുകൾ.

എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, 'ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നദികൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകും.' (യോഹന്നാൻ 7:38)

സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതുന്നു:

കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് ആസ്വദിച്ച് നോക്കൂ! (സങ്കീ 34: 8)

ആളുകൾക്ക് വിശപ്പും ദാഹവുമാണ് രുചി ഒപ്പം കാണുക കർത്താവേ, ഇന്ന്. ഓപ്ര വിൻഫ്രിയിൽ, ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിൽ, റഫ്രിജറേറ്ററിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായ ലൈംഗികതയിൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ, മന്ത്രവാദത്തിൽ… അവർ അനേകം വഴികളിലൂടെ, അവർ സൃഷ്ടിച്ച സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരാശി അവനെ കണ്ടെത്തുമെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതി അവന്റെ പള്ളിയിൽഒരു സ്ഥാപനമല്ല, per seഎന്നാൽ അതിലെ ജീവനുള്ള അംഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കിണറുകൾ:

നാം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അംബാസഡർമാരാണ്, ദൈവം നമ്മിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ. (2 കോറി 5:20)

ഈ നൂറ്റാണ്ട് ആധികാരികതയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നു… ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യം, പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ്, അനുസരണം, വിനയം, അകൽച്ച, ആത്മത്യാഗം എന്നിവയാണ് ലോകം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, ആധുനിക ലോകത്തിലെ സുവിശേഷീകരണം, 22, 76

വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്,

ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു; ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുന്നു (ഗലാ 2:20)

ഈ വാക്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് കണ്ടെത്താം അനാട്ടമി "നന്നായി ജീവിക്കുന്ന"

 

"ഞാൻ ക്രൂശിച്ചു"

ഒരു കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ, ചെളിയും പാറയും മണ്ണും എല്ലാം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യണം. "ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെടുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: സ്വയത്തിന്റെ മണൽ, മത്സരത്തിന്റെ പാറ, പാപത്തിന്റെ മണ്ണ് എന്നിവയെല്ലാം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ശുദ്ധമായ ലിവിംഗ് വാട്ടറുകളുടെ ഒരു പാത്രമായി ക്രൈസ്തവ ആത്മാവ് ഇതിലേക്ക് കലർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലോകം രുചിച്ചുനോക്കുന്നു, പക്ഷേ ഉപ്പുവെള്ളത്താൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു, അത് അവർ കുടിക്കാൻ കൊതിച്ച കൃപകളെ കളങ്കപ്പെടുത്തി.

ഒരാൾ സ്വയം മരിക്കുന്തോറും ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ഉയരുന്നു.

ഒരു ഗോതമ്പ് നിലത്തു വീഴുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു ധാന്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ അത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (യോഹന്നാൻ 12:24)

എന്നിട്ടും, ഒരു "തുളച്ച ദ്വാരം" പോരാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവനുള്ള ജലത്തെ "ഉൾക്കൊള്ളാൻ" കഴിയുന്ന ഒരു കേസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം…

 

"ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല ഇത്"

കിണറുകളിൽ, ഭൂമിയെ കിണറ്റിലേക്ക് "പുറകോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ" അകത്തെ മതിലുകൾക്കൊപ്പം കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു കവചം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. കിണറ്"നല്ല പ്രവൃത്തികൾ" ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അത്തരമൊരു കേസിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ കല്ലുകൾ രൂപം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ, "ഞാൻ ലിവിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ" എന്ന് പറയുന്ന ബാഹ്യ ചിഹ്നം. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നതുപോലെ,

നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കാണാനും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കണം… പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക, എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കും. (മത്താ 5:16; യാക്കോബ് 2:18)

അതെ, ലോകം ആസ്വദിക്കണം ഒപ്പം കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് കാണുക. കാണാവുന്ന ഒരു കിണർ ഇല്ലാതെ, ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. കേസിംഗ് ഇല്ലാതെ, കിണർ "ജഡത്തിന്റെ മോഹത്തിനും കണ്ണുകളുടെ മോഹത്തിനും ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനും" കീഴിലായി തുടങ്ങും (1 യോഹന്നാൻ 2:16) "ല ly കിക ഉത്കണ്ഠയുടെയും മോഹത്തിന്റെയും മുള്ളുകൊണ്ട് പടർന്ന് പിടിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ "(മത്താ 13:22). മറുവശത്ത്, കിണറുകൾ മാത്രം "സൽപ്രവൃത്തികൾ", എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആധികാരിക ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ "പദാർത്ഥത്തിന്റെ അഭാവം" - ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് often പലപ്പോഴും "വെളുത്ത കഴുകിയ ശവകുടീരങ്ങൾ പോലെയാണ്, അവ പുറത്ത് മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അകത്ത് ചത്ത മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികളും എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു … പുറത്ത് നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കാപട്യവും തിന്മയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ” (മത്താ 23: 27-28).

തന്റെ ആദ്യത്തെ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ, അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ stress ന്നിപ്പറയുന്നു: ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ, സൽകർമ്മം തന്നെ, മറ്റൊന്ന് സ്നേഹം ആര് നാം മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകരുന്നു, അതായത് സ്നേഹമുള്ള ദൈവം. രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ക്രിസ്ത്യൻ അപകടസാധ്യതകൾ കേവലം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായി ചുരുങ്ങുന്നു, അല്ലാതെ ദിവ്യമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷിയല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു…

... വിതരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനം നടത്തുക: അവർ “ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ” മനുഷ്യരായിരിക്കണം (cf. പ്രവൃത്തികൾ 6: 1-6). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സാമൂഹിക സേവനം തികച്ചും ദൃ concrete മായിരുന്നു, അതേസമയം അത് ഒരു ആത്മീയ സേവനവും കൂടിയായിരുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ഡ്യൂസ് കാരിത്താസ് എസ്റ്റ, n.21

യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക, വഴിയിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ നടത്തുക എന്നതിനർത്ഥം, ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കുവേണ്ടിയല്ല, എന്റെ അയൽക്കാരനുവേണ്ടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് "ഞാൻ" അല്ല, ക്രിസ്തു…

 

"എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു"

ക്രിസ്തു എന്നിൽ എങ്ങനെ വസിക്കുന്നു? ഹൃദയത്തിന്റെ ക്ഷണത്തിലൂടെ, അതായത്, പ്രാർത്ഥന.

ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു; ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. (വെളി 3:20)

ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, അത് എന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. ആത്മീയ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് ഈ സാന്നിധ്യമാണ്. എങ്ങനെയോ ഇന്ന്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്നാപനം കൃപയുടെ പ്രാരംഭ പ്രളയമാണെങ്കിൽ, എന്റെ സഹോദരന് കുടിക്കാനായി എന്റെ ആത്മാവിനെ ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിരന്തരം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ, ഏറ്റവും സജീവമായ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കഴിവുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ശുശ്രൂഷകർ ലോകത്തിന് പൊടിയെക്കാൾ അല്പം കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെ, അത് സാധ്യമാണ്, കാരണം നാം നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ അറിവോ സേവനമോ മാത്രമല്ല, ജീവനുള്ള ദൈവവുമാണ്! നാം നിരന്തരം ശൂന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് him വഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു - എന്നിട്ട് "നിർത്താതെ" പ്രാർത്ഥനയുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിലൂടെ നിരന്തരം അവനിൽ സ്വയം നിറയുന്നു. "പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല" എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ്, പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, അല്ലാത്തപക്ഷം, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അപ്പോസ്തലന് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും.

M അനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താനും പടുത്തുയർത്താനും എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണിത്
y തൊഴിൽ, ലോക മരുഭൂമിയിൽ കാണാവുന്ന ഒയാസിസ് ആകാൻ ആവശ്യമായ കല്ലുകൾ:

പുണ്യപ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുക്കുന്നു. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എൻ. 2010

ഒരു പുനർക്രമീകരണ പമ്പ് പോലെ, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, ആത്മാർത്ഥമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെയ്താൽ, ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്സിനെ ആത്മാവിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുക, അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആന്തരികവും ബാഹ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു താളാത്മക മാതൃകയായി മാറുന്നു: അനുതാപം, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, പ്രാർത്ഥന… കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ, അതിന്റെ രൂപം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

സ്നേഹത്തിലൂടെ സ്നേഹം വളരുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ഡ്യൂസ് കാരിത്താസ് എസ്റ്റ, n.18

ഞാൻ നിന്നിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കുക… എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നവനും ഞാൻ അവനിൽ വസിക്കുന്നവനും ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും, കാരണം ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല… നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തുടരും. (യോഹന്നാൻ 15: 4-5, 10)

 

ഏതുതരം വെൽ ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

സന്നദ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സില്ലാത്ത വ്യക്തികളിലൂടെ പോലും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. തീർച്ചയായും, "കരിഷ്മങ്ങൾ" ഉള്ളവർ ശക്തരാണ്. എന്നാൽ അവ പലപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയാണ്, അത് ഒരു നിമിഷം മിന്നിമറയുകയും പിന്നീട് മറന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ നിമിഷം മാത്രം തിളങ്ങുന്നു, പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്ന കോമ്പസ് അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവയാണ് നിശ്ചിത നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഭൗമികജീവിതം കരിഞ്ഞുപോയതിനുശേഷവും വെളിച്ചം നിരന്തരം നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്ന "വിശുദ്ധന്മാർ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള ജീവനുള്ള കിണർ! നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാകുകയും വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ മാറ്റുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കിണർ.

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവനുള്ള കിണറുകളിലൊന്നായ വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൂമിയിൽ ഒരു കിണർ പണിതിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു.

സ്വർണം, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ഈ അടിത്തറയിൽ പണിയുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തുവരും, കാരണം ദിവസം അത് വെളിപ്പെടുത്തും. അത് തീയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും, ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം തീ പരിശോധിക്കും. (1 കോറി 3: 12-13)

നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കിണർ പണിയുന്നത്? സ്വർണം, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ? ഈ കിണറിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ "ആന്തരിക ജീവിതം", നിങ്ങൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയാണ്. പ്രാർത്ഥനയും is ബന്ധം - അനുസരണത്തിലും വിനയത്തിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ. അത്തരമൊരു ആത്മാവ് വിലയേറിയ രത്നങ്ങളുടെ ഒരു കിണർ പണിയുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയില്ല… പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ. കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് അവനിൽ ആസ്വദിക്കാനും കാണാനും കഴിയും. ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ഫലത്താൽ അറിയാമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. വൃക്ഷത്തിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആന്തരിക ജീവിതമാണ് ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്: വേരുകളുടെ ആരോഗ്യം, സ്രവം, കാമ്പ്. കിണറിന്റെ അടി ആർക്കാണ് കാണാൻ കഴിയുക? കിണറിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആന്തരികജീവിതം, അവിടെ പുതിയ ജലം വരയ്ക്കുന്നു, അവിടെ നിശ്ചലതയും നിശബ്ദതയും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പാനപാത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താനും കണ്ടെത്താനും വേണ്ടി ആത്മാവിലേക്ക് കടക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി അവർ വാഞ്‌ഛിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മദർ മറിയം ഇപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അവളുടെ താഴ്മയുടെ ഗര്ഭപാത്രത്തില് രൂപപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലന്മാരായിത്തീരും ജീവിക്കുന്ന കിണറുകൾ നമ്മുടെ കാലത്തെ മഹാ മരുഭൂമിയിൽ. അവൾ പറയുന്നു:പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക"നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വാട്ടർസ് ഉണ്ടാകും.

വിശുദ്ധന്മാർ Cal കൊൽക്കത്തയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തെരേസയുടെ ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കുക - യൂക്കറിസ്റ്റിക് കർത്താവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് അയൽക്കാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് നിരന്തരം പുതുക്കി, കൂടാതെ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥതയും ആഴവും നേടി. ദൈവസ്നേഹവും അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹവും അവിഭാജ്യമാണ്, അവ ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയാണ്… കൊൽക്കത്തയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തെരേസയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഫലപ്രദവും സ്നേഹപൂർവവുമായ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന്, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ആ സേവനത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഉറവിടമാണ്. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ഡ്യൂസ് കാരിത്താസ് എസ്റ്റ, n.18, 36

ഈ നിധി ഞങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു… (2 കോറി 4: 7)

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത.